Odvzeto je tvoje breme

Andrej Vončina 16.6.2013 0:50
Odvzeto je tvoje breme

HOMILIJA NA 11. NEDELJO MED LETOM. Evangelij (Lk 7, 36-50) nam ponudi enega od najbolj vsakdanjih položajev, v katerem se lahko znajde vsak od nas. Če bi zastavili vprašanje, s katerim od obeh likov – ob Jezusu, seveda bi se tisti, ki sliši evangeljski odlomek […]

Preberi več ›

Ratzinger in Einstein, vera in znanost

Franc Cvelbar 13.6.2013 0:54
Ratzinger in Einstein, vera in znanost

Predavanje nakazuje delež grškega razuma v krščanstvu, kar je bila vsebina papeževega nastopa na njegovi univerzi v Regensburgu. Povezava med grško mislijo in krščanstvom sega nazaj v grško prevajanje Stare Zaveze. Šele s tem posegom je svetopisemsko Božje ime: »Sem, ki Sem« dobilo svoj pomen […]

Preberi več ›

So trenutki, ko se ti vse podre

Jernej Kurinčič 9.6.2013 8:04
So trenutki, ko se ti vse podre

HOMILIJA NA EVANGELJSKI ODLOMEK: Jezus obudi mladeniča v Nainu (Lk 7, 11-17) Nato se je napotil v mesto, ki se imenuje Nain. Z njim so šli njegovi učenci in velika množica. Prav tedaj, ko se je približal mestnim vratom, so nesli ven mrliča, edinega sina […]

Preberi več ›

Farizejska in saducejska cerkev

Gregor Greif 5.6.2013 6:29
Farizejska in saducejska cerkev

    Nedeljski evangelij (Lk 7,1-10) je postregel vznemirljivo besedno dinamiko med Jezusom, rimskim (poganskim) stotnikom in judovsko množico. To impozantno dogajanje nosi večno sporočilo, da vera ni odvisna od zaslug in verske pripadnosti posameznika, temveč, da je vera v nenehnih svobodnih odločitvah za njo. […]

Preberi več ›

Ne boj, mesarsko klanje

Marko Rijavec 2.6.2013 6:54
Ne boj, mesarsko klanje

Rimski stotnik, vajen bojevanja in zmagovanja, nenazadnje pride pred boj, ki ga presega, pred bitko, za katero ve, da je ne more dobiti. Ne more premagati bolezni svojega služabnika. Ne more, nima moči. Poznate občutek. Mnogo življenjskih situacij je, ko se znajdemo pred bitko, za […]

Preberi več ›

Vesoljni potop ali Kdo pravi, da so živali brez pameti?

Samo Skralovnik 0:05
Vesoljni potop ali Kdo pravi, da so živali brez pameti?

Kolektivni spomin na veliko povodenj, ki jo opisuje svetopisemska pripoved o Noetovi ladji, je gotovo ena tistih značilnosti, ki prazgodovino izraelskega ljudstva pripenja na širše in starejše izročilo antičnega medrečja. Pripoved o vesoljnem potopu namreč ni unikum izvoljenega ljudstva, temveč gre za precej znan motiv – najbolj znan primerek je Ep o Gilgamešu.

Preberi več ›

Katoličan, si upaš tvegati?

Miha Dolenc 16.5.2013 6:02
Katoličan, si upaš tvegati?

Sočasnost leta vere, ki ga obeležuje Cerkev na vesoljni ravni, ter obdelava gradiva predloga (!) pastoralnega načrta Cerkve na Slovenskem (»Pridi in poglej«) je očitno precej poživila dogajanje v slovenski Cerkvi. Ne rečem, da ni bilo živahno že prej, a vendar je razprava o nacionalnem pastoralnem načrtu nekako posegla v najbolj fundamentalne, lahko bi rekli Arhimedove točke krščanstva na Slovenskem.

Preberi več ›

Med anarhizmi in fanatizmi

Tadej Rifel 11.5.2013 6:48
Med anarhizmi in fanatizmi

Objavljamo drugi del razmišljanja Vstalo srce. Naposled si tudi ne gre delati utvar, da je posameznikova usoda absolutno merodajna za preseganje utvare, ki nam jo nalaga zgodovina. Tako popolna posameznikova samovolja na eni strani kot njegovo udinjanje brezbrižni despotskosti družbe sta enako nevarni za resnično svobodo […]

Preberi več ›

Papeževi čevlji

Franc Cvelbar 10.5.2013 6:37
Papeževi čevlji

Mediji so med podrobnostmi ob umestitvi novega papeža Frančiška poudarjali njegovo skromnost tudi s tem, da se je ob oblačenju v slovesni ornat odpovedal rdečim papeškim čevljem in obdržal svoje prejšnje – črne. Ob tem mi je prišlo na misel, da si je papež, jezuit, […]

Preberi več ›

Vstalo srce (1. del)

Tadej Rifel 0:34
Vstalo srce (1. del)

Dve utvari. Pričujoča kratka razprava ima namen osvetliti nekatere bistvene zgodovinske prvine slovenskega naroda, vendar ne kot je to v navadi iz kakršnegakoli političnega ozadja in tudi ne na podlagi zgodovinskih dejstev. Oba omenjena pristopa sta do neke mere plod ene in iste utvare, in […]

Preberi več ›

×
 
Nadaljuj na CASNIK.SI