Aleš Primc pisal ministru Lukšiču

24

Spoštovani g. minister Igor Lukšič,

V Civilni iniciativi za družino in pravice otrok smo v zadnjih mesecih ugotovili, da se že dalj časa, po nekaterih informacijah že več let, po večjem številu slovenskih osnovnih in srednjih šol izvaja prava homoseksualna prevzgoja otrok največkrat brez vednosti in dovoljenja staršev. Gre za delovanje Amnesty International Slovenija (AIS) in Društva Legebitra ter zelo verjetno še nekaterih drugih organizacij, o katerih informacije zaenkrat še preverjamo. Omenjeni dve nevladni organizacij v šolskih prostorih in ponekod tudi v okviru rednega pouka, izvajata delavnice, kjer učence homoseksualni aktivisti prepričujejo z radikalno homoseksualno ideologijo, ki med drugim vključuje:

* spodbujanje otrok, naj ne sprejmejo svojega naravnega spola, ampak naj si sami določijo spol;

* spodbujanje otrok, naj eksperimentirajo in preizkušajo različne spolne prakse, da bodo ugotovili svojo spolno usmerjenost;

* razvrednotenje vloge in pomena mame in očeta v otrokovem življenju;

* nestrokovno, napačno in zavajajoče predstavljanje temeljnih človekovih pravic, saj kot temeljno človekovo pravico posebej izpostavljajo npr. pravico homoseksualcev, da sklenejo zakonsko zvezo in posvojijo otroka – ti dve želji homoseksualnih aktivistov nista opredeljeni kot »človekova pravica« v nobenem mednarodno zavezujočem pravnem dokumentu o človekovih pravicah;

* agitacijo, naj se otroci kot homoseksualni aktivisti udeležujejo Parade ponosa.

Tovrstnemu aktivizmu v Civilni iniciativi za družino in pravice otrok odločno nasprotujemo in od vas pričakujemo naslednje:

1. Da zaščitite učence in dijake v osnovnih in srednjih šolah pred škodljivimi posledice tovrstne radikalne ideologije ter zagotovite izvajanje temeljne pravice staršev do obveščenosti in pristanka o zadevah, ki se tičejo njihovih otrok. Da zagotovite v okviru šolskih prostorov spoštovanje 54. člena Ustave RS, ki govori o pravici in dolžnosti staršev da vzdržujejo, izobražujejo in vzgajajo svoje otroke. Te pravice in dolžnosti vključujejo tudi njihovo pravico do obveščenosti in pristanka o vseh zadevah, ki zadevajo izobraževanje in vzgojo otrok. Da zagotovite v skladu s 26. členom Splošne deklaracije človekovih pravic Združenih narodov staršem prednostno pravico pri izbiri vrste izobraževanja svojih otrok ter da zagotovite spoštovanje 2. člena protokola Evropske Konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščin Sveta Evrope, ki govori, da »pri izvajanju funkcij, ki so v zvezi z vzgojo in izobraževanjem, mora država spoštovati pravico staršev, da zagotovijo svojim otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim lastnim verskim in filozofskim prepričanjem.«

2. Da se Amnesty International Slovenija, Društvu Legebitra in drugim organizacijam homoseksualnih aktivistov, ki razširjajo radikalno homoseksualno ideologijo in namerno ali ob pomanjkanju strokovnega znanja zavajajo učence, prepove delovanje v slovenskih šolah.

3. Da zagotovite, da bodo otroke v šoli o vprašanjih spolnosti poučevali za to usposobljeni strokovnjaki na podlagi strokovno verificiranih programov. Prav tako od vas pričakujemo, da bodo o človekovih pravicah v šoli poučevali za to usposobljeni strokovnjaki na podlagi strokovno verificiranih programov. Nedopustno je, da bi nekatere šole tako pomembni področji vzgoje in izobraževanja prepustile organizacijam homoseksualnih aktivistov.

4. Da starše otrok, ki so bili udeleženi v kakršnikoli obliki »poučevanja« s strani organizacij iz druge točke, obvestite, da so bili otroci vključeni v aktivnosti, ki so jih na njihovih šolah izvajale omenjene organizacije. To je nujno potrebno zaradi zagotavljanja pravice staršev do obveščenosti, kaj se v šoli dogaja z njihovimi otroki in tudi zato, da bodo starši lahko ukrepali v primeru morebitnih škodljivih vplivov na otroke zaradi vključenosti v te aktivnosti.

5. Da umaknete iz seznama priporočene literature za poučevanje državljanske vzgoje priročnik »Ljubezen je ljubezen«, ki ga je izdala organizacija Amnesty International Slovenija.

Lepo pozdravljeni,

Aleš Primc, vodja Civilne iniciative za družino in pravice otrok

Vir: 24kul.si

24 KOMENTARJI

 1. Se strinajm, da “izobraževanje” kot ga izvajata navedeni organizaciji ne sodi v javno šolo.

  Najmanj, kar kot mama zahetvam pa je, da me o nameri tovrstnih “izobraževanj” predhodno obvestijo, da lahko zahtevam, da se moji otoci tega ne udeležijo.

 2. ODZIV NA PISMO CIVILNE INICIATIVE ZA DRUŽINO IN PRAVICE OTROK

  25. 11. 2010
  Zadeva: Odziv Amnesty International na pismo Civilne iniciative za družino in pravice otrok ministru za šolstvo z zadevo Teden protesta za spoštovanje človekovih pravic

  Dejstvo je, da že okoli leto in pol v naši ponudbi delavnic nimamo delavnice na temo pravic istospolno usmerjenih. V letošnjem šolskem letu tako ponujamo 4 tematike: nasilje nad ženskami v družini; Splošna deklaracija človekovih pravic & človekove pravice in Amnesty International; dostojanstvo človeka in revščina ter diskriminacija in strpnost.

  AIS v šolah sistematično že več kot 10 let izvaja delavnice o različnih človekovih pravicah, pred leti tudi o pravicah istospolno usmerjenih. Namen naših delavnic je izobraževati o posameznih človekovih pravicah: o tem, kaj je človekova pravica ter kako jo zahtevamo zase in spoštujemo pri drugih. Na naših delavnicah so navzoči učitelji oziroma učiteljice, včasih tudi ravnatelji. Po vsaki delavnici se izvede evalvacija in do sedaj ni imel še nihče kakšnih pripomb na vsebino. Doslej še nismo prejeli nobene pritožbe niti s šol niti s strani staršev. Delavnice izvajamo brezplačno na podlagi ‘naročila’ šole – na začetku vsakega šolskega leta jim namreč pošljemo ponudbo delavnic, ki jih izvajamo.

  Navedbe Civilne iniciative Za družino in pravice otrok so tako dvojno napačne: (1) delavnice niso nikoli propaganda, ampak metoda poučevanja o človekovih pravicah, ki naj privede do večje strpnosti; (2) AIS že leto in pol sploh ne izvaja delavnic na temo pravic istospolno usmerjenih. Ta odločitev je bila sprejeta glede na to, da smo v tem obdobju nekoliko preusmerili pozornost našega področja delovanja na ekonomske in socialne pravice in ne zato, ker se ne bi zavzemali za pravice istospolno usmerjenih.

  Večino delavnic ter usposabljanja učiteljev in učiteljic izvede naša vodja učenja človekovih pravic, ki je diplomirana socialna delavka z dolgoletnimi izkušnjami izvajanja delavnic. Ona tudi strokovno usposobi prostovoljke in prostovoljce, ki ji pomagajo pri izvedbi delavnic.

  O strokovni usposobljenosti Amnesty International Slovenije zagotovo priča tudi dejstvo, da naše učenje človekovih pravic za obdobje 2010-13 večinoma financira sama Evropska komisija, ki je nekatere naše projekte učenja človekovih pravic sofinancirala tudi že v preteklosti. Sicer ima Amnesty International stroga pravila glede financiranja, saj sprejmemo denar od države le za področje učenja človekovih pravic, nikakor pa za ostala področja našega delovanja.

  Glede priročnika Ljubezen je ljubezen pa velja izpostaviti, da je bilo s strani izobraževalnih ustanov po njem tako povpraševanje, da je že pošel.

  http://www.amnesty.si/sl/node/2835

 3. Sila zanimivo dejstvo; z Amnesty International po svetu napadata dve skupini
  – totalitarni, nedemokratični, “zločinski” režimi in njihovi podrepniki
  – slovenski homofobi

  Kakšen par!

 4. V Sloveniji, kjer se vse institucije požvižgajo na realno stisko:
  – tistih, ki zgubijo službe zaradi tajkusnkih marverzacij,
  – tistih, ki delajo pa ne dobijo palče,
  – tistih, ki jim jim ne plačujejo ne socialnih ne pokojninskih prispevkov
  – tistih, ki so dnevno izposatvljeni mobbingu in šikaniranju v službi
  – tistih, ki na sodiščih zamanj čakajo svojo pravico
  se mora vendarle najti protiutežna akcija, ki bi pokrila vso zadrego globalnega negiranja človekovih pravic.
  Tako AI najde skupaj z osatlimi tržno nišo tako priljubljeni temi kot je homoseksulanost.

  Dokler se stvari odvijajo izven uradnih institucij in dokler temu niso podvrženi nič krivi otroci, je vse na prostovlni bazi marketinga. Ne vem koliko bo uspelo civilni iniciativi obvarovati otroke te torture. Pot bo dolga , mogoče bo šla preko pravosdnih istitucij Evrope. Vsekakor pa bi bilo edino zdarvilo privatne šole, kjer bi lahko vsak straš po sovji presoji pošiljal otroke kakor mu veleva njegov svetovni nazor. To je minimum demokraticje, kjer o vzogi svojih otrok odločajo starši.

 5. @tadej

  sicer je tvoj argument klasično izigravanje ene depriviligirane skupine proti drugim, a vseeno bi lahko prebral tole:

  “Ta odločitev je bila sprejeta glede na to, da smo v tem obdobju nekoliko preusmerili pozornost našega področja delovanja na ekonomske in socialne pravice”

  In še:
  “Pot bo dolga , mogoče bo šla preko pravosdnih istitucij Evrope.”

  Delavnice financira Evropska unija. Še nekaj, kar bi lahko prebral v odgovoru AI.

  “Vsekakor pa bi bilo edino zdarvilo privatne šole, kjer bi lahko vsak straš po sovji presoji pošiljal otroke kakor mu veleva njegov svetovni nazor.”

  da, privat šole za homofobe… krasno, krasno; komaj čakam še na rasistične šole. tudi to je nek svetovni nazor, kajne.

  Vse skupaj je identično dogajanju, ko so se starši bunili, da otrok ne bodo pošiljali v rasno mešane šole. Je bilo proti njihovemu svetovnemu nazoru, kjer je bila promocija mešanja ras pač proti božjim zakonom.

  Upanje ostaja: ravnokar so američani organizacije, od katerih prepisujeta Primc in 24kul.si, uvrstili na seznam hate groups. Med Ku Klux Klan in podobne.

 6. Bah

  Takoj ko klasificiraš privatne šole, kot leglo homofobnsoti prvo negiraš temelj demokraicje, kot drugo pa si v tej definiciji čisti homofob.

  EU ni nad zakonom, tudi proti njen lahko na sodišču iščeš zaščito, če ti je kratena temeljna človekova parvica.
  Dokler pa program izvajajo protovoljci in prostovljke pa je vsebina tudi prostovljna, kajti protovljci niso zavezani ničemur. Ker so pritožbe staršev sveže, je eno program drugo pa realnost.

 7. omg, nisem kvalificiral privatnih šol kot homofobnih; take pa bi bile tiste, ki bi temeljile na homofobiji.

  še o demokraciji: demokracija je življenjsko odvisna od strpnosti in spoštovanja človekovih pravic vseh državljanov. Tukaj lahko iščeš razlog, zakaj ima država interes in pravico, da te vsebine vključuje v šolske načrte in od njih ne odstopa; ker ne sme.

  “EU ni nad zakonom, tudi proti njen lahko na sodišču iščeš zaščito, če ti je kratena temeljna človekova parvica.”

  seveda, ampak glede na to, da delavnico AI financira EU, Legebitrina pa poteka po priročniku Sveta Evrope, jaz na mestu homofobov ne bi imel velikega upanja, ampak bi se prej vprašal, kako to, da so moje blodnje tako izven evropskih standardov.

  ” Ker so pritožbe staršev sveže, je eno program drugo pa realnost.”

  Sveže, ja, ja… nad programom, ki se ne izvaja že leto in pol. Jako sveže.

 8. Vsebine, ki so del kurikuluma zasebnih šol, niso poljubne. V trenutku, ko bodo to postale, bodo pa enako storili muslimani. Ne vem, če bo to po godu katoliškim gromovnikom.

 9. Izjava za javnost Društva informacijski center Legebitra o izvajanju delavnic izobraževanja o človekovih pravicah

  V zadnjem mesecu je bilo Društvo informacijski center Legebitra tarča neupravičenih obtožb s strani Zavoda Kul.si – Zavoda za družino in kulturo življenja in Civilne iniciative za družino in pravice otrok. Omenjeni organizaciji se na vsak način trudita diskreditirati delo Društva informacijski center Legebitra in naša prizadevanja za ustvarjanje družbe enakih možnosti ter spoštovanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin za vse, ne glede na osebne okoliščine.

  Zavod Kul.si in Civilna iniciativa za družino in pravice otrok z obrekovanjem in žaljivimi obdolžitvami v številnih člankih, objavljenih na spletni strani zavoda 24kul.si, izkrivljeno interpretirata delo in programe društva in ga razglašata za promocijo radikalne homoseksualne ideologije in pranje možganov javnosti, še posebej pa so jih v zadnjem tednu zmotile delavnice izobraževanja o človekovih pravicah, ki jih v okviru društva izvajamo že 12 let.

  V odgovor obtožbam, ki jih lahko beremo v najnovejši izjavi za javnost Civilne iniciative za družino in pravice otrok, želimo poudariti naslednje:

  a) Delavnice izobraževanja o človekovih pravicah (v nadaljevanju delavnice o ČP) vedno v pripravljamo in izvajamo v sodelovanju s šolo in učitelji. Njihove vsebine so javne in dostopne vsakomur.

  b) Delavnice o ČP smo in jih še vedno največkrat izvajamo na povabilo šol, ponavadi v okviru obveznih izbirnih vsebin.

  c) Sodelujoči dijaki in dijakinje so na delavnicah o ČP prostovoljno in si jih med drugimi aktivnostmi, ki jih nudi šola, izberejo sami.

  d) Delavnice o ČP metodološko zajemajo aktivnosti, kot jih priporočajo različna orodja za izobraževanje mladih, ki jih pri nas izdaja Urad RS za mladino oziroma Ministrstvo za šolstvo in šport RS.

  e) Teme, ki jih z dijakinjami in dijaki obravnavamo na delavnicah o ČP, niso naša prepričanja, ampak temeljijo na civilizacijskem konsenzu današanje mednarodne skupnosti, ki se jim je Slovenija zavezala s podpisom Splošne deklaracije o človekovih pravicah, Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ostalih (mednarodno-)pravno veljavnih dokumentov in s sprejetjem Ustave Republike Slovenije. Ideologija, ki je temelj naših delavnic tako ni »homoseksualna ideologija«, ampak ideologija človekovih pravic.

  f) V društvu imamo posebej za izvajanje delavnic o ČP dva sodelavca, ki sta leta 2007 pridobila naziv nacionalnega trenerja človekovih pravic po programu KOMPAS Sveta Evrope (v organizaciji društva Šola za mir), in sodelavko, ki se je več kot dve leti izobraževala na področju trenerstva in človekovih pravic v okviru Direktorata za mladino Sveta Evrope.

  Obtožbe Civilne iniciative in Zavoda Kul.si – prav zaradi podpore naših aktivnosti, ki jo imamo v mednarodno-pravnih argumentih, kot tudi zaradi kompetentnosti naših delavcev – v Drušvu informacijski center Legebitra razumemo, kot organizirano javno spodbujanje in razpihovanje sovraštva, nestrpnosti in neenakopravnosti, kot obrekovanje in žaljive obdolžitve. Vse to pa so v slovenskem pravnem redu kazniva dejanja. Gre za vnovičen poskus utišanja gejevske in lezbične skupnosti, za poskus zanikanja temeljne pravice do svobodne izbire posameznika, kot tudi za homofobne poskuse potiskanja osebne okoliščine spolne usmerjenosti nazaj v zasebnost. Gre za odrekanje enakopravnosti lezbijkam, gejem, biseksualnim in transspolnim osebam v vseh sferah življenja, še posebej pa znotraj izobraževalnega sistema.

  Zahteva po umiku delavnic o ČP iz šol je strogo v nasprotju z drugo točko 26. člena Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki pravi: »Izobraževanje mora biti usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pospeševati mora razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi in med rasami in verskimi skupinami ter pospeševati dejavnost Združenih narodov in ohranitev miru.«

  Obrekovanje in žaljive obdolžitve, ki jih v javnost v teh dneh intenzivno lansirajo članice in člani Zavoda Kul.si in Civilne iniciative za družino in pravice otrok, niso nič drugega, kot posledica pomanjkanja argumentov nasprotnikov družinskega zakonika za njegovo zavračanje.

  Društvo informacijski center LEGEBITRA

 10. “Gre za odrekanje enakopravnosti lezbijkam, gejem, biseksualnim in transspolnim osebam v vseh sferah življenja, še posebej pa znotraj izobraževalnega sistema.”

  Kakšno sprenevedanje. Vsi zgoraj našteti lahko tako kot vsi ostali enakopravno delujejo v izobraževalnem sistemu!

  Meni je popolnoma vseeno kakšna je spolna usmerjenost učiteljev mojih otrok – dokler učne vsebine podajajo korektno in s svojo spolno usmerjenostjo ali svetovnimi nazori ne obremenjujejo otrok.

 11. @1leny

  “Kakšno sprenevedanje. Vsi zgoraj našteti lahko tako kot vsi ostali enakopravno delujejo v izobraževalnem sistemu!”

  jah, če bi mislili na to, mogoče, pa ne; govorijo o nečem drugem.

  je pa zanimivo, na kaj si se obregnila oziroma kaj si spregledala; recimo podatek, da si učenci te vsebine izberejo prostovoljno.

 12. Vprašanje pa je, če so starši tudi o prostovolnjih vsebinah in izvajalcih teh vsebin vnaprej obveščeni.

  Pod fensi naslov se da zapakirat marsikaj!

 13. Vsaka osnovna šola na začetku šolskega leta za učence in starše pripravi t.i. katalog obveznih izbirnih predmetov, ki jih bi želela ponujati v tekočem letu.

  Vključene so informacije o izvajalcih in vsebini programa ter opis obveznosti šolarja.

  Določene vsebine se dejansko izvedejo le, če je dovolj prijav.

 14. Poudariti je treba še naslednje. Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da zahteve homoseksualcev po poroki in možnosti posvojitve otroka NISO človekova pravica.

  Tisti southern poverty center je pa ugleden le v domišljiji levakov, sicer pa je to še ena levičarska skupina, ki med resnimi in popularnimi mediji nima veljave.

 15. Psihoanalitska teorija in vsakdanja praksa potrjujeta, da imajo mnogi pobesneli sovragi homoseksualcev in njihovih pravic v resnici sami potlačena nagnjenja do istega spola. Od Theweleitovih frajkorpsarjev do raznih ameriških republikanskih politikov, ki so v zadnjem času bili prisiljeni stopiti iz omare. Nemara je tudi v Sloveniji napočil čas, da se nekateri dobro pogledajo v ogledalo. Samo da ne bo počilo.

 16. Psihoanaliza potrjuje kvečjemu to, da ima del tistih, ki so res sovragi do homoseksualcev, taka nagnjenja.

  Takih pa skorajda ni, kajti ni vsak, ki se ne strinja s tem, da je treba ugotiti vsemu, kar si gejevski aktivisti izmislijo, homofobija.

 17. Ljudje, ki malo ali nič ne berejo … in ki celo javno razglašajo svoj odpor do knjig, pač težko sodijo o tem, kaj pravi psihoanaliza. Še posebej, če so se – čeprav menda diplomirani psihologi – že večkrat osmešili s svojim popolnim nepoznavanjem osnovnih psihoanalitskih konceptov.

 18. Carlos, ti kar tupi, če hočeš, dejstva ne boš spremenil.

  Če te boli, da si se osmešil z nepoznavanjem psihologije, je to tvoj problem, kaj se pa spuščaš v zadeve, ki jih ne poznaš.

Comments are closed.