15. Slomškov dan na Ponikvi

0

Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Slovenski katehetski urad in Župnija Ponikva organizirajo 15. Slomškov dan, ki bo v soboto, 22. septembra 2018, na Ponikvi. Tradicionalno srečanje učiteljev, vzgojiteljev, katehetov, staršev, otrok in drugih ima letos naslov: Bodimo nosilci napredka k dobremu!

Letos se bomo še posebej spomnili 15. obletnice Slomškovih dni, 20. obletnice izhajanja revije Vzgoja in 30. obletnice delovanja DKPS. V nadaljevanju predstavljamo program dneva, predstavitev prejemnikov priznanj in predstavitev Slomškovega dneva.

Program

9.30     Začetek na Slomu (v rojstni hiši bl. A. M. Slomška):

Predavanje dr. Dejana Hozjana: Vera in kristjan v javnosti 

11.00   Akademija s podelitvijo Slomškovih priznanj in naziva častni član DKPS

12.00   Odhod s Sloma proti Ponikvi

12.30   Sv. maša: daroval jo bo nadškof  msgr. Stanislav Zore

Predstavitev prejemnikov priznanj

Na ta dan podelimo Slomškova priznanja in naziv častni član DKPS zaslužnim učiteljem in katehetom. Letošnji prejemniki Slomškovih priznanj so: ddr. Stanko Gerjolj, ga. Anamarija Štimec in ga. Irena Zevnik. Naziv častni član prejme g. Bogomil Jakopič.

Ddr. Stanko Gerjolj: Njegovo dolgoletno znanstveno delo je tesno povezano z razvojem kateheze na Slovenskem. Kot pedagoga, psihologa in kateheta ga odlikujeta pretanjen čut za predajanje bogatega znanja preko raznovrstnih predavanj in vodenja skupin, pa tudi številnih člankov in monografij. Še posebej pomemben je njegov prispevek pri uvajanju krščanske geštalt pedagogike v slovenski prostor. Pri vseh prizadevanjih na pedagoškem in katehetskem področju se izražajo njegova vztrajnost, jasna misel, prepoznavanje duha časa in izjemen posluh za posameznikovo iskanje resnice in temeljnih vrednot.

Anamarija Štimec se je v svojem pedagoškem delu kot profesorica zgodovine in zemljepisa razdajala številnim generacijam mladih na Srednji šoli za medicinske sestre-babice, na Srednji zdravstveni šoli in na gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani. Svoje pedagoško poslanstvo je opravljala z umirjeno resnostjo in strokovnostjo in si je tako zagotavljala neoporečno avtoriteto in odlične učne uspehe svojih dijakov. Njena predavanja so bila vselej zanimiva, saj jih je dopolnjevala s predavanji uglednih osebnosti, povezanih s stroko ali aktualnostjo časa.  Zato je bila za mlade njena zgodovina vedno privlačen in aktualen predmet.

Osnovna dejavnost Irene Zevnik je poučevanje razrednega pouka v tretjem ali nižjih razredih. Pripravlja kulturne in druge šolske prireditve. Prepoznavna je njena osnovnošolska dramska skupina, s katero vsako leto pripravi in izvede dramsko uprizoritev najrazličnejših dramskih del, ki jih po potrebi tudi sama priredi. Z dramsko skupino je sodelovala na državnem srečanju dramskih skupin, gostuje tudi v šolah bližnje in daljne okolice, z recitalom o Slomšku je nekajkrat gostovala tudi v zamejstvu.

Bogomil Jakopič je prof. slavistike in surdopedagog. Posebej se je ukvarjal z zakonitostmi vpliva sluha na govor gluhih oseb in oseb z govornimi motnjami. Bil je prvi urednik revije za gluhe. Sam in skupaj s sodelavci je izdal 16 strokovnih knjig ter napisal okrog 200 strokovnih člankov. Prejel je vrsto priznanj in nagrad. Leta 1999 je prejel najvišje državno priznanje v  šolstvu. Precej časa je namenil raziskovanju zgodovine skrbi za gluhe pri nas. Pri tem je odkrival zanimive osebnosti, še zlasti duhovnike.

Predstavitev Slomškovega dneva

Slomškov dan je praznik učiteljev, vzgojiteljev, katehetov in staršev. Namen vsakoletnega Slomškovega dneva je:

  • povezovati učitelje, vzgojitelje, katehete in starše;
  • moliti za blagoslov vzgojno izobraževalnega dela;
  • vrednotiti pedagoško delo;
  • približati bl. Antona Martina Slomška Slovencem;
  • sprejeti njegovo držo, »da s tožbami ne bomo poboljšali sveta, ampak naj vsak v svojem stanu stori, kolikor premore, in hitro bo boljši svet.«

Vsak Slomškov dan je sestavljen iz treh delov: sveta maša, akademija s podelitvijo Slomškovih priznanj in predavanje. Vodilna nit dneva je vzeta iz modrosti našega prvega blaženega. Dan je povezovalne narave in spodbuja sodelovanje med šolo in Cerkvijo.

Katoliški učitelji smo prepričani, da lik blaženega, ki je bil narodni buditelj, duhovnik, škof, šolski nadzornik, učitelj in vzgojitelj družin in mladih, pesnik in pisatelj, predvsem pa velik človek, ki je v našem narodu utrjeval narodno zavest in poglabljal vero, spodbudno vpliva na vse Slovence, še posebej na nas, ki se ukvarjamo s pedagoškim poklicem.

Več o Slomškovem dnevu: TUKAJ

Prejemniki Slomškovih priznanj v preteklih letih: TUKAJ

Dodatne  informacije lahko dobite na številkah:

01/43 83 983 (pisarna DKPS)

041 455 403 (Helena Kregar, predsednica strokovnega sveta)

051 351 372 (Marija Žabjek, predsednica DKPS)