Čas je definitivno »proti«

75

che guevaraKo sva z ženo izvedela za osrednji slogan zagovornikov ZZZDR (»Čas je ‘za’«), nama je šlo kar na smeh. Kako lahko nekdo trdi, da znamenja časov evidentno podpirajo širitev homoseksualizma v času radikalne demografske krize in ob dejstvu, da muslimanski sveta ne le trka, ampak mirno vstopa na izpraznjena evropska tla z namenom tu ostati za zmeraj? Mar ljudem ni jasno, da je vzrok demografske zime v zahodnem svetu posledica široko propagirane ločitve spolnosti od porajanja, ki se je od spolne revolucije v 60-ih začela uveljavljati skozi masovno uporabo kontracepcije? Mar ni volivcem jasno, da je homoseksualizem le nadaljnji korak na tej poti, ki pa je še toliko usodnejši, ker meri (preko svoje uzakonitve) celo na preganjanje tiste populacije, ki bi edina lahko prispevala k odpravi demografske krize? Ali ni volivcem dalje jasno, da taki trendi, ki biološko praznijo naš kontinent, imajo (danes kot v času propadanja rimskega cesarstva) lahko le eno posledico: vdor tujih ljudstev, kar v našem evropskem primeru pomeni vdor nečesa, kar je evropskemu čutenju tako tuje, kot je to islam? No, zagovorniki ZZZDR so presodili, da slovenski volivec ni sposoben izpeljati tega osnovnega sklepanja in videti, da nedavni dogodki v Parizu in vdor beguncev na evropska tla ne podpirajo ukrepov, ki jih vsebuje ZZZDR: da torej čas, v katerem živimo, nikakor ni »za« ZZZDR, ampak definitivno »proti«. Upajmo, da jih bo nedeljski volilni izid prepričal, da so podcenjevali možganske kapacitete slovenskega volilnega telesa.

Homoseksualizem med Marxom in Engelsom

K zgoraj skiciranemu sklepanju, ki če že ni del splošne zavesti, menim, da je na neki ravni že del trenutnega splošnega čutenja slovenskega človeka, bi rad prispeval nekaj elementov, ki so nekoliko bolj zastrti javnemu pogledu. Gre namreč za to, da postavimo sedanje dogajanje okrog ZZZDR v širši duhovnozgodovinski kontekst. Najprej mislim tu na ožjo kontekstualizacijo tega dogajanja v okviru zahodnega marksizma t. i. frankfurtske šole (Marcuse, Horkheimer, Adorno, Fromm idr.), ki je s svojim premikom pozornosti od klasično marksistične ekonomske in razredne problematike na seksualno, pripeljala do seksualne revolucije v 60-ih. Z njo so neomarksisti hoteli in v veliki meri tudi uspeli zrušiti temelje zahodne družbene strukture skozi uničenje njene temeljne celice – družine, da bi lahko družbo preoblikovali v komunistični paradiž. Opažam, da je ta kontekst v Sloveniji že kar dobro poznan tudi v katoliškem ambientu.

Ne vem koliko je poznano sicer, da zamisel seksualne revolucije in uničenja družine izvira iz Engelsa in ne iz Marxa, ki je v družini videl temeljno reprodukcijsko celico družbe in na nek način tudi temeljno celico revolucije. Izraz proletariat izhaja iz latinskega proles, ki pomeni zarod; proletarci, nosilci revolucije, so definirani skozi reproduktivno funkcijo porajanja življenja. To je tudi psihološko jasno: za socialne pravice se bo boril zlasti tisti, ki ima (svoje) otroke, da bi jim zagotovil lepšo prihodnost. Homoseksualec je bil zato za klasično marksistično misel in propagando najnižja točka kapitalistično-buržuaznega tipa zavesti. Zgodovina mu je v tem točki dala prav, ker danes vidimo, da ultrakapitalizem poraja homoseksualizem, saj je homoseksualistična agenda eden glavnih projektov ameriške administracije. Ironično je, da v Sloveniji homoseksualizem propagira stranka, ki se navdihuje pri Marxu in katere predstavniki nosijo majice s portretom Che Guevare; morda ne vedo, kaj so kubanski komunisti počeli s homoseksualci? Ali pa je pri tej stranki marksizem le krinka, za katero se skriva hlapčevanje ameriškemu kapitalu?

Islam, relativizem in homoseksualizacija Zahoda

Dalje bi rad usmeril pozornost še na eno skorajda povsem nepoznano in veliko pomembnejše dejstvo. Povezava med sodobnim razkrajanjem zahodne družbe pod udarci homoseksualizma ni le zunanje povezana z islamom, v smislu, da mu demografsko odpira prost vstop na evropska tla. Povezava je notranja. Jasno je namreč, da je homoseksualistična ideologija tako ali drugače proizvod relativizma in subjektivizma, ki že od začetka novega veka vse bolj razkraja tkivo evropske družbe. Malokdo pa ve, da se je ta relativizem zažrl v evropsko misel prav preko vpliva islamske filozofije na krščansko srednjeveško misel v 13. stoletju.

Naj na kratko povzamem glavne postaje tega vpliva, o čemer je v grobih potezah že govoril papež Benedikt v svojem znamenitem predavanju v Regensburgu. Znano je, da je eden glavnih intelektualnih dogodkov v evropskem srednjem veku bilo ponovno odkritje Aristotelovih besedil, ki so od časa razpada zahodnega rimskega cesarstva bila na Zahodu izgubljena. Ohranila so se na Vzhodu, ki je pa kmalu potem padel pod islamsko oblast. V 13. stoletju so se vzpostavili pogoji, da se je poznavanje Aristotelovih besedil znova vrnilo na Zahod, toda skupaj z razlagami arabskih filozofov, med katerimi sta bila najpomembnejša in najvplivnejša Avicena (980-1037) in Averoes (1126-1198). Značilnost njune filozofije je bil izrazit (pri Averoesu celo izrazito protiverski) racionalizem, ki je izviral iz tega, da se je njuna filozofija razvila v okviru islama. Islam je namreč vera, ki za razliko od krščanstva temelji na koranskem zapisu, na črki. Koranske predpise je treba (v pravovernem, sunitskem islamu) izvajati dobesedno in brezprizivno. Jasno je, da taka vera ne daje veliko prostora razumski razpravi in toliko manj filozofski refleksiji. Zato se je tam filozofija razvijala le v šiitskem, neortodoksnem islamu in še tam v določenem antagonizmu zoper islamsko vero.

Ko je torej Avicenova in Averoesova racionalistična filozofija prišla v krščansko srednjeveško Evropo skupaj z Aristotelovimi spisi, je marsikdo navdušeno ob Aristotelovi filozofiji sprejel tudi antireligiozen naboj njune filozofije; to so bili t. i. latinski averoisti. Marsikdo je tedaj zavrnil njihovo protireligioznost, a je pri tem od njih prevzel osnovno islamsko pojmovanje, da sta vera in razumnost v temeljnem nasprotju, in se je tako znašel na pozicijah, ki so bile zelo podobne pozicijam sunitskih teologov in ne več na pozicijah krščanske filozofije (sv. Tomaža Akvinskega npr.), ki je iskala in našla skladje med vero in razumom. Najpomembnejši med temi nasprotniki averoizma je bil frančiškanski filozof in teolog Viljem Ockham (1287-1347), začetnik nominalizma, ki je razvil podobo Boga, na las podobno tisti, ki jo je gojil sunizem: gre za podobo iracionalnega Boga, ki je v temelju zgolj vsemogočna Volja, pri kateri razum nima nobene vloge.

Če sedaj preskočimo nekaj pomembnih postaj, lahko rečemo, da je Descartesova hipoteza o malin génie, tj. o Bogu, ki bi iz zlobe s svojo vsemogočnostjo zavajal človeka tudi pri spoznavanju najočitnejših resnic, v bistvu zrasla iz Ockhamove (in še prej sunitske) zamisli o iracionalnem Bogu. Da pa se z Descartesovim malin génie začne epopeja Descartesovega hiperboličnega dvoma in s tem epopeja novoveškega dvoma ter relativizma nasploh, ni treba najbrž posebej razlagati.

Pri tem je treba odgovoriti še na en pomislek: kako to, da avicenizem in averoizem nista razkrojila islamskega sveta, tako kot jima je skoraj uspelo s krščanskim? Odgovor je preprost: islam je s svojim fideističnim zavračanjem razuma nedostopen za filozofsko misel. Drugače pa je bilo s krščanstvom, ki je v temelju odprta za grški filozofski L/logos (Jn 1, 1).

Otroci revolucije

Zakaj sem postregel s tem ekspozejem ob tako resni uri, kot je pričakovanje nedeljskega referenduma in priprava nanj? Zato, da bi razumeli, da islamsko ‘okupiranje’ Evrope, ki smo mu sedaj priča, ni naključen dogodek. Islamska misel je zasedla Evropo daleč pred tem, ko so jo zasedli begunci. Je v samem izvoru novoveške misli, v njenem bistvu, ki se mu reče vzpostavitev nasprotja med vero in razumom. Prav tako pa lahko na tej osnovi razumemo, kakšna je funkcija pričujoče homoseksualizacije Evrope. Homoseksualizem, ki predstavlja skrajno točko novoveškega relativizma, se rojeva iz tega istega razkola med vero in razumom, ki izhaja iz islamske koncepcije iracionalnega Boga. Homoseksualizem je skrajni proizvod srednjeveškega vdora islamske misli v krščansko. A to obenem pomeni, da so homoseksualisti Kanonenfutter zadnje faze islamizacije evropskega kontinenta. So (nevede in nehote) otroci globalne islamistične revolucije, katere bo ta revolucija sama prve požrla. Nas pa bo požrla takoj za njimi, če jih ne bomo pravočasno ustavili (ene in druge).

75 KOMENTARJI

 1. Dober prispevek. A če bi stran PROTI Kerže ta uvrstila na tv kampanje in ne Cestnika, bi izgubila še tretjino tistih, ki so za.

  Ko Kerže kritizira islam (drugače kot Cestnik in Ocvirk in isto kot Iršič), da se držijo črke Korana dobesedno in da nimajo kritičnega mišljenja in interpretacije pomislim, da se sam isto obnaša do svetega Pisma in se fanatično drži nauka. Prosim za razlago.

  • Joj, lapsus: bi izgubila še tretjino tistih, ki so danes proti. Cestnik se zna iti dialog in jezuitsko inkulturirati. Kerže marketinško predstavlja inkvizicijo.

   • Nekdo pač mora tudi to početi. In to počnem jaz, glede na to, da bolj poklicani molčijo. Bolj logično bi bilo, da bi Cestnik (kot duhovnik) izvajal mojo funkcijo jaz (kot laik) pa njegovo, ampak živimo v takih nerodnih časih, ko moramo laiki prevzemati funkcije hierarhije (zlasti oznanjevalno).

    • “bolj poklicani molčijo”

     ================================================
     Tako je, bolj poklicani v nebo vpijoče molčijo. To je najbolj nelogično že ves čas, ko se pogovarjamo o tej problematiki. Žal sta gospod Žorž in gospod akademik Trontelj preminula.

    • Cestnik je edini v slovenski Cerkvi, ki vidi znamenja časa in ni poceni aktivist. Ima zelo dober senzor za znamenja časa in zna pristopiti strpno, dialoško in nečudaško v vsak dialog s katero koli družbo. Danes je glavni problem dialoga, da so vsi tako naduto pametni in kdor se z njimi ne strinja je Slovencelj. Svetlana Makarovič in Vesna Vuk Godina sta svoji psihopatskosti “klonirali” na malomeščanske (neistvarjalne, socialistične) “intelektualce. ”

     Mi lahko prosim še razložiš kaj tebe v odnosu s Cerkvijo loči od islamista v odnosu z islamom :
     “Ko Kerže kritizira islam (drugače kot Cestnik in Ocvirk in isto kot Iršič), da se držijo črke Korana dobesedno in da nimajo kritičnega mišljenja in interpretacije pomislim, da se sam isto obnaša do svetega Pisma in se fanatično drži nauka. Prosim za razlago”

     • V male sebične nihiliste.. Pred dnevom ali dvema je bil na RTVSLO en lacanovski dokumentarec, kjer med drugim nastopa tudi zgoraj omenjena verbalna serijska morilka (S.M.). Dokumentarec na koncu, s filozofsko podporo zajčka Žižka, simbolično umori slovensko kolomajsarco (al kako drugač se ji reče)..

   • Tudi meni je članek dober.
    Glede na to, da (po mojem mnenju) Cestnik v širši javnosti ne izgublja glasov tistih, ki bi bili proti, ravno tako teh glasov ne izgublja Kerže, ki piše na katoliških portalih. Tako, da v tem ne vidim posebnega problema.
    Bog pa že ve, koga pokliče ob katerem času na katero mesto. Bistvo je, da smo zvesti in da vztrajamo.

 2. Zanimivo premišljanje,predvsem kot dodatek drugim analizam ob našem referendumu.Menim pa,da je sicer homoseksualizem,kot ga poimenujete, kot pojav precej starejši od srednjega veka ter,da spremlja človeka in njegov razvoj tako rekoč od začetka,četudi pogosto prekrit s tabuiziranjem ali hinavščino.Prav tako je mnogo starejše od nove dobe tudi ločevanje spolnosti od porajanja. Bodimo iskreni:pred masovno uporabo kontracepcije so le morili otroke na druge načine.Žal pa človek,starši,narodi,družbe itd. more vso zgodovino tudi že rojene otroke-najprej dobesedno potem pa še v prenesenem pomenu,čemur smo priča tudi zdaj in tukaj.. Ko pa gre za življenje,problem tudi nikoli ni kvantitativen.

  • Samo terminološko pojasnilo: homoseksualizem tu definiram kot aktivizem v smislu propagiranja homoseksualne prakse in ga ne enačim s homoseksualnostjo. Slednje je zelo star pojav, ono prvo pa ne. Mislil sem, da ni potrebno tega v članku pojasniti, ker se mi je zdelo, da se je v kampanji distinkcija že prijela.

 3. Islamska skupnost v Sloveniji je vedno doslej, oz. pred že dvema referendumoma na zelo sorodno temo ( oplojevanje z OBMP i duržinski zakonik) nastopila skupaj s Katoliško cerkvijo z bolj ali manj identičnimi stališči.

  Tokrat je vsaj jaz še nisem slišal oglasiti se na nedeljski, še bolj usoden referendum. In pozvati svoje vernike proti, ker je to del tudi njihove morale.

  Čisto možno je, da so tokrat tiho tudi zaradi neprijaznih, če ne sovražnih člankov do islama, kot je tale. Ki jih zadnje mesece ne manjka, vključno s takimi, ki pozivajo k zaustavitvi gradnje džamije. Kako pa naj bi drugače razumeli, če jih obravnavaš kot nevarnost, kot razbijalce naše vere, misli in civilizacije in kot tiste, ki so se odločili na invazijo Evrope.

  Mimogrede, k islamski veri se prišteva okoli 70.000 slovenskih državljanov. Precej pomembna številka za izhod nedeljskega referenduma, bi rekel.

  Enostavno je iz naravnih zaveznikov ustvarjati nasprotnike. Obraten proces je pa težek.

  • Sicer je pa razumnih razlogov, zakaj rastoči migrantsko-begunski pritisk na Evropo, kar nekaj. Najlažje jih je odpraviti s trditvijo, da gre za programirano versko zaroto in načrtno invazijo. Razumni razloga so pa med drugimi nemiri in državljanske in druge vojne, demografija na strani tretjega sveta in na strani Evrope, gospodarski dejavniki in vprašanje zaposlitev, klimatske spremembe ipd.

   Teorija verske zarote je lahko le alibi za neprevzemanje soodgovornosti za reševanje teh problemov, ki jo zahodni svet tako zaradi svoje superiornosti in načina življenja danes kot zaradi kolonialne in imperialne dediščine, pri tem še posebej nosi.

   • IF: “… Razumni razloga so pa med drugimi nemiri in državljanske in druge vojne, demografija na strani tretjega sveta in na strani Evrope …”
    =================

    Demografija v Evropi nima nikakršnega vpliva na zdajšnjo muslimansko imigrantsko invazijo na Evropo.

    • Težko boste koga prepričali, da bi bila muslimanska imigrantska invazija tudi, če bi bila rodnost v EU zadnje pol stoletja na ravni 2,3 otroka na žensko.

     • Gospod IF,
      aj morem, ko pa govorite resnico oziroma zadeve z veliko verjetnostjo, da so resnične. Ko je EU zavrgla Boga, je pač zavrgla tudi prihodnost. Zavrgla ga je, ko je zavrgla Stvarnikova navodila:

      Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: »Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita; gospodujta ribam v morju in pticam na nebu ter vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji!« (1 Mz 1,28)

      Na, pa smo spet pri LGTBjevcih oziroma teoriji spola oziroma pri porokah dveh moških oziroma skorajšnjemu referendumu … Mimogrede, to je bilo prvo navodilo človeku. PRVO!

     • g. Alfe,
      se popolnima strinjam z vami, samo dodajam.
      K Bogu se obrnemo, ko nam je najtežje, izkušnje kažejo da taki pač smo. Zato težko verjamem, da bi se lahko ta problem razrešil.
      Nas je pa mnogo, ki verjamemo v Resnico (saj Bog je Resnica a ni) in smo le “iskalci”.
      Ne vem, morda bi kazalo v tem vmesnem prostoru iskat rešitve.

     • Bodita rodovitna. Bodita ustvarjalna.

      To je prvo naročilo. Le zakaj tega socializma (malikovanja Države, Varnosti, Kolektiva) konzervativci ne dajo na prvo mesto. Za njih je zunanjost greha in moralnost veliko bolj pomembna. V spolni revoluciji vidijo vir greha, a je ta posledica glavnega greha: da človek ne rabi Boga in je celo sam Bog in mu ni treba več spoznavati dobro in slabo ter diskriminirati (razločevati).

     • Slovenija je dosti manj gosto poseljena kot države kamor si želijo migranti. Tudi Afrika je zelo malo poseljena, pa migranti iz Evrope ne rinejo v Afriko, tok migracije pa je v obratni smeri. Migranti npr. iz Sirije, Afganistana, Iraka, Pakistana, itd., ne rinejo v Afriko.

      Demografija nima veze s to muslimansko invazijo na Evropo

     • Tudi sam mislim, da nataliteta in demografija nista vzrok. Ta razlog rabijo kabinetni in socialistični konzervativci, ki so nesposobni videti realnost.

      Prodor migrantov na Zahod je načrtni projekt socialistov.

     • Riki, seveda je Sahara redkeje poseljena od Evrope. Kakšen argument neki je to? Kdo pa lahko tam preživi?

      V čem je problem demografije Evrope? Staranje prebivalstva. Vse večji delež nemočnih ostarelih. In vse manj vitalnih mladih. Določeni poklici, nujni za funkcioniranje družbe, za katere ni kandidatov in se jih mladi avtohtoni otepajo. To nujno vleče priseljevanje, če ti in pavel to priznata, ali ne.

     • pavel, tole o načrtnem projektu socialistov je nanašalno in blizu območja blodnjavosti. Nenazadnje je: ” Wir schaffen das!” izrekla krščanska demokratka. In zato prišla med drugim na naslovnico Time-a kot osebnost leta ( Time je nelevičarski ameriški tednik)

     • IF: “Riki, seveda je Sahara redkeje poseljena od Evrope. Kakšen argument neki je to? Kdo pa lahko tam preživi?”
      ===================

      Aha, razumem. Migranti se raje izognejo slabo poseljeni Sloveniji (Sahara), in gredo raje tja kjer je poseljenost dosti večja (Nemčija), zato ker so se odločili, da bodo v bolj poseljeni Nemčiji raje bolj “velikodušno” reševali demografski problem Nemčije kot bi to lahko naredili v manj poseljeni Sloveniji.

      Skratka, migranti so ugotovili, da v slabše poseljeni Sloveniji, čeprav ni taka kot Sahara, ne bi mogli preživeti, zato so se odločili, da bodo šli raje reševat demografski problem v bolj poseljeno Nemčijo kot, da bi ga reševali v manj poseljeni Sloveniji.

  • 1. Tokrat je vzrok za manjkajočo skupno izjavo jasno sporočilo islamski skupnosti, naj se javno ne vmešavajo in ne izrekajo o družinskem zakonu, sicer ne bo džamije. In tako sicer na zasebnih pogovorih rečejo, da ‘povsem podpirajo prizadevanja PROTI’, da pa javno o tem ne bodo govorili. Toliko o načelnosti – ki tokrat nima povezave s preseljevanjem. Zgolj pove o (ne)načelnosti in (ne)pokončnosti.

   2. Ob vsem skupaj pa mi je žalostno dejstvo, da bi nam v tem trenutku ‘prišli prav’ muslimani. Ja, ljudje božji, če Slovenci ne želimo preživeti in če se nam ne zdi vredno postaviti se za svoje temeljne vrednote, potem ne bo tega opravil nihče namesto nas!

   • Saj imajo skavti isti problem. Niso dali izjave. Ker upajo, da bodo tako dobili denar od države. To je ta totalitarizem socialističnosti. Ko večina ljudi in skupnosti nima ekonomske svobode. Ker ne ustvarjajo (na prostem trgu), ampak tolčejo tlako v Fritzlovi kleti.

    70.000 glasov muslimanov bi nam še kako prav prišlo. Sklepam, da velik del SDS in SLS volivcev ne bo šel glasovati, “ker se jim ne da ubadati s Cerkvenimi stvarmi”.

 4. Sicer pa mnogi glavni izvor agresivne akcije za spremembo dosedanje civilizacijske družinske paradigme ne vidijo prvenstevno v homoseksualizmu ( še manj v islamizmu, ker je to precej absurdno), ampak v skrajnem feminizmu.

  Jaz bolj nagibam k temu stališču. Tudi protinaravna teorija spola, s katero se vse bolj soočamo, predvsem pa grozi našim otrokom v naši šoli, celo že vrtcu, izvira prav iz krogov feminizma.

  Na pedagoški fakulteti v LJ je konkretno nevarnost za našo družino, krščansko družino, ne pri imamu Grabusu!

  • Tale podkrepitev, tudi za gospoda Iva, da se nevarnost ne piše ( po islamsko) Grabus, ampak npr. lepo slovensko Lotrič. In da uči na srednji vzgojiteljski šoli bodoče pedagoge.

   http://24kul.si/razocarana-dijakinja-na-srednji-vzgojiteljski-soli-nam-perejo-mozgane

   Šola je pa v stavbi omenjene fakultete. In ta stavba je te dni prelepljena s propagando ZA na referedumu. Ko so, kot nepodpisana dijakinja pove, ob plakatih ZA poskušali nalepiti še pozive PROTI, so te plakate takoj strgali, med drugimi osebno tam zaposlena pedagoginja.

   To je slika drila bodočih generacij slovenskih pedagogov. (In to se ne dogaja v džamijah.)Še pred referendumom. Kaj bo šele, če dobijo referendum.

  • Mislim, da se večini ljudi in vernikom ZA niti sanja ne o vzrokih. Dobili so veliko denarja in si zmišljujejo manipulativni parole. Ozaveščal.

   ZA bodo glasovali večinoma
   Ateisti
   Malikovalci v Državo in ostala teleta
   Mladina (nezreli)
   Ženske (sentimentalne)
   Družboslovci
   Birokrati
   Malomeščani

   Proti bomo glasovali večinoma
   Verniki v Boga
   Odrasli
   Moški
   Tehnično in matematično usmerjeni
   Kmetje, podjetniki, obrtniki

  • Js bi reku so te skrajne feministke prej zamaskirane lezbijke. Drugač boljš, da se taki teoretiki odprete in brez sprenevedanja začnete izključevat kar vse po vrsti. Kar bi bilo mimogrede za moje pojme dokaj čistokrvno homoseksualno ravnanje.

 5. Še tale asociacija na republikansko kampanjo v ZDA – Jeb Bush v. Donald Trump:

  Torej na politični desnici eni odgovarjajo in so trenutno na valu visoke plime (pritrjujejo jim pri nas tudi recimo na Reporterju), kot Donald Trump, ali v Evropi Marine le Pen, Strache, Severna liga, Pegida itd. Na drugi strani Juncker, merkel, čez lužo mlajši od bratov Bush.

  Zame je racionalen tu Jeb Bush, Trump je res populističen kandidat, ki vodi v kaos.

   • Ne razumem. V kratkem posnetku, na katerega sem dal povezavo, za moje pojme Jeb Bush povsem razumno argumentira. Kako naj ZDA računajo na sodelovanje z arabskim svetom pri boju s terorizmom in državo ISIS, če bi bodoči predsednik prepovedal vstop vernikom islamske vere na ameriška tla? Kako naj v tem primeru ISIS premagajo?

    Pa pustimo ob strani, da je Trumpov predlog, da nekdo nima pravice do prestopa meje na podlagi vere, nor. Saj je proti vsem normam svobodnega in demokratičnega sveta.

    Jebu Bushu sicer slabo kaže, nekoliko neroden je v nastopanju, dejansko se mi pa med vsemi kandidati na republikanski strani kaže kot najbolj usposobljen za vlogo predsednika. Kot razgledan zmeren konzervativec; nepopulist in neksenofob, mogoče tudi zato, ker ima mehiško ženo.

    To pravim kljub temu, da sem si v nekem testu osebno nameril večjo sorodnost s Chrisom Christijem ( New Yersey) in Rickom Santorumom ( Pensylvania). Donald Trump in Ted Cruz me spravljata v obup.

    • Preveč poslušaš besede in premalo kaj in kako govorijo. Bush bi špekuliral. Trumpovim besedam pa je treba dodati še preostanek stavka “until we figure out what the hell is going on”. In to je meni veliko bolj racionalno in razumno.
     Bush bi podlegel interesom kdove koga. Orožarjem recimo, ki bi v nedogled vlekli ISIS. Trumpu tu bolj zaupam.

     • Lepo te prosim, a zdaj boš pa ti zagovarjal, da se zapre meja ljudem na podlagi njihove vere, ker je to samo začasno!? A res ne vidiš, da je to fašizem in to hude sorte. 🙁

      Ne vem, kaj narobe govori o stvari Jeb Bush. Pravi, da je prioriteta premagati ISIS državo, da se to lahko naredi le skupaj z zavezniki v okolnih državah, ki so Arabci in muslimani in Kurdi, ne pa s tem da se te države povsem odbije od sebe z antiislamizmom. Povsem pametno stališče.

 6. S padcem komunizma sta se poti komunizma in feminizma praktično združili. Ne vidim, da bi islam imel karkoli opraviti z dekadenco Zahoda. Ta je povsem originalna, avtohtona, če hočete. Tej dekadenci se nekdanji komunisti vse bolj pridružujejo, ker so ostali brez idej. Le z destrukcijo kot samo sebi namen. Zato zdaj naša levica celo potencira homoseksualnost še trikrat bolj kot jo v Ameriki.

  • Morda bi tikaj rekel, da je k nam s padcem ‘našega’ komunizma prodrl kulturni marksizem, ki se je na zahodu, predvsem na univerzah, krepil že od druge svetovne vojne naprej, resnični preboj med mase pa dosegel konec 60-ih. Izhaja iz Frankfurtske šole, ki je marksizem preusmerila iz proletariata na obrobne skupine, kot so ženske, homoseksualci, imigranti, črnci, pri nas Romi itd. Nimam globljega znanja o tem, izhajam iz dokumentarca The History of Political Corectness ter pisanj Davida Horowitza. Razmišljanja na to temo?

   MImogrede, zadnjič je nekdo omenil, da bi moral Časnik postaviti forum, ker se sicer debate prehitro prekinejo. Admin? Kaj pravite?

 7. Gledam 25. letnico postroja slovenske vojske. Celi brigadi poveljuje … ženska! Smešno je poslušat njen glas, ko deli ukaze.
  Homoseksualizacija. Kaj pa drugega?!
  Mimogrede sem še izvedel, da imamo dva ukaza: na mestu odmor in na mestu prosto. kaj bi to bilo, dva?

  • A tako?! To je ena stvar, ki me pri obeh kampanijah najbolj moti. Vedno moram razmišljat kdo ima prave argumente in kdo je samo homofob ali homofil (recimo tisti saboter kampanije proti, z chemtrails-ovo teorijo zarote).

   • Poženščenost homoseksualcev je očitna.
    Teorija spola pa je v resnici feministična ideja. Da moški lahko reče: jaz sem ženska, jaz kuham. Ženska pa jaz sem moški, jaz hodim v službo.

    • Dobro hočeš rečt je feminizem prerastel v homoseksualnost s čimer se pravzaprav strinjam. Vseeno jaz bolj odobravam recimo temu bolj klasičen feminizem, ki je ženskam prinesel volilno pravico.

     Bistven preskok se mi zdi, če moški reče jaz sem ženska ali ženska jaz sem moški zaradi povsem nelogične izpeljave iz večje svobode izbire dela. Ta preskok je po moje globlji. Ne vem od kod izhaja vendar bi ga jaz prej iskal še kod drugod. Recimo v New Age religijah, v Socializmu, v drugih kulturah (globalizaciji) ipd.

    • Pa še ena reč je. Ne vem, če je vedno tako, ampak kokor vem se v istospolne zveze pogosto poparčkajo moška in ženska osebnost. Če na primer na YouTube-u poiščeš videe slavne lezbijke Ellen lahko opaziš, da nikol ni marala nositi kril. Se pravi je bila o tem odločena že zdavnaj ne šele potem, ko si je našla punco.

 8. “.. je Descartesova hipoteza o malin génie, tj. o Bogu, ki bi iz zlobe s svojo vsemogočnostjo zavajal človeka tudi pri spoznavanju najočitnejših resnic, v bistvu zrasla iz Ockhamove (in še prej sunitske) zamisli o iracionalnem Bogu…”

  .. In ne vpelji nas v skušnjavo,
  temveč reši nas hudega. ”

  Nikoli nisem razumel predzadnjega stavka, zakaj naj bi nas Bog kot Hudič vpeljeval, zapeljeval, ponujal… skušnjave…

  • Meni je bolj razumljivo: “Ne daj, da pademo v skušnjavo”. V novem prevodu, ki naj bi zamenjal starega pa stoji (približno) “in ne vpelji nas v preizkušnjo”

   • Treba je vsaj angleški prevod pogledat. Naši kar spreminjajo Sv. Pismo, kot bi šlo za perilo!

    Ker smo smrtniki lahko zapademo v skušnjave, tudi najbolj pravični med nami. Ker Bog obrača v dobro, ne vemo vnaprej kaj bo, zato lahko zapademo v skušnjave. Molitev da bi jasno videli kaj je pred nami.

 9. Zmerjanje subjektivnosti in individualnosti s strani večine klerikov in trdih konzervativcev (ki družbe sploh ne poznajo dinamično, ampak iz svojih miselnih konstruktov), ter nesposobnost videti, da je glavni greh socialistične družbe neustvarjalnost, nerodovitnost, uniformnost, pasivnost, čredni kolektivizem, požrešnost, pohlep, zavist, potrošniška družba, ropanje, laganje,…

  Kar so klasični liberalci in razsvetljenstva dobrega vnesli je razvoj osebnosti in kasneje personalizem. Individualnost, subjektivnost.Velik problem je, da ne znajo graditi zakonske zveze, družine, prijateljstva, skupnosti. Konzervativci pa kot komunisti in socialisti (če odstranimo spolnost in Boga, ne vidim med konzervativci in socialisti nobene razlike) ne zmorejo graditi zdrave osebnosti, kritičnega razmišljanja..

  Katarina Kompan Erzar je edina združila razvoj svobodne osebe in gradnjo skupnosti v intervjuju z Možina na Rtvslo.si ko jo je vprašal ali gre družba sedaj v smeri individualizma ali kolektivizma.

  Cerkev, kleriki, preveč poudarjajo kolektivizem in satanizirala individualizem, ker so po duhovni formi socialisti.

 10. Jaz mislim, da Bog je “s svojo vsemogočnostjo (zavajal) človeka tudi pri spoznavanju (najočitnejših) resnic.” Vendar ne iz zlobe, pač pa iz očetovske skrbi.
  Oče tudi otroku ne pove takoj vsega, ampak ga spremlja pri življenjskem učenju. Včasih dopusti tudi kakšno skušnjavo, z namenom, da ga utrdi.

  S preveč znanja človek lahko naredi veliko škodo. Recimo v zadnjih letih se je nakopičilo ogromno znanja na področju biomedicine, človeškega obnašanja (ljudje vse svoje intimnosti delijo po socialnih omrežjih in to se do potankosti analizira), umetne inteligence, itd. Niti ne vemo vsega, ampak kot inženir si te stvari znam predstavljati. Ali je potem kaj čudnega, če ljudi zagrabi naprednjaška mrzlica, kakršna je tale v zvezi s novim družinskim zakonom?

 11. Ko konzervativci napadejo brezrazumno kapitalizem, je jasno, da so isti kot socialisti:

  “Homoseksualec je bil zato za klasično marksistično misel in propagando najnižja točka kapitalistično-buržuaznega tipa zavesti. Zgodovina mu je v tem točki dala prav, ker danes vidimo, da ultrakapitalizem poraja homoseksualizem, saj je homoseksualistična agenda eden glavnih projektov ameriške administracije. Ironično je, da v Sloveniji homoseksualizem propagira stranka, ki se navdihuje pri Marxu in katere predstavniki nosijo majice s portretom Che Guevare; morda ne vedo, kaj so kubanski komunisti počeli s homoseksualci? Ali pa je pri tej stranki marksizem le krinka, za katero se skriva hlapčevanje ameriškemu kapitalu?”

  Sledi denarju. Obamova administracija. Soros, Svetovna banka, predvsem pa ogromne gore DAVKOPLAČEVALSKEGA DENARJA, KI GA SOCIALISTI BREZ VESTI GRABIJO ustvarjalnim ljudem.

  Cerar je v enem letu speljal v Sloveniji edino veliko investicijo in dobil zanjo milijone evrov iz tujine: ZZZDR.

  • Obama je socialist in uničuje prosti trg in ZDA. OZN je socialistična. SOTOČJE finančni špekulant, ki uničuje prosti trg. Crony kapitalisti in korporativni kapitalisti so enaki tovarišijskim tajkunom=rdečim direktorjem komunistično fašistične ureditve Slovenije zadnjih 70 let. Vse to je monopol države (birokracije in mafije) in brutalno izkoriščanje ustvarjalnih ljudi.

   • Kaj ko bi ti to tvoje kapi-soci izrazoslovje zamenjal s kakšnimi bolj tradicionalnimi izrazi. Te tvoje odtenke kapitalizma poznaš samo ti, jaz te čisto nič ne razumem. S temi izrazi samo megliš.

    • Kapital ni krivec. Krivec je tisti, ki kapital usmerja v destrukcijo.Socialisti so novodobni fevdalni s tujim kapitalom (davki, državna podjetja) s katerim delajo zlo. Crony kapitalisti so lastniki kapitala, ki si zagotavljajo monopol s pomočjo politike in birokracije (podkupovanje). Korporativizem pa s pomočjo politike, zakonov in birokratov uničuje konkurenco in MALA Podjetja.

     • Kaj pa je kapital? Bog?

      Saj nimam nič proti kapitalu, ampak ima problem, sploh če ga je preveč na kupu, da zbuja pohlep, nevoščljivost, itd.

      In če ne častim kapitala, še nisem socialist.

     • Kapital je tvoj čas, tvoji talenti, tvoje znanje, tvoja energija, tvoje delo, tvoja družina, tvoje vrednote.

      Socialist je vsak, ki grabi in v parolah, verbalno zaničuje kapital. Zblojenec je vsak malikovalec, čistilec kapitala.

 12. Dodana vrednost tega Kerže članka je, da sta islamska filozofa bila neverna. In da sta na Zahod (v krščanstvo, teologijo) prinesla čip razkola med vero in razumom. Zahod je zaradi tega razsut v prafaktorje. Islam pa se ploda, ker nima razuma, kritičnega mišljenja in ima iracionalnega Boga.

  Ne razumem. Ravno Keržetov krog se fanatično brani kritičnega mišljenja in dvoma v verske resnice (ki so človeške resnice o Bogu). Dobesedno po črki se drži “nauka”. Kaj je nauk, 1.000 strani katekizma? Apostolska vera? Evangeliji? Če je že ena vrstica Oče naša skrajno čudna in kaže Boga kot Hudiča podobno kot v Jobovi knjigi, ko se spravi brez razloga na človeka in ga uniči.

  Ja. Kritično razmišljanje. Tega manjka v Cerkvi in na Zahodu. O vsem.

  P. Rupnik v zadnjem govoru (YouTube, Truhlar) govori ravno nasprotno od Keržeta: vsa teologija (od Akvinca naprej) je postala skrajno racionalistična. In ne nagovarja nikogar. Treba se je vrniti za 1000 let nazaj k cerkvenim očetom. Cerkev je zadnja stoletja postala hladna farizeji kaj trdnjava znanstvenih in teoretičnih branilcev nauka. Točno to kar je Jezus v svojem življenju najbolj biča.

  • Nekateri so presegli 100% kritiko in dvom in znajo že tudi o čem pravilno sklepati. Celo nejeverni Tomaž.

     • Nič. Samo na glas kritično razmišljam? Kaj tebe muči, da moraš imeti vedno prav in zadnjo besedo in druge samo dol tlačiš in niti enega sporočila od ostalih ne moreš pohvaliti. Kaj se dogaja v Sloveniji, kjer imajo “intelektualci” sindrom Vesne Vuk Godina: “samo jaz sem pametna, vsi drugi ste butasti Slovence lani! ” Kot bi se bahali v izložbi s svojo narcisoidno osebnostno motnjo.

  • Ah kaj, ta nauk ki ga imamo je čisto v redu. Problem je samo, ker smo kristjani včasih malo preveč trdi in ne znamo nekako privabiti oddaljenih, to je ločencev, homoseksualcev, itd. Po drugi strani pa so si oddaljeni tudi sami krivi, ker sledijo čisto vsakemu skušnjavcu, ki jim ga vrže marketing. So bili kondomi, pa tabletke, pa je bila družba na na izi in so se ločevali, sedaj prihaja biomedicinska “pomoč”, pa nadomestno materinstvo, da se jim ne bo treba ubadat z nosečnostjo, pa kaj veš kaj še pride. Pa se ne sekirajo kaj dosti. A zdaj naj pa zaradi njih gremo v zanikanje nauka? Ker bi bili radi še malo kristjani, na izi. Če česa ne razumeš, se pozanimaj. Ampak tebi je že očenaš sporen.

    • To verjamem.
     V mislih sem imel bolj papeške dokumente glede družine, kontracepcije, biomedicinske pomoči, itd.

   • Glej, na glas kritično razmišljam. Ti me pa takoj potisneš v kot, v skrajnost na drugo stran. Kje je Jezus govoril o kondomih.Ti papeški in koncilski dokumenti so samo birokracija zaradi birokracije. Ko bo Cerkvi zmanjkalo vernikov in denarja, se bo tudi rešila teh črkarskih parazitov, ki jo danes dušijo da ni živa, Kristusova, ustvarjalna, svobodna in skupnostna.

    • Ja vidiš. “Koncilski dokumenti so samo birokracija.” Kaj je papež? Ali je božji namestnik na zemlji. Ali je treba spoštovati avtoriteto? Ali veljajo besede: “Ti si Peter skala, na tej skali bom sezidal svojo cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala.”? Kaj je sploh res, če ne obstaja nič več trdnega, niti koncilski dokumenti? Razkroj vsega? Kaj je liberalizem? Če je liberalizem svobodna volja človeka, ki je odgovoren, sem jaz za. Če je radiranje vseh temeljev, v čem je potem boljši od socializma? Ruši vse, da potem socializem gradi pekel?


     Papeški dokumenti so logični. Samo človek, ki živi v današnjem kaosu jih težko razume.

     Psihološko gledano “kondomi ošibijo učinek navezanosti.” Isto kot če bi vrtnice občudoval z gasmasko na glavi. Povod za naveličanje zakoncev in posledično ločitve? Ko se bo čas umiril, si preberi odličen članek:
     http://www.razpotja.si/spolnost-in-trajnost/

 13. Gospod IF je nekje zgoraj zapisal:
  “V čem je problem demografije Evrope? Staranje prebivalstva. Vse večji delež nemočnih ostarelih. In vse manj vitalnih mladih. Določeni poklici, nujni za funkcioniranje družbe, za katere ni kandidatov in se jih mladi avtohtoni otepajo. To nujno vleče priseljevanje, če ti in Pavel to priznata, ali ne.” Sicer se ta “ti ne nanaša name. Jaz se z gospodom IFom tu zelo strinjam, bom pa samo nadaljeval razmišljanje:

  Ampak s tem priseljenci so Nemci v splošnem brcnili v kamen namesto v žogo. Ne bodo dobili delavcev, dobili bodo socialne podpirance … ki pa jih bodo kaj kmalu siti. Njihov ukrep bo … kakšen že? Obdržati dobre, slabe spoditi v države, od koder so prišli? Ne v Slovenijo, temveč kam?

  • Jaz se ne bi čudil, če bi res začeli uvajat tovrstne ukrepe. Js mislim, da Nemci imajo bolje pošlihtane prioritete od nas, kjer je oblast včasih po nespameti prisiljena prevzeti vlogo najemniškega biriča. Sem prepričan, ko se bojo razmere v Siriji umirile se bo končalo nemško gostoljubje in bojo begunce brez sramu začeli ‘vzpodbujati’ k izselitvi.

 14. Problem Keržeta je problem družboslovja zadnjih stoletij, ki ga je ugrabila religija neognosticizma (pozitivizma) .

  Pride narcisoiden družboslovec do diplome, magisterija in doktorata in zanjo postavi VRATOLOMNO HIPOTEZO s katero radikalno negira vso svojo stroko kot nazadnjaško in sebe kot revolucionarnega odkritelja tiste PRAVE psihologije, zgodovine, sociologije, filozofije.

  Ko se gnoza in narcisoidnost srečata..

Comments are closed.