Razumeti islam in džihad

Drago K. Ocvirk 31.1.2017 6:38
 

islam in dzihadPisanje in razpravljanje o islamu dviguje prah, pa naj je človek še tako dobronameren in se kolikor mogoče nepristransko opira na vire in pri tem uporablja znanstveni aparat zgodovinskih, družbenih in humanističnih ved in/ali se sklicuje na njihove izsledke.

V zvezi s tem je zgodovinarka Jacqueline Chabbi v študiji Trije stebri islama, antropološko branje Korana (2016, str. 10) zapisala: »Judovstvo in krščanstvo sta se od 17. stoletja naprej začela soočati s svojo človečnostjo, bodisi skozi boleče notranje razkole, bodisi kasneje s pojavom kritične misli. (…) Mitično se je ločilo od zgodovinskega in dobilo svoje lastno mesto. Adam je postal prvi človek mita, ne pa zgodovinarjev ali antropologov, razen kot predstavni in verovanjski lik. A ugotoviti je treba, da se delo, opravljeno v religiji in njeni zgodovinskosti v judovstvu in krščanstvu, ni doslej v ničemer dotaknilo islama. V islamskem svetu se kritični govor o svetem besedilu tretje vélike svetovne religije ne more izrekati. Kolikor kdo to dela, ga doletijo strele verskih voditeljev in celo političnih; na kritični govor se vsujejo maščevalne fetve, ki jih izrekajo verski voditelji, politiki pa jih včasih poskušajo uresničiti. Zgodovina, ki jo islam pripoveduje samemu sebi, je še vedno v ogromnem delu sveta zgodovina, tj. mitska zgodovina, polna tabujev in prepovedi. Skrajni čas je, da se islam privede nazaj k svoji človeškosti. (…) Zato ne smemo v zvezi z njim dopustiti, da nas vlečejo za nos kakšni današnji dajalci lekcij, ki trdijo, da se opirajo na koransko besedo, si jo prisvajajo in verjamejo, kako je vse mogoče razložiti z nekaj slogani, ki bi jih morali muslimani in nemuslimani obvezno sprejemati.«

V tem duhu pristopa k džihadu in njegovi povezavi z islamom Nabeel Qureshi v delu Razumeti islam in džihad (založba Družina). Avtor ne trdi, da je njegova razlaga islama edina pravilna, želi pa »razkriti nasilje, ki napaja islamske temelje, se pravi Koran in izročila o Mohamedovem življenju, in pokazati, kako lahko vračanje k tem temeljem poraja nasilne sadove«. Njegova teza je, da se je islamska tradicija utemeljeno odmaknila od začetnega »islama« in poskušala nevtralizirati izvorno nasilje, to pa danes legitimno počnejo tudi številni muslimanski misleci posebej na Zahodu. Opuščanje islamske tradicije zaradi vračanja k izvirom ali njihovo nekritično neracionalno uporabljanje vodi v nasilje, ker ga izviri pač zapovedujejo. Avtor primerja islamsko nasilje še s svetopisemskim in krščanskim. Ker je bil sam musliman v ahmadski skupnosti, a je po temeljitem študiju nasilja v islamu prestopil v evangelikalsko krščanstvo, zapiše: »Temu navkljub pa si v tej knjigi prizadevam, da bi bil objektiven, kolikor je le mogoče, ko brez sodbe predstavljam informacijo o džihadu. Izrecno krščanske poglede poskušam obdržati zunaj razprave, čeprav se jih nekaj malega gotovo pojavi v osemnajstih poglavjih in v zaključku. Prosim za odpuščanje, vendar zares čutim, da verjetno utegne biti krščansko učenje o ljubezni do sovražnikov, celo v smrtni nevarnosti, najmočnejši odgovor na džihad, ki ga imamo danes pri roki« (str. 22).

Založba Družina je to delo predstavila 25. januarja. O knjigi sta spregovorila prevajalec, pisec teh vrstic, in generalni tajnik Islamske skupnosti Nevzet Porić. Ta je dejal, kot so zapisali na spletni strani Islamske skupnosti, »da knjige, ki želijo predstavljati islam kot nasilno religijo, ne prispevajo k sožitju in medverskemu spoštovanju in vsebino knjige ostro kritiziral. (…) Knjiga je v osnovi skrajno populistična, izkorišča globalno retoriko o islamu za podhranjen knjižni trg, džihada ne obravnava vsestransko, avtor se v svojih trditvah ne sklicuje na vire in namerno ne upošteva zgodovinskega konteksta, ki je prežet s številnimi družbeno-političnimi dogajanji.« Knjige zato ne priporočajo »v branje kot resno literaturo, na podlagi katere bi si želeli spoznati islam in koncept džihada«.

»Koranofilska« koza

Žal ni g. Porić z nobenim konkretnim podatkom iz knjige podkrepil svoje splošne (ob)sodbe, ampak je kar nekaj časa posvetil avtorju, prevajalcu in založbi. Med drugim dejal: »Gospod Ocvirk točno ve, da to ni tako, ampak pač populistično deluje in poskuša določene stvari na drugačen način predstaviti. Jaz se ne bi strinjal z določenimi stvarmi, ko govorimo o tej knjigi mislim, da vemo, kaj so ahmedije in gospod Ocvirk to ve. Ahmedije so popolnoma izkrivljene, in nimajo z islamom nobenih skupnih točk, to so ljudje, ki so popolnoma nepriznani z naše strani. 99,9 %  muslimanov z vsega sveta to obsoja, ne priznava in potem tukaj dobimo knjigo, ki jo je napisal nekdo, ki pripada skupini ahmedije, oziroma je pripadal in se je kasneje spreobrnil. Torej vidimo, da gre za neko nepomembno osebo, gre za nekega mladeniča, ki je, kot mi je kolega sugeriral, prešel iz ‘mister nobody’ v ‘mister somebody’. In je napisal nekaj negativnega o islamu. Danes je govoriti o islamu seveda popularno, še posebej v neki negativni luči. In potem je prišla ta knjiga, takšna kot je. Meni je zelo čudno, da nek katoliški duhovnik ali profesor razlaga islam na ta način. Mislim, da to ni pravi način in da bi morali posebej v Sloveniji, ki ima tako skupnost muslimanov. ki je popolnoma drugačna, na drugačen način predstaviti zadevo.«

Vsebina se torej sodi po predstavi o avtorju. Če povežem namige na račun prevajalca, izzveni, da pri priporočilu te knjige ni bil, milo rečeno, dobronameren. Sicer pa je bil prevod, razen naslova, deležen pohvale. In založba, zakaj je to izdala? Zato, ker se splača, ker se s knjigami o islamu, še posebej, če ga kažejo v slabi luči, dobro služi. Prevajalec in predstavniki založbe so sicer debelo gledali, a so podtikanja na svoj račun prenesli stoično, brez komentarja.

Sem se pa pri tem spomnil »koranofilske« koze, o kateri ne pripoveduje kak »mister nobody«, marveč največje tradicionalne avtoritete. Ko je Omar, drugi kalif zbiral gradivo za Koran, je najvplivnejšo Mohamedovo ženo Ajšo vprašal, kje je stih o kamenjanju prešuštnikov in dojenju odraslih. »Mati vernikov mu je odgovorila, ne da bi trenila z očmi: ‘Stih [očitno napisan na palmovem listu] je bil pod mojo posteljo in medtem ko smo se mi ukvarjali s pokopom Alahovega poslanca, je vstopila koza (dadžin) in ga požrla.’ Omar ji seveda ni verjel niti ene same besede in z njim se je mogoče vprašati, koliko stihov so še požrle ‘koranofilske’ koze.« (Hela Ouardi, 2016, Zadnji Mohamedovi dnevi, str. 216 in 348). Če zapis ni imel nobene vrednosti v oralni kulturi začetnega arabskega monoteizma, je bil v kalifatskem imperiju osrednjega pomena. Zaradi tega je »koranofilska« koza kasnejšim koranskim razlagalcem povzročala sive lase. Kako naj bi Alah dovolil, da koza požre stih, ki ga je razodel? Kako so mogli prvi verniki in sama »mati vernikov« tako nemarno ravnati z razodetjem? Ni drugega odgovora, kakor je »koranofilska« koza zarota »nevernikov in heretikov«. Takšno razlago je podal tudi Kurtubi (13. stol.), pravi tunizijska zgodovinarka Ouardi. Tudi v Kurtubijevih časih ogromna večina muslimanov ni bila pismena, zato je ta razlaga, čeprav neresnična, obveljala saj jo je podal priznani razlagalec.

To je še en primer, kakšno vlogo imajo v tradicionalnem islamu avtoritete, ki so edine imele dostop do virov in so jih po potrebi selekcionirale, filtrirale, nevtralizirale. In tako je bilo ne nazadnje tudi z džihadom in sploh uporabo in zapovedjo nasilja v tradicionalnem islamu. Danes, ko znajo ljudje brati in lahko pridejo do islamskih virov mimo tradicionalnih avtoritet, odkrivajo prikrito, potlačeno v nezavedno, in to nekontrolirano udarja na dan. Kolikor to priznamo, opozarja med mnogimi Nabeel Qureshi, se lahko uspešno soočimo z džihadističnim terorizmom in to islamsko nezavedno saniramo.

Je v Sloveniji takšna knjiga res potrebna?

Tiskovna konferenca je rudnik pomembnih tem, npr. medverski dialog, a o tem kdaj drugič. Spremljevalec g. Porića je vprašal, če je takšna knjiga res potrebna v Sloveniji, kjer obstaja le majhna, neopazna, miroljubna Islamska skupnost.

Najprej pride na misel pregovor: Več veš, več veljaš! ali Znanje je moč! Potem je tu dejstvo, da obstaja pri nas več islamskih skupin. Dve sunitski sta registrirani, nekaj je šiitov, med mladimi so vahabi in salafi, slovenski državljani so celo med džihadisti. Islamska galaksija je v malem tudi pri nas, zato ni odveč, če smo o njej bolj poučeni. In ne nazadnje, čez Slovenijo je šel migrantski cunami, davkoplačevalci morajo krepko seči v žep za vladne varnostne ukrepe, denar gre v obrambo namesto v razvoj, kar objektivno pomeni, da vsaj stagniramo, če ne kar nazadujemo zaradi obračunavanj v islamskem svetu.

Naj sklenem. Seveda se ni treba strinjati z vsebino knjige, ni pa slabo, če ob konkretnih primerih povemo zakaj ne. Tako prispevamo k razčiščevanju perečih vprašanj in s tem k boljšemu razumevanju. Povsem neprimerno pa je, da o knjigi izrekamo sodbe, ne da bi jo prebrali. To je ob koncu na predstavitve storil eden od navzočih, ki se je predstavil kot novinar. V svojem »performansu« je brezpogojno pritrdil g. Poriću in zahteval, naj se prevajalec in založba opravičita muslimanom. Od novinarja bi človek pričakoval, da preveri dejstva oz. knjigo vsaj prebere in potem zavzame stališče. Novinarjev performans, kot je kasneje razlagal, izvira iz strahu, da bo islamska populacija prerasla nemuslimane in da je s knjigo ogroženo »mirno sožitje z muslimani vaših in mojih otrok v prihodnih desetletjih«. Svoj performans je neutrudno nadaljeval po e-pošti in pisca teh vrstic poučil: »Vaš današnji nastop (in odločitev založbe za to knjigo) in nato odgovor novinarki (vrteli so ga po InfoTV) bi bil zelo primeren kot vnevovpijoč šolski primer “bullshittinga” v medverskem dialogu z islamom. Ta namreč lahko povzroči veliko več škode, saj je preveč nedolžnih ljudi zaradi takšnih izpadov, kot je danes vaš, bilo ob življenje zaradi reakcij skrajnežev.«

Priznati je treba, da očitek o »bullshittingu« v medverskem dialogu daje misliti. Mislim, da velja razmišljati tudi v to smer. Znano je, da ga ameriški filozof Harry Frankfurt, ki je spisal delo On Bullshit (2005, str. 13), takole opredeli: »Človek, ki se odloči, da bo kaj dosegel z ‘bullshittanjem’, ima veliko več prostosti kakor lažnivec. Njegov pogled je raje panoramski kakor konkreten. Ker se ne omejuje z umeščanjem laži na določeno točko, ni pod pritiskom resnic, ki to točko obdajajo ali se z njo prekrivajo. Potvarjati je pripravljen tudi kontekst, kakor daleč se mu pač zdi potrebno. To, da ga resnica ne zavezuje tako kakor lažnivca, gotovo ne pomeni, da je njegova naloga lažja od lažnivčeve. Toda način ustvarjanja, na katerem gradi, je manj analitičen in manj premišljen kakor tisti, ki se uporablja pri laganju; bolj ekspanziven in neodvisen je, z več obširnih možnosti za improviziranje, barvo in domišljijsko igro. Tu gre manj za obrt kakor za umetnost. Zaradi tega obstaja znan pojem ‘bullshit umetnika’.« Res je treba priznati, da takšno ravnanje srečujemo tudi v medverstvenem dialogu. Bodisi da nekateri prikazujejo se v najlepši luči, kakor da bi bili angeli in ne ljudje (!), bodisi zaradi pretirane vljudnosti in strahu, da bi se drugim zamerili, in so zato pripravljeni marsikaj požreti (tudi iskrenost) in dejstva pomesti pod preprogo. Toda takšni »umetniki« in njihovi performansi so za vse vrste skupnega življenja tempirana bomba, tudi medverskega. Knjiga Razumeti islam in džihad je skromen prispevek k razkrivanju takšnih »performansov«.

Pripis: knjigo Razumeti islam in džihad lahko prelistate na spletni strani Družine 

 
Značke:

107 komentarjev

 • Edino prav ste naredili in se niste pustili sprovocirati sovražnikom. Mečejo izdajalskega papeža ven, nočejo pa pogledati v svojo smrtonosno vero.

 • Splošen problem religioznih organizacij je vse večja njihova pozunanjenost. Tako od religije ostane samo še forma ritualov, vsebina pa je povsem posvetna.

  Posledica tega je, da se pripadniki teh religij ne ukvarjajo s svojimi slabostmi in odpravljanju teh, kar je nujen del religiozne poti, temveč s stvarmi zunaj sebe.

  Tudi prepiri okoli te knjige spadajo v v to sfero in nimajo zveze z religijo, temveč spadajo v območje politike.

 • Zdravko

  Ah, ta dr. Ocvirk. Spet je ratal pameten in vseveden, da je kaj. On ima še dosti dela s skrivnostmi svoje vere, da mu ni treba hoditi drugam in tam pametovat.
  Povsem prav dam Poriću. Govoriti o nasilnosti islama po dveh svetovnih “krščanskih” vojnah je res iz neumestno, ošabno in celo bogokletno. Še tretja se nam lahko primeri.
  Vera je sveta. Tako nam, tako tudi njim. In en dr. Ocvirk bi pa to res lahko vedel. Ali vsaj to. Govoriti o nekih resnicah in znanstvenih ali zgodovinskih dejstvih je pri tem čisto deplasirano. Navadna nadutost. In kam je prestopil ta avtor? K evangeličanom, ali kaj. Kakšna referenca!
  Iz vere v vero vodi pravičnost!
  Obupen in sramoten članek.

  • Zdravko: “… Povsem prav dam Poriću. Govoriti o nasilnosti islama po dveh svetovnih “krščanskih” vojnah je res iz neumestno, ošabno in celo bogokletno.”
   ===========================

   Islamisti so povzročali vojne že davno pred tema tvojima svetovnima “krščanskima” vojnama. Islamisti imajo v 1400 letih
   na vesti cca 270 milijonov žrtev. V teh 14 stoletjih samo v cca 120 letih niso bili v džihadu. In, vsaj drugo vojno se lahko pripiše “brezbožnim” socialističnim ateistom in ne krščanom.
   Islam je totalno zlo!!! enako kot komunizem nacizem in fašizem.

  • Kapodistrias

   Popolnoma deplasirano!

  • Slovenec 33

   Zanimiv komentar enega topoumnega produkta usmerjenega izobraževanja, ki ne doume bistva problema.
   Če bi si fokusirano ogledali malo zgodovine bi morda potegnilo, da je islam krvava. agresivna, histerična in pedofilska religija, ki vse, ki pridejo v stik z njim potiska v mračnjaštvo in fevdalno ureditev.
   V ciljih je enak komunizmu in se resno sprašujem, ali so si ga komunisti vzeli za zgled in ga zato pri nas tako propagirajo.
   Če pogledate vodilne komunistične države vidite, da so že uzakonili fevdalizem (Kuba – Castroti in S. Koreja – Kimi). Tudi ruski tandem dela v tej smeri (Putin – Medvedjev).
   Zagotovo pa ta religija pomeni nazadovanje in ne napredek in za demokracijo je islam nesprejemljiv in zato zanj v Evropi ne sme biti prostora.

   • Lucijan

    Pavla je očitno pobralo. Nadomeščati ga je začel Zdravko.

    • Zdravko

     islam krvava. agresivna, histerična in pedofilska religija,
     ========
     Se ti ne zdi, da ga je nadomestil Slovenec 33?

  • Lucijan

   Obupen si ti, Zdravko. O kakšnih krščanskih vojnah govoriš? Verjetno nisi kristjan, saj bi če ne vedel, da obstaja tudi Satan. On je kriv. Kaj danes počne Satan? Subtilno se skriva v govorici človekovih pravic in svoboščin ter sindikalnih gibanj. Pravice in svoboščine zahteva za področja, kjer ne obstajajo. Prevzel je obraz mnogih mnenjskih voditeljev, politikov in medijskih zvezd. Njihov cilj je prozoren: KAOS!

   • Lucijan

    Eden najbolj nazornih primerov izprijenih mnenjskih voditeljev je pevka Madonna. Spomim se, ko je AIDS napadel homoseksualne medijske zvezdnike, so bili ekrani polni njenega joka o strašni bolezni. Ko so AIDS med zvezdiniki izkoreninili, ne pa tudi med revnimi Afričani, jo ni bilo več na spregled. Zdaj se spet teatraslno huduje na Trumpa. Že spet gre za pravice gejev, židov in črncev. Niti besedice obsodne svetovnega komunizma, ki je največje ZLO v zgodovini človeštva. Več sto milijonov mrtvih, milijarde in milijarde kršitev človekovih pravic in svoboščin zanjo ni vrednop besedice obsodbe. Zlo je v tem polovičnem boju za človekove pravice. S tem krivice še bolj potlačiš v neznane globine. Tipično satanovo delo.

 • Islam je džihad in džihad je islam. Nobena svetovna vojna ni bila krščanska nikjer nisem zasledila,da bi kakšen papež iz tistega obdobja rekel to je vojna v imenu Boga .Ne Hitler ne Mussolini in ne kralji in carji iz prve svetovne vojne niso začeli vojne zaradi Boga ampak zaradi interesov. Hitler in Mussolini sta bila socialista,ki pa imata zelo malo veze z kakršno koli vero.

  Gospod Zdravko preberite si kakšno kolumno Gregorja Preaca človeka,ki je živel med temi ljudmi pa vam bo jasno,da so oni in njihova vera na ravni petega stoletja,živijo v t.i. redovni skupnosti in se podrejajo poglavarju, ki je bog za njih in delajo po njegovih navodilih. Preac se je naučil arabsko veste zakaj zato, da je preprečil, da bi mu lagali in ga goljufali ker to je pri njih zelo sprejemljivo celo več zaželjeno je in če ogoljufaš tujca še trikrat bolj.

  • Zdravko

   Enak “bullshit” bi lahko nekdo napisal o Stari zavezi. In bi si zaslužil klofuto, če ne kaj težjega.

  • Zdravko

   Kakšni so muslimani je eno. Kot da kristjani ne goljufajo in so sami poštenjaki.
   Če so iz 5. stoletja je to njihova stvar.
   Na nas je da jih spreobračamo, z našo pravičnostjo, ne pa z nadutostjo. A potem imamo dovolj svojih težav in bi lahko kdo napisal “Razumeti krščanstvo in pravičnost”?!

   • Bi gospod Zdravko to razložil na tisoče žensk po Evropi kako jih je potrebno spreobračati. Zanima me kako bi vi 21 Švedinji , ki so jo posilili in to celo prenašali v živo preko Facebooka razložili,da jih je potrebno spreobračati s pravičnostjo in ne nadutostjo.Pri tem pa še zanimivo kot je rado sedaj na Švedskem ,da sodišče takim beguncem pogleda čez palce in reče saj revež ne ve kako se tej zadevi streže pri nas in ga obsodijo na pogojno kazen, če bi bil posiljevalec Šved mu ne gine 10 letna zaporna kazen.

    • Zdravko

     Nič od tega jaz ne govorim. Lahko izženemo vse muslimane. Ni problema. Samo en kratek zakon je treba sprejet.

   • Lucijan

    Zdravko, kaj pa se je v času stare zaveze dogajajo na drugih koncih sveta? Mi staro zavezo poznamo, ker je šlo za razvoj civilizacije in culture. Včasih je človek vse razumel totalno in tako tudi ravnal. Le tako je neka skupnost lahko obstala. Ni imela veliko sredstev na razpolago. V času stare zaveze so se povsod drugod dogajali zlčini, pomori, osvajalske vojne in druge stvari, ki jih imamo danes za norosti. O “genocidni” stari zavezi se na veliko razpisuje filozof Tine Hribar, skrat oseba, za katero vemo, v kakšen krog intelektualcev sodi in kakšni so njihovi nameni. To so ljudje, ki, kadar gre za krščanstvo, s takšno lahkoto lažejo in pretiravajo, kot levičarski publicist. V bistvu so vsi skupaj satanovi agenti.

 • Gospod Zdravko seveda govorite v imenu neke humanosti in bi nekaterim spregledali, da nočejo sprejeti norm, ki jih imamo mi v Evropi. Pa to niste samo vi to je neka politika evropske levice in desnice, ki jezdi na humanosti pri tem pa pozablja,da ruši nekatere temelji,ki so pogoj za funkcioniranje. Bom dala samo primer pri nas. Sprejmemo azilante in za njih davkoplačevalci prispevamo 1932 evro (Vir: računsko sodišče), pri tem pa imamo zakonsko določeno minimalno plačo 618 in sedaj 500 evrov pokojnine za 40 let delovne dobe. Kje je tukaj enakost. Kdor hoče v Sloveniji dobiti stalno prebivališče mora obresti nešteto uradov, dobiti cel kup papirjev, azilantu tega ni potrebno vse mu je prinešeno k riti in to za moj in vaš denar.Veš koliko papirjev je potrebno da od taiste države dobiš kakršnokoli pravico cel fascikel, azilantu ni potrebno narediti nič.Zakaj misliš,da po zahodu kot gobe po dežju uspevajo t.i. stranke skrajne desnice zato ker so ljudi siti,da iz njihovih denarnic gre denar za ljudi,ki so prišli brez dokumentov,so neizobraženi in povrhu se še nočejo prilagoditi in samo terjajo PRAVICE. Grobo povedano gospod Zdravko kaj mislite da bo prej , da se bo zaprlo ameriško taborišče v Gunantanamu ali da bo nekdo spet zagnal koncentracijsko taborišče v Auschwitzu. Sem pesimist in kolikor sedaj vidim evropska politika ni sposobna narediti nič. Ne znajo postaviti meje. Ne znajo reči lahko pridete se naučite našega jezika, delate, lahko molite ne boste pa delali tega in tega, ker tega ne dovolimo niti svojim prebivalcem. Koliko ljudi bi še prišlo v take kraje kjer se točno ve to se sme to pa ne in si zato kaznovan. Sem zelo zaskrbljena ker recimo bivši predsednik vlade Republike Francije reče bomo morali začeti živeti s tem,danes vsak dan kdo vrže v zrak.To pomeni,da se je Evropa odrekla nekim svoboščinam in varnosti zato, da bodo prišleki diktirali kako moramo mi živeti. Veste oni tako doma živijo še vedno je pri njih v veljavi širiatsko pravo in krvno maščevanje na pravo in zakone pa ne dajo nič.In v to svojo vojno in norme bodo povlekli tudi nas.

  • Zdravko

   Sploh ne govorim iz humanosti.
   In ti iz nemoči in jeze do lastne oblasti se znašaš nad temi reveži.

  • Khm! Je prav “Sem pesimist” ali Sem pesimistka”? Khm?

   Kot tista gospa Vanja, ki piše, kot da je gospod Vanja. Kdo ve?

 • Reveži gospod Zdravo imajo vse kar jim srce poželi si kdaj pogledal te reveže v roki z najboljši in najnovejšimi mobilnimi telefoni. Za pot dajo okoli 5000 evrov, jih imaš. Daj no to niso nobeni reveži.Si včeraj na Tedniku poslušal Sirca, ki je rekel,da za take kot je on so vrata bogatih arabskih držav tesno zaprta. Zakaj jih njihovi bratje ne vzamejo si se že kdaj vprašal bi pa Saudska Arabija gradila 200 mošej v Nemčiji. Nemoč in jeza se nabira v delovnih ljudeh in potem se ne čuditi, ko bo Evropa na plavila novega Hitlerja in Mussolinija. Veš kako lepo pravijo pot v pekel je tlakovana z dobrimi deli.

  • Zdravko

   To je stvar ocene. V čem je problem z Arabci priznam, da ne vem. Vemo pa da jih je vse sprejela Turčija, Libanon, in ostale sosednje države.
   Drugo je pa cinizem.

   • Koliko jih je sprejel Katar, ZAE, Saudska Arabija, Kuvajt, sirski begunec je včeraj javno na Tedniku povedal da za njih so državne meje teh držav tesno zaprte. Pa so te države kar precej bližje kot Evropa.

    • obveznoime

     anita – jep, so kreteni. a zato se moramo po njih zgledovat? … zakaj pa misliš, da želijo v evropo? mogoče zato, ker je tu bolje? (ok, poleg vojn v zadjnih 10 letih, ki so do konca razf…. vzhod, ampak sej to niti ni tako pomembno ane?)

     • Ne niso kreteni ker vedo s kom imajo opravka in če jih spustijo v državo bodo s seboj prinesli opustošenje kot v lastni državi.

  • “Veš kako lepo pravijo pot v pekel je tlakovana z dobrimi deli.”

   Ja, pravijo, da je pot v pekel tlakovana z dobrimi nameni. Nameni, ki se ne spremenijo v dela.

 • Jaz bi tudi rekel, da je to popolna blamaža, ne zgolj za prevajalca in založbo, ampak za KC v Sloveniji kot tako. Skratka, če si z nekom želiš dialoga, potem pač to zagotovo ni način.

  Ker preprosta logika, na katero namiguje tudi Nevzet Porić: Koliko knjig je prevedel Drago K. Ocvirk oz. izdala založba Družina, katerih vsebina bi se npr. nanašala na kritičen pogled na krščanstvo nekoga, ki je iz krščanstva prestopil v islam? Če ugibam, da nobene, bi se motil?

  Skratka, v osnovi niti ne gre za to, koliko tehtni in utemeljene so trditve, ki jih avtor v knjigi navaja, ampak da ni higienično, da založba, ki je tako tesno povezana s KC v Sloveniji izdaja knjige, ki bi bile lahko za muslimansko skupnost v Sloveniji sporne. Ker tu gre za očiten konflikt interesov. Samo en citat iz knjige (iz izvirne, angleške verzije):

  “The final marching order of Islam is jihad. The final marching orders of Christians are grace and love.”

  In da se na predstavitev take knjige potem še celo povabi predstavnika muslimanske skupnosti v Sloveniji in mu potem pripadnik konkurenčne religije skuša razlagat, da pač islam ni zgolj to, kar on dojema kot islam, je skrajno neprimerno in žaljivo. Tako da ne vem, kaj ste pričakovali, da vam bo Nevzet Porić pritrdil, da je islam v osnovi religija nasilja, krščanstvo pa usmiljenja in ljubezni?

  Hja, če bi človek sodil le na osnovi islamske skupnosti v Sloveniji in KC v Sloveniji, bi prej rekel obratno. 🙂

  • Kako sta se gospoda zdravko in tisti s provokativnim imenom ujela! Kajti gospod Zdravko je že v tistih kritičnih dnevih, to je 22.2.2016 ob 19:10 pisal: »Najbolj ironično pa je, da je večina teh migrantov bolje vzgojena od domačinov v Sloveniji.«

   Preverite sami na http://www.casnik.si/index.php/2016/02/22/tepci-sleparji-in-hujskaci/ !

  • Marjan Smrke, Srečo Dragoš, Aleš Črnič so te dobro naučili. Ti podprl vsakega, ki je proti krščanstvu in Katoliški cerkvi. Po potrebi Stalina, po potrebi Hitlerja.

   • Tipične bedarije po logiki, če nisi izrecno za nas, si proti nam. Jaz v tem primeru nisem niti ZA nekoga, niti PROTI nekomu, ker sem ateist. Mene medverski konflikti tako v osnovi ne zanimajo. Gre zgolj za vprašanje doslednosti diskurza.

    Če naj bi KC z islamom vodila strpen dialog, potem stališčem, ki dejansko islam prikazujejo v negativni luči, ne bi smela dajati pomena, kaj šele da aktivno sodeluje v takem diskurzu s tem, ko pač izdaja takšne knjige. Če je pa stališče KC, da je islam degenerirana religija, potem pač naj to jasno pove in naj s tako religijo niti ne vodi dialoga, zakaj bi ga? Sedeti na dveh stolih, torej govoriti o dialogu z islamom, hkrati pa islamu problematizirati v njenem bistvu, je pač hinavščina, to je ja jasno.

    Da o tem, da bi to, kar si napisal lahko potem podtaknili tudi tebi, seveda v smislu, da bi za potrebe interesa lastne religije pokleknil tudi pred Stalinom in Hitlerjem, niti ne govorim, pri čemer bi tu seveda tudi obstajal motiv. Kakšen motiv ima ateist pri branjenju islama, pri čemer nobeni drugi religiji ne odreka enake obravnave?

    Problem KC kot dominantne religije v Evropi je seveda v tem, da ji enakopravnost ne diši, saj si domišlja, da zaradi zgodovinskih razlogov upravičena do pozitivne diskriminacije. Zato vsake pozive k enakopravnosti doživlja kot napad nanjo. Pri čemer hkrati pozablja, da ji ta zgodovina dejansko ni v posebno čast, saj svoje dominantnosti zagotovi ni dosegla z prakticiranjem usmiljenja in ljubezni, ampak ravno obratno, z “ognjem in mečem”, če smo že pri džihadu. 🙂

    • Guardini

     Koliko ljudi so pobili ateisti v zadnjih 100 letih ?Kakšnih 200000000 bo že. In sedaj si v imenu ateizma drzneš moralizirati . Daj Navas, dolgočasen si.

     • Eh, nihče v zgodovini človeštva ni pobijal zato, ker je bil ateist, torej vojn ali pobojev v imenu ateizma nikoli ni bilo, ker jih niti ni moglo biti, saj ateizem je preprosto odsotnost vere v Boga, torej nima ideološke osnove za zločine. Obstajajo pa vojne v imenu verskih in političnih ideologij, kot so krščanstvo, islam, komunizem, nacizem, fašizem, socializem, nacionalizem ipd., katerih ideologija tudi vsebuje elemente nasilja. 🙂

      Torej, nimaš razjasnjenih pojmov glede vzrokov in posledic. 🙂 Tako da ti lahko razmišljaš, aha, Stalin je bil ateist (čeprav se je npr. tudi šolal za pravoslavnega duhovnika 🙂 ), torej po tvoji logiki je njegov ateizem povezan z zločini, ki jih je storil. Stalin je imel tudi brke, morda je pa moril zaradi tega, ali pa morda zato, ker je bil Gruzijec, ali pa preprosto zato, ker je bil moški. Da o tem, da je Stalin pobijal tudi ateiste, niti ne govorim. Skratka, vzrok in posledica mora biti dokazana, ne pa sanjana. 🙂

      Če gremo po tvoji butasti logiki, torej brez dokazovanja vzroka in posledice, lahko tudi ugotovimo, da je ogromna večina umorov v ZDA storjena s strani vernih ljudi, normalno, saj je v ZDA več kot 90% vernih. 🙂

      Po enaki logiki lahko tudi pridemo do zaključka, da je v vseh vojnah in pomorih v zadnjih 100 letih (da v celotni zgodovini človeštva niti ne govorim) zagotovo sodelovalo več vernikov, kot ateistov, saj jih je bilo in še vedno je statistično veliko več. 🙂 Skratka, ta tvoja populistična številka je tako tako, ker npr. Stalin ljudi ni sam pobijal, tudi Mao Zedong ne, če pač izhajaš, da sta npr. bila ona dva ateista. V SZ je tako pri teh umorih lahko sodelovalo veliko pravoslavcev, na kitajskem budistov ali konfucijancev. Hitler sploh ni bi ateist, če si ga mogoče zraven štel, tako da je ta tvoja številka itak nesmisel, pa tudi če bi bil, je bilo med nacisti ogromno kristjanov, predvsem seveda protestantov, tako da že s tem se ti te blodnje podrejo. Pol Pot, ki je npr. pobil 25% prebivalcev Kambodže, je bil budist, če si morda tudi njega štel zraven. 🙂

      Skratka, s temi otročjimi argumenti si lahko zgolj jamo skoplješ, v katero boš sam padel, ker v zgodovini človeštva je bilo pobitih veliko veliko več ljudi s strani vernih oseb, kot s strani ateistov. 🙂 Npr. bombi na Nagasaki in Hirošimo je ukazal vreči kristjan. Ogromna verjetnost je tudi, da je posadka letal, ki so odvrgla atomski bombi na Japonskem bila krščanske vere.

      Tako da ok, ti si prišel do številke 200.000.0000. Ni problema. Poglejmo pa po tvoji logiki kakšna je ta številka v primeru vernikov, če gledamo zgodovino kot celoto:

      Tajpinška vstaja na Kitajskem v 19. stoletju – ocene se gibljejo med 20 in 100 mio. žrtev

      Vojna treh kraljestev na Kitajskem v v 2. stoletju – ocene se gibljejo med 36 in 40 mio. žrtev

      Mongolska osvajanja v 13. in 14. stoletju – ocene se gibljejo med 30 in 40 mio. žrtev

      Kolonizacija Amerike s strani Evropskih držav v 15.-17. stoletje – ocene se gibljejo med 8 in 138 mio žrtev

      Vojne med dinastijama Quing in Ming na Kitajskem v 17. stoletju – ocena okoli 25 mio. žrtev

      Dunganska vstaja na Kitajskem v 19. stoletju – ocena okoli 20 mio. žrtev

      An Shi vstaja na Kitajskem v 8. stoletju – ocena od 13 do 36 mio. žrtev

      30 letna vojna v Evropi v 17. stoletju – ocena od 3 do 11 mio. žrtev

      Napoleonove vojne v Evropi in drugje 19. stoletje – od 3 do 7 mio. žrtev

      Verske vojne v Franciji v 16. stoletju – od 2 do 4 mio. žrtev

      Stoletja vojna v Evropi v 15. in 16. stoletju – od 2 do 3 mio. žrtev

      Zločini Otomanskega cesarstva v začetki 20. stoletja – od 3 do 5 mio. žretv

      Zločini povezani z suženjstvom v Evropi in arabskih deželah od 7. do začetka 20. stoletja – od 22 do 48 mio. žrtev

      Zločini povezani z sužnji v S. Ameriki od 17. – 19. stoletja – od 5 do 5 mio. žrtev

      Zločini v Kongu s strani takratne Kraljevine Belgije v 19. in začetku 20. stoletja – od 3 do 13 mio žrtev

      Zločini Japonske kraljevine v Aziji v 19. in 20. stoletju – od 3 do 13 mio. žrtev

      Sedaj pa seštej. 🙂

     • Spet nenadni napad demence, ko je treba govoriti o zločinih komunistov. Moskovski patriarh Kiril I. tako prav o teh časih: “Le v letih 1917 in 1918 je bilo v Rusiji umorjenih okoli 20.000 duhovnikov.” Seveda je treba poudarit, da so jih pobili komunisti, seveda je treba poudariti, da so komunisti bili ateisti, ki so nasilno širili ateizem.

 • Kdo od zagovornikov beguncev bi dovolil svojemu otroku, da vzame bonbon iz vrečke, v kateri je samo en bonbon strupen? Razumem pa, da tiste, ki svojih otrok nimajo, to ne moti.

  Več na http://nova24tv.si/svet/ameriski-veteran-povedal-resnico-islam-je-zlobna-ideologija-ki-bo-unicila-vse-ki-se-ji-ne-bodo-podredili/

  • obveznoime

   kdo od zagovornikov krščanstva bi dovolil svojemu otroku, da ga župnik malo pošlata? (v sloveniji je trenutno veliko več pedofilskih župnikov (strupenih bonbonov v vreči), kot teroristov)


   sej ne boš razumel, kaj sem ti hotel napisat, ampak…

   • Ta odgovor je pa čista zloba, čisto čista zloba. Učenja krščanstva je čistost in nedotakljivost predvsem otrok:

    Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje. (Mr 9,42)

    Islam pa uči, da ste tudi vi gospod, ki imate obvezno ime in opombe polne čiste zlobe, samo drugorazredni človek, da so vaša žena in hči zgolj tretjerazredni, s katerimi se lahko postopa, kot se pač postopa.

    Ja, Bog že ve, zakaj je dopustil invazijo islamistov in muslimanov v Evropo. Zato, da boste tudi vi gospod, ki imate pripombe polne zlobe, spoznali, kako dober je.

    • obveznoime

     kot pričakovano – nisi razumel.

     ….
     in, ojejojej, tolika učenja krščanstva – zakaj potem toliko pedofilskih duhovnikov? glede na učenja in nasloh glede na njihovo bližini z bogom, bi jih morlao biti nič (nič.), pa vendar jih je večji procent kot v normalni populaciji… zanimivo!

     islam uči toliko zlobe, kot ga uči krščanstvo.
     kar, res je, ni malo! ampak v večini primerov še vedno čisto vzdržno. (kar poglejte sebe – po “defaultu” sovražite cca 6 miljard ljudi in jih imate za zlobne … ne bi rekel, da je to ravno lepo, kajne?)


     in če, kakor pravite, je bog dopustil invazijo muslimonov v evropo, potem mu je pač treba to pustiti. in, če bog tako želi, naj tisti radikalni islamisti pobijejo vse. ker bog je pač dober in ve.

 • Danes živimo v svetu politične korektnosti, zaradi katere pa ne živimo v svetu resnice. Tako gospod Aleksander Rant​, ki na spletni strani http://nova24tv.si/kolumna/mit-o-krizarskih-vojnah-ali-kdo-je-v-resnici-zacel-konflikt-med-muslimani-in-kristjani/ poskuša Slovencem dopovedati nekaj zgodovinskih dejstev.

 • Zaradi takih kot so Robert, Anita in AlFe in takih ni malo, nisem prepričan, da je povsem na mestu razpravljati in pisati s poudarki, ko tokrat počne sicer odličen avtor Drago Ocvirk. Ne trdim, da aspekti, ki jih odpira avtor, niso tehtni, vem pa, da jih bojo mnogi uporabili za sejanje in poglabljanje razdora in sovražnosti med ljudmi Zahoda in ljudmi islama. Tu omenjeni Preac, Jože Biščak, Nova TV grejo dlje od Ocvirka, v čisto hujskaštvo do muslimanov in v rumenilo.

  Bosna in Hercegovina, odkoder je večina naših muslimanov, je v svoji zgodovini v veliki meri demanti trditve o neizogibni nasilni naravi islama.

  Med našimi otroci, vsaj tistimi iz mest, so danes sošolci iz muslimanskih ( ali mešanih) družin. Ni govora, da bom jaz svoje otroke učil sovražnosti in predsodkov do teh sošolcev. Ni govora, da bom učil, da so to “strupeni bonboni”.

  • If ko bo eden od teh tvojih sošolcev tvojih otrok v luft tvojih otroke takrat se prosim oglasi pa boš povedal ali si še toleranten in strpen.

   Bosanski muslimani so čisto drugačni od teh, ki sedaj prihajajo iz arabskih držav.Zanima me če boš še toleranten ko bo eden od njih posilil tvojo hčer tvojo ženo. Pri tem pa se skliceval na svojo vero in da je to pri njih čisto normalno. Kaj pa ženska kaže golo kožo.

   • Anita, lepo te prosim – ne nori z bombami in posiljevanjem. Da bojo sošolci “islamisti” metali na otroka bombo. 🙁 Ne da se normalno živeti v paranoji.

    Že tako dovolj realnejših nevarnosti preži na nas, predvsem na otroke. V prvi vrsti cesta in nesreče. Morebitna slaba družba in slabe navade vrstnikov. Droge. Pokvarjenci na socialnih omrežjih. Odvisnost od telefonov in računalniških igric. Cel kup realnejših slabih stvari, ki se jim velja posvetiti v smislu preventive.

    • Zdravko

     IF, če so njo posili in pobili otroke, potem jo moramo razumeti.

    • IF to ni paranoja ampak evropska realnost.

     • obveznoime

      anita – in kaj naj rečemo tistim slovenkam, ki so vsako leto posiljenje v sloveniji? statistika pravi, da cca 1 na teden. .. kaok lakh oza to okrivimo begunce ali muslimane?

     • A ni malo hecno, da so najbolj paranoični pred groznimi stvarmi, ki da jih počenjajo begunci in migranti ravno v tistih državah, kjer beguncev in migrantov praktično ni? Na Madžarskem, Slovaškem, Češkem, Poljskem. In očitno tudi v Sloveniji. Samih bivših komunistično-totalitarnih državah.

      Svobodni Zahod že od nekdaj živi z begunci in migranti. Valentin Inzko je pred časom v intervjuju povedal, da je Avstrija po drugi vojni doživela 6 valov prihoda in sprejetja beguncev. In pri tem ostala Avstrija. Od jeseni 2015 je Avstrija ponudila zatočišče nad 100.000 beguncem/ migrantom. In je manj panike pred “bombami in posilstvi” migrantov kot pri nas, kjer je za azil zaprosilo morda 200 ljudi. Ali manj. Smešno!

      Valentin Inzko, visoki diplomat in zavedni koroški Slovenec in kristjan( vodja NSKS) je z ženo Bernardo Fink, svetovno priznano mezzosopranistko ( iz znane familije slovenskih emigrantov v Argentino) dal beguncem na razpolago svoje dunajsko stanovanje. Zastonj.

     • Še to. V Ameriki se z novim predsednikom tudi širi panika proti sprejemanju beguncev ( kar so ZDA vedno počele, ker so po naravi gostoljubna in imigrantska država). Predvsem proti prihodu ljudi islamske vere. Ali po novem ljudi iz 7 islamskih držav na črnem seznamu.

      No, koliko ljudi je doslej v ZDA ubitih v terorističnih napadih s strani tistih ljudi, ki so jih ZDA sprejele kot begunce? V informacijo- ponavadi je bilo doslej vsako leto v ZDA sprejetih vsaj nekaj 10.000 beguncev. Koliko mrtvih na ta račun? Nič. Nula. Zero!

      V državi, kjer je vsak dan skoraj 3.000 umorov.

      Toliko, v premislek razumnemu.

     • IF: “A ni malo hecno, da so najbolj paranoični pred groznimi stvarmi, ki da jih počenjajo begunci in migranti ravno v tistih državah, kjer beguncev in migrantov praktično ni?”
      ==========================

      Zato ker vidijo kaj se dogaja v državah v katerih so. In to ni hecno. Če je tebi hecno, potem naj se te Bog usmili.

  • Dragi gospod IF,
   kot je komentator z omenjene spletne strani zapisal, pač nimate otrok. Jaz pa dodajam še drugo možnost, da jih sicer imate, ampak jih sovražite. Zakaj pa bi jim pa potem ponujali vrečko z bonboni, med katerimi je en strupen?

  • Sicer pa imate zanimivo stališče. gospod IF. Torej! Pred Robertom, Anito in AlFe in še nekaterimi je treba skrivati Resnico? Sprašujem vas, kaj je napaka ali zmota v sporočilu gospoda Aleksandra Ranta? In nikar ne spreglejte staro ljudsko modrost: “Kdor molči, desetim odgovori!” Ker Robert, Anita, jaz in še mnogi je ne bomo!

   • IF, Zdravko in podobni si zatiskajo oči pred resnico. V določnih državah Nemčije, Švedske, Belgije, Nizozemske so predeli, geta v katere si niti policija ne upa več. V njih vlada širiatsko pravo se pravi zakon močnejšega. Kdor se mu upre je kazen smrt, polivanje s kislino, zažig. Ali si res želite take družbe.

  • V Bosni in Hercegovini po vojni ni nič več tako kot je bilo muslimansko prebivalstvo,ki jim je bila vera tako kot nam katolikom bolj osebna zadeva ni več tako ženske ki se nikoli niso zakrivale pojdi pa boš videl kako je sedaj. V Avstriji so odkrili džihadistično celico in glej no glej iz kje je največ ljudi ravno iz Bosne. Bosna pred vojno in po vojni je kot noč in dan, kriva pa Evropa,ki vojne na Balkanu ni jemala resno in nevarnost islamizacije. Predolgo so muslimanski del prebivalstva prepustili na milost in nemilost in vkorakali so mudžehidini in Bosna je še ena sramote Evrope.

 • svitase

  Ne vem zakaj se je islamski predstavnik n razgovoru o knjigi izmikal odkritemu pogovoru o našem razumevanju islama in se je skril za ugovor – vse to je krivično do islama in s tem ni dopuščal nobenih sprememb v miselnosti in v odnosih med muslimani in do nemuslimanov. Prav tako ni ugovor utemeljil z argumenti.

 • svitase

  Dialoga ni, če le ena stran nastopa dialoško.

 • Seveda se je izmikal odgovorom, sicer bi se lagal. Takim kot je IF pa sporočam, odprite oči.

  • Robert seveda se izmika odgovorom,ker jih nima,če pa bi hotel govoriti po resnici pa bi ga najbrž doletelo to, kar je veliko njih. Salman Rushdi angleški pisatelj ,ki je napisal knjigo Satanski stihi,je še danes pod policijsko zaščito skrit ne more v javnost, ker je nad njim razglašena fatva. V svoji knjigi opisuje kako muslimani ravnajo z ženskami, ne muslimani ipd. Namesto, da bi muslimani knjigo prebrali in rekli to kar ste napisali ni res in to argumentirali ne niso, ker argumentov zoper to kar je napisal Rushdi nimajo ker je res kar piše v knjigi. Tudi zoper rimokatoliško cerkev napišejo kakšno knjigo resnično ali ne pa še nisem nikoli slišala, da bi katerikoli papež rekel, zaradi tega te pa obsojamo na smrt. To je ta cerkev pustila za seboj muslimani pač ne.
   Nizozemskega režiserja Thea van Gogha, ki je posnel več dokumentarcev o muslimanskih ženkah, kako trpijo v dogovorjenih porokah je na koncu zabodel Maročan.Ali res želite tako družbo. Jaz si je ne.

 • svitase

  Dialoga tudi ni, če odnos ni iskren.

  Iskren pa je takrat, ko odkrito poveš, kaj te moti ali kaj ne razumeš.

  In kako misliš, da bi se lahko odnosi med muslimani in kristjani izboljšali.

  Človek bi upravičeno pričakoval, da bi muslimani pri nas sprejeli apel in ga posredovali arabskim državam, naj ne preganjajo kristjanov, ampak naj z njimi živijo v sožitju.

  Splošno znano je, da je moralo na 100.000m kristjanov zapustiti svoje domove, ker so kristjani.

 • svitase

  Zakaj se o tem ne govori in nič ne spremeni?!

  • To je ključno vprašanje. Zakaj nas ne učijo resnične zgodovine? Se bojijo, da bi se nam odprle oči in bi našim oblastnikom rekli: “Pa saj ste taki kot muslimani?”

 • svitase

  Zakaj nam kar naprej govorijo, kako moramo biti velikodušni do prihajajočih muslimanov, ne smemo pa glasno povedati, zakaj muslimani preganjajo pri njih kristjane in nočejo z njimi živeti v sožitju?!

  Ali se na takšen način spreminjajo odnosi na boljše?!

  Pa še naj kdo ugovarja, da to ni krivično?!

  • Zdravko

   Kdo ti brani? Samo bodi pravičen. To je pa zate pretežko.

  • Zanimivo, da Zdravko in IF nič ne govorita o kristjanih, ki jih ravno ti ubogi begunci mečejo iz čolnov v Sredozemsko morje, če slučajno izvejo kakšne veroizpovedi so, o tem pa nič. Tema.

   • Zdravko

    Glej, ne bom ti več ugovarjal. Piši kar hočeš. Ampak taka sovražna beseda je značilna za leve komuniste in ljudomrzneže.

    • Sedaj, če poveš po resnici pa si sovražen. Povej argumentirano kaj ni res. Če pa človek pove,da Nemčija, ki je povabila migrante muslimanske vero izpovedi, žrtvi, ki je zgubila starša in je sedaj brez dohodkov ne poplača krivice. Kdo misliš je sedaj nepošten. Pa je imela njihova policija informacijo, da je človek, ki je izvedel napad v Berlinu nevaren pa ni nič ukrepala. Kako bi se tebi zdelo, če bi se tebi to zgodilo.

     • Pa še to nikoli nisem bila v partiji, če ne šteješ pionirsko in mladinsko organizacijo v katero so me prisili.

    • Zdravko: “… Ampak taka sovražna beseda je značilna za leve komuniste in ljudomrzneže.”
     ========================

     Napisala je dejstvo, potrjeno s pričami. In, napisano dejstvo je za tebe sovražna beseda. To kar počneš je resnično značilnost za leve, komuniste.

 • Črni oblaki se zgrinjajo nad Evropo. Elita je Evropo popolnoma izdala tujcem. Razsežnosti te zarote so brez primere v zgodovini človeštva. Vladajoča elita se je izkazala kot koruptiven lakaj globalnega kapitalizma. Ti visoko cenovni paraziti so Evropejcem ukradli preživetje, zemljo, prihodnost in samozavest. Ti prostituti korporacijskega sveta so Evropo izpostavili neskončnemu divjanju brutalnih beračev in Evropejcem odvzeli vsakršno možnost obrambe. Postali smo nemočni, izgubili smo nadzor nad svojimi življenji, odrekli so nam naše mesto v svetu in naš duh upada. Kar je bilo nekoč naše, nam je bilo odvzeto in dano pohlepnim tujcem, kar smo nekoč imeli za svetinjo, temu se arogantni vsiljivci posmehujejo, kar nam je bilo nekoč poznano, je zdaj degenerirano v nekaj neznanega in grozečega.

  Desetletja so bile generacije Evropejcev vzgajane, naj sovražijo sami sebe, da čutijo uničujočo krivdo belega človeka. Evropejci so bili ves čas opominjani, da se lahko za grehe svoje civilizacije odkupijo s samouničevanjem. Smrt Evrope je postala dnevna moda, naš propad simbol napredka, razpad tradicionalne Evrope pot naprej, plenilska invazija proti Evropi so najnovejši trend, sovraštvo samega sebe je postalo gotov znak intelektualnega razmišljanja. Pozvani smo, da praznujemo fizičen, intelektualen, kulturen in duhoven kolaps naše civilizacije.

  Oprali so nam možgane, da verjamemo, da je kolaps neizogiben in da je zakon narave, da izumremo in da barbarske horde pred našimi vrati zmagajo. Pod krinko liberalizma, humanizma in demokracije so Evropejce prepričali, naj storijo etnični samomor. Rasa, ki je dosegla tako veliko in preživela, je bila preslepljena, da sama pozdravlja svoj padec in da aktivno poseže po ukrepih, da bi postali tujci na svoji zemlji. Priča smo najbolj zlobni in kruti zaroti v zgodovini človeštva, zaroti zamenjave Evropejcev, sistematični kampanji izbrisa Evropejcev s socialnim degradiranjem ljudstva ter potem z mentalno in fizično retardacij paralizirati možnost ljudstva, da se upre. Priča smo zastrupljanju prav tistega biološkega porekla, kjer so rasla dobra dela preteklosti zato, da čredo kastrirancev na koncu lažje potolčejo do smrti. Nekoč je bila ponosna rasa bojevnikov, obrtnikov in raziskovalcev.

  A vendar, kakor gre razkroj naprej, bo kruta realnost življenja Evropejce prisilila, da odprejo oči. Pokazali jim bomo, naj cel svet ve, da Evropejci zavračajo smrt. Naj bo jasno vsem, da se Evropejci ne bodo več opravičevali in da se ne bodo več umikali. Šli bomo dlje kot kadarkoli prej.

  Kai Murros, finski profesor
  https://www.youtube.com/watch?v=hHxYEC4zNTU

 • Mislim, da ni prav, da se ugled “naše” religije poizkuša izboljšati tako, da se kaže na drugo, češ tisti so veliko slabši. Ugled krščanstva bo večji, če bomo kristjani boljši in ne drugi še slabši.

  Pri teh in podobnih primerjavah gre pogosto za nesporazume. Religija je intimna zadeva posameznika. Šeriatsko pravo je bilo prvotno mišljeno kot pomoč v prvi fazi religiozne poti in je imelo isto funkcijo kot v krščanstvu Deset božjih zapovedi. Kolikor vem, šeriat prepoveduje izvenzakonske spolne odnose, prepoveduje ubijanje, razen v samoobrambi itd.

  Neizpodbitno dejstvo pa je, da ljudje, ki se imajo za muslimane, v nasprotju s temi zapovedmi to počnejo na Zahodu in drugod po svetu. Vendar to nima zveze z religijo. Ima pa zvezo z njihovo žal nizko splošno kulturo, ki jo agresivno vsiljujejo tudi drugim in politiko, ki jo podpirajo in sprožajo liberalni globalisti in bogate zalivske države.

  • Gospod Tine,
   tu ste navedli kar nekaj misli, ki so verjetno samo vaše, mnogo, mnogo ljudi misli popolnoma drugače. Recimo tisto o religiji: “Religija je intimna zadeva posameznika.” Religija je že po definiciji vezana na množico, verjetno ste mislili na tisto komunistično-socialistično pranje možganov: “Vera je intimna zadeva posameznika.” Ta misel bo skoraj greh proti Svetemu duhu, če drži prva oseba množine v povedi “… če bomo kristjani …”

   Sicer se pa lahko skupaj z gospodom Zdravkom oddahneta, ker moram iti! 😉

   Z Bogom! Adijo! Bok!

   • AlFe, ne razumeti religije kot pripadnost določeni organizaciji ali celo kot opij za ljudstvo. Pozunanjen del verskih organizacij žal nima veliko skupnega z bistvom religije.

    Religija je postopek približevanja Bogu. In to je intimni proces.

 • Zdravko

  … divjanju brutalnih beračev… 🙂
  ==========
  Ampak je to neka nesreča. Da je globina krožnika merilo za intelekt ateistov sem še vedel in razumel. Ta gospod pa je gotovo desničar. Morda celo vernik. Ni neumnost rezervirana za levico in ateiste, žal. 🙂

  • Spet žaljenje in zasmehovanje drugače mislečih. Bo admin ukrepal?

   • Zdravko

    Ne bo. Ker na lažnivo natolcevanje ne ukrepa. Morda bo pa proti tebi?!
    Pavla si že toliko skuril, da je admin najbrž ukrepal proti njemu. Goreč kot je bil si vedno prilival olje nanj. Sramuj se.

    • Kar se Janezek nauči, to Janez zna. V odličnih šolah komunizma, ki sta jo obiskala Janez in njegov sluga Zdravko, so ju naučili: “LAŽI! DISKREDITIRAJ! ELIMINIRAJ!” In oba sta bila odlična učenca.

     • Zdravko

      Ohladi se. Vsem je bilo to očitno. Da niti ne omenjam obrekovanja in lažnivih obtožb zoper škofe in papeža. Sramuj se.

     • Gospod Zdravko premore samo take argumente. Kaj hočemo, tipični SDSovec. Koliko evrčkov je že moral plačati njegov šef za žalitve? Se sme o tem govoriti med SDSovci?

     • Guardini

      AlFe, daj ne lupetaj

 • svitase

  Tisti, ki ne terjajo odgovore od muslimanov, zakaj izganjajo kristjane iz njihovih domov, molče soglašajo s takšnim ravnanjem.

  Podobnih molčečih ravnanj je že bilo v zgodovini in je svetu še danes žal, da so se zgodila.

 • Guardini

  “Deus vult”, knjiga Iztoka Simonitija v kateri napada krščanstvo je bila predstavljena na Društvu slovenskih izobražencev . Tam je sodeloval tudi g. Ocvirk. Avtor tolče po kristjanih z vsemi topovi, pa nikoli nihče ni pomislil, da takšna knjiga ne bi smela v Slovenji iziti.
  Tudi g. Porić se bo moral sprijazniti, da so v Sloveniji dovoljena različna mnenja. Tudi o “kristjanstvu” (Nevzet Porić v intervjuju) in islamu.o bodo oni v večini o drugače, do takrat pa ne.

 • Guardini

  Škrat na koncu: Ko bodo oni v večini bo drugače, do takrat pa ne.

 • Vincencij

  V prvem razredu osnovne šole je učiteljica vprašala Janezka:
  “Kaj dobimo od goske?”
  “Ocvirke.”
  “Kakšne ocvirke neki. Ali sploh veš kaj je goska?”
  “Vem.”
  “Kaj torej dobimo od goske?”
  “Ocvirke.”
  “O, Janezek, Janezek! Ali imate doma hišo?”
  “Imamo.”
  “Ali imaš svojo sobo?”
  “Nimam.”
  “Kako, da je nimaš? Pa menda ne spiš v kuhinji?”
  “Ja, v kuhinji spim.”
  “Ali imaš svojo posteljo?”
  “Nimam.”
  “Toda, saj vendar ne spiš na tleh?”
  “Točno. Na tleh spim.”
  “Ali imaš glavo med spanjem na blazini?”
  “Nimam.”
  “Pa imaš morda vsaj kakšno manjšo blazinico, na kateri imaš glavo?”
  “Imam.”
  “In s čim je napolnjena?”
  “S perjem.”
  “No, končno! In kaj torej dobimo od goske?”
  “Ocvirke.”

 • Vsa Afrika in Bližnji vzhod pač ne morejo priti v Evropo na socialo. Evropa bi se morala dogovoriti, koliko jih lahko sprejme in katere lahko sprejme in kako razlikovati željene od neželjenih. Tega dogovora ni bilo in ga še vedno ni. Pač pa je neka zahteva, sprejeti vse, ki želijo v Evropo. In to je umor Evrope.

  In pa še vpliv muslimanov na kakovost življenja. Mogoče bi bilo dobro, da bi pogledati življenje v Iranu pred in po muslimanski revoluciji. Seveda pa je treba še preje odpreti oči, da vidimo, katera žival daje ocvirke.

 • Bernard Brščič:

  Le Penova, Farage, Orban, Wilders ipd. niso skrajna desnica. Nasprotovanje islamu in multikulti kultu pač ni skrajnost. Je znak normalnosti.

  Donald Trump je edini svetovni politik, ki razume, kaj so muslimani in si hkrati upa to tudi javno povedati.

  Islam in šarija sta v nasprotju z liberalno demokracijo in kot taka protiustavna. Svoboda veroizpovedi ne more derogirati tega dejstva.

  Zanimivo, očitno je prepoved vstopa muslimanov v ZDA v skladu z njihovo ustavo, ki je že več kot 200 let vzor liberalnega konstitucionalizma.

  Trump razume,da sta islam in zahodna civilizacija ne samo nezdružljiva, sta smrtna sovražnika. Logičen ukrep, prepoved naselitve muslimanov.

  Po kakšni pravni ali moralni teoriji je nezakonit vstop v državo človekova pravica?

  Bogu hvala za razkol med suniti in šiiti. Bolj ko se muslimani pobijajo med sabo, manj časa za džihad, klanje in posilstva, imajo v Evropi.

  Naši predniki so razumeli, da se muslimani v Evropo ne prihajajo integrirat. Sprejeli so jih z ognjem in mečem. Mi s stanovanji in LCD TV.

  Še naprej prepuščati vodilno vlogo v EU Angeli Merkel in njeni al-Ikhwān al-Muslimūn je zanesljiva pot v samomor Evrope.

  V novoreku Bruslja je država demokratična samo, če podpira invazijo hord muslimanov, je pedroljubna ter zanika svojo nacionalno identiteto.

  Trump pravi, da je NATO zastarela organizacija. Organizacija, ki 2017 kot glavno grožnjo še vedno pojmuje Rusijo in ne islama, je res passé.

 • Direktor, član SDS, je v državnem podjetju zaposlil sekretarja iz Janševega kabineta.

  Na razpis, s katerim je Eles kot svetovalca direktorja zaposlil Bernarda Brščiča, se je poleg njega prijavil le še en kandidat. Poznavalce to preseneča, saj razpis ni zahteval nobenih specifičnih znanj, le pet let delovnih izkušenj. Med zahtevami so bili namreč sedma stopnja izobrazbe tehnične ali družboslovne smeri, znanje angleškega jezika in vozniški izpit.

  http://www.zurnal24.si/za-sluzbo-na-elesu-le-brscic-in-se-eden-clanek-194047

 • Sarkazem

  Vsako tujo ali novo zadevo je treba vedno preštudirati in po možnosti prebrati vse dostopne vire, preden si človek izdela stališče. Tudi jaz sem pred leti brez študija zmotno mislil, da je islam pač ena od treh enakovrednih monoteističnih religij, ki bi lahko mirno sobivale kjerkoli po svetu brez slehernih nasprotij. Vendar islam ni le religija, je ideološko-politični žal tudi totalitarni sistem, ki ureja tudi vse kulturne, ekonomske, socialne, medčloveške in ne samo religiozne odnose v družbi. Kdor se dokoplje do tega spoznanja in potem še naštudira stališča islama do posameznih naštetih segmentov človeške civilizacije in jim doda še vojaški vidik, bo uvidel, da je zahodna civilizacija in kultura nezdružljiva, inkompatibilna z islamistično. Še prav posebej to velja za levi pol zahodne kulture, ki temelji na materializmu, ateizmu, spolni svobodi, odobravanju splava, homoseksualnosti, gender teorijam, miltantnem feminizmu, kar je vse dobesedno nasprotno islamski miselnosti. Zato je sodelovanje levice z islamom toliko bolj čudaško.

 • (Ameriški) katoliški škofje o Trumpovi migrantski politiki: sramoten in črn trenutek za Ameriko

  https://www.domovina.je/katoliski-skofje-o-trumpovi-migrantski-politiki-sramoten-in-crn-trenutek-za-ameriko/

  • Nekatere ankete, ki jih glavni mediji uspešno skrivajo, kažejo, da večina Američanov podpira Trumpove ukrepe.

   Sploh pa je ta odziv na začasno prepoved močno prenapihnjen in nepotreben. Liberalni globalisti se očitno ne bodo vdali in bodo še naprej vsiljevali svoje in Trumpa na vse načine onemogočali. Očitno so se v času Obamine vladavine zelo okrepili in imajo sedaj veliko moč in vpliv.

   Trumpu ne bo lahko. Je pa dolžan uresničiti, kar je obljubil volivcem. Ti pa želijo resnične spremembe.

   • Torej ameriške katoliške škofe opredeljuješ kot liberalne globaliste. Zanimivo, take ocene pa še nisem slišal.

    • Opredeljujejo se sami. Namreč pod njihov vpliv. Kot večina drugih protestnikov, zlasti pa medijev.

     • Točno tako potem se pa čudijo zakaj imajo vsak dan manj vernikov.

     • Očitno oznanjajo vsebino tiste vere, ki jo je učil Jezus Kristus. Tudi njega so zapustili, samo par jih je ostalo ob njem ob križanju.

      Sicer pa, katero vero bi ti hotela, da katoliški škofje oznanjajo?

 • Zdravko

  Trump se je dal na preizkušnjo. Začasno, za 90 ali 120 dni. K sreči mu ni treba izpolniti “obljub” in bo lahko poiskal kakšno tretjo pot, ali pa se bo lotil zadeve drugače. Je pa zelo na debelo ugriznil. Upam, da se mu izteče in ne bo pretiral, ker sicer bo moral zavladati celemu svetu ne samo ZDA.

 • Razumeti islam? Nemogoče za mislečega staroselca v Evropi. Zakaj ga gospoda Zdravko in IF podpirata, pa še kdo, bo čedalje manj jasno vsem. Berimo:

  Islam v praksi – ugrabljeno žensko so priklenili v klet in jo množično posiljevali
  http://nova24tv.si/aktualno/islam-v-praksi-ugrabljeno-zensko-so-priklenili-v-klet-in-jo-mnozicno-posiljevali/

  Vidimo lahko torej, da je Evropa bolna do korenin. Levičarska propaganda in levičarska politika zagovarjajo posilstva in mučenje žensk, medtem ko si samooklicane feministke pulijo lase zaradi Donalda Trumpa. V najboljšem primeru gre pri primerjanju Donalda Trumpa in islamskih zločinov (ki jih feministke ne obsojajo) za pokazatelj psiho-socialnih motenj vseh, ki podpirajo levičarske težnje po “odprti družbi”. Deportacija je še najmanj, kar si zaslužijo storilci. A v nasprotju z evropskimi posiljevalci, katerih dejanja je treba prav tako najostreje obsoditi, gre pri islamskih migrantih za to, da jim njihova religija to dovoljuje. Posiliti nevernico je pravica tistega, ki si jo vzame. In takšne psihopate uvažamo v Evropo. Bog nam pomagaj, ker sami si očitno ne bomo, dokler ne bo prepozno. (Aleksander Rant)

  • Feministke, ki so se pripeljale z zasebnimi letali, limuzinami,nosile krznene plašče. Povprečen Američan in Američanka jih je sit. Povprečen Američan dela dve do tri službe da lahko normalno preživi svojo družino in plača vse dajatve, ki jih je uvedel Obama skupaj z njihovo zdravstveno reformo in tak Američan, ki ga javnost ne sliši je rekel dosti je tega imamo dovolj.Sedaj pa poražen del dela kraval nikjer nikoli nisem zasledila da bi recimo po porazu McCaina po Bushevi dobi potekale demonstracij. To delajo samo razvajeni levičarji, ker jim je Trump samo v enem dnevu odvzel milijardo dolarjev, ko je podpisal dekret o ne financiranju raznih nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s splavom, migranti, LGBT, ipd. To jih najbolj boli in ne Trumpova politika, ki pa je v primeru prepovedi vstopa v ZDA državljanom 6 držav čisto enaka kot sta jo uvedla tako Clinton kot Obama. Clintonu so celo ploskali v senatu in kongresu, ko je to uvedel.

 • Tu je strupen bonbon v vrečki bobonov, ki nam jih gospoda IF in Zdravko ponujata:

  Pripadniki Islamske države iz Sirije v Evropo prihajajo z namenom, da povzročijo vojno. Sem prihajajo v velikem številu pod pretvezo, da so migranti. Britanski Daily Mail poroča, da je eden izmed generalov Islamske države, ki ga je bilo mogoče videti na eni izmed slik med obglavljanjem zapornika, prispel v Evropo skupaj s svojimi 400 najbolj zvestimi vojaki. http://nova24tv.si/aktualno/eden-izmed-najbolj-znanih-teroristov-islamske-drzave-se-s-svojimi-400-vojaki-ze-nahaja-na-evropskih-tleh/

  Poteza predsednika Trumpa je čisto razumljiva: dokler ne bodo pristojni ljudje poiskali način, kako preprečiti vojakom in generalom islamistične države prihod pod pretvezo, da so migranti, ne bo nihče iz tistih držav vstopil v USA. Ukrep omejen za čas treh mesecev. Tako predsednik Trump ščiti državljane.

  In kako ščiti državljane predsednik Cerar? Pa do sedaj se zanaša na dejstvo, da nismo bili (še) izbrani za tarče.

 • Peter Mirtec

  Že vrapci na vejah čivkajo, da imajo v islamu težavo z interpretacijami svojega Korana, ki podpirajo nasilje. No, pa dejmo še mi udrihat po naših zmernih muslimanih v Sloveniji. Še bolje: ker po vseh na svetu. In razkrinkat njihovo vero, v nulo, total. Pa knjige o tem printat. Ker naši možgani pač ne premorejo razločevanja plevela od klasja – to je prenaporno, ane? Tako bo naša prihodnost bolj mirna, sožitje z njimi bolj prijetno, naši vnuki pa se prešerno igrali z njihovimi in naše vnukinje mirno hodile ponoči naokoli … Kakšna nespamet! Če bom jaz sosedu kar naprej očital “po resnici” vse, kar mu gre, a bom potem lepše živel ob njem? Ali komur koli? Slovenci se res ničesar ne naučimo, kar kregali bi se vsevprek. Taki nestrpni avtorji tale so del problema, ne njegova rešitev. Zaradi takših vsevednežev, podkrepljenih z nestrpnimi komentatorji, bo samo še več nasilja na svetu, ne manj, saj ravno oni podžigajo sovraštvo in utrjujejo radikalne islamiste, da imajo prav. Podpreti je treba zmerne muslimane, najti skupne interese (mir) in tako prispevati k sožitju, ne pa kar počez udrihati in sprožati vojne. Vem, kaj vse se po EVropi in svetu dogaja, ampak takšen pristop je del problema, ne rešitev.

  • Zgodovina je izvrstna učiteljica! Kdor se iz nje nič ne nauči, ponavlja toliko časa, dokler ne zna ali pa ponavljajoč umre.

  • Guardini

   Nevzet, si to ti ?

 • Peter Mirtec

  O, Drago, Al Salam Aleikum, brate! Đe si, bolan, ajmo na kaficu!
  😄

 • AlenkaN

  Odlična knjiga!

 • Peter Mirtec

  Knjiga ne pomaga dobro spoznati islama in oncept džihada, menda. Če slovenski miroljubni muslimani tako jasno protestirajo na predstavitvi in zdaj še na njihovi spletni strani kot še nikoli prej, potem je najbrž res s tole buklo nekaj hudo narobe. Pa vedno so bili s katoliki kao v dobrih odnosih.
  http://www.islamska-skupnost.si/novice/2017/01/predstavitev-knjige-razumeti-islam-in-dzihad/

  • Ampak vseeno – če so očitki islamu v knjigi bolj ali manj upravičeni ali neupravičeni ( za razsojanje o tem se sam ne čutim primernega), ni nujno slabo za islamsko skupnost pri nas, če se zna soočati tudi s kritičnimi pogledi ( lahko kdaj krivičnimi ali vsaj pretiranimi) in če pristaja na dialog. Krščanstvu se tako soočanje, često tudi boleče, dogaja že vsaj od razsvetljenstva naprej in gotovo ga je toliko izbrusilo, da danes pristaja na načela demokracije, pluralnosti in enakopravnosti. Ki omogočajo solidno miroljubno družbeno sožitje.

   Načelno bo koristilo slovenskemu in evropskemu islamu, če se bo brusil ob dialogu in soočanju z različnimi pogledi. Da ne dodajam samoumevnega, da bo to koristilo slovenski naciji in Evropi kot celoti.


×
 
Nadaljuj na CASNIK.SI