Bodi sprememba

2
Foto: Flickr.
Foto: Flickr.

V začetku leta sem bil povabljen k sodelovanju pri letošnjem virtualnem dogodku (telesummitu, kot ga imenujejo) Bodisprememba 2015. Projekt se je začel včeraj, končal pa se bo 6. februarja. Ideja projekta je preprosta, a hkrati zanimiva, spodbudna in lahko za marsikoga tudi koristna. Organizatorji so k sodelovanju povabili trinajst slovenskih podjetnikov, ki delujemo na različnih področjih. Izzvali so nas, da vsem, ki se bodo želeli udeležiti brezplačnih virtualnih konferenc, predstavimo pogled na svojo poslovno pot ter razodenemo ključne vrednote, ideje in drže, ki nas vodijo na naši podjetniški poti. „Telesummit Bodisprememba je drugačen, ker tukaj podjetnike spoznate najprej kot ljudi in šele potem kot podjetnike. Tukaj padejo zidovi in tiste debele, težke zavese, kajti pod žarometi najprej zagledamo človeško srce in misli, šele potem podjetniško srce in misli,“ so zapisali organizatorji.

Sam sem povabilo doživel kot osebni izziv, kako na kratko strniti glavne vrednote, ki so temelj in rdeča nit mojega poklicnega udejstvovanja. Ponovno sem razmislil o strategijah svojega delovanja, o ciljih, ki si jih zastavljam, ter o ključnih značilnostih, ki gradijo mojo poslovno identiteto.

V pogovoru s pobudnico in voditeljico projekta Bodi sprememba, Špelco Shanti Morojna, sem podčrtal pet poudarkov oz. „podjetniških začimb“ (kot jih imenuje Morojna), ki v jedru definirajo moje delovanje.

Svoboda v odgovornosti. Odgovornost je nujni in neizbežni temelj vsakega podjetniškega delovanja. V prvi vrsti gre za odgovornost do projekta, do ideje, ki jo uresničuje človek v svojem delovanju. Podjetnik mora gojiti odgovornost do svojih uporabnikov ali kupcev, do ljudi torej, katerim je njegovo delovanje namenjeno. Ob delu na osnovnem področju delovanja se nenehno zavedam tudi svoje družbene odgovornosti, ki jo živim predvsem v prostovoljnem delovanju na različnih področjih. Sprejetje in ponotranjenje meja, ki jih zarisuje odgovornost do sebe in do drugih, odpirata polje moje podjetniške svobode in ustvarjalnosti.

Ustvarjalnost. Ljudje smo v svojem jedru ustvarjalna bitja, kar dokazujemo iz dneva v dan. „Ustvarjalnost je v vsakem človeku,“ je zapisala Silva Matos; gre za ustvarjalnost, ki presega in prekvaša rutino vsakdanjosti. Biti ustvarjalen pomeni hoditi po poteh, ki jih ne vidi nihče drug in po katerih ne hodi nihče drug. Na podjetniški poti je ustvarjalnost ključna sila, ki prepaja delo s svežino in novimi zamislimi.

Osredinjenost na cilj. Ena od ključnih strateških nalog podjetniškega delovanja je zastavljanje ciljev razvoja in poslovanja. Pomembno je določati smiselne, uresničljive in hkrati dovolj izzivalne cilje, ki vseskozi ustvarjajo nekakšen napetostni lok, ki spodbuja podjetnika, da se nikoli ne ustavi in se ne preda skušnjavi, da je na cilju. Na poti zastavljanja smiselnih ciljev in fokusiranja na cilj(e) je pomembno nenehno (raz)ločevanje pomembnega od nepomembnega.

Vztrajnost. V poslu nam ni nič podarjeno, nič – zares čisto nič – ne pade z neba. Za vse se je potrebno potruditi. Napor je preprosto vgrajen v logiko uspeha.

Življenjski optimizem. Pomemben vidik mojega poslovnega udejstvovanja je tudi optimizem, ki ni utemeljen zgolj na takšnih ali drugačnih značajskih lastnostih, ampak v prvi vrsti na lastni bivanjski izkušnji in na bivanjski izkušnji številnih prijateljev in znancev. Vsak izmed nas je živ dokaz, da na koncu vedno zmaguje pozitivno, življenje. Vsi smo imeli vzpone in padce, vendar je prav dejstvo, da smo tu, dokaz, da se na koncu vedno vse nekako izide … Krize, tako v osebnem življenju kot v poslu, je mogoče premagati, ker nam tako govori naša lastna izkušnja. Nihče nam ni obljubil, da nam bo šlo v življenju gladko, ampak: če smo zmogli v preteklosti, zakaj ne bi tudi v sedanjosti in prihodnosti. Če sem zmogel enkrat, zakaj ne bi tudi naslednjič?

Verjamem, da je lahko spremljanje konference (udeležba je brezplačna, prijava na tej povezavi) spodbuda in bogat vir idej, ki jih pri ustvarjanju posla ne gre spregledati, tako za tiste, ki ste se že potopili ali se šele spuščate v podjetniške vode, kot tudi za vse, ki želimo dodati svojemu življenju nekaj navdiha in navdušenja.

Pripis uredništva: Mag. Martin Lisec je logoterapevt, mediator, predavatelj. Več: stopinje.si.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.


2 KOMENTARJI

 1. Bodi sprememba!?
  V demokraciji in tržnem gospodarstvu nivo kvalitete izdelkov, storitev in politikov določajo in izberejo državljani, ali so zahtevni ali pa ne.
  So razgledani in zahtevni, ali pa so pohlevni in lakomni hitrega udobja?
  Za pridobitev kvalitetnih izdelkov, storitev in tudi politikov, se morajo državljani povsod potruditi.
  Brez truda ni sprememb in nove kvalitete, ni čara!
  Nikjer na svetu!
  Za uspešen gospodarski razvoj vsake države, so potrebni opredeljeni nacionalni cilji razvoja in pripadajoča strategija, kako do njih. To naredi povsod politika s pomočjo stroke in javnosti.
  Ob zadnjem nemškem obisku na najvišjem državnem nivoju v Sloveniji je bila zelo aktualna okrogla miza, na ogled vsej javnosti, kjer sta bila tudi predsednika Nemčije in Slovenije, vsak s svojimi izbranci. Nemška podjetnica in predstavnica Bavarske je na vprašanje, kaj je omogočilo razvoj Bavarske, da je iz zelene predvsem kmetijske dežele postala visoko razvita tehnološka dežela najvišjega ranga z razvitim gospodarstvom in podjetji, svetovnimi nosilci razvoja, odgovorila, da so bili najpomembnejši trije temelji.
  Prvi temelj je, da je deželna vlada oz. država poskrbela, da so univerze nudile deželi potrebno znanje za razvoj, poskrbela je, da funkcionira dualni izobraževalni sistem za iskane poklice.
  Drugi temelj je bila izdelana dolgoročna vizija razvoja in temu ustrezno veliko vlaganje v infrastrukturo, ceste, železnice in letališča.
  Tretji temelj pa je zagotovljena zanesljiva in načrtno dostopna energija po deželi.
  Berem tudi: »Raziskava britanskih ekonomistov Sasche Beckerja, Petra H. Eggerja in Maximiliana von Ehrlicha kaže, da evropska sredstva spodbudijo razvoj le v približno v 30 odstotkih regij. Glavna dejavnika pri tem sta pričakovana učinkovitost vladnega aparata in lokalnih oblasti ter morda nekoliko presenetljivo izobraženost prebivalstva. Nadpovprečna izobraženost lahko prinese večji izkoristek evropskih sredstev in tudi 0,63 odstotne točke višjo rast BDP kot v regijah z manj izobraženim prebivalstvom. V Sloveniji višje rasti BDP ni bilo mogoče opaziti. Odgovor za takšno stanje lahko torej iščemo tudi v neučinkovitosti občin in vlade.«
  Kaj pa če v deželi le ni prave izobrazbe, znanja? Ali so proizvajalci znanja, univerze,visoko šolstvo, inštituti »prodajali« vladam, prebivalstvu neustrezno znanje za razvoj dežele, za dvig dodane vrednosti in BDP-ja? Kaj se lahko nauči Slovenija od Bavarske? Kaj so torej lahko temelji razvoja?
  Slovenska vlada je l. 2013 napisala strategijo pametne specializacije Slovenije, da lahko pridobi evropska kohezijska sredstva v višini 3.3 milijarde evrov. Evropska komisija je to strategijo zavrnila kot strokovno nepopolno, kot nerealen »spisek želja« Slovenije! Vlada je napisala nov osnutek strategije, ki je sedaj v javni razpravi. Sprejeta strategija pametne specializacije bo torej načrtovala specializacijo Slovenije in s tem »odločala« tudi, kdo bo imel službo v letu 2030 in še marsikaj! Kaj o tem osnutku slovenske strategije meni vaša izbrana politična stranka, »vaš« poslanec? Ste to mnenje že kje zasledili, saj gre za naše službe in službe naših otrok?
  Mene mnenje in odločitev politike zelo zanima, saj to je naša perspektiva!
  Da ne bomo krivi za lastno perspektivo!
  Vsi politiki in poslanci, tudi desni, pa sedaj vedo, da je o osnutku ciljev oz. osnutku strategije pametne specializacije Slovenije odprta javna razprava in se čaka na pripombe vse javnosti, stroke in politike! Osnutek strategije je objavljen na spletu. Če politiki ali poslanci tudi tega ne vedo, potem nam bo še dolgo zelo hudo, saj se politiki in stranke izogibajo svojemu osnovnemu delu, to je načrtovati perspektivo Slovenije! Tisti politik, ki se pri tej razpravi o strategiji spreneveda, ne dojema kaj mu je naloga, zakaj ima mandat, saj ga zanima samo njegova perspektiva, ne pa perspektiva Slovenije! Velja tudi za (odgovorno in gospodarno ?) desno politiko, mar ne? Vsak, ki ga zanima kdo bo imel službo v letu 2030 in še marsikaj, naj vendar to vpraša svojo izbrano politično stranko oz. poslanca, da bo naslednjič pravilno volil za pravo perspektivo, ki jo določi vsa politika. Vsak naj vpraša torej zase in za svoje otroke!

Comments are closed.