Naslovnica Avtorji Objave od Anton Urankar

Anton Urankar

27 OBJAVE

Prepih v elektrogospodarstvu – drugič

Naj izrabim znameniti stavek: »Imamo težavo!« Da, zares jo imamo in to precej veliko! Dosegla bo vse državljanke in državljane. To ni le težava, to je polom, to je nesreča! To sem že večkrat zapisal, ponavljam pa z namenom, da bi nam stroka, ki je ustvarjala to rešitev, to težavo vendarle tudi pojasnila in razrešila. Vendar stroka ostaja nema, le posamezniki za potrebe javnega obveščanja ponujajo, v večini primerov, nebistvene podatke.

Od Roške do Doba

Od Roške do Doba je za človeško življenje dolga doba, to je čas petindvajsetih let, ki je za večino več kot četrtina življenjske poti. Bil sem na Roški, takrat še v neki drugi državi, ki je ogrožala našo slovensko samobitnost. Tudi na Dobu nisem manjkal, petindvajset let po tistih dogodkih, ki so spočeli našo samostojnost, to pot v naši državi, ki nam jo hočejo ukrasti.

Prepih v elektrogospodarstvu?

Elektrogospodarstvo je eden od temeljev zdravega in uspešnega razvoja gospodarstva, zato je ena od pomembnih nalog države, oblikovati trdna pravila za izpolnitev tega poslanstva. Menim, da naša država tega ne zmore!

Socializem

Spodobi se, da zapišem nekaj besed tudi o svojem doživljanju socializma, ki me je spremljal okroglih petinštirideset let. Socializem je v Evropi propadel, njegove zamisli in rešitve so bile neuresničljive. Bil je velika zabloda in nesreča, ki je zahtevala številne žrtve in obremenila, razdelila ter usodno zaznamovala slovenski narod. Neprimerno je danes razglašati njegove »dobre rešitve«

Sprava z resnico

Letos mineva 70 let od krutega zločina v vasi Orehovica pri Izlakah, ki ga je zagrešila nemška SS enota iz Izlak, po napadu partizanov na vojaški avto in uboju treh vojakov in poveljnika. Nemška posadka je naslednjo noč požgala tri domačije v bližini napada, v ognju in pod streli so ugasnila življenja šestnajstih nedolžnih žrtev. V slovenskem prostoru ta zločin ni tako prepoznaven, kot so dogodki iz Dražgoš, čeprav so vzporednice očitne: pridemo, napademo, se umaknemo, vas pa prepustimo sovražniku.

Osamosvojitvena vrenja

Slovenski narod si po vojni svoje države ni svobodno izbiral. Bila mu je dana, enako kot njena oblast. Jugoslavije ni potreboval slovenski narod, potrebovala pa jo je tedanja slovenska oblast, ki se je zavedala, da slovenskega značaja ne bo zlahka uspela vpreči v voz svojih ozkih koristi in predpravic. Za tak cilj je potrebovala širše zaledje, ki ga je nudila jugoslovanska država. Ta pa ni nikoli branila slovenskih koristi, še več, ogrožala jih je.

Osvobodilna vojna in revolucija

V predstavitvi svojih spoznanj, ki so povezana s tem prelomnim časom in s temi prelomnimi dogodki, si bom pomagal z zgodbami partizanov, ki so v teh dogajanjih so-delovali in so mi o svojih izkušnjah pripovedovali po vojni. Imel sem srečo, da sem se večkrat pogovarjal z dvema, ki sta šla v partizane že leta 1941. Rad sem poslušal njune zgodbe in sem ju vedno spodbujal, da sta mi pripovedovala o svojih doživetjih.

Aktualno v naših rubrikah