Domovina.je: Pogovor s skavtskima načelnikoma Ireno Mrak Merhar in Žigo Kovačičem

0

Žiga in Irena, lahko na kratko predstavita Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS)? Kaj je njegovo bistvo in poslanstvo?

Irena: Naše poslanstvo je vzgojiti odgovorne državljane. Sicer pa naše ime pove večino: smo skavti, kar pomeni, da delamo po skavtski metodi, čemur smo v ZSKSS dodali še štiri vzgojne izbire, za katere smo se kot organizacija odločili, da bomo na njih delali. Smo katoliški, kar pomeni, da razumemo katoliške vrednote kot temelj, na katerem delamo in v katerih želimo vzgajati. Smo slovenski, kar pomeni, da delujemo v Sloveniji in spodbujamo domovinsko zavest in smo skavtinje in skavti, kar je tudi naša vzgojna izbira, se pravi, da delamo na področju sovzgoje in v tem kontekstu poskušamo opolnomočiti fanta in dekle za njuno vlogo v družbi.

Žiga: Bistvo vsega je, da smo se za določeno metodo vzgoje, ki je skavtska metoda, odločali na podlagi naših vrednot, ki so katoliške. Vzgajamo mlade, da bodo enkrat odgovorni državljani, kristjani, ljudje, ki se bodo odločali spreminjati družbo. Bistvo skavtstva, od leta 1907, ko so bili skavti ustanovljeni, pa do sedaj, je enako. Vsaka skavtska organizacija sicer ima svoje posebnosti; mi smo dodali katolištvo, ki je v tem prostoru in za nas bistveno.

Kako se katoliške vrednote odražajo v skavtstvu?

Irena: V vseh aktivnostih. To pomeni, da ni ločeno: sedaj se gremo mašo, sedaj nekaj drugega, ampak, da ves program gradijo in so v njem poudarjene vrednote, ki jih poudarja tudi katolištvo. Karkoli delaš kot skavt, delaš tako, da si pravičen, da drugemu služiš, da delaš za dobro, s ponižnostjo in poskušaš v drugih videti dobro.

Žiga: Molitve, obljuba, zakoni, kjer je jasno opredeljeno, da »pri svoji časti obljubljam, da si bom z božjo pomočjo prizadeval …«. Skavtski zakoni so jasni, vse molitve so jasne. Hkrati je pa tisto, kar skavtstvo doda to, da naravo prikaže tudi malo drugače; da razumeš, da ti narava ni dana, ampak podarjena, da tudi preko stvarstva otroku približaš Boga.

So skavti »katoliška organizacija«, »predvsem katoliška organizacija« ali »tudi katoliška organizacija«?

Irena: Katoliški.

Sprašujemo, ker so se v zadnjem času pojavljale kritike, da se vedno bolj odmikate od katoliških vrednot. So te kritike upravičene?

Žiga: Za dobrim konjem se vedno praši. Dejal bom takole: Delovanje organizacije kot take je potrebno razumeti večplastno. Nek steg (op. lokalna enota), ki ima stik z duhovnim asistentom, ki ima duhovne priprave, razlage, kateheze, molitve … težko rečeš, da ni katoliški. Za višjo, državno raven pa to prav tako težko rečeš, če imamo v svoji triletni prioriteti duhovnost kot tako.

Mi razumemo duhovno stvarnost slovenske Cerkve in mladine. V 90-ih letih smo imeli res močne mladinske skupine, sedaj pa ni več tako. Sebe vidimo kot nekoga, ki bi pri tem lahko pomagal, ne pa kot edine. V tem trenutku moramo prostor za mlade v Sloveniji ustvariti skupaj, da bomo lahko zaživeli. Kritika vedno prihaja – koliko je utemeljena in koliko ne, je druga stvar. Včasih se moraš zazreti tudi vase in tako jo tudi vzamemo.

Problem je tudi z duhovniki. Razumemo svojo laiško, apostolsko vlogo. 70 % naših voditeljev se poleg skavtov ukvarja še z vsemi drugimi stvarmi v župniji. Župnija pa je srce vsake skavtske skupine.

Irena: Pred desetimi leti, ko smo bili voditelji mi, je skavtski voditelj svojo duhovnost lahko črpal nekje drugje in je pri skavtih to predajal naprej. Sedaj pa mora pri skavtih prejemati in dajati. Če nima moralno močnega duhovnega asistenta, ki ga podpira, je to lahko problem. Razen svoje družine, ki se ji prav v tem obdobju upira in ob tem, da se je po birmi oddaljil od cerkve, mladostnik v zgodnjih dvajsetih nima več kje črpati.

A to ni problem skavtov, ampak slovenske Cerkve. Razumeti moramo, da naši voditelji niso izobraženi na področju verskega razvoja in jim skušamo to počasi dajati.

Žiga: Mi nismo več le otroci, ki kurimo ognje. Razdeljujemo razvojno psihologijo otroka, verski razvoj, ki je do 21. leta v nekem zanikanju. Če ti otroku takrat predstaviš samo verske resnice, bo to težko zaobjel. Otroci niso hec. Lotiti se jih je potrebno tako, da bomo na koncu v resnici imeli uspehe. Tega se moramo lotiti vsi skupaj, kot Cerkev; od tega, kako otrokom predstavljamo stvari.

Več: Domovina.je