Ali lahko homoseksualci pridejo v nebesa?

89
Vir: boredpanda.com
Vir: boredpanda.com

Pred časom smo lahko v spletnem časopisu Catholic Exchange prebrali prispevek o katoliškem duhovniku Michaelu Rodriguezu z El Pasa, ki je v kolumni z naslovom “Vsak katoličan mora nasprotovati določenim stvarem” postavil tezo, da ima “vsak katoličan, zavoljo iskrenosti do dobrote in resnice absolutno dolžnost, da nasprotuje (1) umoru nerojenih otrok in (2) vsakemu in vsem vladnim poskusom legaliziranja homoseksualnih skupnosti. ”

Med drugim je zapisal: »Pozivam vse zveste katoličane, da izkazujejo homoseksualcem ljubezen, razumevanje in spoštovanje«. Hkrati je označil homoseksualnost in splav kot resnično moralno zlo. »Hkrati pa nikoli ne pozabimo, da pristna ljubezen zahteva, da iščemo predvsem odrešitev duš. Homoseksualna dejanja vodijo k pogubi duš«, je še zapisal.

Javno razmišljanje omenjenega duhovnika je dobro izhodišče za razpravo o tem, kakšen je pravi odnos kristjanov do pojava homoseksualnosti in kakšna bi morala biti vloga države pri urejanju tega vprašanja.

Tema vedno znova odpira številne javne polemike, zgražanja, obtoževanja z obeh strani. V Sloveniji (pa najbrž tudi drugod) je pravzaprav konflikt, kadar razpravljamo o tej temi, neizbežen.

Tema je še toliko bolj aktualna v Sloveniji saj je v razpravi predlog Družinskega zakonika, ki na novo definira pojem družine.

Kadar govorimo o odnosu kristjanov do pojava homoseksualnosti, je po mojem mnenju potrebno poudariti prav to. Gre za odnos do ravnanja in ne odnos do ljudi. Vsak pravi kristjan priznava vsakemu človeku pravico do osebnega dostojanstva in predvsem do svobodne izbire.

Problem nastane, ko država prekorači svojo osnovno poslanstvo in poseže v intimni prostor človeka. To, da predstavniki homoseksualcev zase zahtevajo pravice in privilegije, je seveda njihova naravna pravica. Ko pa to nenadoma postane zakonska materija, je vrag odnesel šalo. Težko sprejmem razlago, da je spolna usmerjenost »per se« kategorija, ki nase lepi socialno, pokojninsko, ekonomsko in druge zaščite. Po nobeni zdravorazumski logiki se te pravice ne morejo vezati na določeno spolno prakso, ampak na človeka kot takega, ne glede na njegovo spolno orientacijo. To kako on prakticira spolnost (če gre za obojestransko naklonjenost), državo pač ne briga, kot tudi ne ostale člane skupnosti. Lahko nasprotujemo dejanju, lahko smo za, nimamo pa pravice komurkoli odvzeti to svobodno izbiro. Legitimno vprašanje je: ali homoseksualci kot ljudje nimajo zagotovljenih temeljnih človekovih pravic? Ali jim kdo prepoveduje partnerstvo z istospolnim partnerjem?

Krščanska vera pojmuje  seksualni odnos z istospolnim partnerjem kot moralno zavržno dejanje, kot greh, ki (tako kot ostali grehi) oddaljujejo posameznika od Boga in zveličanja. To je dejstvo. Lahko se nekdo s tem strinja, sprejema, ali pa to zavrača oz. nasprotuje. To je percepcija, izhodišče kristjanov. To je krščanska vera. To moramo povedati jasno in glasno. Zato je nerazumno od kristjanov pričakovati, da bodo svoj odnos do tega vprašanja spremenili. Zdi se, kot da smo kristjani postavljeni v »lose-lose« situacijo.

Če ne odobravamo, oz. če nasprotujemo homoseksualni skupnosti, smo označeni za homofobe, nestrpneže… Če pa spremenimo mnenje in to zvezo in spolno prakso odobravamo, pa smo nenačelni. Nasprotujemo principom lastne vere. Isti ljudje, ki nam očitajo, da smo nestrpni, homofobni in podobno, nam bi lahko, po tem če bi spremenili odnos do pojava, očitali nenačelnost in oportunizem.

Prava vera je tudi to, da se veselimo vsakega človeka, ki je na poti v zveličanje. Da se grešnik spreobrne, ne da gre v pogubo. Kako naj potem zavoljo ‘tolerantnosti’ komurkoli želimo oddaljitev od tega ultimativnega cilja?

Če pomeni napredek družbe to, da se s časom spremeni percepcija ljudi do najbolj temeljnih elementov družbe (kot družina vsekakor je), potem tega napredka ne želim. Država nima pravice, da s prisilnimi metodami pravzaprav vsiljuje družbi, da na simbolni in konkretni ravni enači istospolno partnerstvo s heteroseksualno. Država je jasno nakazala, da želi s tem ukrepom družbo prisiliti, da bo prej ali slej sprejela tovrstno razlago kot normo, kot normalno, naravno stanje, morda celo kot zaželeno?

Seveda se postavlja legitimno vprašanje, ali homoseksualci nimajo pravice do ljubezni kakor jo imajo heteroseksualci? Ali jim kristjani potemtakem tega ne privoščimo?

Ne bom se spuščal v vzroke za razvoj homoseksualnega nagnjenja pri posamezniku. Zato vsekakor nisem kompetenten. In nedvomno je to za njih huda življenjska preizkušnja, ki si jo ostali ne moremo v resnici niti predstavljati. Vendar tukaj ne gre za obsojanje posameznika. Prirojeno nagnjenje samo po sebi še ne pomeni greha.

Seveda privoščimo homoseksualcu ljubezen, še bolj kot to, mu želimo zveličanje in ultimativno srečo. Zato je naša moralna dolžnost, da opozorimo na to, katera pot, po našem mnenju, vodi do tja in ne obratno.

89 KOMENTARJI

 1. ” Legitimno vprašanje je: ali homoseksualci kot ljudje nimajo zagotovljenih temeljnih človekovih pravic? Ali jim kdo prepoveduje partnerstvo z istospolnim partnerjem?”

  Ustava RS:
  14. člen
  (enakost pred zakonom)

  V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
  Vsi so pred zakonom enaki.
  ………

  Pred zakonom OČITNO nismo vsi enaki! Enim je na voljo sklenitev zakonske zveze z vsemi pravicami, dolžnostmi in zaščito, ki iz tega gre, drugim ne…. ker je njihov partner NAPAČNEGA spola. Diskriminacija po spolu pa je diskriminacija non plus ultra.

  “Država pa nima pravice, da s prisilnimi metodami pravzaprav vsiljuje družbi, da na simbolni in konkretni ravni enači istospolno partnerstvo s heteroseksualno. ”

  Država nima pravice DISKRIMINIRATI med enakopravnimi državljani.

  “Država je jasno nakazala, da s tem ukrepom želi družbo prisiliti, da bo prej ali slej sprejela tovrstno razlago kot normo, kot normalno, naravno stanje, morda celo kot zaželeno?”

  Kar je, mimogrede, ZNANSTVENO DEJSTVO.

  “Zato je naša moralna dolžnost, da opozorimo na to katera pot po našem mnenju vodi do tja in ne obratno.”

  verski fanatiki, kot je avtor tega zapisa, ste šli prek OPOZARJANJA, ampak si aktivno prizadevate, da PREK ZAKONODAJE urejate in omejujete tudi življenja tistih, ki se na vaše budalaštine požvižgajo.

  in to je BISTVENA razlika med zagovorniki in nasprotniki družinskega zakonika: eni dopuščajo ljudem, da živijo tako kot sami hočejo (seveda brez diskriminacije s strani države), drugi bi vsem ostalim radi zakonodajno zacementirali PRAVO in EDINO pot.

  kakšna domišljavost!

 2. In, mimogrede, kateri privilegij zahtevajo homoseksualci?

  “To, da predstavniki homoseksualcev zahtevajo zase pravice in privilegije je seveda njihova naravna pravica.”

  Enakopravnost je nenadoma privilegij?

  Ali pa sem morda kaj zgrešil, in zahtevajo morda dodatek k plači? Boljše sedeže na avtobusih? Brezplačne počitnice?

  Kaj zahtevajo, kar drugim ni dano avtomatsko?

 3. In ta primer “krščanske ljubezni” je za KOZLAT

  “In nedvomno je to za njih huda življenjska preizkušnja, ki si jo ostali ne moremo v resnici niti predstavljati.”

  “Hkrati je označil homoseksualnost in splav kot resnično moralno zlo”

 4. Si sploh predstavljate, kakšno gorje in trpljenje povzročate s takimi izjavami? Se ne čutite niti malo odgovorne, da recimo istospolno usmerjeni mladi od 5 do 9 krat bolj pogosto naredijo samomor zaradi okolice, ki jih zavrača? Ki zavrača tisto, kar so? Ki pravi, da je njihova ljubezen “moralno zlo”?

  Vas ni sram ob tem trpinčenju, mrcvarjenju in psihološkem uničevanju soljudi zaradi tega ker so taki, kot so?

  Vas ne sili na bruhanje ob vsaki novi zgodbi, ko najstnik naredi samomor, ker so se ga njegovi versko navdahnjeni starši odrekli? ga vrgli na cesto? Ga podvrgli torturi “reparative terapije”?

  Kristjanom ni nič nerodno, ker je velika večina najstniških brezdomcev istospolno usmerjena?

  Si sploh lahko predstavljate psihološko škodo, ki jo povzročate s tem, ko trobentate, da je določena ljubezen grešna, sramotna, nemoralna…?

  Ne, vi imate boga in v njegovem imenu lahko počnete karkoli… tudi uničujete lastne otroke.

 5. Gejevski lobi je očitno postal zelo agresiven in flanca ene in iste floskule kar naprej.

  Ustavno sodišče, ki je razsojalo obstoječi zakon, je razveljavilo zgolj člen v zvezi z dedovanjem, ostalega ne.

  Tudi evropsko sodišče za človekove pravice ni dalo prav gejevskim aktivistom, ko so se pritožili žez zakonodajo svoje države – odločilo je, da je to v rokah zakonodaje posamezne države.

  In mimogrede. Ni znanstveno dokazano, da je homoseksualnost normalna. Homoseksualnost je anomalija – normalna je heteroseksualnost.

  Dokaz, da pa se gejevskim aktivistom ne gre za enakopravnost in podobno, ampak le za svoje privilegije, pa dokazuje, da predlog družinskega zakona ne omogoča več partnerjev. Torej so muslimani in mormoni in še kdo, ki si želi več kot enega partnerja, diskriminirani.

 6. Uporabljajo pa tipične manipulatorske metode.

  – Obtožijo te nestrpnosti, govorijo o diskriminaciji, ki je ni
  – Potem pa ti poskušajo podtakniti krivdo zato, da naredijo več samomorov. Treba je povedati, da imajo tudi v strpnih družbah, kot je npr. Nizozemska, homoseksualci skoraj enake težave kot pri nas. Torej ni nestrpnost tista, ki je kriva, ker nestrpnosti praktično ni.

  In istočasno govori o torturi reparative terapije, ne, da bi vedel sploh, kaj to je.

 7. Pa še to je treba povedati. Nasilno forsiranje zakona o porokah in posvojitvah homoseksualcev ne bo nič prispevalo k večji strpnosti. Kvečjemu bo to še dodatno podpihovalo nestrpnost.

  A ni čudno, da se je ravno pod to vlado nestrpnost do homoseksualcev povečala?

 8. Priporočam najnovejšo številko revije Vzgoja! Temeljito so preštudirali to vprašanje z vseh zornih kotov.

  Samo beseda glede diskriminacije. Seveda sem proti, da bi koga omejevali in mu oteževali življenje samo zato, ker se je rodila kot ženska ali ker pripada neki drugi skupini ljudi kot jaz. Ampak pri družinskem zakoniku sploh ne gre za to. Sklenitev zakonske zveze in osnovanje družine ni samo pravica, ampak tudi privilegij, ki je usmerjen k dobrobiti otrok. Zveza dveh moških ali dveh žensk, ki po naravi stvari ne more imeti otrok, ne more zahtevati zase teh privilegijev.

  Nimam težav, sprejeti dejstvo, da je večina homoseksualnih oseb normalnih in poštenih. Isto lahko rečem za večino heteroseksualnih oseb. Ne morem pa sprejeti argumenta, da je za otroka ENAKO dobro, če živi v istospolni ali različnospolni zakonski zvezi.

  Geji, ki se delajo, kot da te razlike ni, delajo veliko škodo ne le otrokom, ki bi jih potencialno dobili v rejništvo ali posvojitev, ampak samim sebi.

 9. “Sklenitev zakonske zveze in osnovanje družine ni samo pravica, ampak tudi privilegij, ki je usmerjen k dobrobiti otrok. Zveza dveh moških ali dveh žensk, ki po naravi stvari ne more imeti otrok, ne more zahtevati zase teh privilegijev.”

  Privilegij? Težko bo šlo to skozi v demokraciji, kjer so državljani pač enakopravni in so privilegiji “malo čudna” zadeva.

  Še enkrat: zakonska zveza se ne pogojuje s sposobnostjo ali željo po otrocih – niti pri heteroseksualnih parih. Funkcij zakonske zvez je več, niso samo otroci, in nihče nima pravice z zakonodajo drugim vsiljevati, kaj jim naj ta institut, ki je namenjen njihovim najbolj privatnim zadevam, pomeni. Ne glede na to jih mora država obravnavati enakopravno.

  Nobena skupina nima pravice do monopola na tem področju in podeljevanja ali odvzemanja privilegijev DRUGIM.

  Sicer pa istospolno usmerjeni pari niso neplodni, imajo otroke, v ne ta majhnem številu in vsiljevanje lastne definicije zakonske skupnosti na druge pomeni le, da so ti otroci brez številnih pravic in zaščit, ki grejo drugim avtomatsko.

  “Ne morem pa sprejeti argumenta, da je za otroka ENAKO dobro, če živi v istospolni ali različnospolni zakonski zvezi.”

  To je pa potem tvoj problem, ker je to argument vseh relevantnih znanstvenikov, ki se s s tem področjem izrecno ukvarjajo, in vseh raziskav, ki so vsaj malo kredibilne, ter ki ne mešajo znanstvenih dognanj z verskimi dogmami.

  “Društvo katoliških pedagogov?” Yeah, čista znanost, verjamem. Ker društvo katoliških pedagogov je verjetno zelo pripravljeno z znanostjo spodkopavati križarsko vojno RKC proti gejem. In potem svizec zavije čokolado… oziroma zemlja je ploščata, spet.

 10. “Rarely is there as much consensus in any area of social science as in the case of gay parenting, which is why the American Academy of Pediatrics and all of the major professional organizations with expertise in child welfare have issued reports and resolutions in support of gay and lesbian parental rights”.[34] These organizations include the American Academy of Pediatrics,[31] the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,[35] the American Psychiatric Association,[36] the American Psychological Association [37], the American Psychoanalytic Association [38], the National Association of Social Workers,[25] the Child Welfare League of America,[39] the North American Council on Adoptable Children,[40] and Canadian Psychological Association.”

  http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_parenting

 11. Bah pravi:
  “To je pa potem tvoj problem, ker je to argument vseh relevantnih znanstvenikov, ki se s s tem področjem izrecno ukvarjajo, in vseh raziskav, ki so vsaj malo kredibilne, ter ki ne mešajo znanstvenih dognanj z verskimi dogmami.”

  Ne vem, v kako globoke akademske vode ste se podali. Moja izkušnja je, da v nobeni stvari niso VSI znanstveniki enakega mnenja. Ali morda za kredibilne štejete le tiste, ki podpirajo vaše teze, ostalih pa ne? Z Wikipedijo ne mislim argumentirati, ker ni zanesljiv vir. Tja gor lahko vsakdo napiše, kar hoče.

  Revijo Vzgoja ste kar počez diskvalificirali, ne da bi jo prebrali. Preprosto zato, ker jo izdaja Društvo katoliških pedagogov? In vi bi nas učili korektnosti ter strpnosti?

 12. Bah, nikar ne ponavljaj laži, ki jih ponavljajo gejevski aktivisti.

  Večina relevantnih raziskav dokazuje, da otrok potrebuje tako očeta – moškega kot mamo – žensko, za dober razvoj. Gejevski aktivisti pa se trudite diskreditirati vse, kar ne daje takih rezultatov, kot si jih želite.

  Ko sem pred časom na InfoTV gledal soočenje zagovornikov in nasprotnikov tega zakonika, so rekli, da je relevantna ena sama raziskava iz Nemčije, ki daje rezultate, kot jih gejevski aktivisti želijo. Toliko o verodostojnosti.

  In ne flancaj o konsenzih – ker vem predvsem za hud politični pritisk s strani zelo močnega gejevskega lobija.

  Kar pa se tiče primerov, ko so po naravni poti dobili otroka in se potem zaljubili v osebo istega spola, se da rešiti tudi posebej samo za te primere. Nobenega razloga pa ni, da bi homoseksualcem omogočali posvojitve, da bodo odžirali otroke heteroseksualcem.

 13. “Večina relevantnih raziskav dokazuje, da otrok potrebuje tako očeta”

  niti ena.

  “so rekli, da je relevantna ena sama raziskava iz Nemčije, ki daje rezultate, kot jih gejevski aktivisti želijo.”

  ne. v približno 30 letih raziskovanja tega pojava niti ena znanstveno utemeljena raziskava ni našla nobenega razloga, zakaj istospolni pari naj ne bi bili primerni starši. niti ena.

  Trobentanje o lobijih je le izraz kongnitivne disonance – ko znanost pravi eno, predsodki pa drugo, eni konflikt razrešijo na najlažji način – s trobentanjem o vsemogočnih lobijih. poceni.

  “Nobenega razloga pa ni, da bi homoseksualcem omogočali posvojitve, da bodo odžirali otroke heteroseksualcem.”

  LOL nihče ne odžira komu otroke, saj istospolni pari niso neplodni, nikogar se v nič ne prisiljuje in nihče ne “krade” otrok.

 14. “Ne vem, v kako globoke akademske vode ste se podali. Moja izkušnja je, da v nobeni stvari niso VSI znanstveniki enakega mnenja. Ali morda za kredibilne štejete le tiste, ki podpirajo vaše teze, ostalih pa ne? Z Wikipedijo ne mislim argumentirati, ker ni zanesljiv vir. Tja gor lahko vsakdo napiše, kar hoče.”

  V nobeni stvari 100% znanstvenikov ni popolnoma istega mnenja, drži, hkrati pa še kako drži, da če recimo American Psychiatric Association reče nekaj v smislu, da po pregledu več desetletij raziskav, objavljenih v relevantnih znanstvenih publikacijah, ni mogoče najti nobenega utemeljenega razloga, zakaj istospolni pari naj ne bi bili primerni starši in izda na to temo celo več resolucij, v katerih izrecno podpre istospolno starševstvo, bližje konsenza v znanosti pač ni mogoče priti.

  nasprotna stran? jah, pri teh, ki se s tem ne strinjajo, je pravzaprav nemogoče najti objave v ustrezno rangiranih, peer-reviewed znanstvenih publikacijah. Imamo cirkusante tipa vodeb in razne religiozne inštitute.

  “Revijo Vzgoja ste kar počez diskvalificirali, ne da bi jo prebrali. Preprosto zato, ker jo izdaja Društvo katoliških pedagogov? In vi bi nas učili korektnosti ter strpnosti?”

  Se oproščam, ampak za revijo, ki pri mejlu uporablja rkc.is, si težko predstavljam, da bi v imenu znanstvene resnice spodkopavala cerkveno gonjo proti gejem. Bom verjel, ko bom videl… Glede na to, da v svetu revije sedijo modeli, kot je Požarnik, eden največjih homofobov na slovenskem, so moji zadržki še večji.

 15. “Z Wikipedijo ne mislim argumentirati, ker ni zanesljiv vir. Tja gor lahko vsakdo napiše, kar hoče.”

  gre za citat iz T

 16. Bah, s takimi neumnostmi dokazuješ, da lažeš.

  Konsnez med psihologi je kvečjemu, da otrok potrebuje očeta in mamo.

  In če misliš, da boš z veliko uporabo tujk izpadel pametnejši, se motiš. S tem izpadeš kvečjemu en blefer, ki svoje neznanje zakamuflira s tujkami. Dejstvo je, da je gejevski lobi močan in tudi precej finančno podkrepljen.

  Seveda boste odžirali otroke. Vpisali se boste na listo in namesto, da bi otroka lahko posvojil heteroseksualni par, ga boste geji.

 17. Treba je še povedati, da ameriška psihiatrična organizacija v ZDA ni edina organizacija, obstaja tudi ameriška psihološka organizacija, potem organizacija psihoterapevtov, pa še kopica drugih.

  Zato zgolj mnenje ene same organizacije še zdaleč ni konsenz.

  In še to je treba povedati, da ni šlo za desetletja raziskav, ampak za politično odločitev. To dokazuje tudi, da nekateri psihologi takrat, ko ni debata o homoseksualcih, vedno poudarjajo pomen obeh staršev, ko pa je o tem, pa naenkrat postane vseeno.

  In ko človek dvakratnega magistra ožigosa za cirkusanta – in to samo zaradi mnenja o homoseksualcih, diskreditira sebe.

  Verodostojne raziskave so pokazale, da imajo tisti, ki so odraščali v homoseksualnih družinah, težave v odraslosti.
  Ker rezultati niso tebi všeč, jih ne priznavaš.

 18. “Revijo Vzgoja ste kar počez diskvalificirali, ne da bi jo prebrali. Preprosto zato, ker jo izdaja Društvo katoliških pedagogov? In vi bi nas učili korektnosti ter strpnosti?”

  Je recenzirana?

 19. @franci

  sicer se kaj dosti s tabo ne mislim ukvarjati, ker pri nekom, ki ga preganjajo lobiji, to ni ravno smiselno, a tale bedarija je preprosto preveč vabljiva, da bi jo spustil.

  “Treba je še povedati, da ameriška psihiatrična organizacija v ZDA ni edina organizacija, obstaja tudi ameriška psihološka organizacija, potem organizacija psihoterapevtov, pa še kopica drugih.
  Zato zgolj mnenje ene same organizacije še zdaleč ni konsenz.”

  in istospolno starševstvo huh joj izrecno podpirajo ameriško združenje psihologov, pa psihoanalitikov, pa socialnih delavcev, pa otroških psihiatrov, pa …. nič ne bo narobe, če rečemo, da kar vse relevantne krovne organizacije

  nič novega (sem že objavil tukaj, a očitno nekdo ne zna angleško).

 20. “Revijo Vzgoja ste kar počez diskvalificirali, ne da bi jo prebrali. Preprosto zato, ker jo izdaja Društvo katoliških pedagogov? In vi bi nas učili korektnosti ter strpnosti?”

  Je recenzirana?

  Zakaj je najprej ne preberete? Potem bi si na temle forumu prihranili kakšne jalove duele.

 21. zato ker je revija, ki ni peer-reviewed in uvrščena v indekse, na približno enaki ali še slabši ravni kot wikipedia, ki je bila tukaj kritizirana. Ne izpolnjuje niti temeljnih pogojev znanstvene publikacije, objavlja neobvezna mnenja brez znanstvene vrednosti.

 22. “Glede na to, da v svetu revije sedijo modeli, kot je Požarnik, eden največjih homofobov na slovenskem, so moji zadržki še večji.”

  Večkrat sme zasledil, da se omenjeni Požarnik pojavlja kot avtoriteta na tem področju.

  Kratek pregled njegove bibliografije pa pokaže:

  število znanstvenih člankov v revijah primarne baze (WoS) = 0
  število znanstvenih člankov v revijah sekundarnih baz = 0

 23. @rx170 in se “spretno” izognil navedbi virov od katerih je pobral te modrosti 😉

  da pa trditev “nadalje, da je v istospolnih zakonih praviloma več nasilja” to slutiti; verjetno iz n-krat diskretirane “interpretacije” neke raziskave s strani novinarke Družine, ki jo katoliška desnica še kar ponavlja, čeprav je sama avtorica raziskave dejala, da je tako branje izsledkov čista manipulacija.

  eh…

 24. “Večkrat sme zasledil, da se omenjeni Požarnik pojavlja kot avtoriteta na tem področju.”

  isto je z vodebom.

  diploma na fakulteti za šport, podiplomc na filofaksu, število znanstvenih člankov na tem področju: 0, nič, nada, zero, ništa

 25. S temi je raiskavami je itak križ, že zato ker niti nimamo definiranih kriterijev, kaj bi naj neko optimalno okolje za vzgojo otroka sploh bilo. Da vzorčenja in metodoloških težav niti ne omenjamo. Navedeni avtorji arbitrarno za to postavijo heteroseksualno družino vendar brez nekih prepričljivih empiričnih dokazov. Nadalje se v debatah izkaže, da jih večina sploh ne razume pojma optimalnost, niti ni imela kakšnega resnega stika z empiričnim raziskovanjem…z

 26. Sam sem se nekaj časa zabaval s preverjanjem izsledkov sicer povsem relevantnih in dostojnih raziskav, ki jih je na to temo v javnost plasirala RKC prek izpostav ala 24kul.si.

  Nisem našel niti enega primera, ko ne bi preverba odkrila čisto manipulacijo izvornih ugotovitev. Bilo je že prav smešno; napol citirani stavki in odstavki (ker drugi del ni podpiral trditev – iz trganja iz konteksta so naredili umetnost), izmišljanje ugotovitev (ki jih v originalni raziskavi ni bilo mogoče najti niti pod razno), kreativna statistika (tega je bilo još pa još) in sklicevanje na čiste šarlatane brez vsakih znanstvenih referenc ter na ljudi, ki so jih zaradi nestrokovnosti in vprašljive etike vrgli iz strokovnih združenj (na tone).

 27. Bah, kako tipično. Ko te pritisnem ob zid z argumenti, se pa kujaš, da se z mano ne misliš ukvarjati, ker…

  Ne. Ni res, da homoseksualno starševstvo podpirajo vsi, ki jih naštevaš. To je velika laž. Celo obratno je. Temu starševstvu nasprotuje večina psihoterapevtov in ogromno psihologov. Temu nasprotuje večina članov relevantnih krovnih organizacij.

  Seveda boš pa ti za relevantne označil samo tiste, ki ti pašejo.

 28. In kako se trudijo diskreditirati dejstva, ki jim niso všeč.

  Torej dejstvo, da je več nasilja v homoseksualnih zvezah, jim ni všeč in potem očitajo, da je navajanje tega dejstva manipulacija.

  Pa manipulacija je navajanje dejstva, da povprečna homoseksualna zveza traja 1,5 leta. In da praktično nobena ne zdrži 20 let.

  Že druga točka je dovolj, da se ne omogoči homoseksualnih posvojitev.

 29. Pa še pri teh raziskavah. Vi gejevski aktivisti ste tisti, ki poskušate vse skupaj relativizirati.

  Primerjave so vedno narejene s primerjavo s heteroseksualnimi družinami.

  Ne vem pa, zakaj je napisanih toliko knjig o pomenu vloge obeh staršev, če je pa vseeno, kakšne starše ima?

  Da ne govorimo, kako se bah trudi manipulirati in diskreditirati stran, ki objektivno predstavi probleme homoseksualnih posvojitev in podobnega.

  Vse je manipulacija, trganje iz konteksta – nihče pa ne zna potem navesti celotnega konteksta, ker zadeva jasno – ni iztrgana iz konteksta.

  Isto velja za neka združenja, od kjer naj bi znanstveniki leteli. Poznam primere, ko so leteli iz teh združenj ravno zaradi nestrinjanja z gejevskim lobijem in ker njihove raziskave niso dale gejevskemu lobiju všečnih rezultatov.

  In kaj so povedali naši zagovoriniki družinskega zakonika? Relevantna je ena sama raziskava, ki so jo naredili v Nemčiji – in je dala take rezultate, ki so jih hoteli. Po njihovo so vse ostale nerelevantne.

 30. “Ni res, da homoseksualno starševstvo podpirajo vsi, ki jih naštevaš. To je velika laž. Celo obratno je.”

  čeprav menim, da si navadni interneni trol, se bom potrudil vsaj za druge.

  Starševstvo istospolnih parov IZRECNO podpirajo vsaj naslednje organizacije:

  American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
  American Academy of Family Physicians
  American Academy of Matrimonial Lawyers
  American Academy of Pediatrics
  American Anthropological Association
  American Bar Association
  American Medical Association
  American Psychiatric Association
  American Psychoanalytic Association
  American Psychological Association
  Child Welfare League of America
  National Association of Social Workers
  North American Council on Adoptable Children

  Vir: http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/parenting.aspx#

 31. bah –

  “in istospolno starševstvo huh joj izrecno podpirajo ameriško združenje psihologov, pa psihoanalitikov, pa socialnih delavcev, pa otroških psihiatrov, pa …. nič ne bo narobe, če rečemo, da kar vse relevantne krovne organizacije”

  Vi boste to hitreje našli kot jaz: Citat, v katerem omenjena združenja PODPIRAJO istospolno starševstvo. Zdi se mi čudno, da bi profesionalno združenje to storilo. Od profesionalnega združenja in akademika bi pričakoval, da se izraža podobno kot harvardski zdravnik, ki so ga vprašali, ali je res odkril zdravilo proti raku: Če ste miš in imate kožnega raka v zgodnjem stadiju, vam bom verjetno uspel zmanjšati tumor.

  Zato me res zanima, kaj točno so rekla ta združenja. Profesionalci vedo, da niso bogovi in so zelo previdni. Še toliko bolj pri tako resnih zadevah, kot je razvoj in sreča človeškega bitja.

 32. Prebral sem prve tri. Nihče ne trdi, da je za otroka dobro, da zraste v istospolni starševski zvezi. Še bolj pomembno: nihče ne zagovarja, naj država daje otroke v rejništvo ali posvojitev gejevskim parom.

  AACAP pravi tisto, kar bi človek od pametne profesionalne organizacije pričakoval:

  – Treba je gledati na dobrobit otroka

  – Ni evidence za to, da bi geji bili slabši starši zato, ker so usmerjeni k istemu spolu.

  Nič ne govorijo o tem, da so gejevske zveze enako dobre ali boljše od heteroseksualnih zvez, z vidika psihološkega razvoja otroka in mladostnika.

  Ne drži, da vse te organizacije podpirajo tisto, kar v našem Državnem zboru zahtevajo gejevski aktivisti. To je zavajanje. Podobno zavajanje si žal privoščijo celo ministri in poslanci.

 33. Bah, tvoje naštevanje raznih majhnih organizacij, ne spremeni bistva, da je večina psihologov proti, še posebej pa so proti psihoterapevti.

  In kot je povedal plah – nihče izrecno ne podpira tega, le trdijo, da še ni trdnih dokazov, ki bi to zanikali. To je bistvena razlika.

  In tudi naši zagrizeni zagovorniki govorijo o eni in edini raziskavi, ki je njim v prid. Vemo pa, da to ni dovolj.

  Pa še ena pomembna stvar tukaj. Evropsko sodišče je razsodilo, da homoseksualne posvojitve niso človekova pravica in o tem odloča vsaka država posebej.

 34. @ plah

  sorry, ampak potem lahko sklepam le, da nekdo ne zna angleško.

  The AACAP opposes ANY DISCRIMINATION based on sexual orientation against individuals in regard to their rights as custodial or adoptive parents as adopted by Council.

  bolj jasno povedati, da AACAP nasprotuje KAKRŠNEMU KOLI razlikovanju na temelju spolne usmerjenosti pač ni mogoče.

  “Nič ne govorijo o tem, da so gejevske zveze enako dobre ali boljše od heteroseksualnih zvez, z vidika psihološkega razvoja otroka in mladostnika.”

  a) to so povzetki (že precej stari – to stališče je iz leta 1999)
  b) AACAP to še kako pravi:

  Current research shows that children with gay and lesbian parents do not differ from children with heterosexual parents in their emotional development or in their relationships with peers and adults. It is the quality of the parent/child relationship and not the parent’s sexual orientation that has an effect on a child’s development. Contrary to popular belief, children of lesbian, gay, or transgender parents:

  Are not more likely to be gay than children with heterosexual parents.
  Are not more likely to be sexually abused.
  Do not show differences in whether they think of themselves as male or female (gender identity).
  Do not show differences in their male and female behaviors (gender role behavior).

  http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/children_with_lesbian_gay_bisexual_and_transgender_parents

  “Ne drži, da vse te organizacije podpirajo tisto, kar v našem Državnem zboru zahtevajo gejevski aktivisti”

  drži kot pribito.

 35. bah spet manipulira.

  To, da so proti diskriminaciji, še ne pomeni, da podpirajo homoseksualne posvojitve.

  Pa poglejmo, kako bah trga iz konteksta in manipulira:

  ***
  Although research shows that children with gay and lesbian parents are as well adjusted as children with heterosexual parents, they can face some additional challenges.
  ***

  Seveda nič ne povedo, kakšne težave imajo otroci, ko odrastejo. Odnosi z ljudmi, odnosi z nasprotnim spolom…

 36. bah –

  Ali so katero od organizacij naravnost vprašali: Ali podpirate, da se istospolne in različnospolne zveze obravnavajo kot enakovredne z vidika rejništva in posvojitve?

  V zgornjem citatu tega ni. Ogromna razlika je v trditvah:
  – Otroci homoseksualnih očetov in lezbičnih mater se ne razlikujejo od vrstnikov.
  – Otroci iz homoseksualnih zvez se ne razlikujejo od vrstnikov.
  da sploh ne omenjam

  – Homoseksualne zveze so enako dobro okolje za razvoj otrok kot heteroseksualne.

  Jaz verjamem, da je oče, ki ima homoseksualno nagnjenje, lahko enako dober oče kot nekdo drug. Ampak iz tega še zdaleč ne sledi, da je homoseksualna zveza ena dobro okolje za razvoj otroka in mladostnika.

 37. LOL, tole je že za monthy python

  “Ali podpirate, da se istospolne in različnospolne zveze obravnavajo kot enakovredne z vidika rejništva in posvojitve?”

  “The AACAP opposes ANY DISCRIMINATION based on sexual orientation against individuals in regard to their rights as custodial or adoptive parents as adopted by Council.”
  BERI: SMO PROTI VSAKEMU RAZLIKOVANJU NA PODLAGI SPOLNE USMERJENOSTI PRI POSVOJITVAH IN REJNIŠTVU. SPOLNA USMERJENOST NE SME BITI DEJAVNIK PRI ODLOČANJU, pika! ISTOSPOLNO USMERJENE PARE IN POSAMEZNIKE SE MORA PRI TEH VPRAŠANJIH OBRAVNAVATI POPOLNOMA ENAKO KOT HETEROSEKSUALNE.

  “Ogromna razlika je v trditvah:
  – Otroci homoseksualnih očetov in lezbičnih mater se ne razlikujejo od vrstnikov.
  – Otroci iz homoseksualnih zvez se ne razlikujejo od vrstnikov.”

  Mogoče je že razlika v trditvah, ampak ti dokumenti in raziskave se vedno nanašajo na otroke, ki ŽIVIJO V ISTOSPOLNIH DRUŽINAH. LGBT FAMILIES, PREKLETO NO! Predmet raziskovanja so otroci, ki živijo v LGBT družinah (eno ali dvostarševskih), ne pa situcije, ko je recimo fotr sicer gej, ampak lepo živi skupaj z ženo ali v celibatu.

  “Homoseksualne zveze so enako dobro okolje za razvoj otrok kot heteroseksualne.”

  TRDIJO TOČNO TO:
  – “Outcome studies of children RAISED BY PARENTS with a homosexual or bisexual orientation, when compared to heterosexual parents, show no greater degree of instability in the parental relationship or developmental dysfunction in children.
  – There is no basis on which to assume that a parent’s sexual orientation or gender identity will adversely affect the development of the child.
  – ….

 38. Hvala. Zaenkrat vzamem na znanje vaše zagotovilo glede lgbt družin, ker nimam časa, da bi šel brat raziskave. Opažam pa izraze “individuals” in podobno, ne “zveze” ali “družine”.

  Ostajam pri tezi, da je treba izhajati iz interesa otroka in ne posvojitelja ali rejnika. Za otroka pa je bolje, da zraste v okolju, ki odraža naravno urejenost. Za to je poskrbel Stvarnik. Ni vloga države, da bi na silo krojila naravni red. Zato sem proti, da država otroka brez staršev dala v rejo ali posvojitev dvema osebama istega spola in na ta način umetno ustvarila družino.

  Sploh pa je potrebno biti previden s “pravicami”, ki presegajo temeljni kodeks človekovih pravic do življenja, imetja, političnega združevanja in podobnih. Prihajamo v obdobje, ko bo vsaka skupina, ki je dovolj glasna ali močna, lahko uzakonila “svoje” pravice ter izstavila račun ostalim državljanom. Ko poslušam sedanjo LDS, se vprašam, koliko let bo minilo, predno bodo zahtevali pozitivno diskriminacijo za gejevske pare pri posvojitvi otrok in podobne reči.

  Hvala.

 39. “ker NIMAM ČASA(?!?!?!?!), da bi šel brat raziskave.”
  A (?!?!?!?!)”Ostajam pri tezi, da je treba izhajati iz interesa otroka in ne posvojitelja ali rejnika.”

  huh, kar, kar… sej enim lahko tudi vse fosile v glavo zmečemo, pa bodo še vedno ostajali pri tezi, da je evolucija glupost.

  ker je….. “Za to je poskrbel Stvarnik.”

  “temeljni kodeks človekovih pravic do življenja, imetja, političnega združevanja in podobnih. ”

  ne vem sicer, kateri “kodeks” imate v mislih, ampak če imate v mislih človekove/državljanske pravice, je tam prav na prvem mestu tisto o enakopravnosti ljudi. Si velja vzeti bolj k srcu, ko boste naslednjič drugim v goltanec tiščali lastne predstave o Stvarniku, naravnem redu in še čem ter jih prek državne prisile silili, da živijo kot vam pravi vaša pamet.
  ……..

  Sicer pa ta ta eksperiment v spletnem debatiranju ni minil čisto brez vrednosti, četudi je žal spoznanje bolj grenko in kaže, da verskih fanatikov z znanostjo pač ne bo šlo prepričati, pa naj v to položimo še toliko truda in potrpljenja. Še tako mukotrpno razlaganje, da največje, najbolj ugledne in vplivne organizacije iz ved, ki so med najbolj poklicanimi – psihologija, psihiatrija, antropologija, pediatrija, …. – že leta in leta razlagajo, da so tovrstne družine še kako primerne za vzgojo otrok, je očitno popolnoma nekoristno početje.

  ljudje, ki niso brali raziskav, ker a) nimajo časa b) itak niso zanje usposobljeni, jih bodo v maniri največje hvalnice nevednosti in zabistosti preprosto odpikali…. “Za to je poskrbel Stvarnik, vse nam je jasno” Če se lahko da znanost zlorabit za opravičevanje že itak vzpostavljenega mnenja je OK, če le-ta jasno kaže, da je mnenje povsem neutemeljeno in polno predsodkov – toliko slabše za znanost – mi imamo direktno linijo s Stvarnikom in naravnim redom.

  Tolaži le, da je človeška vrsta s tovrstnimi orgijami zabitosti znala slej kot prej – včasih sicer bolj slej – opraviti kot se spodobi. Ker drugače bi še vedno verjeli, da je Zemlja ploščata…… kot je baje rekel Stvarnik. Žalostno je le, da bodo do takrat ljudje, v tem primeru istospolne družine in otroci, ki živijo v nji, trpeli povsem po nepotrebnem.

 40. bah v svojih frustracijah že preklinja. In potem se sprašuje, zakaj je popolnoma neverodostojen.

  In še citat: “show no greater degree”

  To pomeni, da slabše je, samo očitno ne dovolj, da bi prepričalo agresivne gejevske aktiviste.

  In še nekaj.

  Če je diskriminacija, da se ne moreš poročiti s partnerjem istega spola, je enaka diskriminacija, da se ne morem poročiti z več partnerji. Ampak o tem ne duha ne sluha.

 41. In kar je glavno:

  Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da homoseksualne poroke in posvojitve otrok NISO človekove pravice.

  In še to. V raziskavi, ki pa sem jo prebral, NIKJER ne piše, da je homoseksualna družina enako dobra za otroka kot heteroseksualna. Diplomatsko se izognejo neposrednemu odgovoru in zgolj govorijo o enakopravnosti in temu, da so proti diskriminaciji. In ja. Govorijo o posamezniku.

 42. “Ostajam pri tezi, da je treba izhajati iz interesa otroka in ne posvojitelja ali rejnika. Za otroka pa je bolje, da zraste v okolju, ki odraža naravno urejenost. Za to je poskrbel Stvarnik. Ni vloga države, da bi na silo krojila naravni red. Zato sem proti, da država otroka brez staršev dala v rejo ali posvojitev dvema osebama istega spola in na ta način umetno ustvarila družino.”

  Argument, da je nekaj urejeno v naravi je precej slab. Narava je namreč polna takšnih in drugačnih anomalij.

 43. Bah samo poglej se.

  Vsakega, ki se ne strinja s tvojim skrajno radikalnim stališčem, ozmerjaš z verskim fanatikom. In potem hočeš, da te jemljemo resno? Saj nisi uspel dokazati čisto ničesar – vse je le manipulacija.

  Rešite problem posvojitve otrok tako, da bodite odgovorni in ne posvajajte otrok. Enostavna rešitev. Ne pa, da, na nas valite krivdo, ker bodo potem vaši otroci trpeli.

Comments are closed.