DKPS: Proti popačeno pojmovani internacionalizaciji visokega šolstva

4

dkpsIzjava Društva katoliških pedagogov Slovenije o razmerju maternega in tujega jezika na visokošolskih zavodih

Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS) nasprotuje popačeno pojmovani internacionalizaciji slovenskega visokega šolstva, kot je predvidena v predlogu spremembe Zakona o visokem šolstvu (predlagana sprememba 8. člena). Za nas je nesprejemljiv tisti del predloga, po katerem bi bilo mogoče izvajati predavanja, izpite in druge študijske obveznosti v tujem jeziku (angleškem), četudi so med slušatelji in predavatelji študenti in profesorji, katerih materni jezik je slovenščina (2. in 3. alineja predlagane spremembe 8. člena zakona). Ob (p)odpiranju take možnosti je sklicevanje predlagateljev spremembe na ohranitev uvodne določbe 8. člena (»Učni jezik je slovenski.«) samo puhlica brez vsebine.

Kljub izrednemu pomenu, ki ga ima visokošolski študij v maternem jeziku za obstoj in razvoj vsakega naroda, bi na podlagi predlagane spremembe sklepali, da je slovenščina kot materni jezik ovira na poti k napredku in blaginji slovenskega naroda. Ker smo Slovenci svoj jezik že zdavnaj izmojstrili na raven najbolj razvitih evropskih jezikov in se je v njem mogoče učinkovito izražati na vseh področjih človekove dejavnosti od običajnega sporazumevanja do umetniškega, religioznega in znanstvenega izražanja, mislimo, da gre pri takem predlogu lahko samo za mešanico manjvrednostnega kompleksa, provincializma, snobizma in morda tudi karierizma posameznikov.

A ne gre le za zapozneli refleks hlapčevstva nasproti ‘velikim’, temveč tudi za uveljavljanje sekularnega totalitarizma, ki mu je tuja in zoprna navezanost na izročilo narodne zavesti, jezika, vere in kulture. Slovenska univerza je bila ves čas odprta za spoznavanje tujih znanstvenih dognanj in je spodbujala učenje tujih jezikov pa tudi gostovanje najboljših študentov po evropskih univerzah, nikoli doslej pa ni podlegala ideji, da bi se bilo zato treba odpovedati izvajanju študijskih programov v slovenskem jeziku. Ob uničujoče nizki rodnosti je zakonski predlog o izpodrivanju materinščine z univerze samo pospešek in bližnjica k izginitvi Slovencev z zemljevida sveta in slovenstva iz mozaika kulturne dediščine človeštva. Zato tvorcem slovenske jezikovne politike želimo modrosti in pravega občutka pri presojanju kakšno naj bo razmerje slovenskega in tujega jezika na naših univerzah in drugih visokošolskih zavodih.

Društvo katoliških pedagogov Slovenije

4 KOMENTARJI

  1. Ne morem verjeti in ne verjamem, da to pismo podpira pater Silvo Šinkovec, DJ. V njem se provincialno in birokratsko napada običajno delo v globaliziranem svetu in Evropi. Kulturnobojniško poudarja Internacionalizacijo (socialistično) in sekularizem (ločitev cerkve in države), ne poudarja pa nujnosti ločitvi države od šolstva.. Ko so spet vsi socialisti enotni.

  2. Dejte pogledati primere ostalih uspešnih, malih držav, ki nimajo osnovnega jezika angleščine. Stavim, da vas iz tehniških in liberalnih voda nihče ne podpira. Tu gre predvsem za fevdalni filozof in družboslovje (fdv), morda še TF. Še ne dolgo nazaj so poučevali v univerzalni latinščini. Zgleda se volitve bližajo in v sili Hudič muhe žre. Ko katoliški profesorji tulijo v isti rog kot komunistični.

  3. Izvajanje programov v tujem ali tujih jezikih naj bo omogočeno-če bo za to dovolj interesa in izvajalcev-izključno kot izredni in dopolnilni program na lastne stroške morebitnih slušateljev.

Comments are closed.