11. večer i3: dr. Iain Allan

0

V ponedeljek 25. marca 2013 sta Fakulteta za poslovne vede in založba Družina v okviru ciklusa predavanj, poimenovanih »i³ (i na tretjo potenco) – inovativnost & interdisciplinarnost & internacionalnost« na povabilo prodekana fakultete dr. Žige Andoljška gostila prof. dr. Iaina Allana, gostujočega profesorja na ugledni Cass Business School iz Londona. Profesor Allan je govoril o razmerju med regulacijo in etiko v bančništvu in v zavarovalništvu skozi oči nekaterih razlogov, ki so po njegovem pripeljali do trenutne finančne in gospodarske krize.

V svojem izvajanju je bil osredotočen na zakulisna dogajanja in odnos vodilnih v teh inštitucijah do lastnikov, vlagateljev, komitentov in regulatorjev. Pri tem je izpostavil naravo pravil v bančnem sistemu, ki je naravnana k zasledovanju obrazcev in ne k zdravemu razumu poznavanja svojega posla, kot je to primer pri zavarovalnicah. Po njegovem je nizka stopnja bankrotov zavarovalnic v tej finančni krizi v veliki meri posledica narave delovanja zavarovalnic, katerih bistvo je zavarovanje tveganja nastanka konkretnega škodnega dogodka, kar jih usmerja k natančnemu ocenjevanju tveganj teh konkretnih dogodkov, medtem ko je pri bankah dovolj že, če so njihovi kazalniki tveganja skladni s pravili ali ne in jih narava tveganja konkretnih poslov ne zanima preveč.

Video in več na: http://www.katoliski-institut.si/sl/dogodki/294-i3-allan

Foto: Veronika Savnik