Anatomija pomladnega poraza

229
Foto: Politikis.
Foto: Politikis.

Težko bi rekel, da sem presenečen nad rezultatom volitev, saj sem na verjetnost – na nevarnost, če hočete – takšnega razpleta opozarjal zadnjih devet mesecev, odkar imam čast, da redno sodelujem s Časnikom.

Poraz (notranje precej diferencirane) pomladne opcije je popoln in brezpriziven. Analiza geografske porazdelitve glasov razkaže vso njeno razsežnost. Pomladne stranke so dosegle večino v enem samem volilnem okraju, ki je povrh vsega še eden najmanjših v državi, v Ribnici. In še tam izključno po zaslugi nadpovprečnega uspeha N.Si in SLS, ki sta obe prejeli nad 10 % glasov, medtem ko je SDS ostal pod tretjino, kar je najslabši volilni izplen v tem okraju, odkar je Janez Janša predsednik stranke.

Sicer pa je SDS več kot tretjino glasov prejel v enem samem okraju – v Grosupljem. A tudi v tem slovenskem Colombey-les-Deux-Églises je pomladna opcija doživela gladek poraz.

Poražena je bila, resda za las, celo v Ajdovščini. Prvič v parlamentarni zgodovini.

Povedano drugače: če bi volitve potekale, kot so hoteli predstavniki SDS, po večinskem volilnem sistemu, bi pomladna stran dobesedno izginila iz političnega prizorišča. V Državni zbor bi se s par odstotki naskoka morda uspel preriniti le vodja poslanske skupine največje pomladne stranke – pod pogojem, seveda, če bi vsi volivci SLS in N.Si v drugem krogu volili zanj. Ker je to vse prej kot gotovo, bi obstajala precejšnja možnost, da bi pomladne stranke ostale pred vrati parlamenta. No, vsaj vprašanje o smotrnosti SDS-ovega umika na Aventin bi se s tem rešilo samo od sebe.

Vse sedeže v parlamentu bi utegnila zasesti ena sama stranka – opomin, da večinski volilni sistem v pogojih mlade demokracije ni vedno najboljša rešitev.

N.Si iz parlamenta izrinila SLS

Če se ozremo na razmerja znotraj pomladne opcije, vidimo, da je N.Si malodane povsod uspela ohraniti svojo volilno bazo in jo po vsej državi rahlo povečala. Njena rast je le v manjši meri šla na račun SDS: ponekod (npr. na Goriškem in v nekaterih urbanih okoljih na Gorenjskem) je sicer pretok glasov iz SDS v N.Si očiten, vendar gre v splošnem za nizke odstotke in še nižje številke.

Obraten trend je sporadičen in komajda zaznaven. Sploh lahko s precejšnjo gotovostjo rečemo, da je bil pritok novih volivcev k SDS statistično povsem zanemarljiv.

Mnogo bolj očitno kot SDS-u je N.Si jemala glasove SLS-u, in sicer predvsem tam, kjer slednja nima močne lokalne strukture in pa na vzhodnem Štajerskem ter v Pomurju, kjer je k sebi privabila velik del volivcev, ki so pred tremi leti očitno glasovali predvsem za Radovana Žerjava osebno. Iz te perspektive je mogoče reči, da je Žerjav l. 2011 SLS rešil pred usodo, ki je stranko doletela v nedeljo. Z njegovim odhodom so volivci, ki so podpirali paradigmo zmerne, konstruktivne »zdrave kmečke« desnice, množično emigrirali k N.Si.

SDS – velika poraženka

Velika poraženka teh volitev (tako kot že na prejšnjih) je SDS. Njen padec je splošen in spektakularen – še zlasti, če ga primerjamo z volitvami 2008. Po številu volivcev je skoraj natanko tam, kjer je bila l. 1996 oziroma 2000.

Že samo to dejstvo nas bi lahko navedlo k logičnemu sklepu: njena kampanja totalne mobilizacije je povsem uspela! Na volišča je uspela privabiti tako rekoč vse svoje jedrne volivce. A kaj, ko je hkrati – in najbrž iz istih razlogov – izgubila skoraj vse ostale, ki so se ji pridružili po l. 2000.

Podrobnejša analiza po okrajih potrjuje to tezo, a ji dodaja pomembno nianso. Prav ta niansa nam pomaga razložiti usodo pomladnega tabora kot celote.

Povsod (ampak res skoraj povsod!) tam, kjer je SDS lahko črpala iz volilnega bazena ostalih pomladnih strank, se ji je podpora v absolutnem številu v primerjavi z letoma 2000 ali 1996 povečala (kar se še zlasti pozna v odstotkih); in povsod (ampak res skoraj povsod!) tam, kjer te možnosti ni imela, ji je podpora, tudi v absolutnih številkah, padla.

Kar pomeni, da se je s kristalno jasnostjo potrdila teza, ki sem jo zagovarjal že pred meseci v članku Desna sredina brez sredine: SDS se je med l. 2008 in 2011 »preselila na desno«. Ostalima pomladnima strankama je odvzela velik del nekdanjih volivcev,hkrati pa izgubljala podporo sredinskega volilnega telesa. Kot je v ponedeljkovem komentarju opozoril že Aleš Maver, je prišlo do točke, ko se je to »širjenje na desnico« enostavno moralo ustaviti, ker ni bilo več kaj pobrati. Ta točka je bila dosežena v nedeljo.

Medtem pa se je eksodus sredinskih volivcev seveda nadaljeval.

Posledice so na dlani: izguba kakih sto tisoč glasov od zadnjih (že tako vse prej kot uspešnih) volitev, slovo nekaterih parlamentarnih veteranov, izpad podpredsednikov Černača in Jerajeve (ene obetavnejših mladih političark na desnici) iz Državnega zbora, skorajšnje izginotje SDS-a in z njo celotne pomladne opcije iz vseh večjih urbanih sredin ter relativni poraz še v takih trdnjavah, kot so Šentjur (kjer je v šestih letih zdrsnila od 40 % na 25 %), Tolmin, Mozirje (kjer je relativno večino izgubila prvič po l. 1996), Kranj III, Ptuj I in Ptuj III (tu resda za las), Brežice (tu pa z monumentalno razliko 10 %).

Pojavlja se teza, da je za to kataklizmo kriva odsotnost Janeza Janše, »vodje opozicije« (me zanima, kaj na to dikcijo menita ostali opozicijski stranki) iz volilne kampanje. Ta teza se mi zdi iz več razlogov vprašljiva, a četudi bi držala, razkriva hud problem. Če je uspeh neke politične stranke tako zelo odvisen od ene same osebe, ki to stranko vodi že 22 let, potem se je najbrž nekaj zalomilo v mehanizmih kadrovske reprodukcije v tej stranki.

A o tem mogoče kdaj drugič (ali pa tudi ne): danes se ukvarjamo s številkami. Če se vam zdijo dolgočasne, vam predlagam še kanček potrpežljivosti: naslednja analiza bo namreč odkrila nekaj precej zanimivega.

Cerar je odvzemal glasove Janši

Da zgornja teza o množičnem begu SDS-ovih sredinskih volivcev drži, potrjuje tudi rezultat SMC. Res je, kot so ugotovili (in pred tem napovedovali) že mnogi, da je struktura Cerarjevih volivcev precej podobna Drnovškovemu uspehu iz leta 2000. Cerar sicer tako po odstotkih kot seveda po glasovih (zaradi skoraj 20 % nižje udeležbe) zaostaja za zgodovinskim rezultatom LDS-a leta 2000. Toda: kje je SMC kljub temu drastično povečala svoj izplen v primerjavi z LDS-ovim rezultatom iz 2000? Ravno v okrajih, kjer tradicionalno domuje desnica!

Za ponazoritev: LDS je l. 2000 v Ajdovščini prejela pičlih 18,4 %, SMC v nedeljo kar 25,7 % (daleč najboljši rezultat za katerokoli ne-pomladno stranko v zgodovini tega okraja); LDS je l. 2000 v Ribnici prejela 19,7 %, Cerar 25,1 %; LDS l. 2000 v Grosupljem 26,5 %, Cerar 31,7 %.

Res je, da številke niso povsod tako izrazite – toda trend je, ob redkih izjemah, vsesplošen in očiten. Cerar je v »desnih trdnjavah« prejel znatno več kot LDS v svojem finest hour. Ali drugače: kar lep zalogaj jedrnih volivcev desnice je šel k Cerarju, ki pa je na levi prejel mnogo manj kot Drnovšek leta 2000 (kar nedvoumno izkazujejo podpovprečni rezultati SMC v Zasavju). SMC je torej po strukturi volivcev mnogo bolj »desna« stranka, kot je kadarkoli bila LDS.

Ampak to smo v bistvu že vedeli. Bolj presenetljivo je neko drugo spoznanje, ki precej logično izhaja iz dosedanje analize. SMC glasov na desnici ni jemal, tako kot LDS pred 14. leti, SLS-u in SKD-ju: jemal jih je skoraj izključno SDS-u.

V nekaterih okrajih je to tako očitno, da bolj ne bi moglo biti. Recimo že omenjene Brežice: rezultat je tu malodane enak kot l. 2011, le z eno bistveno razliko – SDS je prejela kar 10 % glasov manj. Cerar pa 9 % več kot PS pred tremi leti. Ali drugače: Cerar je prevzel veliko večino Jankovićevih glasov in jim dodal še skoraj tretjino glasov, ki so se k njemu odlili od SDS-a.

Da se je nekaj podobnega dogajalo še drugod po državi, priča cela vrsta podatkov, ki jih tu zaradi pomanjkanja prostora ne morem razčlenjevati. Na splošno je trend tak: večja, kot je v določenem okraju hegemonija SDS-a v odnosu do ostalih pomladnih strank, večji je skok SMC-ja v primerjavi z njenimi levosredinskimi predniki, ob hkratnem kumulativnem padcu pomladne opcije.

Dokler kdo ne predlaga boljše interpretacije, lahko to pomeni le nekaj: Cerar je na veliko odvzemal glasove Janši.

Kam so šli glasovi SDS?

Kot sem skušal pokazati v svojem prejšnjem prispevku, je odgovor na to kar preprost – k Cerarju. In skoraj nikamor drugam.

Trditev, da razlog za poraz SDS-a skriva v tem, da je velik del njenih volivcev dezertiral volitve, težko vzdrži resno analizo. Če bi SDS-ovi volivci abstinirali v večji meri kot ostali, bi se zaradi velikosti stranke in neenakomerne geografske razdeljenosti njenih volivcev to moralo poznati v spremenjenem razmerju med odstotki volilne udeležbe po okrajih. Pa se ne. Ali vsaj jaz tega ne vidim.

Še več: cela vrsta faktorjev priča o tem, da k Cerarju niso množično prehajali le tisti volivci SDS-a, ki so se stranki pridružili v zadnjih 10. letih, temveč tudi mnogi iz »starega trdega jedra«, torej Janševi podporniki iz let 2000 in 1996. Te izgube je, kot rečeno, SDS uspešno »nadoknadila« s širjenjem na desno in tako ostali pomladni stranki stisnila na rob, kjer le za silo preživita; hkrati pa zaradi kadrovske šibkosti, luknjičasti njune zemljepisne porazdelitve in pomanjkanja trdne medijske podpore nikakor ne zmoreta nagovoriti volivcev, ki jih SDS pušča vnemar.

Desna sredina brez sredine

Če je leta 2000 veljalo, da je Drnovšek »pograbil« velik del glasov »žlahtne desnice«, je tokrat »žlahtna desnica« vzdržala pritisk, ki je prihajal tako od SDS-a kot od SMC-ja. Vsota podpore N.Si in SLS je namreč skoraj enaka kot 2011: tako na državni ravni kot po okrajih.

Zgodilo pa se je to, kar smo nekateri napovedovali: SDS je izgubila sposobnost, da nagovori sredinske volivce. Ti so strankini zahtevi, naj volitve spremeni v plebiscit o krivični sodbi v zadevi Patria – zahtevi, ki je bila, bodimo pošteni, kljub volilni odsotnosti njenega predsednika zelo razločno slišana – odgovorili z jasnim sporočilom.

Ga bodo na Trstenjakovi slišali? Vse kaže, da ne.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete lahko njegov obstoj podprete z donacijo.


229 KOMENTARJI

 1. Ker sem med tistimi grešniki, ki so za Janšo velikokrat uporabljali oznako “vodja opozicije”, bi rad v svojo nezadostno obrambo povedal, da je vsaj s tehničnega vidika raba te besedne zveze zanj ustrezna. V deželah westminstrske tradicije, tudi tistih, ki so prešle na proporcionalni sistem, kot recimo JAR, je vodja opozicije vedno vodja tiste opozicijske stranke, ki ima največ poslancev. Enako velja v Izraelu, kjer je bil volilni sistem vedno proporcionalen, pa še kje. Tako je bil v Kanadi od leta 1993 vodja opozicije vodja Quebeškega bloka Lucien Bouchard, v Izraelu pa od leta 2006 do 2009 Benjamin Netanjahu, čeprav je imela njegova stranka le 12 od 120 sedežev. Gledano z vidika razmerij v slovenskem parlamentu pred tokratnimi volitvami je taka oznaka za Janšo tehnično še bolj upravičena, saj je SDS imela kar 26 od 36 opozicijskih sedežev (Quebeški blok med 1993 in 1997 recimo le 54 od 117). Vsebinska plat upravičenosti te oznake je seveda druga zgodba.

  K tej briljantni analizi, ki v svojih osrednjih ugotovitvah ne bi mogla bolj držati, bi pristavil le dvoje. Prvič, premik SDS na desno se je zgodil med 2004 in 2008, ne med 2008 in 2011. Na volitvah 2008 je namreč SDS na veliko izgubljala sredinske volivce na račun SD-ja, na veliko pa pridobivala na račun NSI-ja in v manjši meri SLS, zaradi česar je bil rezultat pozitivna ničla. Leta 2011 je potem manjši del teh volivcev že “vrnila”, predvsem NSI. Drugič je potrebno povedati, da sta SDS in “sredinski dvojček” NSI-SLS, če ga jemljemo kot enoto, doživela skoraj enak relativni padec. Ne drži torej teza, da je dvojček obdržal svoj odstotek iz leta 2011. NSI namreč s skromnim plusom še zdaleč ni mogla pokriti izgube 40 % glasov (relativno) pri SLS, katere precejšen kos je pobral Cerar. “Dvojček” je tako padel z 11,7 % na 9,5 % glasov, kar pomeni izgubo 19 %, SDS pa s 26,2 % na 20,7 %, kar pomeni 21 % upada. V absolutnih številkah so izgube kajpak mnogo bolj dramatične, samo SDS je izgubila 38 % glasov, pa celo NSI, ki je relativno pridobila, 11 %. Je pa res, da sta NSI in SLS presegli delež iz leta 2008 (takrat 8,6 %), medtem ko je SDS od takrat relativno izgubila skoraj 30 % glasov, kar razlaga ta analiza.

  • brilijantne analize….stroskovne analize..kako , naj bi, kriv sds…kriv jj….nic ni kriva nsi…sploh ne bogovic…joj…ja fakulteta lepe kadre producira…

  • Povsem se strinjam z vami,da je Lisjakova analiza
   briljantna. Toda k temu dodajam,da je njegova analiza
   vendarle – zgolj kvantitativna.Drugo je vprašanje-
   kvalitativne analize.O tej samo naslednje vprašanje:
   kakšna bi bila porazdelitev glasov na nedeljskih vo-
   litvah,če bi dejanski nosilci medijske in represivne
   moči tako ravnali z uničevalci arhivov in s partijsko- udbovskimi hudodelci,kot so z zapornikom na Dobu? Se-
   veda to vprašanje ne sodi v Lisjakovo povolilno diag-
   nozo.

  • Aleš: razen izjave o briljantnosti analize, ki je verjetno pretirana, se strinjam s tvojimi izvajanji
   članek je bil spisan zelo na hitro in tu se je prikradla napaka, ki sem se je zavedal šele včeraj zvečer, ko je bil članek že oddan
   zato dodatek: izguba “dvojčka” SLS+N.Si je šla skoraj izključno na račun SLS-a, in sicer v ogromni večini na vzhodu države (natančneje: VO Ptuj). tam je jasno, da je Cerar pobiral tudi od SLS-a. drugod pa niti ne
   več o tem bo v prihodnje pisala Kritika konservativna

   • sicer pa se opravičujem, če je moj članek tu nejasen: moja teza je vseskozi enaka tvoji – da se je premik na desno zgodil l. 2008 (o tem sem pisal v članku Desna sredina brez sredine, ki ga navajam v tekstu)

  • vse analize, ki so jih nekateri razumniki napovedovali že pred leti nič ne pomenijo, če jih ne uokviromo v način delovanja posamezne stranke in “norega” podpiranja nepolitikov, tudi v cerkvenih krogih. Stalno nergaštvo in delovanje na način: JAZ IMAM PRAV, VSI OSTALI PA MI SAMO SLEDITE (mladititoisti v spomladanskih strankah) mora obroditi sadove. Že samo trditev, da je MATOZ dober odvetnik brez priziva in ni sposoben slediti proceduri, da vloži najprej na vrhovno sodišče in nato na ustavno in nato pljuvanje priučenih množic kaže, da je titoizem pokopan s temi volitvami tudi na desnici.
   Ali pa je desnica sposobna brez zunanjih svetovalcev in moralnežev se dvigniti nad pa je pomemben razmislek.

   Zato blaznost o večinskih volitvah lahko pokaćže rezultate tudi v samo navadnih volitvah po relativnih rezulatih. Ali se sploh protagonisti vpitja po večinskih volitvah zavedajo kaj bi dosegli!!!!

   Sicer pa za tiste s kratkim spominom, g. Janez Janša je bil 5,5 let predsednik vlade z večino. Ne verjamem, da je sposoben samo dogovorjene prodaje Merkatorja z zaupnimi prvoborci tipa Bavčar! Kaj pa menažer Lovšin in izgubljeni Časar ali so bili tudi ti falanga Kučanivega klana.

  • aha, zdaj vidim, Aleš, da te je zavedla moja dvoumna formulacija “med 2008 in 2011″. mislil sem: ‘začenši z volitvami l. 2008 in nato dokončno v naslednjih letih, kar se je nato v grobem potrdilo l. 2011 (kjer je sicer predvsem N.Si dobila nekaj glasov nazaj)”

 2. Ja, ja, spet je bilo potrebno najti neko varianto, kjer se prikazuje kako SDS uničuje NSi in SLS, kar pa ni čudno za krščansko glasilo.

  V pogojih kjer je margarina razmazana po celem kruhu se pa z lahkoto najde karkoli, a ne?

 3. Malo me čudi, da sicer inteligentna gospoda Luka Lisjak in Aleš Maver izhajata iz predpostavke, do bo neka opozicijska politična stranka nagovorila sredinsko volilno telo v trenutkih, ko ji v maratonskem in več kot spornem sodnem procesu ( ki razkriva kako gre v naši “pravni” državi in demokraciji skoraj vse narobe in evidentno spominja na stalinistične čase)), v zapor, med kriminalce strpajo njihovega nespornega voditelja?!

  To se navadno dogaja v urejenih parlamentarnih demokracijah, kajne, zato diskurz v tem kontekstu? 😉

  To, kar so naredili z osamosvojiteljem in pionirjem slovenske demokracije in voditeljem opozicije je skoraj tako, kot da bi ga ustrelili. Vesta, kaj se je zgodilo sredi 30.let prejšnjega stoletja, ko je v Španiji leva oblast dala ubiti opozicijskega voditelja Calva Sotela? Zgodila se je Francova “vstaja” in začela velika državljanska vojna.

  Vidva pa v skoraj podobnih razmerah leta 2014 v SLO v slogu foteljskih ( desničarjev? levičarjev?) o izgubi sredinskih volilcev. Polna statistike, aritmetike in geometrije. Samo o vrednotah in prepričanjih pa nič. 🙁

   • Ne vem kaj misliš, toda na tem linku je odlična analiza, za razliko od te tukaj. Ta zaničljivost ni
    Odsotnost Janše? To pa mora biti res lapsus.
    Ja, trapat s tablicami, 50€, je bilo res mimo. Toda tudi mene ne bi poslušali. Tudi poslanske majice s črkami niso bile umestne. Tudi Zverov izpad v EU parlamentu “moja dežela, moj narod ni zrel”, je seveda totalna neumnost, saj gre za moj narod, ne za neke zombije iz afrike.
    Prižigat sveče pred sodiščem, če nimaš vsaj 5000 ljudi ni pametno, ampak zdaj je že kar je.
    SDS: kje je ustavna tožba proti Masleši?

    • Zdravko: “Ne vem kaj misliš, …”
     =====

     Tudi jaz ne vem kaj vi mislite. To kaj mislijo volilci vedo samo sposobni videti v tuje duše, “genijalci”, “vsevedni” komentatorji ala Lisjak, Maver, Iršič, … Natančno vedo kako je margarina razmazana po kruhu.

     • Potem zavračaš vsakršno analizo, ali bolje mnenje. Tudi mene take analize v številkah ne prepričajo. Ker tega da je Janša v zaporu ne morejo zajeti v nobene številke.
      Mnenje “nadzornika termonuklearnih procesov” pa je dokaj bistroumno. Ne vem zakaj hočete biti trmasti? Seveda, vem, lahko je biti general po bitki.

   • Ta samoironija nekoga ki ne dobi službe, da se imenuje za nadzornika termonuklearnih procesov ni ravno vredna zaničevanja. Nasprotno.

     • iztok: “kaj je pa naroe stablicam”
      =====

      S tablicami je mogoče narobe to, ker bi morda potem Zdravko izgubil posel z delovnimi zvezki, kateri vsako leto temeljito skubijo proračun staršev otrok.

    • Zdravko: “Ta samoironija nekoga ki ne dobi službe”
     =====

     Od “vsevednega” samooklicanega liberalca bi pričakoval, da si bo sam ustvaril službo ne pa čakal, da se bo zaposlil kje v javni upravi ali javnem sektorju (podobno kot Pezdir, Mrkaić, JPD, …).

 4. Kako čudovito je biti družboslovec in pisati neke “globoke” analize o “razmazani margarini po celem kruhu”.
  Če bi se na tak način gradilo bi se vsaka tretja hiša ali most podrla.

 5. V družbi, ko ne nadzoruješ oziroma nimaš vpliva niti na en sam vzvod družbene moči (kapital, šolstvo, parlament, sodstvo, policija, banke, mass mediji …) želiš priti na oblast mirno po demokratični poti???

  V tistih 90. letih prejšnjega stoletja, ko je teden, dva divjala po Sloveniji tuja armada, se je dalo relativno mirno preiti iz komunizma v sodobno družbo, če bi sprejeli lustracijo.

  Namesto lustracije je vodja katolikov v Sloveniji odlikoval vodjo tajne službe in komunistov v Sloveniji. Potem pa se je pojavil JJ, ki je sistematično uničeval osebnosti slovenske pomladi. Recimo gospoda Iva Hvalico.
  Tako je grupa ljudi, ki je obvladovala družbo v pprejšnjem režimu, lahko mirno nadaljevala svoje delo …

  In sedaj smo, kjer pač smo. V rdečih številkah. Opomba: tu rdeča ni mišljena kot simbol komunizma temveč kot rdeča iz barva iz bančnih bilanc, to je bank rote.

  • AlFe: “… JJ, ki je sistematično uničeval osebnosti slovenske pomladi. Recimo gospoda Iva Hvalico.”
   ======

   Gospod JJ je “uničil” gospoda Iva Hvalico, analogno na podoben način kot je Bratuškova uničila Jankovića ali pa Janković Bratuškovo (v bistvu ne vem kdo je koga).

   • Gospod Riki,
    ne bom vas prepričeval, je dovolj snovi celo na internetu. Odgnal je tudi Mića Mrkaića, pa Danila Slivnika … zanimivo, uspelo mu je celo odgnati iz politike Drobniča … pa sploh ni bil član SDSa.

    Hvalica: Bil sem tudi jezen, jasno, zelo jezen. Ampak ugotovil sem, da se ne morem maščevati. Ker sem bil še vedno zaljubljen v svojo opcijo. No, takrat se je na teh organih stranke že začelo tudi svitati dejstvo, da nekateri mislijo preimenovati to stranko, namreč, bom rekel tako – že večkrat sem rekel, da bi bil lahko Janez Janša član katerekoli stranke, samo da bi bil njen predsednik. On ni imel nobenih socialdemokratskih nagnjenj.
    http://www.playboy.si/branje/intervju/ivo-hvalica/

    Ivo Hvalica meni, da ga je mogoče ravno njegova velikanska popularnost tudi “odrezala” iz stranke. Na taboru v Ribnici istega leta je bil najbolj oblegani član stranke, na strankinem kongresu maja 2001, pa je Janša kot edini kandidat za predsednika stranke izjavil, da stranke ne bo vodil, če bo Hvalica izvoljen v izvršni odbor, delegati pa se temu niso upali ugovarjati. Prišlo je tudi do govoric, da naj bi Hvalica želel prevzeti stranko, kar pa sam ostro zanika.
    http://www.rtvslo.si/kje-so/parlament-je-razumel-v-pravem-pomenu-besede/87056

 6. Gospoda, na takle način pa le ne bosta fizofolirala v razmerah slovenske tako rekoč preddemokratične družbe. Ni kredibilno, ni lepo.

  Res poznam nekaj ljudi, ki so kljub svoji “katoliškosti”, izjavljali, da bodo volili Cerarja, a je tu potrebno pripomniti, NI jih možno jemati za dobre, poštene, klene…. Nekaj barabskega se opazi. In za to gre. Vajina analiza opozarja na ta defekt, a ne, kot bi bilo prav, z opozorili, da to ni v redu, ampak, da se politika, ki dela v smeri te normalizcije, ne prilagaja defektnosti na pravilen način. Pajade.

  Slovenska demokracija šele nastaja in naša sodna oblast z medijskim suportom vred je tu čisto čisto tazadnja. Vidva pa bi, kot da smo dejansko že sto let v razviti demokraciji.

  Preprosto, kot sem že napisal, jaz se v koži NSi ob takšnem izidu za slovensko pomlad, ne bi DRZNIL čvekniti, da imamo poslanca več.

 7. Tole še za konec napišem na izgleda omiljeno področje, gospoda Lisjak in Maver:

  1. najizrazitejši okraj za pomladno opcijo je ob Ribnici in Ajdovščini okraj Škofja Loka2 (Poljanska in Selška dolina). Tu prezrt. Presenetilo je tudi mene, da niti tu seštevek treh pomladnikov, razen Ribnice, ni šel čez 50%. Kar pa ne pomeni, da je tod levica šla čez 50%. Ni rečeno, da bi na večinskih volitvah desnica ostala povsem praznih rok. Bi bila pa še bolj poražena, to da. ( A ne preferiram čisti večinski sistem. Osebno sem za kombiniranega.)

  2.Urbana področja, zlasti Gorenjsko ( Kranj, Radovljica), Dolenjsko ( Novo Mesto) in Ljubljano je pomladna opcija začela izgubljat že sredi 90.let. Marsikdo je že pozabil, da bila Ljubljana v zgodnjih devedesetih trdno v Demosovih rokah. Ta trend se po 2000 na Kranjskem nadaljuje, medtem ko Štajerska ( Maribor, Celje) in Prekmurje ( Murska Sobota) doživita občasne zasuke v desno.

  Da ne bo nesporazuma: urbani volilci in sredina so tudi zame pomembna tema. Brez znatnega zajemanja v ti 2 skupini parlamentarne večine ni.

  3. Nedvomno sta SDS in SLS ogromno izgubili. Avtor se moti, da je N.Si ogromno pridobila. Obilje medijskih spinov v zadnjih dneh, ki na veliko hvali usmeritev in “uspeh” N.Si, jo prikazuje kot veleperspektivno, ji nudi brezplačno medijsko ( Finance, Planet, ProPlus) podporo, medtem ko 4 krat močnejšemu SDSu privoščljivo napoveduje samosesutje, ima z realnostjo kaj malo opravka. Realnost je realnost in propaganda in mokre sanje in spini pač propaganda in mokre sanje in spini.

  Priklonitev N.Sija ( v skrbi za samopreživetje po seriji kolosalnih salto-mortalov in nenačelnosti) Pezdirju, Šuštaršiču in Financam še ne daje obeta neke nove velike ljudske stranke. Liberalna ideologija kot leitmotiv povleče morda 5% ( in nekaj več denarne podpore podjetnikov, nemara). Resne Ljudske stranke pa 30%, 40% in več. Samo ideologija ljudskih strank ni isto kot ideologija liberalcev. Katoliški družbeni nauk pa še manj. Kako mislijo oni okoli Novakove to uskladit, prepuščam njim.

  4. Ja, škoda se zdi tudi meni, da SDS pogosto izgublja osebnosti, ki jo definirajo tudi bolj na sredino, ne le na desno: Jambrek, Brejc, Virant, jutri morda Turk,Jordan-Cizelj, Mazej-Kukovič. Vprašanje sicer, na kateri strani je bolj krivda za prekinitev sobivanja ( ne poznam dovolj, da bi sodil). Ne strinjam pa se s težnjo po mlahavi politiki in nenačelnem priklanjanju taki sredini, ki noče odpiranja “ideoloških” tem in je slovenska specifika. SDS je del EPP in ni razloga, da bi se zaradi slovenske postkomunistične megle odpovedovala stališčem, ki so za EPP samoumevna, normalna in ne sporno desničarska.

  Obsodba in trda prekinitev z vsemi anomalijami komunizma, udbaštva in podobnih fenomenov je sine qua non profila znotraj EPP. Pa če to konkretno v SLO pomeni pridobitev ali izgubo glasov. Duša in temeljne vrednote, tudi opljuvana in ponižana slovenska osamosvojitev, niso naprodaj! 😉

  • hvala za komentar. zanimiva izvajanja, v marsičem se strinjam
   obej loških okrajev nisem prezrl: prav vsega pač v tekstu ne morem napisati, že tako se komentatorji name hudujejo, da sem predolg 🙂

   • hm, o “predolgosti” z mano, ki se mi vsaka misel razvleče bolj kot Schillerju stavki, res ni vredno razpravljat. 🙂

 8. Tako je to….kdor ne razmišlja globoko, razmišlja platonsko in razmišlja tako, kot razmišlja praktično cela Slovenija. In zakaj tako? Mediji so si nas podredili in ovčke, gredo gladko za čredo bebastih novinarjev, ki so v veliki večini podmladek komunistične vzgoje in staršev, komunistične vzgoje.

 9. Ob številkah in volilni matematiki g. Lisjaka, ki ni tako briljantna kot pravi g. Maver, pa bom to drugič analiziral (nimam časa, ker sem gospodarstvenik), se mi pojavlja temeljno vprašanje (ki je moralno etično in politično), ja kakšna vrednota pa je leva sredina ali levica, oziroma približevanje temu. Zato je gornja analiza za mene le tehnično nakladanje ( posledično pa slovenskemu levičarskemu intelektualcu
  ovešenemu z glorijo vesoljne morale, pa vsegliharstvo!).

 10. Moj poklon odlični analizi. Sam ne pripadam nobeni opciji, doslej sem v življenju volil tako leve kot desne stranke, tokrat pa Pirate. Moje mnenje pa te takšnole:Pomladni ste si krivi sami. Retorika in nastop g. Ivana Janše je za povprečnega volilca tako odvraten, da programi strank sploh niso več pomembni, važna je samo še ena stvar-poraziti janšo. Ravno zaradi tega sem nam že leta pojavljajo isti vzorci, isti rezultati in isto sranje. Tako izrazito negativistična oseba, kot je g. Ivan Janša bi se moral enostavno umakniti iz politike, pustiti prostoru da zadiha. S tem bo z rok izbil tudi glavno orožje murgeljskega palčka, kajti le ta bo težko našel novega sovražnika, proti kateremu bo zlahka združil “svoje” in “nevtralne”

  • S tem se pa tako strinjam, da se ne bi mogla bolj! Že leta pravim, naj se vendar Janša umakne, pa bo marsikdo našel dobre ideje pri SDS. Ampak, ne! Janšo bo umaknila le gospa s koso in ker sva enako stara, tega morda sploh ne bom dočakala. 🙂

   • Gregor in Šnofla,

    s svojima zapisoma dokazujeta bolj kot kaj drugega ( razen morda tega, da se za dobrim konjem praši) slabo vzgojo, ki sta je bila deležna, da se izražata tako, kot se. Da bi želela svoje pojme (odvratnost, negativnost itd.) kako podkrepiti z argumenti, to očitno že presega vajin mentalni doseg. Zmerjaštvo in nič drugega. In s tem se gresta postavljat sem 🙁

    • Žal mi je, da je šel komentar mimo. Ni kaj pojasnjevati: poznam ljudi, ki se jim dlake dvignejo, ko rečem J od Janša. To je taka faza averzije, ki je ni mogoče argumentirati z ničemer. Verjetno so se zamere nabirale skozi desetletja in zdaj je odnos pač iracionalno sovražen. Tako, kot gledam Janševe pristaše in ugotavljam, da je odnos popolnoma nasproten, a je fanatično oboževanje prav tako iracionalno in ga ni s čim argumentirati.

   • Vidva sta ob kritiki, ki je (sicer pretirano) opozorila na slab PR SDS-a, pristavila piskrček z agresivnim antijanšizmom.

   • Šnofla: “…Že leta pravim, naj se vendar Janša umakne, pa bo marsikdo našel dobre ideje pri SDS.”
    ======

    Aha, če se bi Janša umaknil bi se spremenili tudi zakoni gravitacije, a ne?

 11. “Zgodilo pa se je to, kar smo nekateri napovedovali: SDS je izgubila sposobnost, da nagovori sredinske volivce. Ti so strankini zahtevi, naj volitve spremeni v plebiscit o krivični sodbi v zadevi Patria – zahtevi, ki je bila, bodimo pošteni, kljub volilni odsotnosti njenega predsednika zelo razločno slišana – odgovorili z jasnim sporočilom.

  Ga bodo na Trstenjakovi slišali? Vse kaže, da ne.”

  Žal ga niso slišali niti leta 2011, ko je SDS kljub katastrofalnem vodenju države s strani SD izgubila volitve. Spomnim se, da je takrat Maver napisal odličen komentar, a so ga, tako kot bodo sedaj Lisjaka, branilci nezmotljivosti popljuvali. In tokrat so v SDS namesto na programu, svojo kampanjo vodili na nenadomestljivem vodji. Volivci so povedali, kaj si o tem mislijo. Izgovori o medijski nezastopanosti, o vodji v zaporu ipd. so eno navadno nakladanje. Jaz bi čez palec povedal celo tako: SDS je v bistvu pobrala vse bivse volivce SNS in ti sedaj postajajo trdo jedro stranke. S svojo retoriko pa jim je uspelo odgnati vse volivce, ki ne sprejmejo hujskaštva.

  • Joze: “SDS je v bistvu pobrala vse bivse volivce SNS in ti sedaj postajajo trdo jedro stranke. S svojo retoriko pa jim je uspelo odgnati vse volivce, ki ne sprejmejo hujskaštva.”
   =====

   Evo še en “genijalec”.

   SNS je leta 2011 dobila 1,8% glasov, na teh volitvah pa več glasov 2,21%.

   SDS pa naj bi jim pobrala volilce???

   Verjetno bomo kmalu zvedeli še, da je SDS pobrala glasove bivšim volilcem NSDAP.

 12. Gornji analizi volilnih odstotkov bi bilo treba dodati še malenkost vsebine.

  Poraz desnice ni toliko rezultat njene napačne strategije, ampak predvsem izjemnega makiavelizma levih režiserjev v ozadju. Premalo je, če ugotovimo, da so vodjo desnice paralizirali s politično montiranim procesom ali da ima levica splošno podporo v medijih in tranzicijskem kapitalu, če hkrati ne ugotovimo, da so Golobič & co. vsa ta orodja uporabili na malodane genialen način. Njihove poteze so si sledile v optimalnih dozah in z optimalnim tajmingom. Njihova spretnost je še toliko večja, ker so odličen rezultat dosegli pri volilcih, ki so jih spravili na beraško palico že drugič v 70 letih.

  Iz tega je mogoče potegniti ključne vzroke za poraz desnice:
  – Strici na levici so izjemno spretni in se nikoli ne predajo, niti v zanje najbolj neugodnih okoliščinah
  – Kot že leta 1941 jim namen posvečuje sredstva in zato se ne ustavijo niti pred najbolj umazanimi metodami onemogočanja političnih nasprotnikov
  – Volilci imajo spomin zlate ribice in so funkcionalno nepismeni

  • Vsak je svoje (ne)sreče kovač. Kriviti druge za lastne napake (in zavestne odločitve) je malo otročje.
   Odziv SDS me malo spominja na Brazilijo v polfinalu svetovnega prvenstva. Ko so izgubljali 3:0, je bil izraz na njihovih obrazih nekako – okej, okej – dajmo znova …
   Podobno se mi zdi da hoče SDS z zahtevami po ponovitvi volitev doseči – nekako isto? Še hujši poraz?
   A trenutni rezultat ni dovolj jasen znak za alarm? S takšno retoriko še častnega zadetka ne bodo mogli doseči.

   In mimogrede – nisem zlata ribica.

   • Ne, seveda nisi, oznaka je bila namenjena volilnemu telesu v celoti.

    Volilci imajo vedno prav, not. Tako je bilo 1933 v Nemčiji, vseskozi po letu 2000 v Rusiji in tako je tudi danes v Sloveniji. In če se ti zdi paralela z Nemčijo 1933 prehuda, ti predlagam v branje citat Slavoja Žižka, glavnega ideologa naše levice:

    “The only “realistic” prospect is to ground a new [politics] by opting for the impossible, fully assuming the place of the exception, with no taboos, no a priori norms (“human rights”, “democracy”), respect for which would prevent us from “resignifying” terror, the ruthless exercise of power, the spirit of sacrifice … if this radical choice is decried by some bleeding-heart liberals as Linksfaschismus, so be it!”

    Vir: http://blogs.telegraph.co.uk/news/alanjohnson/100195901/is-slavoj-zizek-a-left-fascist/

  • Lisjak je v izhodišču k njegovi analizi je zaobšel prav najbolj pomembno malenkost, navijaško in pristransko početje Rtv kanalizacije z ostalimi sotrudniki iz tolpe 571.
   Ugiba, če bi volitve potekale po večinskem volilnem sistemu bi pomladna stran izginila.
   Naj k njegovemu ugibanju dodam: “Če bi večinski volilni dvokrožni sistem leta 1999 podprla tudi Zagožnova Sls, Cerar nikoli ne bi postal predsednik vlade, “kučan bi bil pa zares samo upokojenec”. Izginile bi tudi vse tiste marginalne izsiljevalske strančice, ki so za bankrot države najbolj odgovorne. Janša je javno povedal s kom ne želi nič več sestavljati vlado in k temu jasno dodal svoj preizkušeni zakaj.
   Lahko pa Lisjak ugiba, kakšni bi bili rezultati volitev, “ČE” Janše ne bi, zrežirano na podlagi nedokazanih indicev, spravili v zapor.

  • Ta zadnji stavek me vedno fascinira, res. In kaže na vase zaverovanega človeka, ki se ne more motiti. Če pa volilci mislijo drugače,”imajo pač spomin zlate ribice in so funkcionalno nepismeni”.

   • Šnofla: “Ta zadnji stavek me vedno fascinira, res. In kaže na vase zaverovanega človeka, ki se ne more motiti”.
    =====

    Ta zadnji stavek pimija kaže na to, da pimi ne ve in se samo sprašuje kaj bi bilo, če bi bilo, in namiguje na to, da tudi Lisjak tega ne ve.
    Videti pa je, da pa Šnofla ve, kar lahko kaže, da je Šnofla vase zaverovan človek, ki meni, da se nemore motiti.

  • Anton Tomažič: “Čestitam k tej briljantni anatomiji!”
   ======

   Mogoče je res briljantna anatomija samo kaj ko secira napačno truplo.

 13. Poraz desnice niti ni poraz. To skozi številke že mogoče, ampak dejanski poraz je hvalabogu veliko manjši.
  Moram pa reči da zaradi velike milosti božje, kot po pameti SDS poslancev, z Janšo vred, morda.
  Tablice, 50€, majčke v parlamentu SVOBODA JANŠI, … več, veliko več sreče kot pameti.

  • Kaj je narobe z majčkami v parlamentu s “Svoboda Janši”. Samo kaj? Kakšen narod opranoglavcev. 🙁

   • Izgleda, da Zdravko ne bi izgubil samo posel z delovnimi zvezki ampak je šel mimo njega tudi posel z majčkami.

    • Mojbog, ste spet eni tistih slovencev, ki mu pokažeš evro, pa ti sledi v vsako jamo?

     Pa dajmo slišat, koga so nagovarjale črke na poslanskih prsih?

     • Ne gre za nobeno žalitev. Če ne razumete ironije, tablice bi odpravile monopole nad izdajanjem delovnih zvezkov in prihranile denar staršem. Kdo pa ima koristi od izdajanje delovnih zvezkov pa je bilo že precej govora v preteklosti

     • Zakaj je to letelo name osebno. To me je zmotilo. Če smo že pri poslu, jaz bi lahko s tablicami še kaj celo zaslužil.
      Zdaj pa glavno vprašanje: koga so torej poslanci nagovarjali z majicami? Menda ne nas pred TV ekrani?!

 14. Ta analiza je kar korektna in na mestu. To sem videl v živo pri mojih sorodnikih in prijateljih. Točno po tej logiki so se premikali volivci. Mislim, da se tudi izvršilni odbor SDS, dobro zaveda, da se je to zgodilo. Žal pa je SDS verjetno delal točno to, kar so želeli kreatorji Patrie. Saj kaj dosti drugače verjetno ne bi šlo, še posebej, ko ti brez dokazov zapirajo in zaprejo predsednika stranke. V vseh teh letih pa bi se dalo voditi manj zajedljive, preteče, porogljive in populistične javne nastope, ki odvračajo sredino. Treba pa je vedeti, da tudi v primeru, da bo sodba razveljavljena, sredinski volivci ne bodo spremenili svojega mnenja. Dvom bo za vedno ostal. Za naprej pa je vprašanje, kaj želi SDS oziroma kaj sploh lahko naredi v danih okoliščinah. Iti z novim voditeljem nazaj proti sredini in voditi državo ali pa se s poudarkom na bolj ideoloških in parcialnih temah, ki zanimajo vse manjši del Slovencev, premakniti še bolj desno in prevzeti ta prostor. Oboje je legitimno, oboje je možno.

  • O, seveda bi šlo tudi drugače. Čisto smo pozabili na nemškega odstopljenega predsednika izpred dveh, treh let. Gospoda so obdolžili, da si je dal neupravičeno plačati vstopnice (ali kaj drugega, se ne spomnim natančno). Znesek je bil 75 evrov. Predsednik je odstopil in zagotovil, da bo dokazal svojo nedolžnost. Pred kakšnimi desetimi dnevi sem zasledila novico, da je bil na sodišču spoznan za nedolžnega. V kamero je rekel: “Sem povedal, da sem nedolžen.” In to je to. Ne želim si predstavljati, kaj bi vzganjal kdo pri nas, ki bi bil ob predsedniško pozicijo po nedolžnem. Oziroma ne bi bil ob predsedniško funkcijo, ker bi se držal stola tako kot mariborski Mestni svetniki.

   • Ja, draga Šnofla, pozabljate pa, da so v Nemčiji po 2. sv. vojni odstavili vse sodnike in jim uvedli prisilno upravo s tujimi sodniki za začetek. Pa po drugih javnih službah podobno.
    V Sloveniji pa se kaj takega ni zgodilo, po letu 1991 se je socializem nadaljeval nedotaknjen, torej primerjati demokracijo v Nemčiji in soscializem v Sloveniji je nekorektno.

   • Ne vem, kaj bi nemški predsednik storil pri nas, ko bi se zavedal dolžine postopkov na sodiščih? Odstop bi bil – za vedno. Saj tudi če bi bil nekoč spoznan za nedolžnega: kaj mu to pomaga, ko pa bi se v teh letih postaral ali celo umrl …

  • To, da “parcialne” teme volilcev ne zanimajo, bo kmalu njihov problem, ne le problem SDS. Zgodovina se namreč rada ponovi.

   Na Češkem so izvedli lustracijo, pri nas pa je ta beseda psovka. N-tič smo vrgli miljarde v črno luknjo tovarišijskih bank, pri tem pa velikodušno prezrli odgovornost ljudi, ki so bančni dizaster zagrešili. V primeru Mercatorja, Telekoma, Petrola itd oportunitetni stroški nazi interesa “socialno čuteče” murglske avantgarde znašajo desetine miljard, boljševiško Združeno levico pa Slovenci vseeno izvolijo v parlament. Povprečni slovencelj (z iznajditeljico tega izraza vred) pa ve tudi, da je vsega kriv JJ. Še dobro, da je JJ v arestu.

   Kusturica je imel prav, ta folk je primeren le za dunajske kočijaže, pojma nima, kako se ima lastno državo in si je tudi ne zasluži. Čim prej naj gre vse v maloro, naj se agonija te zahojene samoupravne enklave že konča. Naj zgnije država, ki po toliko letih demokracije še vedno proslavlja Dražgoše, kjer je Tito še vedno fetiš, kjer antikomunizem velja za nestrpnost. Naj crkne država, ki se izživlja na kurjih tatovih, v 23 letih pa ni sposobna pred sodišče postaviti enega samega od še živečih komunistov, ki so si prisvojili NOB in deželo prekrili s 600+ morišči.

   Sram me je, da sem Slovenec.

  • hvala za zanimiv komentar.
   komentar ob robu k vašemu izvajanju:
   sam priznam, da svoje teze nisem mogel preveriti pri sorodnikih & znancih. gre zgolj za strogo volilno analizo, nad katero sem bil tudi sam malo presenečen

 15. Moram reči, da so nekateri komentatorji analitični, kaj dela SDS napačno, v večini primerov, pa NEKONKRETNI. Povejte vendar, konkretno, kaj je narobe, ne le ovinkariti. Nobeden, PRAV NOBEDEN izmed volilcev ni šel gledat programa strank. To pa je narobe! In padali so na fore “lepote, šarmantnosti, leporečenja” ne pa dejanskega stanja v katerem smo se znašli. Ja, res je, Slovencem je treba vlivati laži, ne pa da smo v podnu na vseh področjih (gospodarstvo, zdravstvo,….). To je narobe. In volilci se ne obremenjujejo. Janša jim je v glavi, in to, da je baraba, da je zaprt, da je goljufal itd. To, kar pišejo mediji in blebeta tv in radio. Ne, da bi se pozanimali, da ni Janša tisti, ki naj bi bil ZANJE problem. VSI MI bomo lahko enkrat v isti kaši. Tako je bilo že v preteklosti, ko so se nekoga želeli znebiti. Žal, nekateri ne vidijo GLOBLJEGA problema. BERITE PROGRAM, ne da poslušate floskule po medijih.

 16. Take analize bi bile uporabne v normalni demokraciji, ne pa v situaciji kot je pri nas. Desnica je sicer po moje naredila nekaj manjših napak npr.tablice za šolarje. Drugače pa zmagat normalnim demokratičnim strankam v pogojih , kot so pri nas je enako nepredstavljivo, kot da bi Putin izgubil v Rusiji, ali Lukašenko v Belorusiji, tako tudi Kučan v naših razmerah ne more izgubiti. Zaenkrat je situacija tudi takšna, da veliki večini volivcev ustreza stanje, kot je. Sam vidim pot k spremembi v bolj normalno državo le v močnem civilnem gibanju. Upoštevati pa je potrebno, da se bo na drugi strani vedno bolj krepila tudi skrajna levica, ki vidi rešitev v bivši SFRJ in to celo resno misli.

  • Predvidevam, da bo prišlo do civilnega gibanja, ko ljudje ne bodo imeli več kaj za izgubiti. Sedaj se jih veliko ne upa iti na demonstracije v podporo Janši, ker tvegajo izgubo službe ali pa vsaj zasmehovanje.

   • Dokler se bo kupovalo socialni mir za vsako ceno, bomo živeli v oblakih in iluzijah. Toda nič ni zastonj – račun se že dolgo piše in je vedno daljši …

 17. Zanimiva analiza. Marsikaj drži.

  Pri podajan ju programa sem pogrešal ukrepe, ki bi privabile sredinske in lev volivce: Zmanjšanje neupravičenih razlik, denar iz davčnih oaz v naše banke… Ker tega ni bilo je to izkoristila skrajna levica.

  Se strinjam, da se je SDS preveč osredotočila s ponavljanjem krivične sodbe in pri tem niti ni uporabila znanih argumentov. Namesto, da bi dala večji poudarek položaju in interesom volivcev, da bi jih pritegnila. Ni se upoštevalo, da je družbeni položaj drugačen kot je bil leta 1988-91.

  Porazu je prispeval svoj delež tudi prepir na desnici.

  Ljudjem preseda nesodelovanje, ko gre za izhod iz krize moralnih in gospodarskih vrednot.

  • Tudi o položaju in dogodkih pred osamosvojitvijo mnogi namerno ali nenamerno pozabljajo pomembne podrobnosti. Bes proti JLA in kasneje SFRJ ni bil povezan z Janšo kot takim. Revolt je povzročilo dejstvo, da je hotelo vojaško sodišče soditi civilni osebi. Borštnerja nam je bilo žal, ker nismo mogli realno presoditi, koliko in česa je kriv. Bil pa je vojaška oseba. Ostali trije pa so bili nesporno civili. In če že, bi jim moralo soditi civilno slovensko sodišče. Kasneje pa so se že prepletali osebni interesi z interesi naroda in enim je dobro uspelo, enim malo manj. Nekaterim prihajajo računi šele zdaj in morda bodo prihajali še komu. Gotovo so tudi taki, ki računov ne bodo nikoli prejeli.

 18. Težka bo,Luka…
  Una stran ima že tolko Markežev,da še za kakšnega žlahtnega desničarskega komentatorja ni več resnega prostora..Pa dnarja…

   • o,hvala..sta po novem prjatla? Ali si ti bl za Brejca? Predlagam da greš kot Darinka Kozinc h SDju..Sam kaj,ko jo potem za županjo NG niso volili niti člani SDja.Kako je že nekdo zapisal,”ljubim izdajo,sovražim izdajalce”…Tak je to..

    .

    PS:mimogrede,agentura po podeželju seveda še vedno hodi od javke do javke in določa,koga je treba volit.Ekipa mlajših ,dobro situiranih upokojencev.
    Ki strašijo ljudi…Ali tako..ljepo,fino,kulturno
    O tem seveda nič..O tem Zeneli,Viriane,Kninemedije in Rdečiepicentri ničč..Ne,volilci se kar sprehajajo..Analitiki ste,ja..Silni..

    Da bi kakšno rekli o tem,odkod Cerarju karnaenkrat
    silen dnar za kampanijo..Odkod,kdo..Tega nobenga ne zanima.Nobenega prispevka samouravnoteženih novinarjev,zero,cero,nada,niente..Kdo je sestavil liste.Cerar jih seveda ni…

    Skratka Luka,srećno na novi poti..

    PS2: že ker govorimo o našem goriškem okolju..prejšnji teden je NG obiskal tovariš Giorgio Napolitano,”re Giorgio I” popularno imenovan..
    Na njegovo čast,so tovarši iz krožka Sabotin podrli napis TITO.Da bi tovarša visokega gosta ne vznemirjali preveč.Pogumni borci,ni kaj

 19. V civilnem gibanju… ja, toda to je zaradi obupa nad političnimi elitami. Jaz ne vidim neke posebne perspektive v civilnih gibanjih. Tipično so oddaljena od vsega in nastopajo iz marsovske perspektive.
  Politika bo še vedno vodila državo. Vprašanje je samo, kaj bo počela. Bebavo obnašanje sovražim že pri komunistih. In ko to vidim na desnici me mine vse.

 20. Še to: Lisjak in Maver premik SDS v desno in izgubo sredine izpeljujeta izključno iz sumarnih volilnih številk ( ki v glavnem ne vsebujejo ključnega individualno pridobljenega podatka, za koga je nekdo glasoval na prejšnjih volitvah in za koga na naslednjih). Vrednostno programskih vidikov se sploh ne dotikata ( Dobro, vsega v enem kratkem članku ni mogoče opraviti).

  Tu se mi zdi vredno opozoriti, da je SDS od stranke, ki je bila blizu sodelovanju z evropsko socialdemokracijo pač po 2000 ( ne vem točno kdaj, ker nisem njihov) prestopila v polnopravno članstvo EPP. To je po definiciji premik v desno. Iz leve sredine v desno sredino. Je ta jasno definiran premik v opcijo, ki je združeno Evropo in povojni gospodarski čudež kreirala, za Lisjaka in Mavra problematičen? Skoraj ne bi mogel verjeti…

  Programski očitki desničarstva SDS, ki jih v SLo pogosto poslušamo, so pa približno tile:

  1. “Spajdašili so se s Cerkvijo, dajejo ji preveč moči v SLO”. Ne drži: SDS ni bližje KC od tipične evropske krščansko-demokratske stranke, prej dlje. KC ima v SLO ožje definiran prostor svobodnega delovanja kot v katerikoli drugi meni znani evropski državi s katoliško tradicijo.

  2. “Preveč okorele in klerikalne poglede ima na vprašanja družinske politike in osebne svobode. Noče porok homoseksualcev, ne posvojitev ali postopkov OBMP pri homoseksualnih parih in samskih”. ( Ekonomista Šušteršiča sem recimo slišal in bral take govorit.) Ne drži. Mi ni znana evropska KD-ljudska stranka, ki bi zagovarjala to, kar terjajo od SDS. Pa so lahko vseeno uspešne.

  3. ” Po nepotrebnem SDS razčiščuje s komunizmom in udbo, predlaga lustracijo, s temi deli narod in ga odbija”. Ne drži. SDS s tem predlaga to, kar so storile vse ex-komi države, ki so danes del EU, razen SLO. Kar je potrdil Svet Evrope. Mnoge civilnodružbene organizacije, evropski sveti modrecev itd.

  To, da SDS kot edina jasno odklanja vsiljevanje komunistične simbolike, ni nikakršno desničarstvo. To je pozicija skoraj vsakega evropskega demokrata. Rdeče petokrake nimajo kaj delat na srečanjih, kjer se predstavlja ali slavi slovenska država in imajo vsenarodni karakter! Nikjer drugje v Evropi jih ni na ta način. To ni noben odmik od sredine, razen če gre za odmik od sredine a la Slovenie ( kot sta to doživljala Virant in Žerjav).

  Lahko bi še nadaljeval, recimo z delikatno temo WW2 in povojnih dogodkov, kjer so pa stvari manj črno-bele in je dobro biti subtilen.

  Skratka- ne verjamem, da je SDS bolj desničarska in manj sredinska od povprečne stranke EPP. Naj Lisjak in Maver to dokažeta objektivno, s politično-vrednostnimi argumenti, če to že trdita. Zaenkrat dokazujeta s pripisano subjektivno percepcijo slovenskega volilca, ki jo dokažeta tako na pol. Kdo pa pravi, da se povprečnemu slovenskemu volilcu vsaj približno sanja, kaj je desno, kaj levo in kaj sredinsko. 😉

  • Se popolnoma strinjam s tabo. To kar pravi Šušteršič glede porok homoseksualcev in posvojitev otrok s strani teh zagovarjajo v Evropi liberalne stranke, ne pa članice EPP. Šušteršičeva liberalna Državljanska lista je dobila 0,6% glasov.

  • p.s Kaj je levo, kaj desno, kaj sredinsko se pravzaprav na teh prostorih ne sanja niti analitikom, ideologom iz ozadja, družboslovcem z doktorati.

   Za N.Si z njenim novim ekonomskim programom recimo trdijo, da se je pomaknila v sredino. Gregor Golobič tudi med drugimi izrecno: “od krekovske desnice v sredino.”

   Če bi imeli kaj pojma, bi vedeli da je Krek-leva sredina ( ne desnica), Šušteršič, Friedman, supply side teoretiki pa trda ekonomska desnica ( ne sredina). 😉

  • Meni se zdi, da bo le treba zamenjati ljudstvo. Tudi politika verjame, da je z ljudstvom vse narobe, drugače bi že šlo.

   • Ljudstvo se ne da zamenjati, se bo pa moralo ljudstvo kljub vsemu spremeniti.

    To ljudstvo si želi živeti npr. kot na Švedskem z metodami (“še premalo smo jih”) kot v Severni Koreji.

  • ” ključnega individualno pridobljenega podatka, za koga je nekdo glasoval na prejšnjih volitvah in za koga na naslednjih” nimamo.
   imamo zgolj podatke o tem, *za koga ljudje trdijo, da so glasovali na prejšnjih volitvah*. to pa je nekaj povsem drugega. kako zanesljivi so takšne izjave dokazujejo vse ankete “za nazaj”. recimo: pred zanjimi evropskimi volitvami je cca. 55% vprašancev zatrdilo, da so na prejšnjih evro-volitvah šli glasovat. udeležba pa je bila, kot vemo, skoraj 30% nižja
   če ljudje napačno odgovorijo še to, ali so sploh šli na volitve ali ne – kako vrednost morajo imeti šele odgovori glede tega, *koga* so volili

 21. Ko berem zgornjo analizo in te komentarje se mi poraja misel, da smo Slovenci res bebasti. Ker se prepirate o volilnih rezultatih desnih strank, vam lahko samo povem, da se očitno skoraj vsi strinjate, da se v Sloveniji pred vsakimi volitvami izmisli kaka afera, na podlagi katere potem stranka, ki nima podpore prevladujočih medijev izgubi volitve, prišli smo celo tako daleč, da zapremo predsednika stranke v zapor, samo da ne bi mogel sodelovati v volilni kampanji, potem pa ko zaradi tega stranka doseže slabši rezultat ste vsi pametni in se lotite brezumnih analiz, čeprav je vse jasno, saj predsednik te stranke še vedno sedi v zaporu zaradi tega, ker je neznanega dne, od neznane osebe, na neznan komunikacijski način prejel obljubo v neznani višini vrednosti. Torej, kaj ima Janez Janša pri tem. Sedi zaradi neumnih Slovencev, ki bi radi naj v Jugoslavijo. Problem je, da kot jerekel Pučnik, Jugoslavije ni več. Zato vam predlagam, da greste v Indijo Koromandijo. Mogoče kje obstaja.

 22. porazenec jj…mze …ampak najvecji so pa zidan, jankovic ter bogovic…to je bila katastrofa..le kako je mozno da se o njih nic ne pise…analizira…torej Zidan..Janklovic..in bogovic…to je pa bila katastrofa od katastrof..tuku pa zdej neki modrujwete o sds..kot o najvecjem luzerju…dobro jutro lisjak

 23. tam na tvitu pise da kdor nasprotuje pogovoru med nsi in cerarjem da ni demokrat…kdo jim pa brani anton…kdo pa…ne spet o jj…izvoli nsi…pojdi v vlado…ne vem kaj cakajo…vsak si pise sodbo sam…torej…in zelim si da gre nsi v vlado in pokaze to kar je obljubljala…

  • Kdo pa nasprotuje pogovoru N.Si s Cerarjem? Ne samo pogovoru, naj grejo v koalicijo z njim, Bog jim žegnaj. In naredijo kaj dobrega za Slovenijo.

   Po drugi strani, ne vidim razlogov za nadaljne pozive k slogaštvu med SDS in N.Si. Verjetno so se poti za dolgo časa razšle in verjetno je v tem trenutku bolje tako. Tudi zato, da bomo čez nekaj let lažje sodili, katera pot je bila bolj prava oz. manj zgrešena. 😉

   SDSu pa želim jasno in zmerno pot. Če bojo šli po sledeh Junckerja bo v redu, prej ali slej. Z Janezom Janšo na svobodi.

   • Trenutno pogrešam stranko, ki bi združevala najboljše iz usmeritev NSi in SDS – seveda pri “najboljše” gledam subjektivno (“jaz” bi določila): tisto, kar ustreza resnici, pravici, krščanskim vrednotam ipd. Z določenimi pogledi in vrednotami pač ne gre sklepati kompromisov niti za ceno priljubljenosti.

 24. Miro Cerar išče alibi za svojo nesposobnost, preobrnitve položaja v katerem se nahaja Slovenija. Bodite prepričani, da bo za njegov eventualni neuspeh pri vodenju vlade seveda kriva NSi. Seveda, če bo vstopila v vlado in s svojimi petimi poslanci skušala premagati miselnost “profesorjev-doktorjev” Cerarjeve stranke. Ne bo ji uspelo! Kar je še za pokrasti, je že v ponedeljek (in prej) bilo razdeljeno.Tako je to v državi Sloveniji.

 25. Odlična analiza, ki je lahko podlaga za iskanje vzrokov poraza in tudi za pripravo plana, kako naprej. Se pa bojim, da predvsem SDS ne bo naredila ne enega ne drugega. Kolikor sem zaenkrat zasledil, gre njihov tok razmišljanja nekako takole:
  vzrok poraza: krivi so mediji, Kučan, komunisti …
  akcijski plan: še bolj bomo krivili medije, Kučana, komuniste ..
  Nisem ravno politični analitik, ampak če se človek na ta način loteva osebnih problemov, ponavadi konča “na Kalcah desno”.

  • Andrej ni eden, Andreja sta dva na tem forumu. Dogovoriva se za razločevalnico, da naju ne bi kdo obtožil shizofrenije 🙂

 26. Gospod Lisjak, kot že velikokrat poprej se tudi v tem članku izkazujete kot dober analitik družbenega dogajanja. Vendar pa se v vaših člankih čedalje bolj odraža vaš osebni odnos do določene stranke, predvsem pa do njenega vodstva. V vaših zadnjih člankih opažam pomalo že ihtavo soljenje pameti tej stranki. Glede na to, da ste po vašem pričevanju bili 15 let njen član in pred nekaj dnevi iz nje tudi izstopili, gre tu tudi za vaš osebni neuspeh. Podobno kot vodstvo stranke ni uspelo pridobiti večinske podpore na volitvah (zaenkrat pustimo ob strani bizarno vključevanje slovenskega sodstva v volilno kampanijo), tudi vi niste uspeli v vseh teh letih pridobiti vodstva stranke za svoje ideje. Na žalost to drugo dejstvo pa si priznate ali ne, precej zmanjšuje verodostojnost vaših analiz.

   • hja,verjetno je uvidel da bo uspešnejši in prepoznavnejši če bo posnemal konvertiranega Janeza Drkeža iz Maga.Sam mora bit še ostrejši.

  • hvala za komentar. ne drži povsem: ko sem zaključil svojo aktivno sodelovanje v stranki (konec l. 2007) sem še podpiral usmeritev vodstva. moja kritičnost se je razvila šele kasneje, ko je v času Pahorjeve vlade grozljiva politika levice pripeljala do (sicer povsem predvidljive in razumljive) radikalizacije na desnici
   vodstvo stranke je tako krivo za marsikaj, “neodzivnosti na moje ideje” (zakaj pa bi se moralo odzivati: kdo pa sem jaz, navsezadnje?) pa ne
   pišem in analiziram v skladu s tem, kako vidim stvari. to je vse. se mi pa zdi to pomembno, ker je tega pri nas izrazito premalo
   glede ihte pa – sam ne morem soditi o svojem značaju (nekaj na tem najbrž že bo), vendar pa vam hkrati predlagam, da se malo ozrete okoli na komentarje in druge odzive. morda jo boste videli še kje drugje

   • To je povsem kredibilno, bi se menda prav reklo. Moja pripomba je, da analize v številkah ne morejo zaobjeti trenutnega popolnega političnega razsula v državi. Če samo rečemo, da poslanci protestirajo pred sodiščem, potem iz tega izhaja da je država padla na glavo. Vsake volilne analize so zato vprašljive.

   • Hvala za odziv. Seveda je dobronamerni kritičen pogled na dogajanje na desni strani zaželjen (predpostavljam,da nam je večini na teh straneh ta stran ljuba). Tudi analiza političnega dogajanja še posebej volitev s strani razumnikov je dobrodošla in še premalo jo je. Moti me pa prepričanje avtorjev, da vedo kaj bi moral nekdo drug storiti,da bi uspel. Podobne občutke imam pri gledanju nogometa v javnosti, kjer sogledalci televizijski ekran in ostale prisotne prepričujejo kako morajo nogometaši igrati, da bodo premagali nasprotno moštvo.

  • G. Lisjak preboleva za simptomom izgubljene ljubezni. Pa saj je to doživel tudi Markeš, pa Ivo Hvalica in še kdo v tej stranki. Seveda ga to, kar tudi sam v nekaterih odgovorih priznava, dela subjektivnega in pristranskega.
   Za objektivnega sociologa (mislim, da je Lisjak to doštudiral) je izpostavljanje levice ali levosti, kot posebne vrednote, napaka v razmišljanju, vrednotenju politične stvarnosti. Za mene, kot dolgoletnega člana SDS je SDS orientirana preveč levo.

   • to je eden od problemov diskurza, ki je žal prevladal v SDS: vsak argument je treba spodbijati na osebni ravni, najti patološki razlog, zakaj nekdo misli kot misli. saj, če ne bi bilo tega patološkega razloga, bi sam od sebe spoznal resnico …
    to sicer ni ravno intelektualno pošten niti preveč prepričljiv stil argumentacije, ima pa eno prednost: vsak argument se odbije kot kapljice od pelerine

    • Še ena nevarnost takega diskurza je, nezavedna a po mojem mnenju zelo velika: če je tega dosti ali če prihaja od osebe, ki ji zaupamo, se useda v podzavest. In to potem lahko povzroča manjša ali večja neravnovesja v čustvih.

     Posebno nevarno je, če take stvari prihajajo od tistih, ki nas poznajo, ki poznajo (ali uganejo) našo zgodovino in naše (zakrite) pretekle travme (za katere sploh nismo vedeli, da jih imamo). Lahko jih obudijo in potem je treba mnogo duhovnega boja, da premagamo “demone v sebi”.

     V tem kontekstu pride zelo prav Jezusov nasvet iz Mt7,6:
     »Svetega ne dajajte psom, in svojih biserov ne mečite svinjam, da jih ne pomendrajo z nogami in se nato obrnejo ter vas raztrgajo.«

    • Luka L.: “to je eden od problemov diskurza, ki je žal prevladal v SDS: vsak argument je treba spodbijati na osebni ravni, …”
     =========

     Ta vaš stavek kaže na vašo neobjektivnost. V tem kar očitate zanesljivo predvladuje slovenska levica, kar se kaže v načrtnem demoniziranju tako JJ kot tudi stranke.
     Zato ta o “prevladi” ne drži.

     • Dajte razumet, kaj kdo napiše. Seveda ta diskurz obvladajo na levici. Ampak žal je prevladal tudi v SDS, kot najbolj glasen izmed diskurzov v SDS-u.

     • j: “…Seveda ta diskurz obvladajo na levici. Ampak žal je prevladal tudi v SDS, kot najbolj glasen izmed diskurzov v SDS-u.”
      ======

      Dajte si vi ukvarjati s svojim razumevanjem. Aja, prevladuje tudi na levici, pravite, “ma nemoj?”, a njim pa očitno pomaga, desnici pa ne?
      Že na tej osnovi je njegovo “prevladovanje” zgrešeno.
      Tega seveda tudi ni argumentiral s primeri, kljub svoji značilni dolgoveznosti, raje je “premetaval margarino po kruhu”.
      In, SDS je predlagala ogromno amandmajev, dopolnil k zakonom, se zelo pogosto vključevala v polemike v parlamentu, glede na “količino” je “osebne ravni” zelo malo, skoraj zanemarljivo (tudi tu prevladujejo na levi).
      (Poslancev SLS-a, in NSi-ja v parlamentu skoraj ni bilo opaziti, kot, da jih ni, še Bikarjevo pa Vilfana se je več videlo kot Tonina npr.)

     • Ja brez veze je. Ta njegov argument je res brez veze. Zakaj ste njegov advokat?
      Ker če se išče vzrok za neuspeh na volitvah v “osebni ravni” potem bi morala levica izgubiti volitve. Torej to ni vzrok, je pa res, da mediji vsako malenkost z desne napihnejo, nizkotnosti z leve pa spregledujejo ali jih celo opravičujejo. Ampak to je pa spet druga tema, nekaj kar LGL sploh ne upošteva, že zaradi tega so take “analize”, če ne že zgrešene, pa vsaj smešne, oz skušajo legimitirati nenormalno družbenopolitično stanje v Sloveniji. Kosti v gajbicah so pa za njega itak stvar zgodovine.

     • Glasni ste, ampak nesposobni pa tudi.

      Povejte za enega iz SDSa, ki je s kakšnim komunistom opravil tako, kot je Luka Lisjak v “Poslovilna glosa za tovariša Cirila”

      (Članek je bil objavljen na časnik.si. Žal je nedostopen, ker je izšel v knjigi.)

 27. Mladi forenzik je razgalil predvsem golo okostje brez mišic in ostalih mehkih tkiv, pa tudi ni povedal, od kod mu vir podatkov, ki ni samoumevno prepoznaven.

  Ali lahko upamo, da bo mladenič, ki se je med zadnjo volilno kampanjo – kakor je sam javno izpričal na TW, očitno razočaran – izpisal iz stranke SDS, to suhoparno statistiko mogoče kdaj vsebinsko podprl z globjo družbeno analizo, ki bi morebiti poiskala nekakšne odgovore o duhovnem in občem mentalnem stanju v slovenski družbi? Da bi besede ob kosteh še meso postale?

  Vsako dogajanje ima namreč svoje vzroke in posledice. Volitve so posledica nekega dolgoročnega družbenega procesa,… posledica je npr. tudi taka, da so mlade deklarirane (birmane) kristjanke volile Združeno levico, ker nimajo najmanjšega pojma o bistvu ničesar: ne o bistvu krščanstva, ne o bistvu socializma, ne o bistvu kapitalizma in svobodne družbe, sploh pa ne poznajo temeljnih razlik med demokracijo in totalitarizmom.

  Zmedene in dezorientirane so volile kjutkanega mladega Lukca, ki zna tako lepo govoriti – kar govori, je praktično nepomembno, važno je, da se ne prepira kot ostali politični tekmeci – zdaj pa so razočarane, ko prepoznavajo, da so v skupnem paketu za parlament dobile patetično Tomićko, ostarelega Hanžka in še koga… Za nameček sta ob uspehu navedenih vriskala še sindikalist Štrukelj in zastavonoša Baretić.
  Nice. Lepo.

  Vse to pa zato, ker sta Lukec in Violeta na enem od soočenj na rtvslo stala daleč vsaksebi, med njima pa Židan, Ehjavec, Cerar, Černač in še neki drugi starčki, novinarja pa sta luštkanega Lukca ves čas nesramno zapostavljala – res grdo od njiju!

  Koga bi vi po ogledu take oddaje volili, če bi bili mlada punca (ali pa mlad fant), ki nima pojma o politiki in družbenem dogajanju?
  Jaz bi recimo Piratsko stranko, žal pa je na tistem soočenju ni predstavljal simpatični Rolando Benjamin Vaz Ferreira.

  Na tako volilno bazo, kot se je v slovenskem izobraževalnem sistemu, preko dominantnih medijev in instant družbenih omrežij ustvarjala zadnjih dvajset let, res ni noben problem manipulativno vplivati.
  Tudi če bi afero Patria zanemarili – kar pa seveda sploh ni mogoče!

  Sredi poletja bo mlade slovenske volivce ob slovenskem morju razveseljeval nastop nekega popevkarja ob spremljavi srbskega vojaškega orkestra.

  Utegne kmalu postati vse še veliko lepše…

  • razočaran nisem, ker nikoli nisem bil očaran
   podatke pa sem seveda dobil v političnih Murglah, kot se reče

   • Za razočaranje ni potrebno predhodno stanje očaranosti.
    Verjamem pa vam, da nad rezultati volitev niste bili razočarani.

 28. Spostovani g Lisjak,

  po rezultatu vzporednih volitev Mediane objavljinih v povolilni oddaji na rtvslo v nedeljo zvecer, je med volilci smc manj kot 8.3% bivsih volilcev sds. Torej je nsi) priblizno polovicna glede na volilce (sds->nsi) in je po podatkih zenela batagelja (tu gre za obicajno anketo, ne vzporedne volitve) priblizno kompenzirana z obratnimi prehodi.

  Povzetek: od 110k sds-u manjkajocih jih je <25k slo k cerarju, <12k k nsi, priblizno toliko od nsi-ja k sds, ostalo je drobiz. Vecina manjkajocih na volitve ni prisla.
  Ali drugace, ce bi teh <25k bivsih sdsovih volilcev spet volilo sds, bi sds imel <23.4% vseh glasov, cerar pa cca 32% (namesto 20.7% vs. 34.6% kot je zdaj), kar je se vedno a crushing defeat.

  Zato za moj okus trditev, da je "Cerar .. na veliko odvzemal glasove Janši", ne drzi, ali vsaj uporablja cudno definicijo pojma "na veliko" in bo trditev, da je sds izgubila glasove (in bila mocno premagana) zaradi abstinence svojih volilcev cisto ok.

  Zakaj je tako, ste pa sami dosti (in, po mojem mnenju, pravilno) pisali.

  • podatke Mediane poznam. zgornji članek je na nek način polemika proti tem njenim ugotovitvam
   mislim, da imajo metodološko mnogo manjšo težko kot analiza po okrajih (seveda bi bila najboljša kar po voliščih, a to pa res prepuščam tistim, ki so – ki naj bi bili – za to plačani)
   več o tem bo v prihodnje pisal članek na portalu Kritika konservativna http://kritikakonservativna.com

 29. Dobra analiza. Več kot Jasno je, da se na pomladni strani obeta srednjeročna zamenjava vodilne vloge. SDS ne more več nagovoriti mehkejšega dela volilnega telesa, ki je ključno za doseganje večine. NSi ima na drugi strani velik potencial, da ta prostor zavzame in postane najmnočnejša pomladna stranka. Pri doseganju tega cilja pa mora biti izjemno pazljiva, saj jo bodo pri tem ovirali tako na levici kot na desnici.

 30. Ok, tole je moje videnje volitev, situacije na “desnici” in pogleda naprej.

  Slab rezultat SDS-a je posledica slabih nastopov v soočenjih, kjer je bil povdarek ves čas samo na Janši ne pa na programu. V Sloveniji vlada velikansko nasprotovanja, celo sovraštvo do politikov, ki rezultira v prepričanju, da so vsi lopovi, ki sodijo v zapor. Mnenje, da bo boj za “enega izmed teh politikov” prinesel kaj več glasov kot jih je, je bilo torej povsem zgrešeno.

  Velika napaka so tudi vsakodnevni protesti pred sodiščem in prižiganje sveč. To koristi samo nasprotnikom, da lahko prikazuje SDS kot stranko nekih fanatikov in čudakov. Veliko bolj koristno bi bilo, če bi organizirali samo velike shode vsakega toliko časa, kjer po možnosti ne bi prižigali sveč in delali živih verig…

  Problem SDS-a, ki odganja sredino so tudi diskreditacije nasprotnikov na osebni ravni, skoraj nobeno, še tako ostro vsebinsko stališče ne odžene toliko sredinskih volilcev, kot jih napadi na osebni ravni.

  Tudi cerkev se bo morala vprašati ali s svojimi izjavami dela škodo ali korist sebi in desnici. Ljudje, katere cerkev lahko nagovori bi tako ali tako volili desnico, s svojimi izjavami pa izključno in samo motivira levičarje za udeležbo na volitvah, saj je prav sovraštvo do cerkve eden izmed temeljev levice. Pri tem tudi zahvala Peterletu, ki si kot tako izkušen politik res ne bi smel privoščiti dajati takšnega darila levici, kot ga je dal s svojim zapisom na FB-ju.

  Rezultat SLS-a je logičen, ker so se v kampaniji obnašali, kot da želijo prepričati vseh 5 levih kmetov, da volijo za njih. Ne more stranka, ki nagovarja najbolj ruralen del populacije iti tako na sredino in pričakovati dober rezultat. Tukaj so še katastrofalni nastopi Bogoviča na soočenjih ter seveda njegova slamnata kandidatura v Ljubljani. Največja napaka pa je bila v tem, da so nagovarjali več ali manj le kmete. SLS je že pred leti pravilno ugotovila, da tako ne bo šlo, ker je kmetov vedno manj, sedaj, nekaj let kasneje, ko jih je še toliko manj pa so spet krenili na pot nagovarjanja zgolj kmečke populacije, kar je norost.

  Rezultat NSi je glede na okoliščine zelo slab, najhujše zanje pa je, da ne najdem pravega razloga za to. Stranka bi po vsej logiki morali pridobiti volilce SLS-a, del volilcev SDS-a (zagotovo niso vsi nekdanji volilci SDS-a prepričani o nedolžnoti Janše) ter še del volilcev DL-ja, glede na to, da so zavzeli praktično ista ekonomska stališča kot DL leta 2011. Njihovo minimalno izboljšanje rezultata je torej v resnici popolen fiasko in tudi oni imajo veliko dela pri razmisleku ali je stranka pravilno vodena.

  Zdaj pa kako naprej. Desnica potrebuje, če želi še kdaj vladati po mojem mnenju štiri stranke. Eno, ki bo klasična desna sredina, eno, ki bo ekonomsko desna (liberalna), eno, ki bo krščansko demokratska in še eno, ki bo družbeno desna (nacionalistična oz domoljubna, kar je sicer itak eno in isto, ampak v Sloveniji bi se seveda morali opredeljevati kot izključno domoljubna).

  SDS ima program, ki je klasičen desno sredinski, toda stranka je enostavno preveč napadalna. In še enkrat, ne na ravni vsebine, saj tu zagovarja čisto desno sredino, ampak na ravni osebnih napadov in diskreditacij, celo do ljudi, ki so v resnici na isti strani pa se samo v kakšni malenkosti ne strinjajo z njimi. Treba je torej spremeniti slog in ohraniti vsebino. Pri tem je seveda vprašanje, ali ni “blagovna znamka” SDS-a že preveč uničena, da bi lahko sploh še na dolgi rok nagovorila kaj več kot 25% volilnega telesa. To je seveda v veliki meri odvisno od razveljavitve sodbe Janši. Če je ne bo potem stranka na dolgi rok nima možnoti.

  Ekonomsko desna (liberalna) stranka in še hkrati krščansko demokratska bi rada bila NSi. S vidika makimizacija njihovega volilnega rezultata je njihova usmeritev sicer pravilna, se pa seveda hudo motijo, če mislijo, da bodo z njo postali vodilna stranka v Sloveniji. S združitvijo ekonomkega liberalizma in krščanske demokracije v eno stranko pa se tudi zmanjšuje potencialni skupni domet desnice. Načeloma bi bilo veliko boljša, da bi imeli eno klasično krščansko demokratsko stranko, ter eno klasično liberalno, ki bi lahko skupaj pobrali več glasov, kot NSi. To bi seveda morali biti jasno profilirani stranki, pri čemer bi morali v Slovenkem okolju seveda zelo paziti, da ne bi šli predaleč (če ilustriram bi denimo krščanska stranka morala verjetno zagovarjati stališča v smislu doplačila k splavu in ne prepovedi, liberalna pa denimo šolnine le za tiste študente, ki ne dokončaju študija ipd.)

  Potem pa bi potrebovali še eno družbeno desno (nacionalistično/domoljubno) stranko. Tem zanjo je dovolj, predvsem v podpori slovenske ljubiteljske kulture, nasprotovanju priseljevanju, ki je mimogrede še vedno zelo močno in bistveno večje kot odseljevanje o katerem je toliko govora, romska problematika, rahel evroskepticizem itd.. Pri tem bi morala biti ekonomko zelo sredinka, ker bi v veliki meri ciljala na delavko populacijo. Velika priložnot za tako stranko bi bila, če bo Združena levica res hotela spremeniti ustavo in vanjo zapisati zaščito pravic priseljencev iz ex-juge, tako kot jim to piše v programu. To so mimogrede tudi edina “ideološka” področja, kjer lahko desnica izide kot zmagovalec. Povsod drugod izgublja. Nasploh je Združena levica kot res izjemno ekstremistična stranka lahko velika priložnost za desnico, če se bo znala na pravi način spopasti z njo, ampak se bojim, da se bo raje spopadala s strankami, ki imajo dejansko moč in pri tem še naprej izgubljala…

  Na takšen način bi morda lahko enkrat prišli do desne vlade v Sloveniji, je pa to seveda zelo težko izvedljivo, ker je enostavno v Sloveniji veliko več levičarjev kot desničarjev, predvsem pa veliko več kot v drugih državah s tem pa imajo tudi toliko večjo moč. Saj mediji in izobraževalni sistem so tudi drugod večinsko levičarski, ampak ne v tolikšni meri kot v Sloveniji. Levica se na tak način čisto naravno reproducira, pripisovanja tega dejstva raznim zarotam, pa proces samo še krepi.

  • Spoštovani Eden, podobno kot članek g. Lisjaka je tudi vaš komentar zanimiv, vendar enako poln navodil kaj bi morali, kaj bi potrebovali, kaj je logično, ipd.. In kaj od vsega tega boste vi storili ?

  • Za tako visoko planiranje, kot ga ti predlagaš, bi “desnica” rabila svojega strička Milana v ozadju. Pa še udbovsko utečene poti in zveze, medije, lobije, tajkun(čk)e itd.itd.

   Sicer verjetno ne škodila tudi desna stranka ljubiteljev kave, pa še igralcev bejzbola, poleg stranke plesalk zumbe in nabiralcev brusnic. 🙂

  • “V Sloveniji je veliko več levičarjev kot desničarjev, predvsem pa veliko več kot v drugih državah s tem pa imajo tudi toliko večjo moč. Saj mediji in izobraževalni sistem so tudi drugod večinsko levičarski, ampak ne v tolikšni meri kot v Sloveniji. Levica se na tak način čisto naravno reproducira, pripisovanja tega dejstva raznim zarotam, pa proces samo še krepi.”
   Ta ugotovitev drži, saj jo potrjujejo izidi volitev.
   Tu je še vedno mit o pravični “družbeni lastnini, pridobitvi revolucije”, še vedno učinkuje, saj je lepo, da je (bilo) vse “naše”; pa dobimo nacionalni interes, “a la Mencinger”, pedagoga naroda. Obče sprejet in prakticiran nepotizem, – zrihtaj mi/ zrihtam ti -,pa je pravo nasprotje državi prava, liberalizma in desnice, normalne demokracije.

  • “V Sloveniji veliko je več levičarjev kot desničarjev, predvsem pa veliko več kot v drugih državah s tem pa imajo tudi toliko večjo moč.
   Saj mediji in izobraževalni sistem so tudi drugod večinsko levičarski, ampak ne v tolikšni meri kot v Sloveniji.”
   Trditev se v nadaljevanju zelo potrjuje.
   Neprimerni za kapitaliste in tržno gospodarstvo?
   »Narobe je narejena že privatizacija, s katero smo dobili dva milijona »kapitalistov«. Še večja nesreča so bili pidi, tudi oni le lastniki premoženja. Tako pravih lastnikov podjetij sploh nismo dobili. Po l. 2004 pa smo domačijsko gospodarjenje zamenjali z modernim finančnim poglabljanjem, iskanjem »priložnosti«, kupovanjem«donosnih« vrednostnih papirjev, torej s kazino kapitalizmom…«, tako še letos marca pravi v zelo branem tedniku ekonomist dr. Jože Mencinger, donedavnega predavatelj ekonomije na pravni fakulteti in bivši rektor UL, minister za gospodarstvo v prvi slovenski vladi, nesojeni evroposlanec stranke Pozitivna Slovenija. Po takšni izjavi se mi porode vprašanja.
   Gospod dr. Mencinger, ali slovenski državljani res nismo (bili) primerni za kapitaliste in tržno gospodarstvo? Ali državljani mali delničarji, delniški skladi, vzajemni, podjetniški, investicijski, pokojninski skladi in druge pravne osebe, i.p., res niso pravi lastniki podjetij, čeprav imajo njihove delnice? Ali družabniki celo v gospodarski družbi »d.o.o.« tudi niso še pravi lastniki podjetja? Ali so potem gospodarske kapitalske družbe v veljavnih zakonih povsem zgrešene? Kdo je pravzaprav po vaše lahko pravi lastnik podjetja oz. gospodarske družbe? Ali je to samo samostojni podjetnik?
   So potem vse gospodarske družbe povsem zgrešene in nekoristne? Kaj menijo menedžerji, strokovnjaki, politiki, poslanci? Ali je smer razmišljanja dr. Mencingerja še vedno prava in aktualna?
   Neprimerni za kapitaliste in tržno gospodarstvo?
   »Narobe je narejena že privatizacija, s katero smo dobili dva milijona »kapitalistov«. Še večja nesreča so bili pidi, tudi oni le lastniki premoženja. Tako pravih lastnikov podjetij sploh nismo dobili. Po l. 2004 pa smo domačijsko gospodarjenje zamenjali z modernim finančnim poglabljanjem, iskanjem »priložnosti«, kupovanjem«donosnih« vrednostnih papirjev, torej s kazino kapitalizmom…«, tako še letos marca pravi v zelo branem tedniku ekonomist dr. Jože Mencinger, donedavnega predavatelj ekonomije na pravni fakulteti in bivši rektor UL, minister za gospodarstvo v prvi slovenski vladi, nesojeni evroposlanec stranke Pozitivna Slovenija. Po takšni izjavi se mi porode vprašanja.
   Gospod dr. Mencinger, ali slovenski državljani res nismo (bili) primerni za kapitaliste in tržno gospodarstvo? Ali državljani mali delničarji, delniški skladi, vzajemni, podjetniški, investicijski, pokojninski skladi in druge pravne osebe, i.p., res niso pravi lastniki podjetij, čeprav imajo njihove delnice? Ali družabniki celo v gospodarski družbi »d.o.o.« tudi niso še pravi lastniki podjetja? Ali so potem gospodarske kapitalske družbe v veljavnih zakonih povsem zgrešene? Kdo je pravzaprav po vaše lahko pravi lastnik podjetja oz. gospodarske družbe? Ali je to samo samostojni podjetnik?
   So potem vse gospodarske družbe povsem zgrešene in nekoristne? Kaj menijo menedžerji, strokovnjaki, politiki, poslanci? Ali je smer razmišljanja dr. Mencingerja še vedno prava in aktualna?

 31. ..debilna analiza, ki povsem zanemari izvorno nepoštenost volitev..

  ..Slovenci pa so se kot narod in politično telo ..pokazali le kot mentaliteta sužnjev, ki tava od Zaresa so KGB do Viranta in Jankovića k Cerarju…da dobi svoj kos mesa iz egiptovskega lonca..

  zadovoljni suženj press

 32. Glede na to, da je afera Patria tri volitve zaznamovala Janšo in celoten SDS, ki bo na koncu pravno padla, bi bilo prvo vprašanje ali sredinski volivci sploh dvomijo , da si nista SDS in Janša nista okoristila z denarjem Patrije. Za sredinske volivce je bil ključno poročilo KPK o Janševi korporativnosti. Torej padec je neizbežen in sorazmerno majhen, glede na stanje pred letom in pol.

  Glede tako opevane briljantnosti Lukove analize pa me ta analiza ne fascinira. Kaj mi mar za tretji zaporedni poraz SDS-sa, če je Slovenija od zadnjih dveh volitev nazadovala bolj glede na EU bolj kot SDS. Dokler je poraz SDS-a enakovreden porazu Slovenije v evropskih kriterijih urejene države, to za mene ni poraz. Poraz bi bil, če bi Slovenija v tem času padca SDS-a rasla. Popolnoma nepomembno je, kdo zmaga na volitvah, pomembno je kdo za države popeljati do “zmage”.
  Berem, da je bil Luka član SDS-a, bolje bi bilo, da bi počakal kak mesec ali leto preden bi pisal politične analize. Kredibilnost njegove “lucidnosti” je pod vprašajem.

 33. Vsem hinavskim krščanarjem tukaj zgoraj:

  Obžalujem, da ste tako zelo prizadeti, da stranka SDS ni dobila več kot 21% glasov.

  In se veselim z vami, da je “vaša” NSI poboljšala svoj rezultat iz 4,88% na zavidljivih 5,54% in se uspela obdržati v parlamentu.
  Čestitam!

 34. Zelo vsebinski komentar. Skrita a očitna zahteva SDS po tem, da se volivci plebiscitarno odločajo o pravnomočni sodbi Janezu Janši (ne o njegovi krivdi) je naredila stranki in vsej politični pomladi veliko škodo. Zaradi te zgrešene predvolilne taktike nihče niti pomislil ni na program, ki ga stranka ponuja. Ob tem ne gre zanemariti niti tihe podpore nekaterih predstavnikov Cerkve Janševi stranki, ki je volivce namesto k NSi ali SLS usmerila k SMC!
  Ne glede na vse zasluge Janeza Janše za našo državo in njegovo "karizmo" je žalostno, da tako močna stranka dobesedno "visi na njegovi osebi". In se bo morda z njim vred celo potopila! Upam, da ne bo s seboj potegnila drugih dveh strank. Posebno NSI ima sedaj lepo priložnost, da končno stopi iz sence "velikega brata", sprejme povabilo mandatarja in na naslednje volitve odide z jasnim ciljem, da zaradi koristi države na volitvah zmaga!

  • in kdo brani nsi da ne gre v vlado…ne mi rect da jj…naj gredo…ampak naj potem ne jokajo ce ne bo nic…mirko nsi nikoli ne bo zmagala…to pa je izjava dneva

 35. Pomladne stranke padajo že od vstopa SLS v Drnovškovo vlado Feb.1997.Res so na volitvah 2004 dobile ravno toliko kot 1996 /45 poslancev/,ampak leta 96 je bila udeležba 74%,leta 04 pa 60%.Vstop SLS v vlado leta 1997 je pomladni strani odnesel 100-150 000 volivcev.Do sedaj jih je veliko pomrlo,novih pa ni na vidiku

 36. Zelo zanimive ugotovitve komentatorjev in zanimivi predlogi!

  Se še spomnimo kako sta propadli LDS in Zares, ker se je na veliko medsebojno prepiralo in medsebojno tekmovalo.

  Podobno napako dela desnica. Brez skupnega političnega inženiringa v osnovnih izhodiščih ne bo uspeha. Tako dela danes levica in je uspela. V nasprotnem primeru bo desnica deset let le demokratični okrasek.

 37. SDS je vse naredila prav. Za rezultat so krivi sovražni elementi, ki obvladujejo vse pore slovenske družbe.

 38. Do zdaj bi se lahko strinjal z večino komentarjev, predvse pa z Andrejevimi, zlasti s tistim ob 8,33. Dodal bi še svojo misel, ki sem jo enktat že napisal pa ni bilo odziva:
  Vsi se lahko strinjamo s polomom desnice in iščemo vzroke pri volilcih. Kaj pa če so bili rezultati volitev prirejeni? Zakaj vsi komentatorji lahko priznavajo packarije revolucionarne kontinuitete od leta 1941 dalje pa do danes recimo medvojne in povojne poboje, totalitarizem, ropanje celo v bankah dandanes, politične procese po vojni in danes itd. itd. in so prepričani, da so rezultati volitev verodostojni, volilci pa ribice. Sam sem bil že nekaj mesecev prej prepričan v tak rezultat, kar po občutku in brez dokazov. Strategija kontinuitete je bila res genialna, ne samo doma, ampak tudi v tujini, kjer mora imeti odlične povezave in podporo. Zato se je lahko tudi brez skrbi zadolžila, z izostankom na vzhodnoevropskem vrhu z Obamo, vsemu svetu povedala, da ne proslavlja padca kumunizma in s prisotnostjo vse vrhuške s tremi predsedniki republike na obisku Lavrova ter sopredsedovanjem na balkanskem vrhu v Dubrovniku povdarila svojo pripadnost. Sem seveda spada tudi uspešna in na zahodu brezbrižno sprejeta odstavitev nadškofov in zapiranje opozicijskega liderja. V tem kontekstu pričakujem vladanje kontinutete ves naslednji mandat in še naprej brez težav, saj bo odslej glavna naloga kontinuitete odpravljanje notranjih nesoglasij, kar bo najbrž lażja naloga od dosedanjih. Ustavna večina in zagonetna zunanja podpora jim bo v veliko pomoč.

 39. Moje mnenje je pa tako: Slovenci so bili 60 let ujetniki komunizma, možgane so jim prali vsak dan na vsakem koraku. Če si začel misliti po svoje te je partija s pomočjo politične policije in političnega sodstva zaprla, kot opomin drugim. In to se pozna še danes. Ljudstvo je svoje možgane zamrznilo in jih ne uporablja. Naredijo tako, kot jim vsak dan dan za dnem govorijo s tv ekrana na nacionalni televiziji, pop tv in a kanalu. In ljudje so navajeni, da partija še vedno misli namesto njih.

  SDS ni naredila nič narobe razen tega, da se še vedno bori za človekovo dostojanstvo (primer Crnogorac in drugi, ki jih je udba pobila).
  Bori se za pravičen pravosodni sistem. Ljudje preberite si kako ljudje po 30 let čakajo na svojo pravico.

  Zmagal je Miro Cerar človek, ki še za sebe ne ve ne kdo ne kaj je. Se opravičujem ve, ve, da se napaja v skupnem koritu – državnem iz katerega mu je v 10 letih uspelo nacuzati 1 milijon in 200.000 evrov. On je v državnem zboru pregledoval vse zakone, ki so jih sprejele leve vlade. In sedaj se dela etičnega in moralnega. Lahko si to dokler ti dominantni mediji držijo vrečo iz katere se krade državljanom. Ampak enkrat bo tudi tega konec. Ko bo državi zmanjkalo denarja in se bodo tuji kreditodajalci odločili, da za nas denarja ni več, kot se je zgodilo z Jugoslavijo, ko so se tujci odločili, da denarja ni več je Jugoslavijo vzel hudič in točno to se bo zgodilo s Slovenijo.
  Pri nas se bo zgodilo enako kot se je na Madžarskem, ko so socialisti – bivši komunisti pripeljali Madžarsko na rob bankrota, so Madžari spregledali in enako so bo zgodilo pri nas, mogoče še ne na naslednjih volitvah ampak do tega bo prišlo mogoče še z bolj pogubnimi posledicami.

 40. Na nekaj bi še rada opozorila pri tej analizi, da je omenjeni avtor očitno pozabil na volilno udeležbo. Volilna udeležba 2004 je bila 60%, potem pa 2008 63% (prvič afera Patria), predčasne volitve 2011 volilna udeležba skoraj 66%, letos pa je bila udeležba 51%. To je 15% manjša udeležba. In grem staviti, ker imam vsak dan opravka z ljudmi, da doma ostajajo volivci pomladne opcije, ki pravijo, da ne gredo volit ker se ne da nič spremenit, da zmeraj zmagajo levi v novi preobleki. Seveda se ne da, če pa ti rit doma držiš jim pravim. Pa še nekaj ste pozabili, da se je odstotek tistih, ki se je iz države izselil zelo povečal.

  • to je možno. vključitev detajlnih podatkov glede volilne udeležbe bi lahtevala resurse, ki jih nimam na voljo. to prepuščam poklicnim politologom (npr. na FUDŠ). moram pa dodati, da ob običajnem, “hitrem”, pregledu razmerij volilne udeležbe tega ni mogoče potrditi. kot pravim: temeljitejša analiza bi mogoče pokazala drugače
   glede izseljevanja pa se težko strinjam: večinoma se izseljujejo mladi, med to populacijo pa SDS skoraj nima podpore

   • Ali tvoja analiza bazira na podatkih Mediane.No jaz ti povem iz prve roke moji sorodniki tako mladi kot stari so volili SDS. Moja družina tudi mladi in stari. Imam tak poklic, da sem vsak dan med ljudmi in ti moram povedati, da to kar ti govoriš ne drži. Mogoče sklepaš po tem kdo hodi pred sodišče ja hodijo starejši, ki imajo čas saj so upokojeni. Jaz bi šla tudi pa mi moje delo tega ne dopušča. Kolikor jaz poznam kar nekaj članov stranke so to vsi mlajši. In ne potrjujejo tvojih trditev. Saj v mojem okolju ne.

    • Še nekaj demantirajo te tudi volitve v tujini kjer je sds premočno zmagala pa ne tista tujina bivše Jugoslavije. Pa ne boš rekel, da samo stari tam volijo.

   • SDS vsaj po mojih izkušnjah nikakor ne volijo pretežno starejši. Glede na stanje pri nas je logično, da hodijo pred sodišče starejši, saj se mlajši bojijo za službe. Zelo veliko ljudi bi šlo pred sodišče, če se ne bi bilo treba bati napadov in šikaniranja v službi zaradi političnega prepričanja.

 41. Ko govorimo že o številkah, je potrebno opozoriti tudi na starostno strukturo volivcev SDS-ja, ki je v povprečju starejša od Desusa. Stranka ima zelo majhno podporo med mladimi, kar kaže, da je popolnoma izgubila stik z njimi in je zelo slab obet za prihodnost.

  • če je v povprečju starejša od DeSUS-a, ne vem. vsekakor pa to o mladih povsem drži. zlasti med mladimi, rojenimi po l. 1990, pomladna opcija tako rekoč ne obstaja

   • To, da je starejša od Desus je bedarija in ni res. Po mojem se je Janez kar v 3 dni to izmislil. ( Ja, shod na Prešercu je pokazal po pavšalno oceni strukturo nekako: 60% nad 60 let, 25% 40-60 let, 15% pod 40 let. No, pri zborovanjih Desus ali borčevstva je struktura še bistveno starejša)

    Dokazana je precejšnja prevalenca moškega spola za SDS ( blizu 60%), za razliko tako od N.Si kot SMC kot večine levice.

    Vprašajte se, ko ocenjujete za mlajše od 1990, koliko v šolskem sistemu ta generacija izve o osamosvojitvi Slovenije, o aferi JBTZ, o padcu berlinskega zidu, o totalitarnosti in zločinih komunizma, o vrednotah demokracije. Ali pa koliko ta generacije tega korektno izve v medijih ali po družinah. 😉

    • “Vprašajte se, ko ocenjujete za mlajše od 1990, koliko v šolskem sistemu ta generacija izve o osamosvojitvi Slovenije, o aferi JBTZ, o padcu berlinskega zidu, o totalitarnosti in zločinih komunizma”

     zelo malo, verjetno. še manj zvejo v kasnejši formaciji. toda to je vprašanje za zgodovinarje, javno sfero ipd

     tu tiči dokaz, da se politike na teh temah ne da delati. niti ne vem, zakaj bi se jo

     • Nemara vendarle. Kolikor sam poznam imena z vrhov pedagoške stroke ( inštitutov, zavoda za šolstvo, pedagoške fakultete recimo Štrajn, Krek, Marjanović itd.) teh odločilnih tem pričakovane politične identifikacije novih rodov ne bodo samoiniciativno spravili v šolske kurikule. Ker so oni med največjimi zadrteži v tej deželi prav v nasprotovanju takšnim vrednotenjem ( in so se taki z duhovnim profilom Stipetov Šuvarjev od nekdaj izbirali na pozicijah vodenja vzgoje prihodnjih rodov, potem pa v tranziciji pri nas ostali nedotaknjeni).

      Če pa bo slučajno kaj tega v kurikulih, bojo učbenike najbrž dali pisat Božu Repetu ali Otu Lutharju. ( Potem imam raje, da moj otrok nič ne sliši o tem v šoli kot preko takih interpretov).

      Razen za stroko je torej po mojem vse to tema ( sicer občutljiva)tudi za politiko. Katere izvajanje gre potem preko šolskega ministra.

     • Luka,mar mladi ne poslušajo,malone,vsa-
      kodnevne zgodbe o vojni med partizani in
      domobranci,medtem ko jim “naši” zgodovi-
      narji,ob asistenci medijev,prikrivajo,da
      so partijski oligarhi zlorabili oboje?Je
      to zanemarljivo za opredeljevanje in gla-
      sovanje volivcev?

     • Hipotetično vprašanje: Ne misliš, da bi slovenska šola in programi v njej, do neke mere celo vzgojenost današnjih mladih rodov izgledala nekoliko drugače, če bi šolski resor od 1990 do danes vodil prvi minister dr. Peter Vencelj? Domnevam, da vendarle.

      Mimogrede, je kakšen človek takšnega profila danes v N.Si, ki ga bo ponudila kot svoj delež k Cerarjevi vladi? Mislim, da ne. Mislim, da se N.Si danes ne zanima kaj dosti za področje vzgoje in izobraževanja. Novakova in njeni fantje ponujajo predvsem ideje, kako se dela denar. ( V grobu se pa ne obrača le protikomunistična kontrarevolucija, ampak tudi Kocbek. Ki je sanjal o prenovi slovenskega duha. Oni bi pa samo o denarju.) 🙁

     • Luka L.: “… toda to je vprašanje za zgodovinarje, javno sfero ipd”
      =====

      To je približno tako kot če bi vas včeraj oropali, policija pa vam bi rekla: “pustimo to, to je stvar zgodovine”.

    • p.s. Luka L., gospod z linka, ki si ga dal, naredi dobro diagnozo. Terapija, ki jo predlaga je pa- in observationem ( spremljanje), kvečjemu kakšna placebo tabletka ali “terapija” s kriljenjem z rokami, z energetskimi polji. 🙂

     V bistvu predlaga, naj se politika ukvarja z drugimi stvarmi. N.Si, kot jo opišem, je zanj idealna solucija. Zanimanje za delanje denarja, kakšna prenova duha neki. 🙁

     Dobri stari Latini so pa rekli: Ubi pus, ibi evaquat. Z drugimi besedami: gnoj se odstranjuje kirurško ( in tako so naredili povsod drugod po ex-komi Evropi). 😉

     • Ja res je. Ampak bolj precizno bi rekel tudi, da se ga odstranjuje s kirurško natančnostjo.

      SDS pa je to počela kot buldožer.

   • Spoštovani Luka lg! Čvrsta analiza mi je vedno všeč – čestitam. Tule ste se dotaknili zame ključnega vprašanja, da za mlado generacijo pomladna opcija tako rekoč ne obstaja. In to kljub katoliškim gimnazijam, skavtom, oratorijem, mladinskim in študentskim skupinam. Bosta na Kritiki konservativni ali na Časniku napisali kaj na to temo – saj bo zaradi tega dejstva stvar čez štiri leta le še hujša.

 42. nic ni vecnega lahko bo sds zginila…in jj bo nardel novo stranko..tut to je mozno….ampak jst se sploh ne obremenjujem..kaj je rekel Cankar…narod si pise sodbo sam…in prav je tako…naj si jo..

 43. in prov to kar se zdaj dogaja je bilo v nacrtu turka, kucana in strategov levice..in moram jim priznati vso cast…obvladajo zadeve

 44. Proporcionalni volilni sistem zagovarjam že od nekdaj. Ne zato ker naj bi bil dober za “mlade demokracije” ali pa ker ne bi omogočal popolnomo prevlado ene opcije (čeprav ne-desne, torej sredinske ali leve), bolj me skrbi državljanska vojna, ki bi se začela 10 let po vpeljavi večinskega volilnega sistema. Mimogrede, proporcinalni volilni sistem imajo vse evropske države, stare in mlade demokracije, razen Britanije in zdi se mi Madžarske.

  Obožujem, kako lahko premeša, daje zaušnice etabliranim strankam na vse strani (razen Desusu?), kako lahko prodrejo nove ideje v novih strankah, ne da bi se rabile kompromitirati z obstoječimi strukturami in strankami.

  V starejših demokracijah so tudi v proporcionalnem volilnem sistemu stranke vseeno bolj stabilne kot pri nas, vseeno pa omogočajo zastopanost novih idej v parlamentu, recimo nemški zeleni, pirati, Die Linke itd…, kar je v večinskem sistemu popolnoma nemogoče.

  Gornji analizi se lahko doda še zgodovinski poraz SD tudi v primorskih mestih in po Zenelu – nisem gledal okrajev itd… – so tudi glasovi iz SD šli v SMC ali pa v neudeležbo (medtem ko je ZL dobila nekaj glasov PS in glasove novih volivcev, ki sploh niso šli voliti na zadnjih volitvah).

  • Ravno obratno. Večinski sitem je mnogo boljše varovalo pred vzponom skrajnežev, totalitarizmov in nastopom državljanske vojne. Mnogi mislijo, da Hitler ne bi nikoli priplezal do oblasti v večinskem sistemu.

   Francija ga pozna seveda poleg VB.

   Prav imaš pa glede tega, da v starejših demokracijah ljudje večinsko volijo iste stranke dolgo- desetletja, celo stoletja.

  • Pred volitvami so skoraj vse stranke, predsednik republike in mnogi strokovnjaki vneto razpravljali ravno to, da čisti proporcionalni sistem ni v skladu z ustavo, zapostavlja voljo volivca, generira neodgovornost in nestabilne vlade. V predvolilnih programih pa je bilo naenkrat vse tiho, čeprav smo prej imeli evropske volitve, s preferenčnim glasom. Ocena je, da je 70 % volivcev volilo s preferenčnim glasom in doživeli smo spremembe. Je to odvrnilo stranke, da so o spremembi volilnega sedaj popolnoma tiho, čeprav se napovedujejo že sedaj znova predčasne volitve.
   Evropske poslance volimo torej že s preferenčnim glasom,je to slabo? V Nemčiji imajo kombinirani volilni sistem. Mnogo je bilo pred volitvami glasov, da bi bil zelo dober kompromis. Kaj je in bo storila desnica za dober kompromis? Samo SD in SLS, Lukšič in Bogovič sta bila menda najbolj proti spremembi volilnega sistema sistema!? Kje sta? Kako stabilna bo vlada in država? Kašna bo zopet cena tega?

Comments are closed.