Dodatek za veliko družino

0

Sicer velikih družin v Sloveniji ne srečamo prav pogosto, ampak vseeno tudi pri nas poznamo velike družine. Za veliko družino je šteta družina, ki ima 3 ali več otrok, ki so stari do 18 let ali pa do 26 let, v primeru, da se šolajo. Prav takim družinam pa je v Sloveniji namenjen dodatek.

vir: revijastop.si

V določenih primerih se lahko za otroka šteje tudi oseba po 26. letu starosti, ampak to pod določenimi pogoji:

  • če traja njeno šolanje na visoki stopnji pet ali šest let (v tem primeru se status otroka podaljša za 12 mesecev oziroma 24 mescev) ali
  • če oseba zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali služenja vojaškega roka med šolanjem ni končala šolanja v predpisanem roku (v tem primeru se status otroka podaljša sorazmerno s številom dni, za kolikor se je šolanje podaljšalo zaradi prej navedenih razlogov).

To pravico izplačila dodatka za veliko družino lahko uveljavlja eden izmed staršev, v primeru da:

  • da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
  • izpolnjuje premoženjski cenzus, ki znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana oz. 631,93 evra na družinskega člana

 

Prav tako pa lahko to pravico uveljavlja eden izmed polnoletnih otrok, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev. Dodatek za veliko družino se izplača enkrat letno, se pa uravnava dvakrat letno na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin. V letu 2013 bo dodatek za veliko družino praviloma izplačan 12.9.2013, o čemer pa bodo prejemniki obveščeni po pošti z odločbo. Določena je tudi višina dodatka v letu 2013, ki pa znaša:

  • za družino s tremi otroki 393,46 EUR
  • za družino s štirimi 479,83 EUR

Center za socialno delo obravnava in odreja dodatke za velike družine po uradni dolžnosti, tako da vlog v večini primerov ni potrebno oddajati, razen tiste družine, ki imajo tri ali več otrok in je eden ali več  starih več kot 18 let in se šolajo. Prav tako  morajo oddati vlogo družine, ki ne prejemajo otroškega dodatka, to vlogo pa morajo oddati v tekočem letu za tekoče leto. Prav tako  morajo oddati vlogo družine, katerim se v tekočem letu poveča število družinskih članov, saj so upravičene do izplačila razlike do dodatka za družine s štirimi ali več otroki, pri čemer morajo vlogo vložiti najpozneje v roku treh mesecev od dneva povečanja števila otrok.

 

Avtor zapisa: Brina Zadravec. Prispevek pripravili v podjetju Pravda d.o.o. na www.pravninasvet.com