Družbeni sistem cenimo po skrbi za delavce

8

Ko je komunizem propadel, ni noben delavec dvignil roke v njegovo obrambo. Foto: AČKomunizem:»Delu čast in oblast! Kdor ne dela, naj ne je!« »Kdor noče delati, naj tudi ne je«, uči Cerkev, ki skrbi za dela nezmožne. Komunizmu je prva oblast, liberalizmu kapital, krščanstvu ljubezen do bližnjega.

Krščanstvo je z izborom tesarja sv. Jožefa za Jezusovega skrbnika dvignilo delo med naše največje vrednote. Tesarstvo zahteva poleg fizičnih sposobnosti tudi umske. Tesarji s premislekom in znanjem vse pripravijo na tleh, potem pa samo sestavijo in konstrukcija stoji. Nikoli v zgodovini ni bilo dela, kjer ne bi bilo potrebno uporabljati pameti. Človeški razvoj gre v smer, ko je umsko delo vse pomembnejše. Čeprav ga je teže izmeriti kot fizično, je še vedno delo. Znanost je njegova najzahtevnejša oblika.

Plačilo opravljenega dela je pravica delavca in dolžnost delodajalca

Že ob spoznavanju stvarjenja sveta izvemo, da je Bog šest dni delal, sedmi dan počival. Ena najpomembnejših zapovedi pa je tudi plačilo opravljenega dela. To ni milost, ampak pravica delavca in dolžnost delodajalca. Prav zadnji dve določili v novejšem času najraje kršijo. Kje so časi, ko smo govorili o 42-urnem delavniku. Za mnoge zaposlene je to čista fantastika. Še zlasti, če vsaj malo zadiši po krizi. Takrat na vse pretege izsiljujejo delavce, ki se bojijo za službo, plače in vsakdanji kruh. Na njihovo stran stopijo še »apostoli« kapitala, ki pišejo in govorijo, da je kapital vse, da vse uravnava in mu mora biti vse podrejeno. Kapital enačijo s svobodo in demokracijo, o človeku — delavcu molčijo.

Družbeni sistem cenimo po skrbi za delavce

Kristjani, zlasti slovenski, pozabljamo, da je krona stvarstva človek, ne kapital. Družbeni sistem cenimo po skrbi za delavce, ali jih redno in pošteno plačuje. Komunizem: »Delu čast in oblast! Kdor ne dela, naj ne je!«: »Kdor noče delati, naj tudi ne je«, uči Cerkev, ki skrbi za dela nezmožne. Komunizmu je prva oblast, liberalizmu kapital, krščanstvu ljubezen do bližnjega.

Kdor dela … temu se plačilo ne daje po milosti, ampak kot dolžno plačilo (Rim 4,4).

Kljub nasprotnim trditvam nikjer niso toliko zlorabljali in zaničevali dela in delavcev kot v komunizmu. Najpomembnejši so bili funkcionarji in tajni policisti. Ko je komunizem propadel, ni noben delavec dvignil roke v njegovo obrambo. Dovolj jim je bilo lažnega in slabo plačanega dela. Niso nasedli njegovim lažem in manipulacijam. Želeli so pošteno delo in pošteno plačilo. Skrb za pošten odnos do dela in delavca je značilnost krščanske družbe in politike, zlorabljanje pa liberalizma in komunizma.

Vir: Družina št. 18, 29. aprila 2018, str. 9

8 KOMENTARJI

 1. “Skrb za pošten odnos do dela in delavca je značilnost krščanske družbe in politike, zlorabljanje pa liberalizma in komunizma”, pravite dr. Stane Granda. Vendar je praksa dugačna.
  Državljani smo želeli državo, kjer bomo varni in bo varna tudi naša lastnina. Žal tega ni. Primer. Zaposleni bodo po novem le obveščeni, da delodajalec ni odvedel ZPIZ-u njihove prispevke, temveč si jih je zadržal samovoljno, a na plačilni listi se to ne vidi. Po 25 letih države je za politiko velik »napredek« to, da vas bo sedaj celo državna inštitucija, to je ZPIZ opozarjal na neplačane prispevke, to je, da ste okradeni. Doslej je moral zaposleni namreč kar sam skrbeti in preverjati, če je delodajalec odvedel prispevke. Problem je podedovan od vlade mag Antona Ropa, ki je sprejela celo zakon, da se zaposlenim lahko kar »zakonito« kratijo lastninske pravice, tako da delodajalec lahko ne odvede ZPIZ-u prispevkov, ne da bi zaposleni to vedel. Minister mag. Janez Drobnič v vladi Janeza Janše je celo dejal, da so delavci za to oškodovanje krivi sami. Poslanec Jože Tanko pa je menil: “Mnogim podjetjem smo tako pomagali” ? Kako so politiki pomagali podjetjem oz. njihovim lastnikom? Enostavno kar s prispevki zaposlenih, ki so del plače, ki je lastnina zaposlenega. Kje so prispevki, kdo si jih je prisvojil? Minister dr. Franci Križanič v Pahorjevi vladi je tudi hotel »pomagati«podjetjem z ne odvedenimi prispevki. Vendar je Ustavno sodišče l. 2011, po 13 letih na pobudo Semoličevih sindikatov odstranilo besedilo iz zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je delodajalcem omogočalo odlog, obročno plačilo, odpis in delni odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih. US je odločilo, da taka zakonska ureditev pomeni protiustaven poseg v lastninsko pravico delavcev, in da zaradi koristi delodajalca vse tveganje in škodljive posledice nosi le delavec. Zakon ni odpravila nobena izvoljena stranka oz. zakonodajna in ne izvršna oblast!? Kje je odgovornost za pravičnost? Praksa neplačevanja prispevkov pa se kar nadaljuje! Novi generalni državni tožilec Drago Šketa je lani dejal:» Tožilci se ukvarjajo tudi s sistemskimi kršitvami, ki so unikum naše družbe. Zakaj imamo osem tisoč ovadb zaradi kršitev pravic delavcev? To vprašanje je treba urediti.« Predsednica Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani Ana Jaklič je dejala:«Če se ugotovi, da neki delodajalec ne plačuje delavcev, je to vendar kaznivo dejanje, mar ne? Zdaj so sicer začeli preganjati take delodajalce, ki ne plačujejo prispevkov, a dolga leta so celo tožilci trdili, da to ni kaznivo dejanje. Če bi vsem tem podjetnikom in direktorjem, ki tako ravnajo z zaposlenimi, onemogočili nadaljevanje opravljanja dejavnosti, če bi jih kaznovali, ne vem, če bi si to še upali početi.«Kdo je odgovoren, da je še vedno takšno stanje? Predvsem izvoljeni politiki, predsedniki političnih strank in poslanci v DZ RS! Pred leti je Dr. Ernest Petrič je še kot predsednik US na RTV SLO dejal: »Menedžerski »odkupi podjetij brez lastnega denarja in neplačevanje prispevkov je goljufija!« Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je edini nosilec in izvajalec sistema obveznega pokojninskega invalidskega zavarovanja. Njegovo poslanstvo je uresničevanje socialne varnosti zavarovancev in uživalcev pravic! Njegova nova naloga je zgolj to, da mora obvestiti delavca, kakšne so oziramo bodo posledice, če njegov delodajalec, sicer obračuna prispevke, jih pa ne plača. Politika torej zgolj sporoča zaposlenim:«Če ste okradeni za prispevke, je to le vaš problem! Pravna država vam je na razpolago!« Oškodovani delavec mora torej sam iskati pravico na sodišču. Kako je mogoče, da je sprejet takšen zakon, v posmeh zaposlenim, ki jim niso plačani prispevki in bodo imeli nižje pokojnine. Kako je to mogoče, ko je s Svetu Zavoda ZPIZ-a, ki šteje 26 članov, samo 7 članov iz vrst delodajalcev? V Svetu, ki je to spremembo odobril, so bili: 7 članov, ki jih imenuje vlada (mag. Nataša Belopavlovič, Valter Drozg, Miloš Pavlica, mag. Mojca PIRNAT, dr. Tone Ploj, Jože Rangus, Mitja Žiher), 7 članov iz sindikalnih zvez oz. konfederacij reprezentativnih za območje države (Lučka Böhm, Aljoša Čeč, Dorotej Čuček, Nadja Götz, Zdenko Lorber, Marjana Pantar Malec, Milan Utroša), 7 članov iz delodajalskega združenja na ravni države ( Vera Aljančič Falež, Dušan Bavec, Tomaž Bernik, Janez Braune, Tatjana Čerin, Samo Roš, Jože Smole), 3 člani iz zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države (Breda Pečan, Branko Pintar, Anka Tominšek), 1 član iz reprezentativne invalidske organizacija za delovne invalide (Dragutin Novak) in 1 član delavec zavoda (Tone Zorc). Zakaj so opustili pravilno stališče (?):«Če delodajalec ni odvedel prispevkov, jih ni odvedel državi oziroma njeni inštituciji, ne pa delavcu. Zato pa mora poskrbeti država s svojimi inštitucijami.« Kako je mogoče, da sedaj ZPIZ zgolj opozarja zaposlene o neplačanih prispevkih? Kako je mogoče, da se uveljavi interes delodajalcev, čeprav so s tem kratene lastninske pravice, kot pravi US? Ali je to vse kar nudi politika oz. poslanci in svetniki zaposlenim za zaščito njihove »lastnine in pokojnine«? Kaj menijo svetniki v DS RS, predsednica ZSSS Lidija Jerkič, predsednik Sviz-a, Branimir Štrukelj, predsednik ZDUS-a Janez Sušnik in član vlade Karel Erjavec, DeSUS? Ali je to res zakonito in v skladu z ustavo?
  Menim, da ne! Bo kdo odgovoril in kaj storil?
  Tekst je bil objavljen v tisku, nihče ni odgovril ali reagiral.

  • Vprašanje predsedniku DZ dr. Milanu Brglezu
   REPORTER, 9. april 2018
   DNEVNIK, 10. april 2018

   Državljani smo želeli državo, kjer bomo varni in bo varna tudi naša lastnina. Samoumevno tudi plače in prispevki. Žal to pogosto ni. Primer. Zaposleni bodo po novem zakonu le obveščeni, da delodajalec ni odvedel Zpiz-u njihove prispevke, temveč si jih je zadržal, kar sicer ni vidno na plačilni listi. To je prikrita kraja lastnine zaposlenega v korist kapitala lastnika podjetja.

   Predsednica Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani Ana Jaklič pravi:«Če se ugotovi, da neki delodajalec ne plačuje delavcev, je to vendar kaznivo dejanje, mar ne? Zdaj so sicer začeli preganjati take delodajalce, ki ne plačujejo prispevkov, a dolga leta so celo tožilci trdili, da to ni kaznivo dejanje. Če bi vsem tem podjetnikom in direktorjem, ki tako ravnajo z zaposlenimi, onemogočili nadaljevanje opravljanja dejavnosti, če bi jih kaznovali, ne vem, če bi si to še upali početi.« Politika pa sedaj sporoča zaposlenim:«Če ste okradeni za prispevke, je to le vaš problem! Pravna država vam je na razpolago!« Oškodovani naj sam išče pravico na sodišču, sicer bo imel nižjo pokojnino.

   Kako je mogoče sprejeti zakon v posmeh pravicam zaposlenih?
   Kako so ga lahko odobrili Svet Zpiz-a, DS RS, socialni partnerji? Kako je mogoče, ko je v Svetu Zpiz-a, ki šteje 26 članov, samo7 članov iz vrst delodajalcev? V Svetu, ki je to spremembo odobril, so bili: 7 članov, ki jih je imenovala vlada: mag. Nataša Belopavlovič, Valter Drozg, Miloš Pavlica, mag. Mojca Pirnat, dr. Tone Ploj, Jože Rangus, Mitja Žiher , 7 članov iz sindikalnih zvez oz. konfederacij: Lučka Böhm, Aljoša Čeč, Dorotej Čuček, Nadja Götz, Zdenko Lorber, Marjana Pantar Malec, Milan Utroša, 7 članov iz delodajalskega združenja: Vera Aljančič Falež, Dušan Bavec, Tomaž Bernik, Janez Braune, Tatjana Čerin, Samo Roš, Jože Smole, 3 člani iz zveze oziroma organizacije upokojencev: Breda Pečan, Branko Pintar, Anka Tominšek, 1 član iz reprezentativne invalidske organizacija: Dragutin Novak in 1 član delavec zavoda:Tone Zorc. Zakaj je Svet Zpiza zatajil stališče:«Če delodajalec ni odvedel prispevkov, jih ni odvedel državi oziroma njeni inštituciji, ne pa delavcu. Zato pa mora poskrbeti država s svojimi inštitucijami.«

   V Nemčiji velja zakon:»Delodajalec, ki pristojnemu zavodu ne plača prispevkov za socialno zavarovanje vključno s prispevki za delovno dobo, se ne glede na to, ali je bila plača izplačana ali ne, kaznuje z zaporno kaznijo do pet let.« Slovenska država oz. Zpiz pa le obvesti zaposlenega, da naj kar sam poskrbi, da bodo zanj plačani prispevki.

   Svetniki v DS RS, predsednica ZSSS, Lidija Jerkič, predsednik ZDUS-a, Janez Sušnik in vladni DeSUS, ali je to res dopustno in lahko zakonito? Neplačevanje prispevkov je kratenje ustavnih lastninskih pravic zaposlenim, kar je US ugotovilo že l. 2011.

   Predsednik DZ RS, dr. Milan Brglez, ali je takšen zakon, ki ni v skladu z ustavo in grobo krši pravice zaposlenim, res sprejemljiv za DZ RS in vlado?

   Franc Mihič, Ribnica

   https://www.dnevnik.si/1042817760/mnenja/odprta-stran/vprasanje-predsedniku-dz-dr-milanu-brglezu

  • Delavci zopet ogoljufani, država zopet nemočna?!
   Dnevnik, 22. Oktober 2012
   Vegrad, zopet 500 delavcem neplačani in ukradeni »prispevki«, na plačilni listi pa vse O.K.
   Če bi se to zgodili zaposlenim pri vladi, parlamentu, javnim uslužbencem, npr. zaposlenim na Univerzi in še kje, bi padla vlada, tako pa je skoraj vse O.K. Hipokrizija par excelence!
   Minister za delo, družino in socialne zadeve, mag. Andrej Vizjak pa je dejal, da je država skoraj nemočna, da pa je njihova naloga zagotoviti pravno državo.
   Standardna izjava vseh politikov, ne prvič, »mi nič ne moremo, verjemite, se trudimo«? Imajo pa oblast in plačo! Mogoče ne razumejo, ne znajo? Niso pokvarjeni, saj so naši?
   ”Mislim, da morajo stopiti pred roko pravice in da se mora to zgoditi takoj, sicer tukaj pade pravna država. Če se to ne zgodi, to pomeni, da bodo podoben pristop ubrali tudi drugi,” je bil jasen Vizjak.
   Zakaj imamo že državo, javno stroko, politične stranke, zakonodajno in izvršno oblast?
   Ali inšpektorji, tožilci, policija, niso del pravne države in izvršne oblasti, pod pristojnostjo vlade in ministrov? Saj gre ja za vsem na očeh poznano goljufijo, krajo delavcem dela zaslužene in na plačilni listi goljufivo prikazane plače?
   Skoraj 13 let je zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dovoljeval odlog, odpis in obročno plačilo. Nazadnje so ustavni sodniki naredili, česar politika ni hotela: iz zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so odstranili besedilo, ki je delodajalcem omogočalo odlog, obročno plačilo, odpis in delni odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih.
   Kratena je bila njihova ustavna lastninska pravica, to je pravica do celotne plače.
   Fevdalizem in tlačanstvo, mar ne? Rezultat dela premiera mag Antona Ropa, pa še koga! Politiki, levi in desni, pa so se potem še dolgo širokoustili, kako pomagajo podjetjem. V bistvu pa so »pomagali« lastnikom, kapitalu. In to kar z denarjem delavcev, ne pa s svojim osebnim denarjem.
   Politiki so torej »pomagali« lastnikom tako, da ti za delavce niso plačevali prispevkov za »socialo in pokojnino, sedaj pa še za dodatno delavčevo zavarovanje!?
   Na plačilni listi pa je vse O.K. Kje je ta ne nakazani denar delavcev? Povsem očitna goljufija! Ex-minister mag. J. Drobnič pa tedaj, delavci so sami krivi!?
   Ali ni ta goljufija delavcev že enkrat zadostni razlog za ukrepanje države, minister mag. Andrej Vizjak in kolegi?! Tudi vi in poslanci ste vendar že enkrat na potezi!
   Ne samo sindikati, oni nimajo toliko pristojnosti, saj ne nadzirajo inštitucije pravne države.
   Kdo torej odgovarja za delovanje pravne države?! Izvoljena politika, menda ne ljudstvo!
   Država, vlada in njena pravna država pa zopet samo srepo gleda, kot da delavci niso državljani, davkoplačevalci. Očitno so postranska zadeva!?
   Kje so očetje delovnega naroda, predsednik dr. D. Türk, bivši predsednik M. Kučan, prvi predsednik parlamenta dr. F. Bučar, oče naroda dr. Janez Stanovnik, sami pravniki, borci za pravice, samo koga? Tudi Zbor za republiko je ob teh primerih povsem tiho, saj očitno sami lepo živijo, so pa elitni desni pravniki, na čelu z bivšim ministrom, dr. Lovro Šturmom! Je to elita naroda, ki skrbi za narod, ki jo redi?
   Ja , kje so pa naši kulturniki, zadnji branitelji naroda, države? Ali res nihče ne čuti kančka solidarnost z ogoljufanimi delavci, tokrat s 500 delavci VEGRADA? Ali nihče ne čuti vsaj kančka empatije, ki je temelj delovanja demokracije?
   Kultura hipokrizije! To ni omika za človeka! To ni demokracija za človeka, le za elito!?
   Franc Mihič univ.dipl.inž. Kosovela 2a 1310 RIBNICA Objava: tudi v ONI

  • Minister Drobnič, so odgovorni le delavci!?

   Plačevanje prispevkov za pokojnine- naložba za starost delavcev, aktualna tema za vsakega državljana!? Socialna varnost ali socialna beda delavcev-upokojencev, to je vprašanje za državo? Morda zato tako hiter odgovor ministrstva za delo, družino in socialne zadeve? Bojim se, da ne! V odgovoru trdite, da sem v svojem pismu napačno razlagal, kaj je minister Drobnič trdil v svojem odgovoru poslancem. Nič nisem razlagal, samo vprašal sem se, kot mnogi drugi, tudi novinarji, ali je mogoče minister resno mislil? Menim, da so vsaj novinarji zadosti funkcionalno pismeni, da razumejo vsebino odgovora in sporočila ministra delavcem!?
   Zopet navajate, da mora po mnenju ministra Drobniča vsak delavec na obračunskem listu preveriti, ali mu je delodajalec obračunal prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj naj bi bilo po mnenju ministra iz obračunskega lista jasno vidno, ali so bili prispevki dejansko plačani? Po moje je to velika zmota! Kateri delodajalec, ki ne plačuje zakonsko predpisanih prispevkov, pa bi celo na obračunskem listu to sporočil delavcu? Praksa je, da je po obračunskem listu vse plačano! Torej gre za prevaro, ki bi jo lahko ali morala sankcionirati država s svojim aparatom, če ji je za delavce in upokojence kaj mar? Tisti delavci, ki naj bi po ministru le mogoče posumili, da prispevki niso plačani, pa so sami odgovorni, če od delodajalca niso zahtevali vplačila oz. pri njem preverili dejanska vplačila prispevkov. Če tega niso storili, so se po ministru z neporavnanimi prispevki strinjali?! Odgovorni za »samo-oškodovanje« so torej le delavci? Ob tem se postavi tudi realno vprašanje, kateri delavec pa zna in si upa dandanes zahtevati in preverjati delodajalca? Še »organizirani« sindikati ne! Zakaj? Večina delavcev dobro ve, kaj jih lahko potem od delodajalca doleti! Njihova pravna zaščita države pa je zgolj na papirju, saj je »vrabcem« poznana učinkovitost delovnih sodišč in inšpektorata za delo, ki spada pod okrilje ministra Drobniča! Sam sem že večkrat in nedavno osebno to bridko okusil in po mojem mnenju bil oškodovan! Vendar katerega politika pa dandanes še zanimajo realne zgodbe delavcev? Sprejemajo pa »realne« zakone in odločitve za vse državljane?! Celo proračunsko plačana stroka jim pri tem pomaga! Pri tem je »dobro proučila« realno stanje v realnem gospodarstvu, ima lastne izkušnje (?), kaj je biti delojemalec v Sloveniji! Ti bodo morali, če bo šlo tako naprej, kar »mrkniti«! O svoji življenjski naložbi-plačanih prispevkih, naj bi delavec lahko izvedel pri DURS-u, vendar je ta informacija zanj »transparentno zaupne narave«, če mi je prav poznano!? Za takšne »storitve« DURS-a pa je pristojen tudi minister za finance g. dr. Andrej Bajuk, mogoče pa še kdo!? Realno se mnogi delojemalci sprašujejo, kam to vodi? V bedo večine in raj manjšine? Stara in tudi nova oblast in »javna« stroka pa se samo »čudijo«, od kod toliko boleznin, invalidov, samomorov in slovensko demografsko odmiranje? To niso problemi globalizacije, temveč slovenske ne-socialnosti, »kulture poskrbi samo za svoj užitek«, kar je rezultat etike in minulega (?) dela politikov!

   Franc Mihič
   Objava: DELO, 06.07. 2005

 2. Kateri slovenski, levi ali desni, politik je zadnjih 25 let kaj storil, ko so delodajalci zaposlenim zadržali (ukradli) pokojninske prispevke namenjene ZPIZu, a tudi ta je zatajil, da bi jih pobral in bodo ti upokojenc imeli zato nižje pokojnine?

  Ga poznate?

  Nič ni storil Desus, njegovi člani!

  Nič niso storili organizirani upokojenci v ZDUS!
  Egoizem in nesolidarnost.

  Premalo so storili vsi sindikati!

  Vsi pa so servilni svojim politikom, ne pa do ogoljufanih zaposlenih, do prizadetih bodočih upkojencev!

  Egoizmem in brezbrižnost prevladuje, ne pa kultura.

 3. Dr. Peter Jambrek; Slovenska politika ni odprla ključne teme pred volitvami!
  Na prvem soočenju predsednikov strank, ki naj bi po volitvah prišle v Državni zbor, je manjkala ključna politična tema, ki bi morala biti v teh časih prva aktualna, to je tema oz. mera izkoriščanja slovenskega delavca, ki je tako visoka, kot še ni bila.
  Visoko izkoriščani delavci vzdržujejo neučinkovito državo. Visoko Izkoriščanje delavcev je omogoča »uspešnost« gospodarstva in razsipno neučinkovito državo.
  Na predvolilnem soočenju predsednikov strank se ta tema sploh ni odprla.
  To je mnenje dr. Petra Jambreka, ki ga je podal v Odmevih na TV SLO, 07.05.2018 ob 22 h

 4. Menedžerji in raja brez kapitala?
  ONA, 08.05.2018

  Predsednica uprave SKB banke, Cvetka Selšek, je nedavno izpostavila:«Za razvoj države so težave nastopile pri privatizaciji velikih podjetij, ko so »old boysi« menili, da so oni kar osebno lahko nosilci privatizacije. To je bila katastrofa. Dvajset let je zamujenih, ko nismo »gradili« kapitala in nismo znali upravljati kapitala. Tega znanja ni bilo v bankah, ne pri regulatorjih in ni ga bilo v podjetjih. »

  Berem knjigo Zakaj narodi propadajo:« Države danes propadajo, ker njihove ekonomske institucije ne spodbujajo ljudi, da bi varčevali, investirali in inovirali.« Menim, da se v Sloveniji ravno to dogaja!

  Že ob osamosvojitvi je Američan G. Sachs predlagal, da se pri privatizaciji skupne družbene lastnine upošteva pravičnost, to je razdelitev tega premoženja. Demosova privatizacija je tako predvidevala, da del takratnega družbenega premoženja pripade skladom, pokojninskemu, odškodninskemu in razvojnemu, preostalo pa se v obliki certifikatov razdeli med vse polnoletne državljane. S tako privatizacijo bi bilo v celoti zadoščeno ustavni zahtevi po enakopravnosti vseh državljanov.

  Temu je nasprotovala naša »pravična in učinkovita politična ekonomija«, stara politika, na čelu z dr. Jožetom Mencingerjem, gospodarskim ministrom. Uzakonila je »odplačno« privatizacijo z notranjimi odkupi, pri tem pa je omogočila menedžerske prevzeme brez vložka lastnega kapitala. Baypass obvodi podjetij in tajkunski krediti na ra račun podjetja so bremenili in oškodovali podjetja v korist lastništva menedžerjev.

  »Napredno politiko«, ki redno kritizira kapitalizem v svetu, doma nič ne moti koncentracija lastništva, celo brez vložka lastnega kapitala, niti očitna nova dohodkovna neenakost, niti v svetu problematizirana dedna ekonomija.

  Navadni državljani nismo primerni za lastnike kapitala, kar je zabloda, krivica in svetovni unikum, zgrešena ekonomija.

  Rezultat so bančne luknje, katere narod pridno polni s svojim denarjem. Država pa najema kredite za preživetje, plačali jih bodo pa zanamci.

  Država in politika, ki ji lastni narod ne zaupa svojega kapitala, ni potrebna, saj narod kapital raje hrani v nepremičninah, na bankah, vlaga ga pa predvsem v tujini, kjer menedžerji sploh ne postanejo kar samoumevno še lastniki.

  Tam morajo menedžerji skrbeti za vse deležnike podjetja, tudi za zaposlene, kot za lastnike, za vlagatelje kapitala-delničarje.

  Poskrbeti morajo za dohodke zaposlenih in za donose delničarjev, to je za spodobne plače, dividende in za dajatve državi. Samo to jim zagotavlja kariero in nagrado. Sicer je učinkovita ekonomija in socialna država samo še »fatamorgana«, ki jo politika ponuja volivcem pred volitvami, a jih zavaja, saj dopušča, da se nam bančna luknja ponavlja.

  Takšna politika povzroča, da so mnogi le še raja. Do kdaj še?

  Franc Mihič, Ribnica

 5. Država šikanira državljane
  ONA, 31. januar 2017
  »Vsi, ki jim delodajalci niso plačevali prispevkov, bodo imeli nižjo pokojnino«, tako pravi vlada RS. Vsi poklicani in plačani, ki da se borijo za pravično in socialno državo, pa so kar tiho. Dne, 9. januarja 2017, je bilo v Dnevniku TV Slovenija zopet nazorno prikazano izživljanje delodajalca nad obupanimi opeharjenimi brezmočnimi delojemalkami.
  V rokah drže plačilne liste, kjer delodajalec sporoča, prispevki so plačani, a prizadete ugotovijo, da delodajalec že dve leti ni odvedel njihovih prispevkov DURS-u. A ta ne reagira, čeprav ni prejel denarja, ki ga pobira.
  Goljufija pred očmi vseh treh vej oblasti.
  Država je določila, da delodajalec odvaja prispevke njenim inštitucijam.
  Te inštitucije, Furs, SPIZ , i.p., so torej prve in edine dejansko seznanjenje, ali je delodajalec odvedel oz. jim je vplačal prispevke.
  Zato so pristojne in odgovorne, da izterjajo prispevke, ki jim pripadajo in jih je delavec že zaslužil.
  Država je določila, da delodajalec tekoče obvešča delojemalca s podatkom na plačilni listi, kako on odvaja prispevke.
  Politika oz. oblast pa že desetletja dopušča, da ji delodajalci ne plačujejo prispevkov, čeprav so ti zaslužek, del plače delavca, njegova osebna lastnina.
  To je kratenje ustavnih lastninskih pravic delavcev, delojemalcev, kar je pred leti ugotovilo tudi Ustavno sodišče.
  Država dopušča, da delodajalci lažejo in varajo delojemalce, brez vsake sankcije.
  Oblast je samo na videz »v službi vsega ljudstva«, saj delojemalcem ob upokojitvi zniža pokojnino, namesto, da bi sama poskrbela in izterjala tisto, kar ji pripada in ji je delavec dal na razpolago.
  Delodajalec je namreč zadržal prispevke in jih dejansko ukradel državi.
  Koliko upokojencev bo še oškodovanih in bo imelo nižje pokojnine, čeprav niso nič krivi, bodo pa oškodovani? Kdaj se bo to končalo?
  Tednik TV Slovenije je te dni ponovno prikazal nerešen problem podjetnika g. Smrtnika, ki je zaradi mobinga države zbolel še za Parkinsonov boleznijo.
  Pravi absurd in fiasko pravne države. Vse se ustavi na uradniškem nivoju.
  Kabinet predsednika države se zgraža, ko rešuje strahotno prizadete opeharjene državljane.
  Čemu imamo in komu služi izvoljena oblast?
  Politiki, poslanci ne premorejo osnovne empatije. Redke so izjeme. Politična elita sploh ne komentira tega absurdnega primera in stanja.
  Kaj o tem torej menijo politiki, Varuh RS, Inštitut za delo pri PF UL, i.p.?
  Kaj meni Karel Erjavec in DESUS, ki »skrbi za upokojence«, kaj pa SD, i.d.?
  Kje je humana civilna družba?
  Kje je opozicija?
  Kje ste poslanci, predsedniki strank, ko od šikaniranja države zboleva ljudstvo?
  Franc Mihič, Ribnica

Comments are closed.