A. Naglič, Družina: Cerkev v sedanji družbi

2

Korist otroka, ki je glavna vrednota Konvencije ZN o otrokovih pravicah, v poročilu odbor na področju istospolnih partnerstev, umetnega preprečevanja spočetja, umetne prekinitve nosečnosti in spolne vzgoje razlaga v nasprotju z naukom in moralo katoliške Cerkve. Takšna stališča praktično edine univerzalne mednarodne organizacije, ki uživa precejšen ugled med ljudmi, zagotovo pomenijo neljub prispevek k eroziji krščanskih vrednot v javnem prostoru po vsem svetu. Verski etos ima vse manjši pomen v politiki in pravu držav. Države izgubljajo senzibilnost za zaščito verske svobode. Na to je v tem mesecu opozoril tudi predstavnik Svetega sedeža pri ZN v New Yorku. Zahodne države umikajo izpostavljanje krščanskih verskih simbolov in podob iz javnosti v zasebnost, skrajneži na Bližnjem vzhodu pa nekaznovano napadajo krščanske bogoslužne stavbe. Zaradi nedelujoče pravne države je na Bližnjem vzhodu, v Afriki in v Aziji vsako leto ubitih okoli 100.000 kristjanov. Demokratična družba na zahodu pa pozablja, da imajo človekove pravice in temeljne svoboščine ter pluralna demokracija svoj temelj prav v krščanstvu.

Sekularizacijski trendi politike in prava vse bolj konkretno podobo dobivajo tudi v Sloveniji. Normativni program vlade za leto 2014 predvideva velik poseg na področje svobode vesti, svobode izražanja in pravice do informiranosti. Vlada se je zavezala, da bo najkasneje do 22. julija Državnemu zboru v obravnavo predložila nov Zakon o verski svobodi (ZVS), Zakon o medijih in Zakon o RTV Slovenija. Kot skrajni rok za njihovo sprejetje je določen 24. december, torej krščanski sveti večer … Iz pravkar sklenjene nove koalicijske pogodbe vladajočih strank je razvidno, da bo država spremenila model financiranja cerkva in drugih verskih skupnosti iz javnih sredstev in posegla na področje izvajanja duhovne oskrbe v državnih ustanovah (tj. v bolnišnicah, zaporih, vojski in v policiji). Vladajoča politika očitno še vedno noče prisluhniti stališčem cerkva in drugih verskih skupnosti, ki v svojem članstvu združujejo več kot 80 % državljanov. Te so že večkrat javno poudarile, da so zadovoljne z obstoječim ZVS in ne želijo njegovih sprememb. Poudariti je potrebno, da po sprejemu decembrske novele, ki je bila pripravljena v skladu z odločbo Ustavnega sodišča RS, ne obstajajo več nikakršni pravni ali drugi strokovni razlogi za poseg v obstoječi ZVS. Vladni normativni načrti na tem področju so torej izrazito ideološki in arbitrarni.

Več lahko preberete v Družini.


2 KOMENTARJI

  1. Te so že večkrat javno poudarile, da so zadovoljne z obstoječim ZVS in ne želijo njegovih sprememb.
    ================
    Naj že dojamejo, da njihovo zadovoljstvo nikogar ne briga. Treba se bo boriti po moško! 70 let že to traja, bi lahko kdo že kaj dojel, menda.

  2. Temeljno vprašanje je:

    Ali hočemo iz krize vrednot?

    Če hočemo, potem naj vrednote zaživijo, ne pa da to oblast onemogoča.

Comments are closed.