Deset let Evroatlantske in Evropske Slovenije

2

slo natoEvropska Slovenija ob 10. obletnici vstopa Slovenije v zvezo NATO izpostavlja strateški pomen evroatlantskega partnerstva za varnost in stabilnost celotne Evrope. Z izpolnitvijo enega od temeljnih strateških ciljev, vstopom v NATO, je Slovenija svojim državljanom zagotovila varno in stabilno okolje za vsestranski razvoj države, okrepil se je geopolitični položaj Slovenije, povečala nacionalna varnost, s sodelovanjem v Zavezništvu so se okrepile obrambne sposobnosti naših oboroženih sil, uvedena je bila profesionalizacija Slovenske vojske, kar pa je z vidika mednarodne uveljavitve naše države najbolj ključno – Slovenija je dobila možnost, da enakovredno sodeluje pri odločanju o miru in varnosti v evroatlantskem prostoru.

Slovenija si je za vstop v NATO prizadevala zaradi skupnih vrednot, lastnih nacionalnih in strateško-varnostnih interesov ter zaradi želje po prispevanju k varnosti in stabilnosti na evropski celini. Kot je pred vstopom v Zavezništvo leta 2003 dejal sedanji predsednik republike g. Borut Pahor, je pri referendumskem odločanju šlo za »/…/ vprašanje naše politične identitete v sodobnem svetu. Gre za vprašanje, kateremu svetu želimo pripadati. Z drugim krogom širitve zveze NATO bodo v zavezništvo vključene vse srednjeevropske države. Če Slovenije ne bo med njimi, bo to pomenilo, da pripadamo nekemu drugemu svetu. Morda balkanskemu, iz katerega smo se komaj izvlekli in to celo z vojno? /…/«. Slovenci smo z dvotretjinsko večino (kar 66,08 %) odločili, da podpremo vstop v evroatlantsko družino. Članstvo v zvezi NATO Sloveniji predstavlja garant varnosti v okviru kolektivne obrambe in ji omogoča aktivno sodelovanje pri aktivnostih zagotavljanja regionalne stabilnosti in miru v mednarodni skupnosti, kar je pomembno predvsem zaradi njene lege na robu varnostno krhkega Balkana.

Slovenija kot aktivna članica Zavezništva s svojim strokovnim znanjem kvalitativno pripomore k delitvi bremen in zagotavljanju kolektivne obrambe, ki temelji na solidarnosti med članicami. Na ta način si utrjuje status varne države, kar ima pozitivne posledice tudi za gospodarsko sodelovanje z drugimi državami, tako na vojaškem kot tudi na informacijskem in znanstveno-tehnološkem področju. Današnje klasične vojaške grožnje na mejah članic zveze NATO, globalno povečevanje finančnih sredstev namenjenih vojskam v državah v razvoju ter agresivno poseganje v suverenost in teritorialno integriteto držav, ki niso del zveze, nas opominja, da je Slovenija izbrala pravo pot. Pot v ta klub najbolj razvitih in demokratičnih držav, ki si vzajemno zagotavljajo kolektivno varnost. Globalni in regionalni varnostni izzivi, vojaške grožnje v soseščini in asimetrične grožnje, kot so širjenje orožij za množično uničenje, teroristični in kibernetski napadi, nas upravičeno utrjujejo v prepričanju, da je bila odločitev za članstvo v zvezi NATO, prava odločitev.

Vir fotografije: Wikipedija


2 KOMENTARJI

  1. Večina mladih, še posebej tistih, ki še danes prebirajo “Cicibana za odrasle”, ki izhaja pod imenom Mladina, se sploh ne zaveda luksuza, ki ga predstavlja varnost, ki jo imamo zagotovljeno s članstvom v Natu, ne zaveda pa se tudi luksuza, ki ga imamo državljani demokratične Slovenije v primerjavi z državljani republike bivše SFRJ.
    Bolj je v našem agitpropu prisotna kritika in omalovaževanje Evrope, ki nam je čez noč prinesla pravo svobodo.
    Nekaj minut spremljanja dogajanja v našem Državnem zboru pa je dovolj, da si vsakdo lahko ustvari resnično podobo o tem, kdo so tisti, ki z Evropo niso zadovoljni.

Comments are closed.