B. Nežmah v Mladini: 20 let po tem

7

Avtor se v podnaslovu sprašuje: “Je čas proslav ali čas druge republike?”.

Kaj je najbolj logično ob proslavi 20-letnice osamosvojitve, kot da praznujemo 20-letnico? Osvobodilna fronta je organizacija, ki je delila prebivalce Slovenije, pod njenim vodstvom je delovala tajna organizacija VOS, ki je v imenu boja zoper izdajalce streljala tudi sodržavljane. OF tudi ni bila združevalna, iz nje so izključili patriota Črtomirja Nagodeta in njegovo »Staro pravdo«, izvržena je bila celo legendarna Angela Vode.

Kdor je s praznovanjem osamosvojitve združil praznik OF, je vnaprej vedel, da s tem sproža shizmo. Oziroma povsem preprosto: ob dvajsetletnici osamosvojitve je edino racionalno praznovati samo dvajsetletnico osamosvojitve!

V času partijske Jugoslavije je namreč vladala manira, da so skupaj praznovali državne slovesnosti, 85-letnico predsednika Tita in 40-letnico njegovega prihoda na čelo Komunistične partije Jugoslavije.

/ … /

Predsednik Türk pravi, da je namen krepitve domoljubja in krepitev ugleda Slovenije v svetu.

Njegova retorika je za nekdanjega diplomata OZN neverjetna, to je vendar značilnost diktatur, naj si bo Kim-Il-Sungova, sovjetska ali jugoslovanska, ki je pojasnjevala, da z množičnimi proslavami krepimo ugled neuvrščene Jugoslavije v svetu.

/ … /

Kje je Slovenija danes? Največji ljubljenec vladajoče koalicije ljubljanski župan Zoran Janković je poleg številnih tožb zoper novinarje vložil še kazensko tožbo zoper Mikija Mustra. Nestor karikature, ki je eden najboljših slovenskih ilustratorjev, ga je v reviji »Reporter« narisal kot Hitlerja, župan Janković pa mu grozi z zaporno kaznijo. Primer, ki ga v dvajsetih letih ni bilo.

Pred osamosvojitvijo je namreč vladal režim, ki je kaznoval državljane, če so izražali slabo ali žaljivo mnenje čez oblastnike, slovenska država pa jim je prinesla možnost, da tako kot lahko po mili volji častijo politike, imajo lahko o njih tudi najslabše mnenje.

/ … /

Partijska Jugoslavija je bila centralizirana država, v kateri je na račun davkov najbolj bogatela prestolnica Beograd. Slovenija 1990 je začela samostojnost z idejo o skladnem razvoju države. Danes ljubljanska centrala ukinja porodnišnice v Brežicah, Trbovljah, Kranju. Da bi država varčevala, periferija izgublja institucije, njenim prebivalcem pa pada zdravstveni standard. Pod taktirko policijske ministrice ukinjajo celo policijske postaje v Slovenj Gradcu in drugod po državi. Država se torej umika iz regij, medtem ko v istih Trbovljah dovoljuje sežigalnici Lafarga, da zastruplja zrak domačinov.

Kje je tu patriotizem? Njegov predpogoj je občutek enakosti med državljani.

Sicer pa je policijska ministrica Katarina Kresal v intervjuju »Delo« izrekla homofobno izjavo, v kateri je pristaše SDS označila za čredo!!!!! V Sloveniji imamo torej dve vrsti ljudi: prave državljane in čredne državljane!???????????????????

Kako je na to odreagiral državni predsednik, ki pledira za razmah patriotizma?

Leto proslavljanj je v teh danostih nesmisel, 20-letnica je trenutek samopremisleka, vzgib za resetiranje države v drugo republiko.

Več: Mladina

7 KOMENTARJI

  1. Skoraj ni kaj dodati temu razmišljanju. Vseeno se sprašujem kaj počno naši AKADEMIKI, da jih ni dosti slišati. Za etiko, moralo in domoljubje bi morali povzdigniti svoj glas do neba. Včasih razmišljam zakaj je vse tako kakor je? Lepo nam bi bilo, če se vladajoča SRENJA nebi POVAMPIRILA. Zmagujejo temne sile, kar je evidentno na vsakem koraku. Blišč in beda nastopata tako očitno, da se tega ne more spregledati. Tisoče državljanov lačnih in ponižanih, brez sredstev za življenje v SOCIALNI državi. Enormni krediti poniknejo kakor reka Reka ali Iška lansko leto. Težko je praznovati v teh razmerah. Obup, ki nas navdaja je pogreb življenja.

  2. Bernard Nežmah po “levici” (včasih upravičeno, včasih ne) udriha v vsaki številki Mladine. Me zanima, kdaj bodo v Reporterju in Demokraciji objavili en sam prispevek, ki ne bo čisto sikofantstvo.

Comments are closed.