0
Foto: Samo Skralovnik

Ti

V dnevu hitenja in tisočerih opravkov

ostaja v spominu – edino pomembno –

srečanje s tabo …

Barbara Skralovnik