Bodo res morale Družine in otroci nositi največjega bremena uravnoteženja javnih financ?

1

V Civilni iniciativi za družino in pravice otrok in Družinski pobudi obžalujemo, da je vlada sprejela zakon, ki družinam in otrokom nalaga največje breme reševanja javnih financ. V zadnjih dveh tednih smo se pogovarjali z več ministri in njihovimi državnimi sekretarji in jim predstavili jasne analize in izračune, ki kažejo, da predlagani paket ukrepov ni pravičen in uravnotežen, saj družine in otroke obremenjuje bolj kot druge družbene skupine. Večinoma so potrdili naše ugotovitve, zato smo presenečeni, da vlada pred sprejemom zakona tega ni upoštevala in je sprejela zakon, ki ruši družinsko in demografsko politiko, ki smo jo v Sloveniji počasi in z velikimi napori izgrajevali v zadnjih 30 letih. Tako vlada pri družinah in otrocih predlaga bistveno večja znižanja posameznih pravic kot pri drugih, saj bi se po njenih predlogih  nadomestila za nego bolnega otroka znižalo kar za 12,5%, ukinila bi se možnost  brezplačnega vrtca za drugega in naslednje otroke (to bi nekatere družine prizadelo z izdatki tudi do 300EUR mesečno), ter v povprečju za 10% zmanjšala nadomestila v času starševskega dopusta v prvem letu po rojstvu otroka, nekaterim otrokom bi se znižal, mnogim pa kar ukinil otroški dodatek in subvencija šolske prehrane, če navedemo le nekatere najbolj boleče ukrepe, kakršnih za reševanje krize javnih financ niso sprejeli v nobeni drugi evropski državi (glej pregled ukrepov v evropskih državah, ki ga je pripravila Vlada RS).

Glede na to, da so nekateri poslanci koalicijskih strank pokazali pripravljenost za prizadevanja za večjo uravnoteženost in pravičnost  paketa ukrepov, upamo, da bo to mogoče doseči vsaj v času parlamentarnega zakonodajnega postopka.

V Družinski pobudi in Civilni iniciativi se zavedamo, da je država v zelo težkem položaju. Zavedamo se, da bomo k reševanju hude finančne stiske morali prispevati vsi. Pričakujemo pa, da  bodo bremena PRAVIČNO porazdeljena. Kot temeljno načelo pri tem predlagamo, da naj ukrepi za zmanjšanje javne porabe ohranijo obstoječa razmerja med posameznimi družbenimi skupinami.   Tega pa predlagani ukrepi, ki posegajo v pravice otrok in družin, ne izpolnjujejo in so zato za nas nesprejemljivi in za celotno družbo škodljivi.

Še posebej bi radi opozorili na dejstvo, ki je bilo do sedaj večinoma zamolčano. Danes so vladni predstavniki priznali, da interventni zakon ukrepov družinske politike ne odpravlja samo začasno za čas veljavnosti interventnega zakona, ampak trajno spreminja sistemske zakone za to področje. To pomeni, da z interventnim zakonom za nedoločen čas oziroma trajno rušijo praktično vse ukrepe družinske politike v naši državi in jo reducirajo zgolj na del socialne politike, kar ocenjujemo kot povsem nesprejemljivo in pričakujemo, da bo zakon spremenjen, tako da bo vseboval le začasne spremembe zakonodaje, tako da bo po izteku veljavnosti interventnega zakona samodejno spet začela veljati današnja ureditev družinske politike.

Resnično upamo, da bodo  predstavniki vlade ter poslanke in poslanci v času parlamentarne razprave bolj prisluhnili argumentom in se bomo v čim krajšem času začeli usklajevati tako, da bodo na koncu sprejeti ukrepi uravnoteženi in ne bodo družin in otrok obremenjevali bolj kot druge družbene skupine.

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude

Aleš Primc, Civilna iniciativa za družino in pravice otrok

12.4.2012

Foto: Družinska pobuda

Dodatno: izračun vladnih ukrepov

1 komentar

  1. Najprej ukiniti vse privilegije, vse nepotrebne agencije in urade, vse dohodke (ne)kulturnikom itd. in ocistiti Slovenijo te navlake! Tako bomo vsi preziveli. Druzine in delavne ljudi pa podprite in jih ne zagrenjujte, da jim srce in telo ne “zakrkneta”.

Comments are closed.