Društvo Združeni ob Lipi sprave o prekopu žrtev morišča Huda Jama

37
Foto: Karmen Kristan.
Foto: Karmen Kristan.

Društvo Združeni ob Lipi sprave glede prekopa žrtev morišča Huda Jama zastopa stališče, da je treba žrtve pokopati skladno z osnovno pravico vsake žrtve nasilja. Skladno s tem se žrtve pokopava na ustrezen in dostojen civilizacijskim način ter s pravico vsakega človeka, da ima dostojen grob, njegovi pa imajo možnost za ustrezno identifikacije svojca. Potrebno je v primerih več žrtev iskati rešitev, ki zagotavlja dostopnost do groba(ov) večine tako svojcem kot ostalemu narodu. To predpostavlja, da se pri prekopih spoštuje in upošteva narodna (in morebitne druge) identiteta žrtev. Za prekop in pokop žrtev drugih narodov je nujno treba pridobiti soglasja držav, katerih narodi se nahajajo v moriščih. Treba je torej uradno obvestiti te države o vseh predvidenih postopkih. Dalje naj se skladno s pričevanji ter arhivskimi viri (tudi drugod) čim bolj pristno pojasni okoliščine morjenja ter zagotovi identifikacijo žrtev po slovenskih moriščih. Vladna Komisija za vojna in povojna grobišča (morišča) naj z vso odgovornostjo in mednarodno identifikacijsko transparetnostjo odpravlja prikrite ali zamolčane nejasnosti. Pred nameravanim načrtovanim (in drugimi) pokopom žrtev pa je treba zasledovati celovit interes vseh slovenskih in žrtev drugih držav, tudi s soglasjem pristojnih organov drugih držav. Tako je nujno preiskati in ugotoviti, kje oz. v katerih jamah v Kočevskem rogu in drugod so posmrtni ostanki slovenskih domobrancev in kje s druge slovenske žrtve. Tako npr. vsakoletne sv. maše za pobite v Kočevskem rogu ob jami pod Krenom ne potekajo pred moriščem slovenskih žrtev, slovenskih domobrancev, ampak večinoma pred moriščem žrtev drugih južno slovanskih narodov.

Predvidena odločitev, da bi pokopali žrtve v kostnici v Mariboru ne vodi k celoviti ureditvi narodnega spravnega problema, ker je oddaljena od središča Slovenije in je le parcialna tehnična rešitev. Prenos v MB kot začasna rešitev je lahko celo le zavajanje in negativni signal, da se nekaj dogaja, kar pa v bistvu ne bo vodilo k celoviti rešitvi problemov dostojnega obeležja in pokopa žrtev in ureditvi spravnih procesov v Sloveniji. V grobnici na Teznem v Mariboru so v veliki večini pokopane žrtve hrvaške narodnosti. S pokopom ostankov žrtev iz Hude jame na Teznem bi tudi slovenske protikomunistične žrtve postavili v kontekst hrvaške problematike. Čeprav so žrtve po smrti v prvi vrsti žrtve in jih ne moremo deliti, pa predvsem zaradi razpoznavanja različnih zgodovinskih okoliščin, v katerih so delovali in umirali tisti, ki so se bojevali proti komunizmu, zaradi iskanja resnice o preteklosti in zaradi odprte in spravne prihodnosti, ni primerno, da se slovenske žrtve obravnava in obeležuje skupaj s hrvaškimi na Teznem (ali drugod). Hrvatom, Črnogorcem, Srbom in drugim žrtvam bi Slovenija morala tudi dati možnost, da svoje žrtve pokopljejo na njim primeren način, mogoče celo, da svoje žrtve prepeljejo v grobnico na svojem ozemlju. Na vsak način pa je ob prekopavanju žrtev povsod nujno na mestu morišča postaviti ustrezno obeležje, kdo so žrtve, koliko jih je, kaj se je z žrtvami zgodilo, kdaj so bile izkopane in kje se sedaj nahajajo in na čigavo voljo ali željo so bile prekopane. Vsaj za morišče žrtev iz Hude jame bi bil zaradi razsežnosti in načina poboja smiseln tudi pokop tam, gotovo pa je tam nujen spomenik v opomin prihodnjim rodovom z ustreznim in natančnim napisom, kdaj in kaj se je umorjenim žrtvami zgodilo in kdo jih je umoril. Tak zapis je nujen tudi v vseh primerih več kot 600-tih morišč v Sloveniji, razen, če bi svojci ali matične države žrtev zahtevale drugače.

Sicer pa razlogi govorijo tudi za celovito rešitev na Teharjah:

Svojcem pobitih in Slovencem je taborišče Teharje simbol usode komunističnih žrtev ter je lahko tako tudi simbol narodne sprave.

Teharje je bilo eno največjih komunističnih taborišč in tudi morišče nasprotnikov bivšega režima v Sloveniji. Zdaj je že nacionalni park in pomnik in ga je treba za pokop ustrezno dopolniti ter urediti v kraj vseslovenske sprave. Tu bi se lahko svojci in vsi ostali poklonili vsem žrtvam in prosili za mir.

Večina pobitih je bila iz Dolenjske in Notranjske, deloma Primorske, torej bi bilo treba žrtve pokopati bodisi v Ljubljana kot središču Slovenije in takratnem središču Ljubljanske pokrajine, kjer se je začela tudi revolucija bodisi na Teharjah kot središčnem kraju morij, v katerem bi se pietetno izrazile vse bolečine in tegobe rajnih in njihovih svojcev ter vseh žrtev bivšega režima in bi se tako tlakovala pot narodne sprave ter sistemsko obdelovala naša največja narodna bolečina.

Prof. emer. dr. Janez Juhant, predsednik društva

37 KOMENTARJI

 1. No, podobno mnenje kot je tu s podpisom dr. Juhanta sem že sam izrazil ob izjavi škofov, kjer pravim, da vsaj ni samoumevna rešitev, ki jo načrtuje vladna komisija z Dežmanom. Za slovenske žrtve, ponavljam, se mi mariborsko Tezno ( kjer je jarek z menda desetisočimi pobitimi hrvaškimi vojaki, ne pa Slovenci) ne zdi primeren trajen grob. Teharje pač.

  Mislim pa, da je Juhant v zmoti v zapisani domnevi, da je večina žrtev iz Hude jame Slovencev. Kot sam razumem, je tudi tu večina Hrvatov. Vprašanje, koliko je sploh med njimi Slovencev; če so. Da ne bo spet podobna zmota kot pri jami pod Krenom, kjer ni Slovencev …

 2. Mislim, da je Dežmanova komisija najbolj seznanjena z vsemi praktičnimi podrobnostmi in z vso širino.
  Gotovo komunisti nagajajo, da ne dajo dovoljenj za grobišče okrog Barbarinega rova, Teharjih. Gotovo pa je praktično nemogoče odstraniti smeti, ki so jih nalagali desetletja.
  Vidim, da so silnice zdraharjev hude. Samo, “da ne bi reševali zadev in da bi ” idealno” zmagal” moj prav!”

 3. Kot že dolgo pišem tukaj za številne probleme: Komunistom ni treba niti s prstom migniti in z lahkoto vladajo.

  Ker vsakega, ki hoče reševati (se rešiti) iz Fritzlove kleti, nazaj potegnejo ravno številni “naši”.

 4. Tu gre za praktičnost in modrost. Spet se kaže to, da se v Sloveniji dva soseda ne zmoreta zmeniti nič in da se z lahkoto stepeta za oslovo senco. Za slovensko Cerkev ni nič drugače, ja pač samo podmnožica te skrajno bolne in skorumpirane birokratske družbe.
  In če se s škofi ne strinjam v političnih intervencijah, še ni nujno, da sem jaz proticerkven. Lahko so samo oni, ker so proideološki, pro”PRAVAŠI”.

 5. Le s čim bi sledili danes “naši” svoje volivce, če ne bi bilo povojnih in medvojnih revolucionarnih pobojev, da bi lahko narod še naprej izkoriščali v socialističnem stiskanju in manipuliranju.

  Še naprej je treba kot norec skakati na pašniku in dražiti bika. Namesto, da bi ga končno prijeli za roge.

 6. Mislim, da je mnenje Združenja razumno, smiselno in humano, a verjetno sedaj neuresničljivo.

  Saj je ena izmed prednostnih nalog tudi te vlade, da se pomete pod preprogo vse, kar bi bolj jasno pokazalo na stvarno naravo NOB in revolucije.

 7. Smeti v Teharjih ne morejo biti izgovor. Tam je že spomenik, park, in če je vse to na smetišču imamo kvečjemu še en problem več.
  Evidentiranje kosti in odvzem DNK vzorcev ne predstavlja nobenih dodatnih stroškov.
  Upam, da iz tega ne bodo nastale resne težave. Kaj pa tisti jarek v Teznem bo pa zraven pokopališča še kar poln?! In tja ob polnem jarku naj bi zdaj prenesli ostanke iz Hude jame?!
  To je seveda provokacija Kopačeve.
  In Dežman bi lahko to vedel.
  O označevanju morišč pa se mi ne zdi potrebno. To je tako morbidno. Toda tako slovensko.

  • Saj za problem več gre. To so polena pod noge. Da se nič ne naredi.

   Sami naši. A ko je potrebno nekaj konstruktivnega naredi, pridejo iz centralnega komiteja obtožbe, da nekateri nasedajo Udbi ali so celo so udbovci.
   Kot je Turk zadnjič pisal kako se hudobne tvorbe same sebe uničijo. Revolucija žre svoje otroke.

    • Je. Dežmanova ekipa hoče premakniti in konstruktivno problem rešiti. To pa ni idealno ne za ene in ne za druge. Lahko pa še 100 let čakamo, kajti vsak bo primaknil svoj ideal in svoj prav od katerega ne bo popustil po Bučarjevo: samo preko mojega trupla.

 8. Iskrena hvala za meritorno izjavo Društva Združeni ob Lipi sprave. To bi morala komisija in vsi deležniki pri prekopu Hude jame v skladu z demokracijo upoštevati.
  K temu prilagam izjavo CP Teharje MGK, s katero soglaša 60 deležnikov.
  Izkop človeških ostankov iz Hude jame in pokop ?!!!! Ob 23.avg. 2016, dnevu spomina !!

  Civilna pobuda Teharje muzej genocida in katarze želi opozoriti vse deležnike pri tem opravilu za državljansko dostojanstveno in do žrtev pietetno ter sočutno do svojcev ravnanje, da bo ostal spomin in opomin na to dogajanje, da bi se nikoli več ne ponovilo.
  Morišče v Hudi jami je potrebno izprazniti, človeške ostanke pa pietetno pokopati na zadnjem bivališču- koncentracijskem taborišču Teharje, kjer je spominski park drž. pomena z že veličastnim in nedokončanim spomenikom. Tu je primeren kraj za pokop človeških ostankov, ki ne bodo identificirani in bodo v grobnicah opozarjali: tudi mi smo bili vaši in bomo ostali vaši…..!
  Gojiti spomin na zločin je vrednota, ki preprečuje ponavljanje takih dejanj. Toda to ni dovolj, potrebno je tudi realno ohranjati materialne dokaze o teh dejanjih, da se jih mlajši rodovi lahko zavejo in jih obsojajo.
  Danes je dan EU spomina na žrtve totalitarizma, kar v Sloveniji oblast in volilci niso sprejeli in obsodili lastno nasilje.
  Zaradi tega nimamo vidnega koncentracijskega taborišča žrtev boljševistične oblasti.
  Teharje-Bukovžlak je bilo koncentracijsko taborišče, kjer so zbirali in mučili ljudi pred poboji, odvzemali materam otroke, jih pustili umirati, preživele pa odvažali na Petriček.
  Danes je tu veličasten in nedokončan spomenik v spominskem parku državnega pomena, ki pa ni nič poveden za kaj je vse to.
  Ravno sedaj se vrši kukavičji prekop žrtev iz tega taborišča v Hudi Jami pri Laškem v Maribor.
  To se dogaja mimo volje svojcev in lokalne civilne pobude za muzej genocida in katarze, ki bi opominjal: NIKOLI VEČ KAJ TAKEGA !!??
  Velja se vprašati ali je vse to početje res pietetno do mrtvih in živih ljudi žrtev nasilja ??!!
  Spomin je res močan nad vsem, je edini val, ki se ne razbije in edina luč, ki ne ugasne, toda brez materialnih dokazov zločina, ni opomina za zlo, ki se naj ne dogaja. To je lahko element vzgoje za mir in sožitje ljudi.
  V teh dneh si velja to ogledati in se zamisliti ali smo za mir in dobre odnose med ljudmi ?!!!
  Člani CP Teharje- Bukovžlak MGK:
  Franc Zabukošek, Fanika Vodopivec, Stanko Kračun, Alenka Pustinek

 9. Čeprav so žrtve po smrti v prvi vrsti žrtve in jih ne moremo deliti, pa predvsem zaradi razpoznavanja različnih zgodovinskih okoliščin, v katerih so delovali in umirali tisti, ki so se bojevali proti komunizmu, zaradi iskanja resnice o preteklosti in zaradi odprte in spravne prihodnosti, ni primerno, da se slovenske žrtve obravnava in obeležuje skupaj s hrvaškimi na Teznem (ali drugod).
  ==============
  To da so žrtve, žrtve in da jih ne moremo deliti ne drži. Lahko jih delimo predvsem po razlogih zakaj so padale. Ne vem pa kako jih boste delili po nacionalnosti brez dokumentacije, brez identifikacije???
  Vse preveč morbidnosti, zagledanosti v kri, da niti tisti, ki bi morali res vedeti kaj je storiti, ne vedo. Ni treba slaviti krvi, ampak je treba pričevati,kaj se je zgodilo! Pri nas pa samo sočutje na kubik. Resnica pa, koga briga resnica.

 10. Meni se zdi pretiravanje to stalno poudarjanje, da je na Teharjah smetišče. Pri Ljubljani so na glavnem smetišču naprej od Ceste dveh cesarjev, potem ko je bilo polno, zdaj uredili golf igršče. Povsem lično izgleda z vsem zelenjem, vegetacijo, umetnimi jezerci ipd. In “družbena smetana” nima problemov zganjat tega elitnega športa nad desetinami metrov smeti. Še več, novo ljubljansko oz. glavno osrednjeslovensko smetišče je le par sto metrov oddaljeno od golfišča, pa nič ne kaže, da bi ljudi tam kaj zelo motilo. Čeprav recimo mene bi motilo in bi se raje hodil rekreirat kam drugam.

  Na Teharjah nisem bil. Iz posnetkov se mi je zdela zasnova spominskega parka več kot primerna. Osrednji spomenik pa prav lep. Estetsko ne vidim problema, da ne bi bila tam osrednja grobnica ali kostnica. Če kaj z okolico ne štima, se da precej hitro s pomočjo krajinskega arhitekta in nekaj dobrih vrtnarjev popraviti.

  Menda so tam spodaj tudi odpadki Cinkarne. Torej znajo biti težke kovine. Ampak vendar, v spominskem parku ne bojo pridelovali solate, druge zelenjave, jagod. Se naredi testiranja, eventuelno tudi testiranja na radioaktivno sevanje. Potem bi bilo pa verjetno dovolj zamenjati zemljino na področju, kjer bi bila grobnica. Če ne bo kostnica. Morda zamenjava nekaj sto ali tisoč kubičnih metrov zemljine. To pa res ni neizvedljiv podvig.

  Še enkrat – Teharje so bile zamišljene prav v ta namen in v več pogledih se kažejo kot mnogo boljša in lepša rešitev od Tezna. Tezno pa bi bilo verjetno primerno kot osrednje grobišče hrvaških vojakov ( domobranov in ustašev), ki jih je ogromno končalo pri nas.

 11. Pavel razmišlja v pravo smer. Tu gre spet za to, da se s tem politizira. Te žrtve na koncu koncev dejansko ne zanimajo nikogar, razen seveda svojcev. Različni interesi jih pač zlorabljajo za neke svoje ideološke igrice. Vsak bi rad iz tega izvlekel kakšno politično ali pa ideološko korist in vsi imajo hkrati polna usta sprave, ki so jo seveda predstavljajo tako, da jim nasprotna stran da v vsem prav, obratno pa seveda ne.

  Sprava dejansko ne zanima nikogar, tako da s temi zadevami je pač treba enkrat nehati, jih preprosto pozabiti in iti dalje ter se ukvarjati s stvarmi, ki so dejansko pomembne. Tako da naj se pač to uredi kar se da hitro, ustrezno in pač v skladu z zmožnostmi. To, da pri naš še leta 2016 druga svetovna vojna očitno ni končana je res neverjetno.

  S temi zadevami bi morali pač opraviti takoj po osamosvojitvi, ampak očitno se to ni zgodilo ravno zato, se te stvari potem pogreva vsakič, ko si je treba zagotoviti kakšno politično točko.

  • Kar nekaj flancaš. Le kakšni interesi naj bi stali za nami, ki tu razpravljamo in vidimo neke dileme? Razpravljamo pač, ker bi želeli najprimernejšo rešitev. Če bi bil malo pronicljiv, bi lahko ugotovil, da te teme vsaj v Sloveniji ne prinašajo političnih točk. Kreganje o tem pa kvečjemu politične točke odnaša ( če bi bile res v ozadju takšne kalkulacije).

   Če kdo v tej deželi res politično zlorablja vojno preteklost so to žal partizanske slovesnosti v organizaciji ZB NOB. Vedno so na njihovih slovesnostih politični govori in vedno promovirajo na teh slovesnostih leve politike ( in grmijo proti desnici).

   Tega pa ti nikoli ne kritiziraš, kajne? Poglej si, kako izgledajo vojaške komemoracije v zahodnih državah, tudi zavezniške v spomin na drugo svetovno vojno; nikoli se ne zlorabljajo za notranjepolitične obračune, nikoli!

   • Ideološki. 🙂 Najprimernejši za vaš ideološki koncept. Ti ljudje so žal mrtvi in to že dolga desetletja. Interes svojcev oz. bližnjih je seveda razumljvi, vsi ostali ste pa bolj kot ne moralni krokarji, ki pač iz tega delate nepotrebne ideološke drame v eno ali drugio smer. Zato smo pa tam kjer smo. Da ne prinaša oz. odnaša političnih točk je pa seveda nesmisel, saj je to že 20 let osrednja tema političnega obračunavanja pri nas, hkrati se pa ne naredi nič, da bi se to poglavje zaprlo in bi pač šli dalje.

    Glede ZB. Ali so slovesnosti druge strani kaj drugačne? Tudi, ZB je že zdavnaj priznala komunistične zločine in se od njih tudi distancirala, kako je pa s priznanjem kolaboracije in zločinov povezanih znjo? Ja, krivi so komunisti. Tako da problem ni v ZB, ki je pač svoj del krivde že zdavnaj sprejela, ampak v nasprotni strani, ki ni sposobna priznati, da je bila tudi kolaboracija zločin. In to je edino, s čimer ima ZB problem, torej s tem, da se dejansko vse, kar je povezano z NOB meče v isti koš komunističnoh zločinov, kolaboracijo z nacizmom in fašizmom se pa prodaja kot moralno nesporen anti-komunistični boj. Takšne “sprave” pač nikoli ne bo.

    • Spet neke bedne trditve opranoglavcev. Toliko kolaboracije, kot jo je izvajala boljševistična stran, ni niti približno izvajala protirevolucionarna stran. O tem se pouči v epohalni knjigi Bermanov dosje dr. Aleksandra Bajta. Vse je temeljito dokumentirano; kjer trditve ni mogel dokumentirati, je pošteno označil za domneve. Knjiga resda obsega 1400 strani, ampak vredno se je potruditi. Knjigo bi morali prebrati tudi vsi vneti mladi častilci NOB. Zelo bi spremenili svoje poglede.

     • Druge označuješ za opranoglavce, ti si pa tako funkcionalno nepismen, da niti pojma kolaboracije ne razumeš. In človek naj potem s takimi debatira? 🙂

    • Seveda braniš komunajzerje, v resnici pa komunajzerji nikoli niso sprejeli krivde nase.

     Še danes trobijo komunistične parole in blatijo nasoprotnike.

     Ker pa je bila revolucija vzrok za kolaboracijo, kolaboracija ne more biti zločin.

  • Zelo bedno razmišljanje zelo bednega, brezsrčnega in brezčutnega človeka, da “te žrtve na koncu koncev dejansko ne zanimajo nikogar” in “da sprava dejansko ne zanima nikogar”. Vse civilizacije doslej so znale pokopati mrtve, tudi sovražnike, edino Slovenija tega ni zmožna. Žalostno in bedno do skrajnosti!

   • Bedno je to, kako nekateri sploh ne razumete o čem pišem Tu igraš hinavca, da te žrtve dejansko kaj brigajo, čeprav jih pa le zlorabljaš za zadovoljitev svojih ideoloških prepričanj, torej dejansko pljuvaš po njih. Saj ravno o tem sem govoril, da je treba te stvari ustrezno, hitro ter v skladu z možnostim urediti, ker pač to od nas terja neka osnovna civilizacijska dolžnost in je pač sramota, da se to vleče že 25 let ravno zaradi ljudi, ki tragedijo druge svetovne vojne izkoriščajo za takšne in drugačne politične in ekonomske interese. Ti mrtvi vas brigajo samo toliko, kolikor vam to koristi. Zato se pa ta problem “rešuje” že 25 let in očitno mu še ni videti konca.

 12. BRAVO, SLOVENSKI ŠKOFJE ! KONČNOOOO!
  To je dejavna in živa, odgovorna in močna Evangelizacija !
  Jezus je živ in se ga ne da prelagati iz kota v kot po poteh Udbokučanistične tranzicije v “Nikamor” !

  Sta slišala, Ljudmila in , si slišal Tonin?
  G.ZORE & ŠKOFJE – Pozno, pa vendar končno. Če bi svoj glas dvignili takoj za Dr.Juhantom bi ustavili Dežman-Leljakovo komisijo/Društvo !

  TAKOJ USTAVITE PREVOZ V MARIBOR!

  Škofje so povedali da ne more biti krščanskega pogreba in ga ne bo v Mariboru!
  Dežman in Komisija & Država so popolnoma spregledali, ne slučajno, nas , SVOJCE!
  NE BOMO DOVOLILI .To je proti Božje in proti Človeško, kar delate!

  TAKOJ USTAVITE PREVOZE V MARIBOR, če ne jih boste vozili nazaj v Hudo jamo na lastne stroške!

  Če ne znate in ne zmorete, pustite Hudo jamo pri miru!
  Imate SOCERBSKO JAMO in še 598 drugih slovenskih jam!

  Da se bo Cerar slikal z Dežmanovo Komisijo v Mariboru za naslovnico v DELU ?

  NE, na račun naših zmasakriranih mučenikov, niti ne za naš račun, svojcev! NE!

  Kje je Odgovornost, kje profesionalnost, kje zdrava pamet, kje je pieteta, kje je človeškost, kje je čustvena inteligenca, kje je žitje slovenskega srca, kje je odgovornost do prednikov in kje je STRAH PRED BOGOM OČETOM ?

  Kje si, Usmiljenje in Poštenje, UPOŠTEVANJE VOLJE SVOJCEV? Pa kje živite, ljudje?
  To se imenuje katastrofa, g.Dežman.

  Vrata za Vaš odstop ste si odprli na široko.

 13. Utemeljeni argumenti društva.

  Oblastna levica se boji pozitivnega vrednotnega učinka na mlade in bodoče rodove, ki bi ga imelo teharsko pokopališče skupaj s taboriščno barako, v kateri bi bili razstavljeni zgodovinski dokazi o genocidni moriji Slovencev.

  Zato pa so izumili mariborsko pokopališče.

Comments are closed.