torek, 5. julija 2022
Naslovnica Avtorji Objave od Žiga Stupica

Žiga Stupica

63 OBJAVE

Arhiv SI AS 2178 Niko Kavčič: okoliščine umora zakoncev Hribar

Poglejmo v arhivu primer umora in ropa nedolžne osebe – Rada Hribarja s soprogo. Ob tem se zahvaljujem gospodu Petru Hribarju za dovoljenje za objavo okoliščin. Osvetljene okoliščine kažejo na organiziran umor in rop nedolžne osebe. »4.) Kranjsko okrožje: […] Dne 4. jan.44. so aretirali v gradu Strmol pri Cerkljah, tovarnarja in industrijalca Rada Hribarja, njegovo ženo in nekega Aleksandra Sagadina študenta in učitelja jahanja […] Pri preiskavi v Hribarjevi graščini […] so napravili rekvizicijo. S seboj so odvedli vse tri... «

Bít možne pokvarjenosti na Ustavnem sodišču – študije primerov

Mehanizem zadevne nedopustnosti na Ustavnem sodišču je lahko naslednji: gre za obrambo visoke koncentracije zasebnih lojalnih vezi med ustavnimi sodniki, ki so uradne osebe z javnimi pooblastili (obramba ustavnih sodnikov med seboj in s kolegom, ki ga neposredno obremenjujejo javna razkritja), ter tudi s postopkovno vpletenimi osebami (obramba vezi ustavnega sodnika s politično stranko iz postopka).

Arhetip poštenega sojenja je lahko v Slovencih pokvarjen – primer Ustavnega sodišča

Primer Ustavnega sodišča je najvišja in najusodnejša raven gledano z vrha po vertikali vrhovnih vrednot skupnosti slovenskega naroda in države navzdol. Nedopustnost, ki se kaže v smeri neresničnega in pristranskega sojenja v bran zasebne lojalne vezi, na tej ravni učinkuje na vse primere zaradi učinkovanja na vse zadeve zaradi mehanizma izonomije oziroma enakosti pred zakonom.

Meritokracija je možna rešitev globoke razklanosti slovenskega naroda

Meritokracija je lepilo in neusahljiv vir učinkovitosti skupnosti slovenskega naroda in države ter možna rešitev njene akutno globoke razklanosti.

Civilizacijska nedopustnost stališča Zvjezdana Radonjića do priznanja Kosova

Primer, ki lahko kaže na zadevni problem, je nedopustna medijska in politična promocija, ki jo je bil deležen sicer spoštovani in podpirani Zvjezdan Radonjić v nedavnem prispevku na Portalplus z naslovom Sprechen Sie Albanisch?

»Dviganje« stranke, gibanja in posameznika – Čirič, mag. Jeretič, Radonjić in drugi

Negativna selekcija strank, gibanj in posameznikov, ki je globoko zakoreninjena, je problem ki prežema vse ravni skupnosti tega naroda.

Čestitke velikim zmagovalcem referenduma o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah

V primeru referenduma o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah se je pokazala intelektualna inferiornost selekcije kadra vladne koalicije nasproti kadru opozicije. To je specifična težava političnih strank te vladne koalicije, med katerimi sta osrednji SDS in NSi.

Vprašljive medijske akcije zoper nujnost obveznega cepljenja

V demokratični družbi, kar je tudi naša Slovenija, ima lahko obvezno cepljenje, ki je eno od ključnih ukrepov za zajezitev aktualne virusne pandemije covida-19, nujno prednost pred pravicami in svoboščinami posameznikov, ki nasprotujejo tej obveznosti.

Vsebinski vakuum o 27. aprilu 1941 in o »narodnih izdajalcih« ter poiskus utemeljitve stoletnice...

Prispevek je motiviran z vsebinskim vakuumom tvita enega od všečnih, a premalo poglobljenih mnenjskih voditeljev t.i. sredine, Aljuša Pertinača, datiran na 27. aprila 2020, ki je zapisal: »Praznuje se dan upora proti okupatorju. Vsaj jaz to praznujem. Ne praznujem kolaboracije, še manj povojnih pobojev ali komunistične revolucije.«
Hud problem slovenskega naroda in države: blokada zgodovinskih arhivov

Blokada zgodovinskih arhivov razlog hude krize NSi

Javno arhivsko gradivo v javnih arhivih, ki vsebuje osebne podatke, ki se nanašajo na osebe, zoper katere je bil voden postopek zaradi nasprotovanja nekdanjemu enopartijskemu režimu, postane dostopno za javno uporabo 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan, če ni z drugimi predpisi drugače določeno.

Aktualno v naših rubrikah