Boj proti raku je politično vprašanje

2

Ob zaključku praznovanja Evropskega tedna proti raku je evropski poslanec Lojze Peterle (ELS/NSi) in predsednik interesne skupine Poslanci v boju proti raku (MEPs Against Cancer – MAC) skupaj z Evropskim inštitutom za zdravje žensk (European Institute of Women’s Health – EIWH) danes v Evropskem parlamentu gostil okroglo mizo z naslovom “Spodbujanje vseevropske strategije za preprečevanje raka materničnega vratu.

Rak je v Evropi med glavnimi vzroki za smrt. Toda veliko ljudi se ne zaveda, da je nekatere vrste raka mogoče preprečiti, po trditvah Svetovne zdravstvene organizacij (SZO) tudi do 40 odstotkov. Veliko je odvisno od tega, kako dobro smo informirani, kaj vemo o preventivnih ukrepih, in če smo pripravljeni spremeniti svoj življenjski slog. Evropski teden proti raku je namenjen ravno temu, saj spodbuja ljudi, da bi spremenili način življenja in se odločili za ustrezne preventivne ukrepe, ki jih poudarja Evropski kodeks proti raku.[1]

Evropsko partnerstvo – boj proti raku

Evropsko partnerstvo za boj proti raku, ki predstavlja skupno delovanje med Evropsko komisijo, državami članicami in ključnimi zainteresiranimi stranmi, je postavilo ambiciozen cilj: 100% pokritost evropskega prebivalstva s presejalnimi programi do konca leta 2013 in 15% zmanjšanje novih rakavih obolenj do leta 2020.

“Vesel sem, da so bila prizadevanja evropskih poslancev v boju proti raku (MAC) in slovenskega predsedovanja Evropski zvezi (EZ) ključna za vzpostavitev tega partnerstva. Ukrepati moramo sedaj in preprečiti vsa tista rakava obolenja, ki jih je mogoče preprečiti, in sicer z vključitvijo presejalnih pregledov v bodoče smernice EZ za zagotavljanje kakovosti v zvezi s presejalnimi pregledi, ki jih podpira tudi prihodnji, tretji program javnega zdravja EZ z naslovom Zdravje za rast”, je na okrogli mizi poudaril Lojze Peterle. Po njegovem bi bilo potrebno skupen boj proti raku dinamizirati z večjo politično podporo na ravni držav članic in vse EZ.

Rak materničnega vratu (RMV) je mogoče v veliki meri preprečiti, vendar za njim vsako leto še vedno umre veliko žensk tako v Evropi kot svetu. Ta  vrsta raka najpogosteje prizadene ženske med 30. in 40. letom starosti, ravno v času, ko mnoge vzgajajo družine ali se posvečajo poklicni poti. RMV fizično in čustveno obremenjuje ženske, vpliva na njihove otroke, družine in prijatelje, prav tako pa predstavlja zdravstvene in gospodarske stroške za družbo.

V svetovnem merilu je RMV drugi najpogostejši rak pri ženskah, mlajših od štiriinštirideset let. V EZ za rakom materničnega vratu letno zboli 34.300 žensk, 16.300 bolnic pa je za njim umre. Še bolj zaskrbljujoč pa je podatek o neenakosti pri varovanju zdravja, saj je delež žensk, ki zbolijo za rakom materničnega vratu, večji v novih državah članicah.[2]

Preprečevanje raka materničnega vratu je mogoče

Evropske ženske imajo danes enkratno priložnost, da izkoristijo pomemben napredek v boju proti raku materničnega vratu, in sicer preko dveh strategij: organizirani presejalni programi za zgodnje odkrivanje sprememb materničnega vratu in cepljenje mladostnic proti humanem papiloma virusu (HPV) že pred prvo izpostavljenostjo HPV.

Na žalost pa vse ženske v EZ-27 nimajo enakega dostopa do najboljših praks. Tako je RMV še vedno glavni vzrok smrti pri ženskah v državah Srednje in Vzhodne Evrope: Romunija, Bolgarija, Madžarska in baltske države. Analiza podatkov o raku materničnega vratu je pokazala, da je umrljivost najvišja v Litvi, najnižja pa na Finskem. Pokroviteljica EIWH in žena nekdanjega poljskega predsednika, ga. Jolanta Kwaśniewska je zaskrbljeno izpostavila: “Vsako leto zboli za rakom materničnega vratu na Poljskem več kot 4000 žensk in od tega jih polovica umre. Zato pozivamo politike, da začnejo ukrepati danes in podprejo izvajanje presejalnih programov, da bi se izognili nepotrebnemu trpljenju in smrti.”

Razlika v preprečevanje raka materničnega vratu

Leta 2008 je Komisija objavila evropske smernice za odkrivanje raka materničnega vratu v Evropski uniji[3], ki razkrivajo, da se pregledi materničnega vratu in preventivne prakse zelo razlikujejo med državami, hkrati pa opozarja, da so potrebna močnejša prizadevanja za doseg ogroženih skupinah prebivalstva. V nekaterih novih državah članicah in drugih vzhodnoevropskih državah sta zbolevnost in umrljivost za rakom dvakrat višja v primerjavi z EZ-15. Ta razlika je posledica pomanjkanja ustrezno organiziranih preventivnih programov in neustrezno razporejenih finančnih sredstev. S preventivni programi in učinkovito zdravstveno vzgojo preko programov ozaveščanja žensk, pa bi lahko zmanjšali breme raka materničnega vratu. Hkrati pa je potrebno spodbujati bolj pravično zdravstveno varstvo za vse ženske po celotni  EZ.

“Rak materničnega vratu je primer obstoječih neenakosti na področju zdravja, saj vse ženske v širši Evropi niso upravičene do najboljših praks za preprečevanje te vrste raka”, je dejala  ga. Gunta Lazdane, iz oddelka za nenalezljive bolezni in promocijo zdravja pri SZO.

Klemen Žumer, svetovalec ELS v Evropskem parlamentu

Legenda:

[1] Evropski kodeks proti raku (2003), na voljo na: http://www.cancercode.org

[2] International Agency for Research on Cancer. 2008. European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening. 2nd Edition. http://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf

[3] European Commission. 2008. Cancer Screening in the European Union. http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/genetics/documents/cancer_screening.pdf.


2 KOMENTARJI

  1. Se naša oblast sploh sprašuje, zakaj toliko (12000) na novo odkritih obolelih za rakom v enem letu? Kje so vzroki? Kdo jih bo odpravil – vesolčki?

Comments are closed.