Brezvsebinska gibanja, II. del: Štih, Pezdir, Vodopivec, Požar, in Hayek

34

Globoko slovensko krizo spremlja pojav brezvsebinskih gibanj, ki se rada pustijo poimenovati z gesli kot so »sredina, reset, neideološko, reforme, liberalno, vseglih, in pa ne bomo se ukvarjali s preteklostjo«. Ta gibanja so opustošila zaupanje v volilnem telesu. Zaupanje je vezivo volilnega telesa. In je opustošeno. S tem opustošenjem se bo treba v primeru iskanja novih rešitev, na primer s Prstan ali stranko Bojana Požarja, enkrat soočiti.

Pojav teh gibanj je nazadnje eskaliral ob medijskih zlorabah volilne kampanje junija 2018, izvolitvi predsednika Vlade Republike Slovenije dne 17. 8. 2018 in oblikovanju vladne koalicije dne 29. 8. 2018. Posebej globoko opustošenje zaupanja pa je povzročilo gibanje Državljanska lista Gregorja Viranta (DL). Od tega si slovensko volilno telo še danes ni opomoglo.

Opustošenje DL in hipoteza g. Štiha ter mag. Pezdirja

Kako to, da je izrazito reformno samodeklarirana DL začetkom leta 2013 vrgla izrazito reformno vlado? Tomaž Štih, eden od ustanoviteljev DL, je opustošenje zaupanja, ki ga je povzročila stranka DL, vezal na udar DL in dr. Grege Viranta v pravno državo (cit. po Tomaž Štih, dostopno – tu):

»Krivda je v glavnem v napačni oceni predsednika stranke Gregorja Viranta, ki je takrat ocenil, da je bolj pomembno, da sledi načelom pravne države, za katere se je kasneje izkazalo, da to sploh niso načela pravne države, kot pa političnim interesom stranke, da reformira.«

Mag. Rado Pezdir, prav tako eden od tvorcev DL, je opustošenje zaupanja DL prav tako vezal na udar DL v pravno državo, in sicer preko vezi z integriteto in preprečevanjem korupcije, dodatno pa še na g. Štiha (cit. po Rado Pezdir, dostopno – tu, čas 8:57 in 15:41):

»Pravzaprav vas zalijejo neki lobiji, interesne skupine, preden se obrnete je vaša politična stranka leglo korupcije in to je Državljanska lista tudi na primer postala.

[Ob odhodu je dr. Janez Šušteršič] izpustil iz rok že vse, in enako je izpustil iz rok, da bi korumperje malo bolj preganjal, jih je v eni točki, ampak ni bil dosleden.

Recimo Tomaž Štih je tipičen primer nekoga, ki mu zmanjka hrbtenice takrat, ko je treba karkoli narediti, ko je treba zaustaviti zadeve. In mislim, da bo on pred slovensko zgodovino bo moral marsikaj odgovarjat, sploh pa pred volivci, ki so Državljansko listo videli kot neko liberalno stranko z neko integriteto.«

Preizkus hipoteze g. Štiha

Opravimo preizkus hipoteze g. Štiha o udaru stranke DL in dr. Viranta v pravno državo:

Tik pred udarom je predsednik (še ne padle) reformne vlade dne 19. 12. 2012 podal napoved preiskave vprašljivih dejanj v slovenskih bankah (dostopno – tu), kar je po letu dni »pregretih časov« omogočila ustavna odločba z dne 17. 12. 2012.

Na kar se je dne 7. 1. 2013 posebej močno udarilo s Komisije Republike Slovenije za preprečevanje korupcije z izven zakonitim Zaključnim poročilom, številka  06259-1/2013/1 v delu, ki se nanaša na predsednika izvršilne veje oblasti (Vlade). Ne da bi to poročilo postopkovno prejela prizadeta stranka (predsednik vlade), naj bi to poročilo že imel v rokah dr. Gregor Virant, predsednik zakonodajne veje oblasti (Državnega zbora) individualno, pri čemer Državni zbor sploh ni individualni organ, temveč je kolektivni organ.

V teh okoliščinah je dne 12. 1. 2013 dr. Virant, predsednik zakonodajne veje oblasti, dolgoletni profesor prava, pojasnil svoj del udara v to državo takole: »Če v 10 dneh ne bo sprejet odstop predsednika vlade, DL ne bo več član koalicije Janeza Janše [sicer si želijo sodelovati v koaliciji, vendar] ne pod tem predsednikom vlade« (cit. dostopno – tu). Nato so dne 12. 1. 2018 napovedani udar uresničili in vrgli reformno vlado.

Čez več let je Vrhovno sodišče Republike Slovenije s sodbo številka I Up 256/2014 z dne 18. 2. 2015 izven-zakoniti dokument v izpodbijanem delu odpravilo (64. člen ZUS-1), torej za nazaj, ex tunc, brez vrnitve zadeve v ponovni postopek. Ta sodba je pravnomočna.

Navedeno je udar v izvršilno vejo oblasti, v demokracijo z delitvijo oblasti in v pravno državo. Poleg zlorabe oblasti države je tudi udar v človekove pravice in temeljne svoboščine prizadete osebe, udar je posebej hud v nedolžnost.

S tem je hipoteza g. Štiha, vezana na dr. Viranta in udar DL v pravno državo, utemeljena.

Opustošeni nukleus zaupanja – izonomija

Z navedenim udarom DL se je posebej hudo prizadelo varstvo izonomije. Izonomija je čisti nukleus, bit pravne države, in edini vpliv, ki vodi individualne energije k vladavini svobode, ki jo Republika Slovenija potrebuje za vnovično učinkovitost.

Izonomija je enakost vseh državljanov pred zakonom. Izonomija je čisti nukleus pravne države in eden od treh temeljev evropske civilizacije, ki smo jih posebej osvetlili v prispevku zoper nedopustno koncentracijo oblasti v rokah dr. Mira (Miroslava) Cerarja (dostopno – tu). Izvorno je izonomija (po grškem ἰσονομία) še pred demokracijo z delitvijo oblasti. Izvorno pojem opisuje okoliščine, ki jih je vzpostavil Solon v Atenah, »zaradi tega, ker je ljudstvu zavaroval poštenost oziroma ‘fair play’« (cit. prevod po: Alfred E, Zimmern, The Greek Commonwealth, 1911, str. 130 in 131, dostopno – tu). To so okoliščine, v katerih je dal Solon ljudstvu, »ne toliko kontrolo nad javnimi zadevami, temveč zagotovilo, da bodo vladali na osnovi zakonov, ki so usklajeni s poznanimi pravili.« (cit. prevod po: Sir Ernest Baker, Greek Political Theory, 1918, Chapter III Political Thought before the Sophists, str. 44, dostopno – tu).

Izonomija je torej čisti nukleus pravne države. Je tista bit, ki povzroči vladavino svobode, s tem pa eskalacijo individualnih energij, ki jo država potrebuje za svojo učinkovitost. »Svoboda oseb pod oblastjo države [namreč] pomeni imeti stalno pravilo, po katerem se živi, ki je skupno vsem v skupnosti, to pravilo pa je sprejelo zakonodajno telo, ki je bilo izvoljeno v tej skupnosti; je svoboda [»liberty«] slediti svoji lastni volji v vseh stvareh, ki jih pravilo ne prepoveduje; in brez da bi to bilo podvrženo nestalni, nesigurni, neznani, arbitrarni volji drugega človeka.« (cit. prevod po: John Locke, An Essay Concerning the True Original, Extent and End of Civil Government, 1690, Book II, Chapter IV, Section 22, str. 206, dostopno – tu).

Kajti »za dežele, ki se žele vzdigniti ali najti bogastvo, ki so ga izgubile, je edini vpliv, ki individualne energije vodi k cilju, vladavina svobode.« (cit. prevod po: Friderich August von Hayek, The Political Ideal of the Rule of Law, 1955, str. 17).

Tu je s strani DL opustošeno jedro zaupanja v slovenskem volilnem telesu. Od česar si slovensko volilno telo še danes ni opomoglo.

»Kako naprej?« – mag. Rado Pezdir in preteklost

Kako naprej? Temeljni problem, s katerim se soočamo v globoki krizi slovenskega naroda in države, je Veliki razkol slovenskega naroda in Vzporedna država slovenskih prokomunistov. Ta problem je vezan na preteklost, sedanjost in prihodnost. Preteklost pa je enakovredna sedanjosti in prihodnosti. Enakovredna. Uporabo zgodovinske metode smo primeroma okrepili ob osvetlitvi Vzporedne stvarnosti slovenskega računovodstva in revizije v prispevku Podtabu sedmega tabuja – zgodovinska metoda (dostopno – tu).

V že omenjenem mag. Radu Pezdirju je, po DL-ju, do določenega preloma prišlo. Z neugodno stvarnostjo, ki ima rdečo nit v zgodovini, se namreč sooča. Ob »pregretih časih« je zapustil DL, nato pa za več let okrepil zgodovinsko metodo proučevanja patologije tega naroda in države. Ob tem, da »enostavno ne moreš pridet z nekim reformnim programom in reforme narest. In po drugi strani tudi z akademskega vidika nismo več znali najti odgovora na vprašanje, zakaj je slovenska tranzicija tako, kot je. [In posledično] smo rekli, poglejmo v zgodovino.« (cit. po mag. Rado Pezdir, oddaja na RTV Slovenija iz julija 2017, dostopno – tu, čas 02:45).

Ob tem je podal tudi argumentacijo o časovni rdeči niti do danes organiziranega podzemlja slovenskih prokomunistov. Izpostavil je področja Vzporedne ekonomije, Vzporednega bančništva ob organiziranem podzemlju ter Vzporednega financiranja medijev in volitev. Kajti, »pravzaprav Udbomafija, to kar se je včasih slišalo kot neka smešna krilatica, to obstaja? To obstaja, to deluje.« (cit. po RTV oddaji iz julija 2017, čas: 30:43).

S tem se bo treba soočiti.

»Kako naprej?« – iskanje novih rešitev (Prstan, Požar, …)

Ena od značilnosti brezvsebinskih gibanj, kakršno je DL, je torej, da se rada pustijo poimenovati kot »neideološka«, »resetatorska«, »vsegliharska«. Slednje po svojem mnenju, da so vsi enako slabi, kar je nepoznavanje izonomije, ki smo jo v prispevku precizno osvetlili. Posebej rada se vzvišeno samodeklarirajo za »sredino« in za »liberalno«. Zlasti pa menijo, da se »mi že ne bomo ukvarjali s preteklostjo«.

In kako naprej? Z opustošenjem zaupanja zaradi brezvsebinskih gibanj, kot je DL, se bo treba soočiti. Primer iskanja novih rešitev sta dr. Blaž Vodopivec (Prstan) in najbolj informirani gospod Bojan Požar, vendar se tudi ta v temeljni problem tega naroda in države nista dovolj poglobila.

Tudi pootročeni brezvsebinski floskuli, da se na primer »ne bomo ukvarjali s preteklostjo«, se bo treba odpovedati. Čas je že.

Odpovedati se bo treba tudi intelektualni bizariji, kakršna je, po več letih hudih volilnih zlorab s strani nekdanje levice, javno objavljen vzvišeno všečen, akademsko neutemeljeno posiljen očitek z dne 15. 9. 2015, naperjen zoper politično hudo napadano opozicijsko (!) stranko SDS, da je slednja tista, ki ovira državo Slovenijo, ker ne izoblikuje velike koalicije s (koalicijsko) stranko SMC. Očitek je podan v »Odprtem pismu Cerarju in Janši« s strani 16 avtorjev: Mark Boris Andrijanič, Matej Avbelj, Anže Burger, Romana Jordan, Luka Lisjak Gabrijelčič, Aleš Maver, Marko Pavlišič, Jerneja Penca, Matej Petrišič, Dimitrij Rupel, Jaka Šoba, Tomaž Štih, Žiga Turk, Blaž Vodopivec, Egon Zakrajšek, ki se jim je kot šestnajsti pridružil »mlado-ekonomist« Marko Voljč.

Za zaključek naj še enkrat spomnimo, da je predvolilni čas, v nedeljo, 18. 11. 2018, pa bodo lokalne volitve. Neugodna stvarnost, ki ima rdečo nit v sistemskostrukturno organiziranem podzemlju slovenskih prokomunistov, sili splošno demokratične stranke, gibanja in osebnostno dozorele posameznike v povezovanje v demokratični blok.

34 KOMENTARJI

 1. Povezovalno bo treba delovat na desni, ne izlocevalno, ce se zeli v tej dezeli, mocno impregnirani z vsakrsne vrste levicarstvom, od Marxa, Lenina, Kardelja do Chaveza, pa zraven se z bojevitim feminizmom obeh spolov, lgbtjevstvom, permisivnostjo vseh vrst, od nevzgojenosti, neotesanosti do konzumacije drog, v doglednem casu desno in mescansko-konzervativno stran koncno vrniti na oblast. Povezovalno, spostljivo, uvidevno do drugih. Ki smejo razmisljati tudi rahlo drugace. Recimo neka liberalna sredina. Tudi SDS bo rabila zaveznike, ce zeli biti v vladni koaliciji. Take, ki so drugacni od nje, ne take, ki bi jih sama sproducirala v nekem politicnem laboratoriju. Ker se bo to slabo kupovalo. SDS se naj ukvarja s sabo in svojo prepricljivostjo pred slovenskim ljudstvom, ne z drugimi politicnimi opcijami. To bi bil njen prispevek k nasi vecji politicni normalnosti.

 2. Poiskat tisto kar povezuje, in naštet ter spodbujat k temu.
  Pa tudi kaj izločuje. Opredelit to z dialogom in ugotovit, komu to ni sprejemljivo in zakaj.

  • Ko se združujemo, naj se drugi del, tisti o ločevanju, čim manj gleda. Sicer takoj dobimo odziv “jozev 10:30”.

 3. Čeprav je Virant JJ sovražil, pa sem v fazi sestavljanja leve vlade zasledila njegov tvit, da bi tam vseeno raje videl Janšo !

 4. Vsi sovrazijo Janso, ki je edini pravi vodja opozicije. Edini clovek, ki lahko sestavi vsebinsko desnico in vsebinsko stranko. Edini, ki nas bo, kot tovaris Tito, popeljal v svetlo prhodnost! S tovarisem Janso naprej!

  • Oprostite JJ je s svojimi strankarskimi politiki vedno bil in bo vodja opozicije,nikdar ni bil in ni imel okoli sebe inovativnih razvojnih poslovnih ljudi,ki bi ,nali orenoviti, raviti, ker ti bi najprej upokojili njega,ki je politik jugoslovanskih in zgodnjeslovenskih časov do leta 1992,potem se ni razvijal času primerno, žal. Lahko bi bil še danes obrambni minister ali pa pisatelj,čisto izven strankarske politike. Pri 60-tih se je treba soočati z realnostjo svojega časa in pričakovanj ljudi in pravočasno pustiti prostor še komu znogo več idejami in znanji.

 5. Novi obrazi praviloma nastopajo v brezvsebinskih strankah in so s podporo skorumpiranih medijev tudi uspešni na volitvah. Zamisel o brezvsebinskih strankah in njihovih voditeljih je nedvomno nastala v laboratorijih globoke države, saj so ugotovili, da tako najlažje prelesičijo volivce. Namenjene so ohranjanju statusa quo. Za ohranjanje obstoječega stanja in obstoječe razvojne smeri tudi ni potrebna vsebina. Vse preprosto ostaja tako, kot je. Potreben je samo drug upravitelj, ker je predhodni izgubil zaupanje.

  Če pa želimo stanje izboljšati, je treba stvari spremeniti. V tem primeru je potrebno imeti stališče do teh vprašanj. Stranka, ki zagovarja določena stališča, ki zahtevajo spremembe, mora biti prepoznavna po teh stališčih. Profiliranje strank in pridobivanje zaupanja volivcev za svoja stališča, ki v resnici rešujejo njihove probleme, zahteva čas. To ni mogoče ustvariti en mesec pred volitvami. En mesec pred volitvami lahko nastanejo samo brezvsebinske stranke in takšne so tudi bile. Ne glede na to, kakšne se želijo pokazati.

  Ljudje, ki niso zadovoljni z obstoječim stanjem in ga želijo spremeniti, se morajo takoj organizirati v obstoječe ali nove stranke in se profilirati, da bodo prepoznavne po svojih stališčih. En mesec pred volitvami je prepozno. Uspešne bodo pa samo, če bodo te stranke vzajemno sledile ključnim skupnim ciljem, se ne bodo medesbojno ovirale, temveč povezovale.

  • Ja res je. Težava voditeljev kot so bili LP,MP,JJ je da so najbolj pametni, ne rabijo nikogar in nimajo nikogar.vsi govorite o medijih. Kak medij os ima SDS v novi24tv ?
   Brez primernega urednika in direktorja in brez kakršnekoli uredniške politike, brez repa in glave. Ponavljanje 6 mesecev starih oddaj, 50 ponVlhNj 5 x na dan, ali je to norčevanje iz ljudi? PodtKnheni največji lastnik ali do minira? Da kljub predlogom kdo bi moral sodelovati Janša niti ne tržne, je znak da je nekaj hudo narobe! Goli otok strategije Udbe!

 6. V Sloveniji so stvari skrajno preproste in skrajno zapletene. Že glede na to, da nastajajo takšni članki, kot je ta od g. Stupice, ki skuša biti nekakšen rentgen slovenskega političnega drobovja, je znak, da ni prav ničesar več, kar bi bilo takšno kot je, ampak se nam samo zdi, da je takšno. Takšni članki so v bistvu znamenje brezupa, v katerem smo se znašli, saj smo čedalje bolj nemočni pred tako imenovano globoko državo, ki ni nič drugega kot mafija največjega kalibra. Slovenska resnica je namreč tako jasna in preprosta, da bi jo lahko razumel vsak otrok, hkrati pa neverjetno zakomplicirana zaradi delovanja negativnih sil (večinski mediji, sodstvo, civilna družba ..), ki vso jasnost normalne človeške pameti, kot kakšna zlobna mesarska industrija, spreminja v neužitno snov. Jasna je slovenska polpretekla in moderna zgodovina, na podlagi katere bi morala Slovenija rasti. Jasno pa je tudi, kako bi demokratična stran morala delovati. Mar ni, recimo, jasno, da kakršnkoli spremembe lahko dosežemo le z enotnostjo na volitvah? In zakaj se torej pred vsakimi volitvami pojavijo, kot to avtor zelo precizno označi, brezvsebinska gibanja (bolj splošno bi lahko rekli tudi sile) in z raznimi prevarami in triki to enotnost zrušijo?

  Po mojem gre za povzročanje navidezne zmešnjave. Sam sem prepričan, da Slovenci nismo neumni. Po mojem je že vsaj tri četrt Slovencev “spregledalo”. Gre pa seveda za kreiranje javnega mnenja, ki z dirigiranim poročanjem pomaga k občutku površnih ljudi, da izidi volitev nikoli niso sumljivi. Kot poznamo blazne marksiste, so sposobni vsega. Cilj posvečuje sredstva. Do zmage preko sto milijonov trupel! Toda zaradi naivnost preprosto ne vidimo, da so vsa njihova gibanja in umovanja metanje kosti, ki jih demokratični intelektualci grabijo kot lačni psi in z neštetimi (zelo upravičenimi) kontraargumenti dražijo ljudstvo, ki vsakokrat izgubi kompas, to pa je bil cilj zle-mašinerije. Stvari so po mojem dosti bolj praktične, poniglave in podle. Nimam dokazov, toda prepričan sem, da gre za goljufanje pri volilnih rezultatih. Kako enostavno je lahko goljufanje je dobesedno dokazal g. Ingo Paš (zakaj o tem na FB in Twitterju ni skoraj nič?). Gre namreč za volilne skrinjice, ki niso zapečatene, saj se lahko dvigne zgornji del, po čemer so glasovnice izpostavljene ‘umazanim’ rokam. Niti malo n e dvomim več, da gre za zle sile, katerih cilj je moč in zatem vsesplošno uničenje. Te sile se lahko premaga le tako, če parafraziram Dantejev pekel, če vsako, še tako majhno naivnost pustimo “zunaj”. Na vsa volišča bo potrebno postaviti moderne “vaške straže”.

  • “katerih cilj je moč in zatem vsesplošno uničenje”
   —–
   Se v celoti strinjam. Samo en popravek – cilj jim je moč, kaj sledi zatem ni več v njihovi domeni. Egocentriki, ki niso sposobni empatije.

  • ” prepričan sem, da gre za goljufanje pri volilnih rezultatih.”

   Ko sem videl, kakšne ljudi je SDS na mojem volilnem mestu poslala v volilno komisijo, me je minilo VSE. Še jaz bi jih okoli prinesel.

   • Ne manipuliraj!
    Člani volilnih komisij ne vedo kdo je bil poslan od katere stranke.
    Med seboj se o tem niti ne pogovarjajo, se ne spodobi.
    To se tudi ne sprašuje, je enako nespodobno kot npr. kateregakoli spraševati kakšno plačo ima.

   • Ne manipuliraj!
    Slovenija je dovolj majhna, da vsak o vsakem ve vse! Kaj šele v manjših krajih! Negativna selekcija v totalitarni SDS sferi in borba za vsak evrček pač delata svoje.

   • To pa je prastrah da bi Janša imel okoli sebe sposobne, saj ne pusti nobenega sposobnega zraven. Vse ZASE in ne ZATE, kar je bil prevarantski slogan SDS. Kaj pa je naredil za nas? Sebi in 24 podanikom je uspel podaljšati službo za 4 leta. Ali pa si je od volitev do sestave vlade zares prizadeval za prevzem oblasti Vsak pravi vodja bi se 2 meseca boril z vsemi ljudmi,s programi, predlogi,ukrepi, z medijskimi nastopi,, ne pa preprosto odšel na dopust v Lepeno in na Triglav.

    • Vi udbovski agenti imate tak stil, da vam ni mogoče odgovoriti na kratko. Ne mislim se več mučit. Prav od vas sem se naučil jedrnatega sloga. Prosim dokaze za naslednje tvoje trditve:
     . da ni nič naredil za nas (vas),
     – da so vsi poslanci SDS nesposobni,
     – da je bil Janša ves čas na dopustu in na Triglavu.

     Ne boste se več zmazovali s hitrim bruhanjem in še hitrejšim pobegom. Zahtevam podrobno obrazložitev ali pa utihni!

 7. Po mojem stvari niti slučajno niso tako enostavne. Enotnosti ne more biti, kjer je vsak proti vsem. Možna je samo vojaška oblika enotnosti skozi disciplino, ki pa je lahko še slabša od tega, kar imamo. Demokratični blok ne obstaja. Tudi na desnici ni dveh slovencev, ki bi se potegovala za isto stvar. Razen morda za kri nasprotnikov. Zadnje volitve so kakor znanstveni eksperiment, ki kaže stanje splošne družbene kulture in klime v Sloveniji.

  • Gre za načelno, ne vojaško enotnost. Tako na levi kot na desni se pojavljajo “novi obrazi”. Prava komedija: levi novi obrazi jemljejo glasove desnici. Medtem ko desni novi obrazi po nekem paradoksu dajejo levici. Ker nisem (več) naiven, v tem ne vidim naključja, ampak strateško zelo dobro izdelano akcijo foruma 21 in kluba 571. Sam na desni sredini priznavam samo SDS in NSi. In to zato, ker bi bili ti dve stranki, za kateri zdaj lahko rečemo, da sta zgodovinski, dovolj. Vse, ostalo, kar se postavlja na desno od sredine, vključno z SLS, ki je bila očitno udbovski projekt, je zelo sumljivo.

   • Da še čisto malo pojasnim. Recimo, če vzamemo za primer Primčevo “družinsko” stranko. Je bila res potrebna? Česa na “družinskem področju” nista pokrivali SDS in NSi? Pa Kanglerjeva Nova ljudska stranka, pa Požar, ki se je vsiljeval v desno sredino ipd. Saj nismo na sejmu. Takšno načičkanost si lahko v poblaznelih postkomunističnih časih lahko privoščijo na levici, ki so pravi doktorji za zlorabo nostalgije in znajo podtikati bebavim ljudem, da je bilo “pod Titom bolje”. Toda sem optimist. Stvari gredo na bolje. Recimo gonja proti Demokraciji in Strehovcu, na katere so naščuvali sodstvo, je jasen znak levičarske panike, ki je odraz prikrivanega dejstva, da jim stvari polzijo iz rok. To potrjuje mojo (bolj poljubni) oceno, da je tri četrt Slovencev “spregledalo”. Ti odstotki, ki so v nevidnem ozadju nagnili tehtnico močno na desno sredino, jih skrbijo.

   • Desnica ne kaže nobenega sledu načelnosti. Izključno za vojaško enostnost. Niti sledu! Causa justa?! Niti sledu ni o tem na desnici. Dveh Slovencev ni, ki bi se potegovala za isto stvar!

 8. Ja pa saj tudi SDS pravzaprav nima vsebine. Še tisto kar kažejo kot vsebino se, čez čas, izkaže za votlo.

  • Ja, se strinjam. Vodstvo, to je gospod Janez, dela nekaj strašno narobe. Dobili so največ glasov a niso mogli sestaviti vlade. Da ne ostane ta kritika brez luči, bom še zapisal: “Več mostov in manj omalovaževanje drugače mislečih!”

 9. Mislim, da je kontinuitetni blok na volitvah premagljiv. Skorumpiranosti najbolj vplivnih medijev navkljub. Toda t.i. desne stranke morajo nastopiti vzajemno z jasnim programom kot neformalni blok.

  Menim tudi, da sta stranki SDS in NSi premalo za doseganje parlamentarne večine. Potrebna je še kakšna stranka, najbolje klasično liberalne usmeritve in morda še kakšna. Ljudje ne volijo samo programov, ampak tudi ljudi. Zato je dobro, da je ponudba večja.

  Seveda, če se oblikuje t.i. desna vlada, ni pričakovati mirnih dni. Na Trumpovem primeru lahko vidimo, kako se stare sile na vse mogoče načine upirajo spremembam. In v Ameriki je demokracija na bistveno višji ravni kot pri nas.

 10. Odličen članek in posebej opazka o “brezvsebinskih gibanjih”… premalo vsebine pa imajo žal tudi etablirane stranke na desni.

  Prazaprav izredna škoda, da nihče (razen levice) ne opazi potenciala slovenskega političnega prostora in jezika, s katerim bo potrebno volilce nagovoriti.

  Država pa tone in tone. Precej po zaslugi te nesposobne desnice in vedno znova, tudi na tem portalu, prebiramo članke z rešitvami zavrtimo čas nazaj ( Vrnimo Krekon SLS) ali pa ko bodo volilci razmišljali prav, nas bodo volili, ker smo tako zelo super duper. (Fantastična stranka Prstan).To žal nikogar ne nagovarja, posebej ne sedanjosti.

  Etablirane stranke imajo to smolo/srečo, da ne opazijo počasnega usipa volilcev… (recimo SDS letos -50.000).

  Eden redkih člankov v zadnjih mesecih/letih, ki naslavlja resno in konkretno (realno) problematiko (vsaj eno). Kako pa to problematiko nasloviti pa je, ne boste verjeli, stvar strategije marketinga. To pa je področije, ki jih druga stran, navkljub vsem napakam (in navideznem amaterizmu) obvlada v nulo.

  • Ampak življenje ni marketing !
   Važen je cilj.
   Medtem ko ima levica za cilj zmago na volitvah na prvem mestu, da ohranja “status quo”…
   Ima desnica za cilj zmago zaradi več demokracije. Njena vloga je bistveno težja. Kot od kmeta, ki orje ledino po dolgih letih opustošenja.

Comments are closed.