Drugi Terčeljev romarski pohod

0
Drugi Terčeljev romarski pohod, v nedeljo 10. junija, je potekal v duhu prakse iz Terčeljevega časa, ko so ljudje iz vseh strani prihajali na določena mesta in mu prisluhnili. To so bila zborovanja z močno vsebino, ki so dvigala pogum ter krepila versko in narodno pripadnost.

Letošnje izhodiščne točke za pohodnike so bile: Šturje, Budanje, Podkraj, Ozeljan, Vitovlje Vrtovin, Skrilje in Lokavec. V naravni baziliki »Nova pot« na Kovku so ob 15. uri opravili molitveno uro za domovino, ob 16. uri pa je bila sv. maša. Somaševanje je vodil postulator za beatifikacijo Filipa Terčelja dr. Primož Krečič, ki je v pridigi poudaril, da je bil Terčelju v ospredju človek z njegovim dostojanstvom. Njegova pot je bila pot poguma, pot brez nasilja. Zavedal se je resnosti socialnih problemov in krivic ter jih reševal po vseh zmožnostih.

Kulturno prosvetni dejavnosti je dajal močno duhovno podlago in izkušnjo. Njegovo delo je motilo različne ideologe in nasilnike, bil preganjan od vseh, veliko je trpel in z mučeništvom končal svoje življenje, ko je branil nedolžne. Njegov lik nas kliče k pristnejšemu življenju, k novi duhovni preobrazbi. Čas je, da vstanemo iz pasivnosti, da ponovno odkrijemo krščanske in narodne korenine in poženemo življenje naprej s čistimi nameni v poštenosti in močni veri.

Ob prisotnosti gasilcev, skavtov, konjenikov, narodnih noš, Jakobovih pohodnikov, ob mogočno ubranem petju colskega cerkvenega pevskega zbora in ob melodijah iz zvonov lokavših pritrkovalcev, so se številni udeleženci zahvalili za domovino in obudili spomin, ko se je pred 90. leti na tem »svetem kraju« darovala sveta maša. Po maši sta s pesmijo v govor Jožeta Dežmana uvedla citrar Tomaž Plahutnik in baritonist Marko Kobal.

Gospod Dežman je v svojem izvajanju z naslovom “Razlika med heroji in svetniki” spomnil, da totalitarne rešitve nikamor ne peljejo. Filip Terčelj je bil odločen nasprotnik nasilja, zavzemal se za ljudi, ne glede na kateri strani so bili. Sam politično ni bil nikoli angažiran, ubit pa je bil, ker je v polnosti živel in se razdajal v krščanski ljubezni. Ob koncu uradnega dela je vse prisotne pozdravil evropski poslanec gospod Lojze Peterle.

Srečanje so zaključili z druženjem ob Taloški domačiji, kjer je romarje ob pomoči skavtov pogostil gospod Hieronim Vidmar.

Udeleženci romanja so mnenja, da ta pohod že postaja tradicionalen. Je priznavanje, da je ta pot nadaljevanje hoje, ki jo je začrtal Filip Terčelj in jo uspešno obnavljamo pod vodstvom Terčeljevega odbora.