Demokracija: UO Prešernovega sklada potrdila nagrado Možini

2

Upravni odbor (UO) Prešernovega sklada se je danes sestal na izredni seji, na kateri so ponovno pregledali celoten postopek predlaganja in izbire letošnjih Prešernovih nagrajencev. Kot je v izjavi za javnost dejal predsednik UO sklada Janez Bogataj, so sklenili, da je bila odločitev glede dokumentarca Jožeta Možine pravilna in strokovno utemeljena.

Kar zadeva odzive v javnosti, ki jih je sprožila odločitev UO Prešernovega sklada, da podeli nagrado kandidatu, ki ga strokovna komisija ni uvrstila v končni izbor – Jožetu Možini za dokumentarec Pedro Opeka, dober prijatelj, so člani UO Prešernovega sklada povedali, da so potrdili izbor treh kandidatov za nagrado Prešernovega sklada, ki jih je predlagala strokovna komisija za scenske umetnosti, dodatno pa so izbrali med vsemi javno prelaganimi kandidati še enega, za katerega je strokovna komisija posredovala svoje mnenje v protestni izjavi.

UO Prešernovega sklada je ponovno razpravljal o tem dodatnem predlogu na osnovi protestnih izjav oziroma o kandidatovem delu in menil, da je bila odločitev pravilna ter strokovno utemeljena. Navsezadnje, kot je poudaril Bogataj, v upravnem odboru sedijo tudi profesorji članov komisije za scenske umetnosti, zato je razpravljanje v javnosti o strokovnosti ali nestrokovnosti odločitve UO Prešernovega sklada brezpredmetno.

Strokovne komisije so namreč delovna telesa UO Prešernovega sklada, ki ima popolno odgovornost odločanja. UO zato zavrača vse očitke, da je deloval v nasprotju z obstoječim zakonom. Člani pa menijo, da bi moralo ministrstvo za kulturo v prihodnje urediti nekatera neskladja med zakonom, statutom in pravilnikom, to pomeni zelo jasno formulirati pristojnosti UO Prešernovega sklada in komisij ter njihovega delovanja.

UO Prešernovega sklada se je v danes sprejetem sklepu zahvalil vsem strokovnim komisijam, tudi komisiji za scenske umetnosti, za opravljeno delo, ki se je zaključilo 22. novembra 2013 s poročanjem posameznih predsednikov komisij UO Prešernovega sklada. Po teh poročilih je po Bogatajevih besedah vsem komisijam tudi potekel mandat. Potrditev starih komisij ali imenovanje novih morajo izvesti v dveh mesecih po zadnjem poročanju.

Več lahko preberete v Demokraciji.


2 KOMENTARJI

Comments are closed.