torek, 5. julija 2022
Naslovnica Avtorji Objave od Simon Malmenvall

Simon Malmenvall

6 OBJAVE

Dr. Janez Arnež (1923–2021): zbiralec in skrbnik kulturne dediščine slovenskega izseljenstva

Zbirka Studia Slovenica vsebuje gradivo slovenskih izseljenskih društev vse od konca 19. stoletja, izjemno zbirko o življenju in delovanju Slovencev v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji po drugi svetovni vojni, fond Slovenske ljudske stranke od odhoda iz Jugoslavije leta 1941 dalje ter osebne fonde mnogih izjemnih posameznikov, ki so s svojim delom zaznamovali tako slovenske izseljenske skupnosti kakor tudi prispevali k napredku države, v kateri so si ustvarili eksistenco.

Moliti »ad orientem versus«*

Pričujoče besedilo je prevod uradnega pojasnila Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov, ki zadeva maševanje proti liturgičnemu vzhodu (»ad orientem«) v okviru nove oziroma...

O bogoslužni latinščini po II. vatikanskem koncilu

Med uradnim in praktičnim stanjem Že na samem začetku je potrebno opozoriti na slabo poznano dejstvo, da nova ali redna oblika rimskega mašnega obreda po...

Vladimir Truhlar in II. vatikanski koncil

Karel Vladimir Truhlar (1912–1977), univerzitetni profesor dogmatike in duhovnosti, spada med tiste predstavnike slovenske intelektualne elite, ki so skozi svoje uspešno delovanje v tujini zavestno odražali duha časa, v katerem so živeli. Vsebinsko jedro njegove prepoznavnosti tako na tujem kot doma je zaznamovala priprava, potek in predvsem interpretacija II. vatikanskega koncila.

Bistveno o tradicionalni latinski maši

Skoraj ga ni junaka, ki ga ob omembi navidezno nedolžne besedne zveze »latinska maša« ne bi streslo. Nekaj mlajših čudakov in kakšnega posebej nostalgičnega...

Gledati proti vzhodu

V zgodnji Cerkvi so kristjani pričakovali, da bo Kristus prišel kmalu – vsak čas. Šlo je za upajoče pričakovanje. Zgodnji kristjani so bili budni – ozirali so se v nebo proti vzhodu, da bi pričakali Kristusa. Ker pa niso vedeli, kdaj bo prišel, so evangelij oznanjali z nujnostjo in navdušenjem, in sicer v upanju, da bodo prinesli besedo odrešenja še pred Kristusovo vrnitvijo.

Aktualno v naših rubrikah