V Novem mestu je bilo slovesno ob 272-letnici ustanovitve prve gimnazije v Habsbuški monarhiji

3

V četrtek, 4. oktobra 2018, ob 13. uri je bila v Novem mestu posebno lepa in pomembna slovesnost. Na pobudo Odbora za promocijo kulturne dediščine, ki ga vodi Novomeščan prof. dr. Miha Japelj in v sklopu evropskega leta kulturne dediščine, je župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni slovesno odkril spominsko ploščo na pročelju zgradbe nekdanje Gimnazije, sedaj Glasbene šole Marjana Kozine v Novem mestu. Ploščo so postavili v čast cesarici Mariji Tereziji in v zahvalo Novomeščanom, ki so dali takrat pobudo za ustanovitev Gimnazije v Novem mestu.

Slovesnosti se je udeležilo okrog 60 ljudi, večina nekdanjih gimnazijcev, med njimi tudi gimnazijec, predsednik uprave in generalni direktor KRKE, tovarne zdravil, d. d. Jože Colarič, ki je zagotovil denar za postavitev spominske plošče.

Uvodoma je prisotne nagovorila ravnateljica gimnazije Mojca Lukšič, ki je opozorila na prednike, ki so pred 272 leti imeli sanje in pogum, da so cesarici Mariji Tereziji poslali pobudo za ustanovitev gimnazije v Novem mestu. Ravnateljica je prebrala cesaričin Odlok o ustanovitvi in opozorila na dejstvo, da se je pouk v gimnaziji začel 3. novembra 1746, do današnjega dne pa je  novomeško gimnazijo uspešno zaključilo  dvanajst tisoč dijakov. Na koncu pa je ravnateljica še povedala, da sta za poslanstvo sleherne šole pomembna vzgoja in izobraževanje, kjer je znanje pogoj za spopad z življenjskimi izzivi,visoka etična načela pa zagotavljajo napredek družbe.

V nadaljevanju so dijaki pripravili kratek kulturni program, predsednik Odbora za promocijo kulturne dediščine prof. dr. Miha Japelj je predstavil delovanje Odbora in pobudo za postavitev spominske plošče, dijakinja pa je slovesno prebrala Ustanovno listino cesarice Marije Terezije.

Na spominski plošči je zapisano:

“Hvaležni smo Novomeščanom, ki so leta 1744 vladarici Mariji Tereziji predlagali ustanovitev Gimnazije v Novem mestu. Ustanovno listino je podpisala 8. avgusta 1746.”

Mag. Gregor Macedoni pa je potem kot nekdanji gimnazijec, kot Novomeščan in kot župan najprej odkril spominsko ploščo, in se zahvalil Odboru za pobudo, predsedniku uprave Krke Jožetu Colariču za donacijo postavitve plošče in vsem ostalim, ki so sodelovali pri tem in pozval prisotne, da naj bodo spodbuda in kažipot na poti razvoja Novega mesta v dobrobit vseh ljudi in občanov. Od Mestne občine Novo mesto pa so vsi prisotni prejeli tri spominske poštne znamke s sliko cesarice Marije Terezije ob njeni 300. obletnici rojstva, ki so jih izdale države Slovenija , Madžarska in Hrvaška. Na koncu dogodka pa sta gimnazijki Hana Povše in Ana Gornik občuteno zaigrali znamenito pesem Ave Marija, ki sta jo napisala glasbena velemojstra J.S. Bach in Charles Gounod.

Foto: Marko Klinc

3 KOMENTARJI

  1. Hvaležen poklon, da ste objavili to pomembno informacijo, ki dokazuje, da smo Slovenci imeli gimnazijo že zdavnaj, kar se mnogim niti ne sanja!

    Zakaj RTV in drugi mediji ne objavijo te informacije?!

    Zaradi poštenega odnosa do naših prednikov in naše zdrave samozavesti je takšna objava in ozaveščenost nujna!!!

  2. Vesel sem in ponosen, da sem smel biti dijak te častitljive ustanove, ki tudi v neprijetnih časih 60 let prejšnjega stoletja ni podlegla ideološki histeriji, ampak je širila le znanje in etične vrednote.

  3. Bom še jaz dal eno informacijo: ko je prevladal komunizem, pa je bil v tej stavbi zdravstveni dom, vedno je dišalo po razkužilu, bilo hladno, in vrste so bile čakaaaaalne. Grozen spomin za bivšega otroka, ki je na koncu vedno dobil še injekcijo. O kakšni ljubki gimnaziji v tem času ni bilo ne duha ne sluha.

Comments are closed.