B. Vidmar, Novi glas: O današnji “demokraciji”

12

Ob 600-letnici ustoličenja Ernesta Železnega, koroškega vojvode

V torek, 18. marca 2014, bo minilo 600 let od ustoličenja koroškega vojvoda Ernesta Železnega, ki je bil zadnji vojvoda, ustoličen po posebnem starodavnem obredu v slovenskem jeziku. Prva omemba obreda ustoličevanja karantanskih knezov sega v l. 658. Obred pa je verjetno še veliko starejši. Sklepamo lahko, da je bil po tem obredu v prvi polovici 7. st. ustoličen karantanski vojvoda Samo, ki je po priključitvi še drugih kneževin postal kralj. Po tem obredu sta bila v 9. st. ustoličena karantanska kneza Gorazd in Hotimir. Iz 13. in 14. st. ter poznejših obdobij obstajajo tudi podrobni opisi obreda ustoličevanja koroških vojvod. Posebnost je bila v tem, da je bil med slovesnim obredom kandidat za vojvoda oblečen kot preprost pastir, v rokah je držal pastirsko palico. Kandidata je preizkušal kmet, ki je sedel na kamnu ter ga ob prisotnosti ljudstva, po prestanem preizkusu, ustoličil. Kmet ustoličevalec je povprašal ljudstvo, če kandidat zna prav razsojati (če je pravičen sodnik); če ve, kaj je dobro za deželo (če skrbi za deželo); če je svobodnega stanu, če spoštuje pravo vero (če je prave vere). Šele po pritrdilnih odgovorih na ta vprašanja se je kandidat povzpel na kamen, na katerem je prej sedel kmet, in prisegel ljudstvu zvestobo ter v znamenje skromnosti in spoštovanja naravnih dobrin naredil požirek vode, brez katere ni življenja.

Ljudstvo je torej sprejelo ali zavrnilo kandidata za vladarja. Ta obred je postal simbol za demokratično vladanje. Je to upravičeno, ali pa gre za zlorabo? Mar teoretiki demokracije ne pozabljajo na okvire, v katerih se je prenos vladanja izvedel? “Karantanska demokracija” je imela svoje okvire, ki jim je bil vojvoda podrejen: biti je moral prave vere – v srednjem veku je to bila krščanska vera. Vojvoda se je zavezal pravičnosti, prisegel je, da bo v službi ljudstva. Tudi v primeru, da ima obred starejše korenine, ki segajo daleč v predkrščanski čas, se je prav gotovo dogajal v določenih okvirih, ki so upoštevali “skupnost”, “religijo” in “celoto”. Seveda je vsak obred lahko zgolj zunanje znamenje, za katerim se skriva nekaj drugega – torej se spremeni v hinavščino in prevaro. Srednji vek pred tem hlinjenjem ni bil imun. Prav zaradi folklorizma, zaradi uporabe simbolizma, ki ni ustrezal realnosti, je propadla tudi srednjeveška Karantanija.

Zgodovinarji, pravniki, sociologi in filozofi ustoličevanje karantanskih knezov razumejo kot nazoren primer prenosa oblasti iz ljudstva na vladarja. O tem je v 2. pol. 16. st. pisal francoski filozof Jean Bodin, ki je za ta obred izvedel iz knjige Eneja Silvija Piccolominija, dvornega pisarja Friderika III., prvega habsburškega cesarja. Piccolomini je pozneje postal tržaški škof (1447-50) in papež Pij II. (1458- 1464). Če drži, da ima Piccolomini “zasluge” za uničenje Celjsih grofov in germanizacijo Slovencev, je paradoksalno, da je prav on zaslužen tudi za to, da je za obred ustoličevanja karantanskih vojvod izvedel Jean Bodin, ki je odločilno vplival na Thomasa Jeffersona in ameriško Deklaracijo o neodvisnosti (1776).

Iz Jeffersonovih opomb v njegovem izvodu Bodinove knjige (Jean Bodin, Lex Six Livres de la Republique, Pariz 1576) je razvidno, da je Thomas Jefferson poznal obred ustoličevanja karantanskih knezov in na njem utemeljil zahtevo po neodvisnosti Združenih držav.

Je sporočilo “Karantanije” v tem, da o “resnici” in “pravici” lahko odloča večina, ki resnico lahko raztrga. Ali pa velja ravno nasprotno: tudi vladar mora biti zavezan resnici in pravičnosti? Še več, za vladarja je lahko izbran le nekdo, ki se je v tem že izkazal.

Kaj je demokracija? Je domišljavost, samoopredelitev, samouresničenje, odločanje demosa o tem, kaj je res in kaj je laž, kaj je dobro in kaj je zlo? Je res dobro to, kar uresničuje moje želje in kar je v skladu z mojim dobrim počutjem ter osebnimi koristmi? Je demokracija prizadevanje za pravico do abortusa in evtanazije (samomora), za pravico do izbire spola in izenačitev istospolnih partnerskih zvez s heteroseksualnimi, prizadevanje za pravico homoseksualnih partnerskih zvez do posvojitve otroka? So te “nove pravice”, ki jih človeštvo doslej ni poznalo, najvišji dosežek civilizacije, ali pa le sad človeškega napuha in domišljavosti?

Več lahko preberete v Novem glasu.


12 KOMENTARJI

 1. Za demokracijo gre, če temelji na življenjskih vrednotah, sicer gre za oligarhijo, anarhijo…

  Slovenci smo lahko resnično ponosni, ker imamo najbolj civilizirano in demokratično zgodovino, ki se kaže z ustoličevanjem karantanskih vojvod.

  Po tej slovenski zgodovinski vrednoti bi se morali zgledovati zlasti danes, ko smo v moralni krizi.

  Lep primer nespoštovanja teh zgodovinskih vrednot je izbira KPK, pri katerem bi moral priti do izraza moralni lik človeka, ki jamči nepristranost, pravičnost, poštenost, odgovornost članov KPK.

  Pri izboru koroških vojvod je bil upoštevan ta moralni človeka, ki je temelj zaupanja.

 2. Kako neopazno so šli mediji mimo tako pomembne obletnice kot je ustoličevanje karantanskih vojvod.

  To si lahko razlagamo kot prikrivanje zslovenske pozitivne resnice.

  Kot prikrivanje pomembnih zgodovinski slovenskih vrednot, ki nam lahko pomagajo pri moralnemu in domoljubnemu pozitivnemu preporodu.

 3. Kdo je odgovoren v Sloveniji za tako omalovažujoč odnos do teh pozitivnih slovenskih vrednot?

  • Le komu pa je interes, da ima pod seboj tlačane, ki so glupi, brez-zobi, nevedni, neumni, nesposobni, skrajno-vodljivi?

   Kdo pa ima v oblasti vse fevde? Kdo si lasti državna podjetja in davkoplačevalski denar? H komu odteka? To najdeš in imaš odgovor kdo ima interes pljuvati “stare” oz. VEČNE vrednote in izumljati moderne “vrednote”.

 4. Pomenljivo kar večina Slovencev ni:
  Ali si svobodnega stanu? Ali si ekonomsko svoboden? Se zmoreš s svojim delom preživljati ali si odvisen od državnega kolhoza in pomoči?

  Kako so znali karantanski slovenci zdravorazumsko presojati in iskati, voliti svoje politične predstavnike, ki so jih kratek čas do naslednjih volitev politično vodili.

  Pri nas pa razne komisije politkomisark, birokratk in samo-oklicanih poštenjakinj, “integritetark”, ki netransparentno, nepreverljivo “delo” opravijo po togo proceduralno-birokratskih nategih, vmes se posmehujejo politično neprimernim, izberejo politično primernega in to svojo komunističnost prodajajo za “VISOKO STROKOVNOST” in še “KARIZMATIČNOST”. Dobimo pa ven brez-zobega, birokratskega, domišljavega racmana, sive pojave, mlačnega okusa, in bledo-prestrašenega. Kot je JJ duhovito povedal njegovo zgodovino: Kučanov Gaulajter v Prekmurju.

  • Ki celo prevzema položaj na ukaz! predsednika. Za smejat, kakšen liliputanec je ta gospod.

 5. Sklepam, da je članek napisal duhovnik Bogdan Vidmar. Če bere Časnik, ga pozdravljam po 10 letih, ker sva skupaj eno leto študirala TA.

  Zanimivo je v tem trenutku vpzostavil kakšne vrednote so bile bistvene za političnega predstavnika, izbranega ( demokratično, z volitvami, večinsko) VODITELJA. In to 1500 let nazaj. Danes smo s tem modetnim socializmom in “kvazi” znanostjo brez vrednot totalno zavozili. Smo zbegane lutke v rokah birokratskega stroja, ki ga vodi mafija, ki ga je edina zmožna tudi izigravati in delati po svoje. Birokratski stroj je narejen samo zato, da zatira nadpovprečne, tiste, ki ne pripradajo množici funkcionalno-nepismenih: Mazzini in sraziskave pravijo, da je med 75% in 80% državljanov Slovenije funkcionalno nepismenih, trotlov, čeprav imajo diplome, magisterije in doktorate.

  Drugače pa sem o tem bral knjigo ( in morda je Vidmar iz nje črpal) od dveh venetsko-usmerjenih zgodovinarjev, ki sta že umrla. Eden je bil duhovnik na Dunaju ( menda klarentinec), drugi pa je izhajal iz posočja. Imena obeh sem pozabil. To sem takrat pripravljal za predavanje romarjem, ki smo romali iz Gospe Svete na Pohorje, a me je prijatelj, ki je romal ( danes je dr. zgodovine in nekaj časa je bil Bajukov tajnik) večkrat kritiziral, da Veneti niso znanstveno potrjeni.

  • Saj te zgodbe… Iz leta 650? Pokristjanjeni smo pa menda bili okoli leta 800. Torej kako naj bi bil “prave vere”.
   Slovenci smo se sploh naselili tu, kdaj že? Če so tu bili Veneti pred nami, so jih naši predniki pregnali. To se mi zdi edina možnost.

   Za podobno nečimrnostjo trpijo tudi Makedonci. Menda si prisvajajo Aleksandra Makedonskega. In seveda so Grki ogorčeni.

   • Grki so ravno toliko nasledniki starih Grkov, kot Makedonci. Baje niti po videzu niso bili podobni, kaj šele po kulturi in vsem tem.

     • Narodi, ki se identificirajo z jezikom, ki ga govorijo, je relativno mlada ideja, ki se je začela, ko so začeli uporabljati jezik navadnih ljudi tudi v višjih slojih.

      Takrat v stari Grčiji pa se niso identificirali na tak način.

Comments are closed.