Imamo poleg javnih uradnih listov »še kakšne« …?

2

V bankah je vse tako, kot da je bančna tajnost na višku. V resnici pa je obratno, da smo v Sloveniji brez vsake bančne tajnosti. Še v propadlem   komunizmu smo imeli nekaj bančne tajnosti! Ko danes vstopimo v kakšno bančno  poslovalnico opazimo, da so oddelki za poslovanje s strankami lepo urejeni in opremljeni s diskrecijskimi oznakami. Ponekod so te oznake tudi narejene v ameriškem stilu – z markantnimi visečimi vrvmi na stebričkih, ki izdelani iz nerjavečega jekla. Vse opisano je namenjeno bančni tajnosti, da naslednji, ki čakajo pridejo na vrsto, ne slišijo in ne vidijo, o kakšnih vsotah denarja se stranka pred njimi skozi stekleno lino pogovarja z bančnim  uslužbencem. Na videz je vse tako, kot mora biti, kot se spodobi v državi demokracije in kulture.

Janša je dal, Pahor je vzel

Da Slovenci v lastni državi nimamo več prav nobene bančne tajnosti, se je javno razkrilo, ko so ukinili tako imenovane državne pokojnine. Kot vemo jih je v edinem polnem vladnem mandatu uvedla koalicija pomladnih strank. S ponovnim nastopom strank nostalgije za komunizmom, to se je zgodilo leta 2009, pa so te pokojnine odvzeli tistim, ki so si jo, skladno s prej omenjenim zakonom, po 65. letu starosti pridobili. Pokojnine so torej ukinili vsem, ki prej pravice do drugačne pokojnine  niso imeli. Ta vsekakor radikalni ukrep, kar je dejansko bil odvzem te pokojnine tistim, ki niso nikoli delali oziroma druge pokojnine niso imeli. Največja napaka pri tem pa je bila, da se pri dodeljevanju te pravice in še zlasti pri njenem ukinjanju ni ugotavljalo, zakaj nekdo ni delal in si ni sam zaslužil običajne starostne pokojnine. Razumljivo je bilo, da tajkunskim ženam  ni bilo potrebno delati, je pa zelo veliko več primerov, da je bila dodelitev državne pokojnine, ki je znašala 183 evrov, upravičena.

Diskrecijske označbe v bankah samo za zavajanje

Se pa je ob tem radikalnem odvzemu že pridobljene pravice do državne pokojnine razgalilo, da pri nas več nimamo prav nobene bančne tajnosti. Socialna služba je v obrazložitvah tega ukrepa tistim, ki so pokojnino izgubili (od rojstva bolnim, invalidom, itd.), celo naredila izpise o premoženju, v katere so bili zajeti tudi izpisi hranilnih vlog, ki so jih nekateri prizadeti pač imeli. Tako so bile prikazane vse hranilne vloge, tudi hranilne vloge v vrednosti enega evra.

Z odkritjem te državne mahinacije, ki jo lahko razumemo za vdor v vsakršno bančno tajnost varčevalcev, se  je po kmečki logiki v javnosti začelo dvomiti v zakonitost tega posega. Javnost se je upravičeno spraševala, ali je bil vpogled v bančne račune izveden mimo pravno zajamčenih pravic državljanov glede bančne tajnosti?  V »normalnem« uradnem listu (za javnost), ni bilo moč najti predpisa, ki bi tak poseg dopuščal! Na pol za šalo in tudi zelo zares pa se tudi sliši, da je ukinitev bančne tajnosti zapisana v »nekem drugem uradnem listu«, ki ni za javnost!

2 KOMENTARJI

 1. Zakaj pa oblast vse centralizira in se obnaša kot gospodarski subjekt? Zakaj država, oblast, ni ljudska oblast? Ker oblasti nima LJUDSTVO!! Slovensko ljudstvo bo imelo oblast, ko bo uveljavljenih ali implementiranih vsaj prvih pet členov USTAVE – družbenega dogovora.
  Kdaj bodo ti členi uveljavljeni? Takrat, ko bomo doživeli ločene volitve za:
  1. PARLAMENT, ki je lahko vsaj za polovico manjši!
  1. VLADO, ki je lahko, prav tako, veliko manjša!
  2. SODSTVO , ki mora biti manjše in poenoteno, predvsem pa zavezano iskanju Resnice v vseh sporih, kjer se odloča in mora odločanje potekati na osnovi nespornih dokazov, v dokazovanju dogajanja, med toženim in tožencem, ne pa po osebni odločitvi sodnika!
  Dokler ne bo tako, ne bo drugače, kot je!
  Slovenska oblast se obnaša, kot gospodarski subjekt!
  Namesto vzpostavitve tržnega gospodarstva je vzpostavljeno monopolistična gospodarstvo, kjer je monopolist oblast. Ta komunistična srenja si je uzurpirala vso SNOVNO, NESNOSVNO in SNOVNO NESNOVNO infrastrukturno GOSPODARSTVO (vojsko, banke, zdravstvo, šolstvo, sodstvo, kot vodo, zemljo, gozdove, elektriko, komunikacije, tv, radio, druge medije, turizem, gozdove.. praktično vse) in je v neprestanem konfliktu INTERESOV Z DRŽAVLJANI, ki v javno zasebnem partnerstvu ne postanejo partner oblasti, pa še s temi.
  Banke so največje zlo, saj je denar njih vladar, ki omogoča navidezno tržno in socialno svobodo. Zato ni nobene svobode!!
  Tako je podložnost denarju (torej imeti) pripeljala v sebi škodno ravnanje državljana, ki se za denar SAM SUŽNJI. Sam se sužnji, ker vzpodbuja k delovanju imeti, ne BITI! Človek za službo naredi vse, celo sebi vzame vso prednost, kar prizna šele, ko neozdravljivo zboli in mu vsa razpoložljiva nesnovna in snovna infrastruktura v tej oblastni lasti ne more pomagati. Takrat se, nemočen, zateče k raznoraznim šarlatanom od verskih do znanstvenih, od šamanov do modernejših bioenergetikov in nazadnje k temu, kar celo življenje v naklonjenosti denarju zanika, k bogovom, kjer itak ima vsak svojega.
  Tako poteka ta “denarna oblast”, ki IZKORIŠČA ENEGA PO DRUGEM, čeprav se, »kao«, v bitki za denar deklarirano bori prav proti temu.

  Kje je rešitev?
  Za začetek v pravilnem razumevanju demokratične oblasti, torej v pravilni implementaciji USTAVE, po kateri je potrebno (še posebej v deprofesionalizirani družbi) IMPLEMENTIRATI LOČENE VOLITVE ZA VSAKO OD VEJ OBLASTI!
  In kje je rešitev, ki odpravi SAMOSUŽNJENJE ZA DENAR?
  Rešitev je v NEZMOTNEM RAZUMEVANJU ŽIVLJENJA, torej v RESNICI ŽIVLJENJA.
  To pomeni, da je potrebno prepoznati VERSKE in ZNANSTVENE ZMOTE, odpraviti življenje na SAMOUMEVNOSTNIH STANJIH, ki temeljijo na SKRIVNOSTIH. To zmore edino vedenje izhajajoče iz RESNICE. Resnico pa je potrebno prepoznati na začetku!! Začetek pa je RESNICA o nastanku MATERIJE. Le to lahko ovrže neresnico o ONOSTRANSTVU (verstvu torej)!
  To a pomeni da je potrebno ovreči zmotnost o NASTANKU SVETA z velikim pokom, kot je treba ovreči zmotnost o nadnaravnosti iz onostranstva. Gre le s spoznanji Resnice o sebi in vsej drugi materiji.
  Konkretno to pomeni, da je treba spoznati MOČ MISLI, s katero se VSE kar obstaja (materializacija, realna zaznavna RESNICA) začne in je potencirana izvirna NIČNA MOČ misli eksponirana z eksponentom PRODUKTNE MOČI MISLI. Spoznanje o MOČI MISLI pa, v vsakem primeru, REZULTIRA v MATERIJO, ki je RESNICA, ki zmaga v vsaki tekmi, tudi, če pride ZADNJA NA CILJ. Celotnemu opisanemu dogajanju pa zelo ustreza, pravzaprav popolnoma, izraz OSMIŠLJANJE!
  Tako g. Rajko Topolovec!
  To potuhnjeno sprenevedavo izkazovanje DISKRETNOSTI in mnogih kontrolnih mladičev (po ZPIZ, ZZZ, FURS, informacijski pooblaščenec, varuhi pravic, ipd. ipd.) je zgolj podaljševanje NADZIRANEGA DELOVANJA IZKORIŠČANJA ENEGA PO DRUGEM in ohranjanja REPRESIJE nad državljanom, ki se noče USPOSOBITI za RAZUMEVANJE SEBE in SVOJIH SPOSOBNOSTI. Državljana, ki ga je strah RESNICE IN KI SE ŠE VEDNO BOJI SAM SEBE!!
  To so pač politične pasti, ki še jim neozaveščen, NEOSMIŠLJENO hrepeneč človek, ujeti pusti!

 2. Pa ne,da v resnici verjamete,da imate zagotovljeno pravico do kakršnekoli zasebnosti ali tajnosti?
  Če kdo(0d vladarja tega sveta in njegovih) zares hoče,lahko izbrska o vas ali meni čisto vse. Zakaj pa mislite,da so nas povezali -in zvezali-v najrazličnejša omrežja in internete?!

Comments are closed.