Bo Info Tv preživela?

0

Info TV posluje s še enkrat višjo izgubo iz poslovanja, kot pa jo predvideva načrt finančne reorganizacije, zato je upravitelj prisilne poravnave Valter Stepan okrožnemu sodišču v Ljubljani predlagal stečajni postopek. Info TV, ki se ukvarja z radijsko in televizijsko dejavnostjo, je v postopku prisilne poravnave od letošnjega 28. aprila. Finančni načrt reorganizacije je za leto 2010 predvidel izgubo iz poslovanja v višini 382.223 evrov oz. v povprečju blizu 32.000 evrov mesečno, a je dosežena izguba iz poslovanja do vključno 30. junija znašala že skoraj 68.000 evrov mesečno, je Stepan zapisal v ugovoru proti vodenju postopka prisilne poravnave.

Dolžnik s takim poslovanjem ne bo izpolnil namena postopka prisilne poravnave, v ugovoru proti vodenju postopka prisilne poravnave, ki je objavljen na spletnih straneh Ajpesa, opozarja upravitelj. Info TV namreč na tak način po njegovi oceni ne bo postala ne kratkoročno ne dolgoročno plačilno sposobna, upnikom pa se ne bodo zagotovili boljši pogoji plačila njihovih terjatev, kot pa če bi bil nad družbo začet stečajni postopek, ki pa ga predlagajo le upniki.

V postopku prisilne poravnave je sicer prijavilo svoje terjatve do Info TV 39 upnikov v skupnem znesku dobra dva milijona evrov. Upravitelj je priznal terjatve v višini 1,1 milijona evrov. Od tega znašajo dobrih 470.000 evrov priznane terjatve Hotela Grad Podvin, 190.000 evrov družbe MIF Invest iz Kranja ter 100.000 evrov Factor banke.