7 milijard Zemljanov

0

Medtem, ko število rojstev v Evropski uniji, z razliko od peščice držav, že desetletja upada, svetovna populacija beleži kontinuirano rast. Tako je vsake tri sekunde na našem planetu troje prebivalcev več. Če smo bolj natančni – pet se jih rodi, trije pa umrejo. Tako je vsakoletni prirast svetovne populacije 78 milijonov ljudi. Nedavno se je na našem planetu uradno rodil 7 milijardti prebivalec, predvideva pa se, da bo do leta 2050 na Zemlji živelo 9,3 milijarde. Število ljudi raste predvsem v državah v razvoju. Tam bo v naslednjih letih znašalo število prebivalcev 5,7 milijard od skupno osmih. Naraščajoče prebivalstvo terja tudi več oskrbe s hrano, vodo in energijo. Statistični podatki kažejo, da je že danes 13 odstotkov prebivalstva brez pitne vode, skoraj 40 odstotkov ljudi nima ustreznih sanitarnih pogojev. V današnjem svetu tretjina prebivalstva razpolaga z manj kot 1,4 evra na dan.

Vse več ljudi se seli v velika mesta, ki preraščajo v t.i. magapolise. Tako se predvideva, da se bo število urbanega prebivalstva do sredine tega stoletja povečalo za 75 odstotkov. Posebej privlačna mesta za priseljevanje so Sao Paolo, Shanghai in Istanbul. Danes je v svetu »megamest« enaindvajset. Ocenjuje se, da bo do leta 2050 živelo v mestih kar 70 odstotkov svetovne populacije. Kako živeti in zagotavljati ljudem čim boljše bivanjske oz. življenjske pogoje je velik izziv. Da bi bilo za vse dovolj in da bi se izboljšal standard za revno prebivalstvo je treba povečati žetev oz. pridelavo hrane ter gospodarsko rast, ki bi povečala povprečni dohodek na prebivalstva. Prav tako pa morajo bogate države permanentno izkazovati solidarnost in tudi določeno mero odrekanja.

Foto: Liverpool Daily Post