Civilna družba za pravično Slovenijo: Vlada z davki izčrpava najšibkejše

5

novinarska_CDPS_2013 10 16Predstavniki civilnodružbenih organizacij, združenih v pobudi Civilna družba za pravično Slovenijo, so na včerajšnji novinarski konferenci izrazili nasprotovanje nameri vlade, »da z dodatnimi davki izčrpava najšibkejše in na njihovem hrbtu rešuje državno blagajno, izpraznjeno zaradi oškodovanj v bankah in gospodarstvu.« Od vlade zahtevajo zaustavitev hitrega postopka sprejemanja ukrepov, ki nimajo konsenza, ter sprejem na sestanku, na katerem bodo lahko predstavili svoje predloge v zvezi z davkom na nepremičnine, neusklajevanjem davčne lestvice in olajšav z inflacijo ter zvišanjem cen vinjet.

Sporno večkratno obdavčenje dohodkov

Mitja Štular iz Zavoda za oživitev civilne družbe je opozoril na vsebinsko spornost davka na nepremičnine. Po njegovem mnenju hoče vlada še četrtič obdavčiti dohodke državljanov, ki so si svojim delom in prihranki zagotovili stanovanja – najprej z davkom na plače, nato z dohodnino in DDV-jem, sedaj pa še z obdavčitvijo nepremičnin. To lahko vodi v nacionalizacijo nepremičnin tistih, ki ne bodo zmožni plačevanja dodatnega davka. Vlada po oceni Štularja tako občutljiv sistemski zakon sprejema nepremišljeno in prelahkotno, saj ni pripravila temeljite analize, kako je to področje urejeno v drugih državah, s hitrim postopkom sprejemanja pa onemogoča poglobljeno razpravo. Edini namen je očitno polnjenje državne blagajne. Mitja Štular je še opozoril, da bo po trenutnem predlogu najvišja možna obdavčitev za 75 odstotkov višja od tiste, o kateri se sedaj javno govori, saj imajo občine možnost svoj del zvišati do 2,5-krat.

Stanovanje kot osnovni življenjski prostor družine naj bo neobdavčen

Tomaž Merše iz Družinske pobude se je zavzel za to, da bi bil osnovni življenje prostor družine, kar predstavlja stanovanje, izvzet iz obdavčitve nepremičnin. To je utemeljeval z ustavno določbo, po kateri morajo biti osnovni življenjski stroški otroka – kamor po logiki spada tudi njegov stanovanjski prostor – izvzeti iz obdavčitve tekočih dohodkov staršev. Predlagal je, da bi pri obdavčenju stanovanj upoštevali število prebivalcev, tako da bi z osnovno davčno stopnjo (0,15 %) obremenili stanovanja z enim prebivalcem, pri ostalih pa bi se stopnja za vsakega dodatnega prebivalca znižala za 0,01 odstotka.

Mladi zaradi davčnih obremenitev nimajo prihodnosti v Sloveniji

Kot predstavnica mladih je Mojca Perat izpostavila, da je stanovanjsko vprašanje ena od osrednjih težav pri osamosvajanju mladih in s tem pri prevzemanju odgovornosti. Država naj bi po priporočilih Mladinskega sveta Slovenije zagotavljala stimulativno davčno politiko za mlade, a sedaj dela ravno obratno. Z nepremičninskim davkom bodo stanovanja za mlade v Sloveniji še manj dostopna, saj se bodo najemnine gotovo precej zvišale. Zato vedno več mladih svojo življenjsko prihodnost vidi v tujini – lani se jih je iz Slovenije izselilo že 3392.

Zaradi nepremičninskega davka v težavah tudi upokojenci, podjetniki in kmetje

Tudi za starejšo generacijo je predlagan davek na nepremičnine nesprejemljiv, na kar je opozorila Justina Pančur iz Zveze sindikatov upokojencev Slovenije. Po mnenju Igorja Vovka, direktorja Zavoda Iskreni.net, podjetniki in kmetje od vlade zahtevajo kisik za gospodarstvo. Namesto tega pa vlada z dodatnimi davčnimi obremenitvami duši gospodarsko pobudo.

Sakralni in drugi objekti širšega družbenega pomena naj bodo izvzeti iz obdavčitve

Glede obdavčitve sakralnih objektov je Mitja Štular povedal, da ne vidijo smisla v obdavčitvi tistih objektov, ki imajo družbeno koristno funkcijo (humanitarne organizacije, gasilci, šole, objekti kulturne dediščine, sakralni objekti …). Pri tem je opozoril tudi na številne anomalije, ki so se pokazale pri množičnem vrednotenju nepremičnin. Ob tem je Mario Plešej, predstavnik župljanov Župnije Ljubljana – Sv. Jakob, ki so na predsednico vlade zaradi obdavčenja sakralnih objektov naslovili protestno pismo, dodal, da je ta obdavčitev krivična, saj gre za objekte, ki nimajo tržne vrednosti in niso tržno blago. Kako oderuški bi bil davek, je ponazoril na primeru župnijske cerkve sv. Jakoba, za katero bi morali župljani plačati okoli 35.000 evrov letnega davka, saj je njena vrednost ocenjena na skoraj 7 milijonov evrov.

Referendum o davčni zakonodaji ni več mogoč

Aleš Primc iz Civilne iniciative za družino in pravice otrok je poudaril, da zaradi letošnjih ustavnih sprememb, ki so jih podprli v koaliciji in opoziciji, ljudstvo spornega zakona ne bo moglo preverjati na referendumu, saj le-ta o davčnih zakonih ni več dopusten. Zato je opozoril na odgovornost politike, da prisluhne civilni družbi, koalicija pa da upošteva pripombe opozicije.

Vlada z ignoranco tvega, da bo sprožila val državljanske nepokorščine

Civilna družba za pravično Slovenijo zahteva, da vlada odstopi od namere po hitrem sprejemanju zakona o davku na nepremičnine. Če vlada tega ne bo storila, bo onemogočila širšo razpravo in soočenje argumentov vseh, ki jih predlagani nepremičninski davek zadeva. S tem po mnenju Jožeta Možine tvega, da bo sprožila močan val državljanske nepokorščine.

Foto: Mario Plešej

5 KOMENTARJI

 1. Valči, problem je v tem, da javni sektor noče zategovati pasov in zato še dodatno obremenjuje realni sektor. In to ni prav.

  Javni sektor bi moral varčevati – enako kot realni, brez višanja davkov, ampak zgolj z zmanjševanjem zapravljanja.

 2. Aroganca vlade z uvedbo tega davka je ekstremna. Vse je narobe s tem davkom, ki temelji samo na poštevanki. Od Gursa do sakralnih objektov, vse je narobe v tem davku.

 3. Ta vlada zna v Jankovičevem stilu le dvigovati davke. Tudi Jankovič je to počel v Ljubljani, kot je tudi višal cene v Mercatorju.

 4. Tajkunizacija je »mlinski kamen« za vratom Slovenije!
  Dnevno in še dolgo bomo brali o posledicah tajkunizacije Slovenije, kar pa je še novembra 2008 edina in najbolj podpirala stranka SDS in tudi NS.i. Žalostno dejstvo, ki ji je sledilo žal pre-pozno novo spoznanje, kot vsej politiki doslej. V politiki pa ni še nihče dogovarjal, predvsem ne zaradi »partijskega« volilnega sistema, ko volivec nima vpliva, kdo bo izvoljen, saj nima pravice do preferenčnega glasu, čeprav prava demokracija in naša ustava drugače veleva.
  To lahko preberemo v članku v MAG-u, november 2008, z naslovom »Tajkunizacija Slovenija«, kjer je predsednike oz. predstavnike parlamentarnih strank tedanji novinar MAG-a, sedaj pa odgovorni urednik revije REPORTER, mag. Silvester Šurla med drugim vprašal:
  Med drugim nas je zanimalo, ali bodo predlagale spremembo zakonodaje, da se prepreči bogatenje menedžerjev na tak način, oziroma ali bi jo podprle, če bi jo predlagal kdo drug? Prvi odgovor:
  Jože Tanko, vodja največje poslanske skupine SDS, je prepričan, da menedžerski odkupi potekajo skladno z evropsko in slovensko zakonodajo ter ob ustreznem nadzoru pristojnih organov in ustanov. »Evropska direktiva o prevzemnih ponudbah enakopravno obravnava vse možne akterje prevzema, tudi menedžerje. Praviloma vsak menedžerski odkup spremlja vsaj ena banka, ki po zakonih in internih pravilih za presojo posla poskrbi za ustrezno zavarovanje kreditov pri izpeljavi kupčije.«
  Podoben odgovor so MG -u poslali iz Nove Slovenije. Po njihovem gre pri odkupih gospodarskih družb, ki kotirajo na borzi, za poslovni odnos med banko in kreditojemalcem. »Banka, ki prevzame tveganje prihodnjega delovanja, ga ne prevzame le zaradi vrednosti podjetja kot takega, ampak predvsem zaradi obetov, ki jih podjetju zagotavlja njen menedžment.«
  SDS in tudi NS.i nista imeli torej tedaj nobenih zadržkov pri menedžerskih prevzemih oz. »nakupih«, ko prevzeto podjetje prevzemniku menedžerju odplačuje menedžerske kredite, dokler zmore, potem pa shira in davkoplačevalci potem poplačamo kredite, ker ne gre drugače.
  Kar se danes nazorno kaže, saj imajo »banke luknje, podjetja dolgove, državljani pa nove davke« .
  Vse ostale parlamentarne stranke, SLS, SD, LDS, SNS in ZARES, pa so tedaj že imele resne zadržke in pripombe na »tajkunizacijo Slovenije, beremo v članku mag. Silvestra Šurle.
  Res pa je tudi, da se je v času vladanja dr. J. Drnovška oz. zlasti vlade mag. T. Ropa napisala usodna finančno gospodarska “tajkunska zakonodaja” in se je divja privatizacija še intenzivirala, ter uzakonilo še sramotno zakonito prikrito kratenje lastninskih pravic zaposlenih, to je prikrito neplačevanje socialnih prispevkov. Vse žal še vedno prikrito poteka, ne glede na vlado.
  Sramota za stroko, politiko in tudi poslance. Pravimo, zgodovina nas uči, vselej in povsod.
  Preudarek za volitve, za nove »obraze in rezultate«!

Comments are closed.