Iz odmrlega novo življenje

0

Koreničnik podrtega drevesa počasi razpada v humus iz katerega črpajo hrano mlada drevesa.

Foto: Tone Lesnik