Bleiweisove novice

8

Ko so 05. julija 1843 v Ljubljani začele izhajati Bleiweisove Kmetijske in rokodelske novice, je to pomenilo nov pomemben korak v političnem boju slovenskega naroda. Vse do leta 1852 so Novice izhajale enkrat tedensko in pod različnimi naslovi. Njihov lastnik je bila Kranjska kmetijska družba, njen urednik dr. Janez Bleiweis pa jim je vtisnil močan osebnostni pečat. Med marčno revolucijo leta 1848 so Novice postale politični list, kjer so avtorji zagovarjali legitimizem in se zavzemali za mirno uveljavljanje kmetovih pravic. Pri Novicah se niso spuščali v črkarsko in jezikovno pravdo, ampak so počasi uvajali gajico in se zavzemali za enoten knjižni jezik. Novice so bile prvi slovenski množični list, ki je veliko pripomogel k razvoju slovenske narodne zavesti. Izhajale so vse do leta 1902.

Foto: Wikipedia

8 KOMENTARJI

  1. Ja, ja, si bo treba kdaj atove šuhe izposoditi, culo zavezati in iz province v prestolnico potovati …

  2. … ali pa Philadelphia. Preklet naj bode Rudolf Meister, k’nede. Hecno le, da je toti Grac trdnjava KPÖ …

  3. …, ki pa ni in nikoli ne bo vladajoča stranka.

    Jaz sem pa slišal, da je sedež te ničvredne stranke v Ebendorfu.

  4. Velenarodnjak, malikovalec blaženega Slomšeka in obžiralec štajerskih mesnin bi lahko vedel, da se totemu kraju, ki mu je po nemarnosti črko “r” izpustil, po vindišarsko, kot jezik slični avstrijakanti zovejo, Dobrla vas pravi. In da je človek, ki tam domuje, nazadnje kandidiral na listi LIF. Ja, so geht es: falsches Platz, falscher Mann. Ja, ljudje, ki slišijo glasove, slišijo marsikaj …

Comments are closed.