Ali res ni mogoče razumnike različnih ideoloških prepričanj povezati skupaj za pospešeni razvoj Slovenije?

20
Upokojena železničarja sta v petek, 25. 8. 2017, v Divači s transparentom pozdravila vladno ekipo. (Foto Andrej Čufer)

Ob zapisu Matjaža Hanžka se sprašujem, če je mogoče razumnike z različnimi ideološkimi prepričanji povezati skupaj za pospešeni razvoj Slovenije. Sprašujem tudi, kdo ima pravico v slovenskem narodu deliti ljudi samo zaradi različnih ideoloških opredelitev in kopati nove rane v dušah slovenskih državljanov. Nobeden in nihče!

Ob prej omenjenem zapisu poslanca Matjaža Hanžka javno pozivam vse, ki nam je mar za normalen in pospešen razvoj države s cvetočim gospodarstvom, da se prenehamo prepričevati in  si pametovati. Ko to počnemo, pa nam državo kradejo horde brezvestnih uživačev in skrbno nastavljenih mladcev, ki jim je glavno vodilo preužitek tega trenutka. Oni ne želijo podarjati življenja naprej slovenskemu življu, ampak z namernim uživaštvom in brezmejnim  hlepenjem po dobrinah zase zahtevajo še več denarja in užitkov. To počnejo v času, ko drugi Slovenci živijo slabo.

Zaradi tega je poziv poslanca Hanžka še kako pomemben, da še pravočasno ustavimo vladni projekt Drugi tir, ki ni bil nikoli izbran na javnem razpisu, pač pa so se o njem dogovorili v krogu »prijateljev« in preužitkarjev.

Protest proti nasilju izvršne oblasti lahko ustavimo, če že sedaj stopimo skupaj  – ne ponovimo napake s TEŠ 6. Zato je prav, če se sedaj vsi Slovenci združimo  in na bližnjem referendumu, 24. septembra 2017, enotno glasujemo proti nasilju laži in oholosti izvršne oblasti.

Poslancu Matjažu Hanžku, ki je tudi član parlamentarne preiskovalne komisije o TEŠ 6, se zahvaljujem za odlično pripravljena izhodišča, s katerimi je mogoče ocenjevati vsako državno investicijo, državljanom pa omogočajo, da se do nje jasno opredelijo. V nadaljevanju bom prikazal uporabo Hanžkovih sedmih izhodišč, s katerimi bom primerjal vladni DRUGI TIR z DVOTIRNO PROGO, ki jo zagovarjam kot cenejšo in hitrejšo, predvsem pa ekonomsko upravičeno investicijo tako za Luko Koper kot za našo državo.

 1. Predstavljanje investicije kot usodne za državo

Investicija ni usodna za državo po nobenih kazalcih, njena finančna vrednost v višini 2,2 milijarde pa predstavlja  enega od zadnjih plenov državnega proračuna. Dvotirna proga po sedanji trasi je namreč mednarodno ocenjena kot investicija za 800 milijonov in zagotavlja še enkrat večjo pretočnost blaga kakor projekt Mira Cerarja, ki ga želi njegova vlada uzakoniti. Največja laž pa je, da stane projekt Drugi tir 961 milijonov. To je cena za izgradnjo enotirne proge brez prištetega davka na dodano vrednost.

 1. Zagovarjanje investicije zaradi obljubljenih delovnih mest

Druga laž je, da bo izgradnja drugega tira prinesla 9000 delovnih mest. Kako je mogoče, da Luka Koper s svojim prometom ne more 1000 delavcev redno plačevati  normalnih plač in dopušča izživljanje mafijskih delodajalcev nad tujimi delavci,  ki delajo kot prekarni delavci. Največji lastnik Luke Koper je država Slovenije, ki jo je začasno prevzela stranka SMC. Takšen pojav neoliberalizma v državnem podjetju torej dopušča stranka SMC, kljub leporečenju ministrice Kopačeve, s katerim prikriva dejansko stanje, ki je polno odgovorna za nastalo stanje. To ni neoliberalizem, to je mafijska združba balkanskih kriminalcev.

 1. Prilagajanje zakonov ali podzakonskih aktov potrebam posameznih interesentov

Prilagajanje sedanjemu stampedu slovenskih železnic, ki skupaj z sindikati na Slovenskih železnicah izvaja privatizacijo železniške infrastrukture.

 1. Izsiljevanje s časovno stisko

Tretja laž vlade Mira Cerarja in poslancev SMC  se nanaša na spremembo trase železniške proge. V primeru projekta MAGNA s spremembami niso imeli težav, saj so z nočnimi telefoni, javnimi grožnjami in uličnimi demonstracijami v enem letu dosegli spremembo lokacije na prvovrstni kmetijski zemlji. Za dvotirno progo, kjer so 20 m levo in desno od predvidene trase v lasti Slovenskih železnic že vsa odkupljena zemljišča, pa Cerar in poslanci SMC trdijo, da je spremembo trase železniške proge komaj mogoče pripraviti v petih letih. To je duhovno nasilje nad državljani!

S projektom Drugi tir bodo zagotovili povezavo Koper-Divača šele dve leti za našimi avstrijskimi konkurenti, s projektom Dvotirne proge pa smo lahko dve leti pred njimi. KDO ZDAJ TUKAJ BLOKIRA RAZVOJ SLOVENIJE? Nasilna vlada z izsiljevanjem ter neresnicami!

 1. Nepregledno delovanje

Projekt Drugi tir ni bil nikoli javno preverjen z javnimi razpisi, kriteriji v razpisih so bili umotvor, tako kot se sedaj dogaja tudi v Evropi. Komisarka nam ponuja neka sredstev, ki pa jih bomo dobili, če bomo železniško povezavo zanesljivo zgradili kasneje kot Avstrijci. Koliko metrov bo komisarka še morala prehoditi po žerjavici, da bomo Slovenci spregledali to osebno poželjivo in mednarodno povezano preprečevanje pravega razcveta Slovenije.

 1. Demonizacija tistih, ki postavljajo kritična vprašanja

Slab ali bolje neprimeren za vsako profesorsko mesto je akademik, ki ni sposoben javnega in odprtega dialoga z argumenti. Slaba je univerza, ki takšne profesorje sprejema v službo. Slabi so študentje, ki take poslušajo profesorje, ki ne prenesejo argumentirane in široke diskusije. Vodenje države sta prevzela 2 K. Oba pravita, da sta akademika, in oba sedita v kabinetu predsednika vlade.

 1. Podpora nekaterih medijev pri »lomljenju hrbtenic« in linču neposlušnih

Mediji, predvsem pa uredniki, ki so hlapci lastnikov, že dalj časa zavestno sodelujejo pri lomljenju hrbtenic. Zato je zakon o Drugem tiru, ki je sedaj na referendumu, koruptive, je v neskladju z gradbeno zakonodajo, zagotavlja 45 letno razprodajo slovenske zemlje tujcem za piškavih 200 milijonov, slovenski davkoplačevalci pa bomo plačali 2,2 milijarde iz integralnega proračuna. To pa pomeni manjše penzije, manjšo zdravstveno oskrbo in manj denarja za šolstvo in znanost. Vse bo šlo v beton, za slabo izveden projekt.

Zaradi vsega navedenega vabim vse zdravorazumske Slovence, da se skupaj upremo taki oholosti izvršne oblasti, ki nam sedaj z zakonom o Drugem tiru vsiljuje predrag, predvsem pa projekt, ki ni razvojno naravnan. Temu je potrebno odločno reči NE, saj je bil en TEŠ 6 dovolj oziroma je bil odločno preveč.

20 KOMENTARJI

 1. Dobro. Vendar kako izničiti trditve vlade, ki nagovarja ljudi da želi dobro Sloveniji z izgradnjo drugega tira.

  In da tisti, ki so proti njihovemu 2 tiru niso za 22. tir in za razvoj Slovenije.

  Pa še nekaj je pomembno:

  Na referendumu mora biti postavljeno pravilno vprašanje. Najverjetneje približno takšnole:

  Ali ste za to, da se izbere tista trasa 2. tira , ki je najceneješa….

  Zavajajoče ap bi bilo vprašanje?

  Ali ste za 2. tir ali ne?

  Takšno vprašanje je v prid vladi.

  • Spoštovani, vprašanje določi predsednik Državnega zbora.
   Vprašanje je postavljeno tako, kot se vi najbolj bojite:
   Ali ste za uveljavitev Zakona……?
   Odgovor je ZA ali PROTI.
   Ker je zakon koruptiven, določa izgradnjo po projektu, ki je določen s številko zapisno v gardbenem dovoljenjem in ker Luko Koper dodatno obremenjuje z 18 do 22 milijoni EUR na leto, ter daje 45 let koncesijsko pravico tujim sovlagateljem za upravljanje naše slovenske zemlje je praktično podpisana kapitulacija za primorsko regijo.
   Ni res, da zakon zagotavlja samofinaciranje, res je, da zakon prav potrjuje izgradnjo dvotirne proge za okoli 3 milijarde, ( Pazite cena po LEBNU ni določena), torej je po našem izračunu prava 3,0 milijarde. To pa pomeni dodatnih 2,2 milijarde iz državnega proračuna. Pri tem je lahko največ 160 do 240 milijonov iz EU. Res pa je, da EIB želi Sloveniji pomagati s kreditom, katerega skrbnik bo g. Rop sedaj, ko mu poteče mandat. Zato je glasovanje PROTI v bistvu glasovanje proti koruptivni oblasti, ki nam z neresnicami zaustavlja razvoj s floskulami, da gremo nazaj v 18 stoletje. Kdor trdi, da gremo v 18 stoletje, potem ne ve da je bil v 18 stoletju izumljen parni stroj, ki je kasneje postal temelj izvora energije za lokomotive v 18 stoletju. Vidite niti zgodovine ne poznajo pa nam solijo pamet.
   Zato je glasovanje PROTI tudi glasovanje PROTI skorumpirani oblasti, izvajanje koruptivnosti pa potrjujejo ocene iz Evrope, to niso samo naše Slovenske!!!

  • Zahteva za razpis referenduma vsebuje referendumsko vprašanje. Vlagatelj zahteve ga oblikuje, skladno z izrecnim navodilom zakona (ZRLI, člen 16.c), takole:
   “Ali ste za to, da se uveljavi zakon … (navesti naslov zakona), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne …?”

 2. Dr. Duhovnik, hvala za pogumen članek v obrambo zdrave pameti!

  Redek, odločno preredek je dandanes tak pogum, sploh med akademiki, čeprav nas oblastniki kar naprej zasipajo s pravljicami o “človekovih pravicah”. Če je prepovedana zdrava pamet, nobene pravice ne pomagajo prav nič.
  Upajmo pa, da bo zdrava pamet enkrat le začela delovati tudi v že desetletja z lažjo in prevaro oskrunjeni deželici pod Alpami.
  In da se bo izrazila na referendumu z glasom proti nasilju laži in oholosti oblasti ter lutkarjev iz ozadja.

 3. “Ali res ni mogoče razumnike različnih ideoloških prepričanj povezati skupaj…?”

  Povezati pravične in lopove? Samo s prisilo, prisilo in PRISILO!

 4. Ni mi jasno, kako je mogoče, da je stroka ideološka.

  Ko se upoštevajo strokovna oziroma znanstvena pravila ni mogoče trditi, da je ena in ena je tri.

  Torej gre za laži in prikrivanje resnice.

  Vendar kako na razumljiv in prepričljiv način to dopovedati glasovalcem na referendumu, da ne bodo bolj verjeli trditvam vlade?!

  • Morda je pomembno navesti, da je bila obravnavana proga projektirana po zgrešenem izhodišču, da mora zagotoviti vozno hitrost 160 km/h, čeprav na svetu v glavnem ni tovornega vlaka, ki bi vozil hitreje od 100 km/h.

   Drugo, kar je pomembno, je stanje ostalega železniškega sistema, ki je prav tako na meji zmogljivosti kot proga Koper-Divača. Brez celovitega programa posodobitve celotnega slovenskega železniškega omrežja, podprtega s terminskim planom in v parlamentu potrjeno finančno konstrukcijo (vredno kakšnih 8 mrd € ali morda še več), gradnja samo tega odseka nima pravega smisla. V primeru, če tega programa ni, bo tovor prek Ljubljane do Dunaja še vedno potoval 2- do 3-krat dlje kot po alternativni trasi Trst-Pontebba-Beljak-Gadec-Dunaj, ki je v gradnji, četudi bo zgrajen drugi tir.

   Po mojem mnenju je torej glava težava vladnega predloga: projekt, projektiran po napačnih izhodiščih in parcialni, neceloviti pristop k rešitvi težave. Po eni strani bi gradili več kot potrebujemo, po drugi strani samo s tem projektom sploh ne rešimo težave.

   • Predpostavke so popolnoma napačne, ker je to samo priključek na traso Barcelona – Kijev. V Divači mora biti kompozicija pripravljena na transport do Graza in Budimpešte.
    Primer, železniški tir za MAGNO bi po tej neumni tahniški specifikaciji morali graditi za 160 km/h in 2000 ton nosilnosti, da se lahko nato vlak odpelje do Graza. Vidite, v tem je napačno predstavljena projektna naloga.
    !60 km/h v zavoju 600 m ni mogoče izpeljati pa četudi je to potniški vlak.
    Transportna logistika je pogoj za določanje projektne naloge.
    Na fakulteti za strojništvo sem zato organiziral za slovenske projektante predavatelja iz Kitajske Univerze, ki ima pooblastilo za razvoj hitrega vlaka na Kitajskem.
    Da bodo vsaj približno vedeli kaj pomeni logistika transporta v železniškem prometu. To ni betonski prag in drobljenec frakcije med 25 do 45 mm.

    Hvala za iskriv komentar.

 5. Očitno je več odločilnih argumentov, ki vplivajo na to, kateremu bodo ljudje verjeli: tistim:

  – ki so za vladno varianto izgradnje tira
  – ali tisti, ki os za civilno izgradnjo tira.

  Podobno bi moralo biti referendumsko vprašanje.

  Naj navržem nekaj argumentov:

  – zdrava življenjska logika
  – dosedanje prometne železniške izkušnje
  – hitra železniška povezava z uporabniki luke Koper v Evropi: Avstrija, Madžarska, Nemčija, Slovaška, Češka, Poljska
  – sovlaganje teh stabilnih uporabnikov v našo železniško omrežje, da lahko računamo na njihovo dolgotrajno navezavo na luko Koper
  – gospodarna cena izgradnje 2. tira in vseh ostalih železniških investicij
  – nekoruptivnost investicij
  – varstvo okolja in prijazna investicija do prebivalstva
  – sodobne investicijske rešitve…

 6. Vendar vse to je potrebno prepričljivo in razumljivo povedati v nekaj besedah, da bodo ljudje razumeli in verjeli.

 7. Pravilno, nezavajajoče referendumsko vprašanje, je odločilno ali bo referendum nezavajajoč, torej resnicoljuben in pravičen!

 8. Varuh te resnicoljubnosti in pravičnosti pa je in mora biti poleg slovenskega parlamenta Ustavno sodišče Slovenije!

 9. Skratka, ne sme izpasti, da so tisti ki glasujejo proti vladnem predlogu oziroma rešitvi izgradnje 2. tira, proti izgradnje 2. tira nasploh.

  Ne, tisti, ki bodo glasovali proti vladnemu predlogu, podpirajo predlog izgradnje 2. tira, ki ga je predložila civilna iniciativa.

  V tem smislu mora biti postavljeno referendumsko vprašanje, sicer bo šlo za zavajanje glasovalcev.

  Torej:

  – ali ste za vladno varianto izgradnje 2. tira?

  – ali za varianto izgradnje 2. tira, ki ga je predložila civilna iniciativa?

 10. Ljudje na terenu pravijo:

  Zmedeni smo, kako naj glasujemo proti 2. tiru, ko pa smo zanj. Res pa je, da nismo za vladno potratno rešitev.

 11. Lahko smo tudi proti 2. tiru sploh in rešitvi Koper Trst. Slovenija pa naj razmisli povezavi Trst Ljubljana, na kordorju Benetke Dunaj.

 12. Ne, gospod Duhovnik. Razumnikov različnih ideoloških prepričanj nikakor ni mogoče združiti za noben visoki cilj. Levi ideološki prepričanci izhajajo iz Laži. Oni ne morejo delovati drugače kot delujejo, še najmanj združevalno. K tej delitvi prispevati tudi sami, s tem, da tako očitno stvar ne vidite. Meni je očitno, da je namerno ne vidite, saj ne prepoznate (prav tako namerno) edih političnih sil, ki bi lahko Slovenijo izvlekli iz moralne greznice. Problem Slovenije je povsem potvorjen moralno-etični vrednostni sistem. Dokler si tega ne boste priznali, bo vsa vaša nervoza zaman.

Comments are closed.